Akreditif Nedir? Akreditif Tercüme ve Akreditif Çeviri Nedir? Nasıl Yapılır?

Akreditif Nedir? Akreditif Tercümesi ve Akreditif Çevirisi Nedir? Nasıl Yapılır?

Akreditif Nedir?

Bir finans kuruluşunun ticaret yapmak isteyen lehtara, talep edilen evrakları düzenleyip iletmesi şartı ile taahhüt edilen tutarın ödenmesini teyit amaçlı düzenlenen belgeye akreditif denilmektedir. Diğer bir deyişle şartlı banka kredisidir. Özel bir finansman tekniği olan akreditif;

 • Vesikalı kredi (Documantery credit)
 • Kredi mektubu (Letter of Credit, L/C)
 • Vesikalı Kredi Mektubu (Documantery Letter of Credit)
 • Ticari Kredi Mektubu (Commercial Letter of Credit)

Gibi farklı şekillerde anılmakta ve mal mukabili bedelin ödenmesi alanında geliştirilmiştir. Akreditif yöntemi özellikle büyük çapta ya da tarafların birbirini tanımadığı uluslararası ticarette farklı ülkelerde konumlanmış olan alıcı ve satıcının kendilerini amir banka ve ihbar bankası aracılığıyla güvence altına almasıdır.

Uluslararası ticarette biririnden farklı ödeme türleri bulunmaktadır.

 1. Peşin (Cash in Advance- Advance payment- Prepayment- Down payment)
 2. Mal Mukabili (Cash against goods-T/T Telegraphic transfer- Open account- Cash on delivery COD)
 3. Vesaik Mukabili (Cash against documents CAD – Documents against payment- Documents against acceptance- Documentary collection-
 4. Akreditifli (Letter of Credit)
 5. Kabul Kredili (acceptence credit)
 6. Karşılıklı ticaret (Conter trade)
 7. Banka Ödeme Yükümlülüğü (Bank payment obligation)

Akreditif dış ticarette oldukça sık kullanılan bir yöntemdir. Akreditif, şartlı bir deme sistemidir ve uygun vesaik ibrazına bağlıdır.

Akreditifi açtıran ithalatçı yani alıcı taraftır. İthalatçı mal alımı sırasında ithalatçı ile bir sözleşme yapar ve ödeme şekli akreditifli olarak belirtilir. Taraflar arasında yapılan satış sözleşmesi amir banka ve lehtar bankaları ilginedirmemektedir. İthalatçı yani alıcı tarafın bankasına amir banka ve ithalatçı tarafın bankasına lehtar banka denilmektedir.

Akreditifli ödeme sistemi Milletlerarası Ticaret Odası tarafından yayınlanan UCP 600 (600 sayılı broşür) baz alınarak gerçekleştirilmektedir. UCP 600 akreditifli ödeme sistemini kullanmak isteyen taraflar için sistemin nasıl işleyeceğini açıklayan bir rehberdir.

Akreditif Nasıl İşler?

Amir bankasına başvuruda bulunur ve akreditif açtırmak istediğini beyan eder. Akreditifin gerçekleşmesi adına bankaya ibraz edilmesi gereken üç evrak bulunmaktadır. Amir tarafından titizlikle hazırlanması gereken bu üç evrak bankalar tarafından titizlikle kontrol edilmektedir. Akreditifin sağıklı oluşması açısından tarafların net ve açık olarak taleplerini birbirine iletmeleri ile mümkündür.

Talimat mektubu

Akreditif Açtırma Teklifnamesi

Proforma Fatura

 1. İhracatçı ve ithalatçı aralaında bir satış sözleşmesi imzalar.
 2. İthalatçı bu sözleşmeye istinaden amir bankaya başvuruda bulunarak akreditif açtırır.
 3. İthalatçı tarafın amir bankası ihracatçı tarafın ülkesinde bulunan lehtar bir bankaya ihracatçıya ihbar edilmesi üzerine akreditifi iletir.
 4. İhracatçının ülkesindeki banka akreditifi ihracatçıya ihbar eder.
 5. Lehtar banka ihbar ettiği akreditifin gerçekliğini kontrol eder. Eğer akreditifi ihbar etmeyi tercih etmez ise bu konuyu amir bankaya bildirir.
 6. Lehtar bankanın ihracatçıya herhangi bir ödeme yapma taahhütü ve yükümlülüğü yoktur.
 7. Akreditif ihbarı ulaşan ihracatçı malın gümrük ve sevkiyatını sözlşemede ve akreditifte yer aldığı şekilde gerçekleştirir.
 8. İhracatçı malın uygun şekilde sevk edildiğine dair belgeleri bankaya iletir.
 9. Belgeler uygun ise lehtar banka amir bankaya belgelerin ve sevkiyatın uygun olduğunu ve ödemenin gerçekleşebileceğini beyan eder.
 10. Belgeleri kontrol ettikten sonra uygun bulan amir banka ithalatçıdan parayı alır ve lehtar bankaya iletir.
 11. Son olarak lehtar banka amir bankadan aldığı parayı ihracatçıya transfer eder.

