2019 Yılı Devlet Teşvikleri ve Hibe Yardımları

2019 Yılı Devlet Teşvikleri ve Hibe Yardımları
Globalleşen dünyada yurt dışı yatırımların artması ve ülke yönetimlerinin yerli ve yabancı yatırımcıları ekonomiye sağladıkları katkı nedeniyle desteklemek amacıyla yaptığı devlet destekleri, hibe ve teşvikler çeşitli usul ve standartlara bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. 
KOBİ ve işletmelerin en büyük ve en zorlu aşamlarından biri ilk yıllarıdır. Ticari faaliyete henüz iştirak sağlamamış olunması sebebiyle kaynak kullanımının çok hassas olduğu ve kaynak yaratmak ya da gider kalemlerini azaltmak adına sağlanan teşvikler başarıya ulaşmaktadır. 
Yerli üretim ve yurt dışı ihracatı desteklemek ya da yabancı sermaye ile döviz girişini canlandırmak adına düzenlenen çeşitli teşvik ve hibeler KOBİ ve yabancı yatırımcılar açısından büyük kolaylık sağlamıştır. 

Yeni Teşvik Sistemi
Yeni teşvik sistemi aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.
Genel Teşvik Uygulamaları
KDV İstisnası
Gümrük Vergisi muafiyeti
Bölgesel Teşvik Uygulamaları
KDV istisnası
Gümrük vergisi muafiyeti
Vergi indirimi
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Yatırım yeri tahsisi
Faiz desteği
Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
KDV istisnası
Gümrük vergisi muafiyeti
Vergi indirimi
Sigorta primi işveren hissesi desteği
Yatırım yeri desteği
Stratejik Yatırımların Teşviki
KDV istisnası
Gümrük vergisi muafiyeti
Vergi indirimi
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Yatırım yeri tahsisi
Faiz desteği
KDV iadesi
KDV İstisnası
Teşvik belgesi kapmsaında yurt dışından satın alınan makine ve techizatın KDV’sinin ödenmemesi şeklinde planlanır
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Yurt dışından satın alınacak makine ve techizatın gümrük vergisinin ödenmemesi doğrultusunda gerçekleşir.
Vergi İndirimi
Gelir ya da kurumlar vergisinin indirimli olarak uygulanmasıdır.
Sigorta Primi İşveren İşveren Hissesi Prim Desteği
Ödenmesi gereken sigorta priminin bakanlık tarafınca ödenmesidir.
Yatırım Yeri Tahsisi
Büyük öölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel destekler gerçekleştirecek grişimcilere belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Maliye Bakanlığınca yatırım yeri tahsis edilmesidir.
Faiz Desteği
Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırımın %70’e kadar olan kısmına dair kullanılan krediye ilişkin kar opayı ve faizlerin belirli bir kısmı bakanlık tarafından karşılanmaktadır.
Sigorta Primi Desteği
Sadece 6. Bölgeye dair yatırımlara uygulanmakta ve sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete denk gelen miktarının bakanlık tarafınca ödenmesidir.
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
Gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmı için geçerlidir. Sadece 6. Bölgeye dair gerçekleşen yatırımlara uygulanmaktadır.
KDV İadesi
Sabit yatırım tutarının 500 milyon TL ve üzerindeki stratejik yatırımlarda inşaat ve bina yapımı için tahsil edilen KDV’nin iadesidir.

