Akreditif Çeşitleri

Akreditif Çeşitleri

Rotatif Akreditif (Revolving Letter of Credit)

Rotatif akreditif (revolving letter of credit) ya da yenilenebilen akreditif olarak da kullanılmakta olup sürekli aynı malın aynı taraflar arasında yapılan ticareti söz konusudur.

Yenilenebilen akreditifler, uzun yıllardır sürekli aynı taraflar arasında gerçekleşen ticaret kapsamında ve akreditifte yer alan malın yüklemesi konusunda hem ithalatçı hem de ihracatçının belirli bir tecrübeye sahip olduğu durumlarda geçerlidir.

İhracatçı ve ithalatçı taraflar her yükleme sırasında ayrı bir akreditif açtırmak yerine yenilenebilen akreditif sistemini kullanarak ekstra ödemelerden kurtulurlar.

Yenilenebilir Akreditif Avantajları

Yenilenme Şekli

Süreye Bağlı Yenileme: Bu akreditif türü belirli bir miktar paranın akreditifin süresi bitinceye kadar akreditif lehtarı tarafınca belirli aralıklarla çekilmesine olanak verecek şekilde düzenlenir. Kümülatif ve kümülatif olmayan akreditif olarak iki türden oluşabilmektedir. Kümülatif akreditifte; belirli periyotlarla kullanıma sunulan bakiye kullanılmadığı dönemde bir sonraki dönem kullanılabilecek şekilde devrederken kümülatif olmayan akreditifte ise kullanılmayan payın devir hakkı yoktur ve ancak kendi periyodu içinde kullanılması gerekir.

Miktara Bağlı Yenileme: Bu yenileme türü miktara bağlı gerçekleşmektedir. Akreditif miktar üzerinden yenilemeye uygun olarak açılır ve akreditif süresince lehtar çektiği miktar kadar çekme hakkına sahiptir. Bu akreditifte gerekli tedbirler sağlanmadığında amir banka için açık uçlu bir süreç olacak ve sorun yaşanmasına sebep olabilecektir. Her bir çekimde izin verilen maksimum tutar ve akreditif vadesi boyunca toplam maksimum tutar akreditif metninde açıkça belirtilmelidir.

Yenilemenin Otomatik Olup Olmaması

Yenilenebilir akreditif açılış metninde yenileme işleminin otomatik gerçekleşip gerçekleşmeyeceği açık olarak belirtilmeli ve bu durumda amir bankadan ayrıca onay alınmasına gerek duyulmaz ve amir banka toplam çekim tutarı üzerinden mesuliyet taşır. Eğer amir bankanın onay vermesi gerekiyorsa amir bankanın sorumlu olduğu tutar her bir çekimde izin verilen maksimum tutar kadar olacaktır.

Yenilemenin Kümülatif Olup Olmaması

Yenileme işleminin kümülatif olması durumunda bir dönemde çekilmeyen baiye bir sonraki döneme aktarılabilecektir. Eğer yenileme durumu kümülatif değil ise kullanılmayan bakiye bir sonraki döneme devretmez.

Stand By Akreditif (Stand By Letter Of Credit)

Stand by akreditf ya da teminat akreditifi olarak da kullanılmaktadır. Bu tür akreditifler daha çok garanti gösterme amacıyla kullanılıp, amirin sözleşme kapsamındaki sorumluluklarını lehtara karşı yerine getirmemesi durumunda akreditifin ödeneceği konusunda bir teminat mektubu görevi yapar.

Back To Back Akreditif

Birbirinden bağımsız iki farklı akreditifin birinde lehtar olan tarafın diğerinde amir olması birinde amir olan tarafın diğerinde lehtar olması şeklinde düzenlenir.

Kabili Rücu (Dönülebilir) (Revocable Letter of Credit)

Dönülebilir akreditif, amir bankanın lehtara haber vermeksizin istediği zaman değişiklik ya da iptal işlemi yapabildiği akredif türüdür.

Gayri Kabili Rücu (Dönülemez) Akreditif (Irrevocable Letter of Credit)

Bu işlemde her iki tarafın da bilgi ve onayı olmaksızın ekreditif üzerinde herhangi bir değişiklik ya da iptal söz konusu değildir.

Kırmızı Şartlı Akreditif (Red Clause Letter of Credit)

Bu akreditif türünde malların sevki ve vesaiklerin tesliminden önce lehtarın bir miktar ödeme edinmesi hakkı tanınması söz konusudur.

Yeşil Şartlı Akreditif (Green Clouse Letter of Credit)

Kırmızı şartlı akreditiften farkı; malların depolandığı ve mal mülkiyetinin bankaya devredildiğini gösteren ambar teslim makbuzlarının bankaya teslim edildiğini belirterek akreditif tutarının tamamı ya da bir kısmı çekilmesi amacıyla garanti kapsamına alınabilir.

Uluslararası işlemlerin ve dış ticaretin başlıca noktalarından biri tüm  evrakların uluslararası nitelik taşıması ve dış ticaret kapsamında en az iki dilin mevcut olması söz konusu olduğundan yoğun şekilde ithalat ihracat tercüme ve çeviri işlemi yapılması gerekmektedir. Sürenin çok önemli olduğu dış ticaret tercüme işlemlerinde Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi kurulduğu ilk günden bu yana hız, kalite ve uygun fiyatı etik değerlerinden ödün vermeden sunmaktadır.

Dış ticaret ve ithalat ihracat alanında deneyimli ve uzman tercüman kadrosu ile yıllardır Perpa Ticaret Merkezi ’nde hizmet vermekte olan Okeanos geniş müşteri portföyü ile yurt içi ve yurt dışı pazarda sektörün önde gelen firmaları arasında yerini almaktadır. Kalitenin vazgeçilmez olduğu okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketinde tekliften teslimata tüm süreç EN 15038 Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde yürütülmektedir.

Yeminli tercüme ve yeminli çeviri hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi ve fiyat teklifi için www.okeanostercume.com.tr adresimizden ya da info@okeanostercume.com.tr adresimizden ya da 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan ya da 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.


Anahtar Kelimeler :

Gönderiyi Paylaş!