Akreditif ve Dış Ticarette Tercüme ve Çeviri Hizmeti

Globalleşen dünyada artık Pazar da rekabet de ortaklık ve ticarette uluslararsı çerçevede gerçekleşmektedir. Uluslararası Ticaret Odası, Gümrük Müşavirlikleri ve bunun gibi birçok oluşum kapsamında ve mevzuatlar kapsamında taraflar çeşitli kriterlerde güvence altına alınarak gereçekleştirilmektedir.

Ancak dış ticaretin gerçekleşmesi sırasında hemen her safhada dış ticaret tercüme ve ithalat ihracat tercüme ve çeviri işlemlerine ihtiyaç duyulur. Dış ticaretin ilk aşamasından tarafların transferleri gerçekleştirmesine kadar geçen birçok aşamada çok sayıda ticari belgelerin tercüme ve çeviri işlemleri talep edilmektedir. Gümrük evrakları, konşimentolar, proforma faturalar ve çok daha fazlası yeminli tercüme ve yeminli çeviri olarak gerçekleştirilmektedir.

Akreditif tercüme ve çeviri hizmeti bu konuda büyük önem taşımakta ve terminolojiye hakim tercümanlar tarafından yapılması gerekmektedir.

Dış Ticaret Alanında Gerçekleştirilen Tercüme İşlemleri

 1. Uygulamalı Dış Ticaret
 2. Gümrük Uzmanlığı
 3. Uluslararası Pazarlama
 4. İhracat Müşteri Temsilciliği
 5. Dış Ticarette Yönetim
 6. Uygulamalı İhracat
 7. Uygulamalı İthalat
 8. Dış Ticarette Lojistik Ve Sigorta İşlemleri
 9. Uluslararası Ticarette Hak Arama Yöntemleri
 10. Tahkim Ve Anlaşmazlıklar ile ilgili tercümeler
 11. Dış Ticarette Risk Yönetimi
 12. Dış Ticaret Muhasebesi

Dış ticaret tercüme ve dış ticaret çeviri işlemleri gümrük müşavirliği, ihracatçılar birliği, bankalar gibi birçok resmi kuruma ibraz edilmesi nedeniyle çok kısa süreli olarak acil ticari tercüme ya da yeminli ithalat ihracat tercümesi olarak talep edilmektedir.

Akreditif işlemleri evrakları, gümrük evrakları, banka dökümanları, satış sözleşmesi tercüme ve çeviri işlemleri gerçekleştirilirken uluslararası ticaret konusunda uzman ve deneyimli terminolojiye hakim tercümanlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi dış ticaret mevzuatı konusunda bilgi, bu alanda eğitim almış ve ticari tercüme ve finansal tercüme ve çeviri alanında zuman tercüman, editör ve denetmen kadrosu ile kalite, uygun fiyat ve hızı bir arada sunarak gerçekleştirmektedir.

Dış ticaret sürecinde sürenin taraflar için ehemmiyetinin farkında ve bilincinde olan Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi gümrükte tercüme işlemi nedeniyle bekleyen evrakların en kısa zamanda gümrük evrakları tercüme ve çeviri işlemlerini en kısa zamanda alanında uzman kişilerle gerçekleştirerek gerekli onayları sağlayarak müşterilerine teslim eder.

Dış ticaret tercüme, ticari tercüme, finansal tercüme, yeminli tercüme ve çeviri işlemleri hakkında daha detaylı bilgi ve fiyat teklifi için www.okeanostercume.com.tr adresimizden ya da info@okeanostercume.com.tr adresimizden ya da 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan ya da 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.


Anahtar Kelimeler :

Gönderiyi Paylaş!