KOSGEB DESTEKLERİ 
KOSGEB, yurt dışından ithal edilen ürünleri Türkiye’de yerli ve milli imkanlarla üretebilecek KOBİ’lere 5 milyon TL’ye kadar destek vereceğini belirtti.
Girişimcilik Desteği
Bu programın amacı, ulusal düzeyde yeni işletmelerin kurulmasını ve işletmelerin en kırılgan olduğu ilk kuruluş dönemlerinde ayakta kalmalarını sağlamak ve iş kurma, yürütme konusunda bilgi ve becerileri geliştirmek ve başarılı iş planlarını ödeüllendirmek ve girişimciliği desteklemektir.
Geleneksel girişimcilere 60.000 TL’ye kadar ve ileri düzey girişimcilere ise 370.000 TL’ye kadar destek sağlanmaktadır.
AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerelleştirme Desteği
Yenilikçi, teknolojik ve katma değeri yüksek ürün üreten ve bunu uluslararası pazarda ortaya koymayı amaçlayan ve ihracat odaklı yaklaşan KOBİ’ler başta olmak üzere yerli üretim yapan KOBİ’lere sağlanan destektir.
İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Desteği
Yurt dışında üretimi ve itahalatı bulunan ürünlerin Türkiye’de yerli imkanlar kapsamında üretimini yapacak KOBİ’lere 5 milyon TL’ye kadar sağlanan destektir.
KOBİ Finansman Desteği
Üretim yapan KOBİ’ler başta olmak üzere kredi faiz desteği ve Gelişen İşletmeler KOBİ destek programı olarak iki ayrı yapıdadır.
Labratuvar Hizmetleri Desteği
Metal ve plastik ya da kauçuk adına labratuvarlarda yapılan test maliyetlerinde %50’ye varan KESGEB desteği bulunmaktadır.
İŞGEM/TEKMER Programı
Girişimciler arasında işbirliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak için inkübasyon hizmetleri sağlayacak yapıların kurulması ve işletilmesine destek sağlamaktır.

Özellikle yabancı yatırımcılar için de sunulan devlet destekleri yabancı sermaye için Türkiye’yi cazip hale getirmektedir. Yabancı sermaye artırımını sağlamak ve ekonomik canlılığı sağlamak adına düzenlenen devlet teşvikleri sayesinde Türkiye’de yabancı yatırımcı sayısı her geçen gün artış göstermektedir. 
Yabancı uyruklu vatandaşların Ticaret Odası ve Ticaret Sicil Müdürlüklerinde şirket kurma prosedürlerinde ciddi kolaylıklar sağlanmıştır. Bu sayede İstanbul’un en kozmopolit ve iş dünyası açısından en canlı olan İstanbun Perpa Ticaret Odası ve Perpa Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde her gün çok sayıda yabancı şirket kuruluş işlemleri gerçekleştirilmektedir. 
Perpa İTO bünyesinde yürütülen işlemlerde yabancı uyruklu kişilerin ihtiyaç duyduğu çok sayıda kurum yine Perpa Ticaret Merkezi çatısı altında yer almaktadır. 
Bankalar, hukuk firmaları, mali müşvarilik firmaları, Beyoğlu 25. Noterliği ve yabancı uyruklu kişilerin kimlik ibrazı sebebiyle yapmaları gereken işlemlerin ilk sırasında yer alan noter onaylı pasaport tercümesi öncelikli olmak üzere tüm şirket kuruluş tercüme ve çeviri hizmeti sağlayan Perpa yeminli tercüme şirketi hizmet vermektedir.
Yabancı uyruklu kişiler, yabancı sermayeli şirket evrakları ya da yabancı ülke menşeili tüm evrakların tercüme ve çeviri işlemleri Perpa yeminli tercüme şirketi uzman Perpa yeminli tercüman kadrosu ile yıllardır sürdürülmektedir.
Özellikle noter onaylı tercüme ve noter onaylı çeviri işlemleri kapsamında Beyoğlu 25. Noteri, Beyoğlu 42. Noteri, Beyoğlu 58. Noteri’nde hızlı, kaliteli ve uygun fiyatlı çözümler sunan Perpa yeminli tercüme geniş bir hizmet alanına sahiptir.
Aynı zamanda yabancı uyruklu kişilere tüm yeminli sözlü tercüme işlemlerinde başta Ticaret Odası Perpa Şubesi ve Ticaret Sicil Müdürlüğü Perpa başta olmak üzere çok sayıda kurumda tüm işlemlerde hizmet sağlamaktadır. 
Yeminli tercüme ve yeminli çeviri hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi ve fiyat teklifi için www.perpayeminlitercume.com adresimizden ya da 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan ya da 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilrisiniz.


Anahtar Kelimeler :

Gönderiyi Paylaş!