Bulgarca Tercüme ve Bulgarca Çeviri

Bulgarca Tercüme ve Bulgarca Çeviri

Bulgarca, Bulgaristan'da, ayrıca Ukrayna, Moldova ve Romanya'da 10 milyon konuşmacı tarafından konuşulan güney Slav dilidir. Yazı dili 9. yüzyılda oluşmaya başlamıştır. Selanikli Yunan Aziz Kiril (Κύριλλος/Кирил) ve kardeşi Metodiy'in (Μεθόδιος/Методий) tarafından 862 yılında oluşturulmuştur. Kiril alfabesi kullanılarak yazılır. Harflerin çoğu Yunan Abecesinden alınmıştır. Bulgarca, yazıya dökülen ilk Slav dilidir.
Türkiye ve Bulgaristan birbirlerine dost iki komşu ülkedir. 1989 yılının sonundan itibaren başlayan Türk - Bulgar ilişkilerinin ilk döneminde, Türkiye’ye göç eden soydaşların ve Bulgaristan’da yaşamaya devam eden Türklerin birtakım haklarının korunması konusunda iki ülke arasında görüşmeler yapılmıştır. Bununla birlikte ilişkileri düzeltecek ve iş birliği yapılacak konular gündeme gelmiştir. Diğer bir değişle, iki ülke arasındaki günümüzde gözlenen olumlu gelişmelerin temeli o dönemde atılmıştır. Tüm bunlara ek olarak 1990 yılı boyunca iki ülke arasındaki ilişkiler, daha çok göçmenlerin yerleştirilmesi ve özlük haklarının sağlanması anlamında sağlanmış, Bulgaristan’da kalan Türk azınlığın haklarının korunması çerçevesinde ilerlemiştir.
Bulgaristan ile olan bu türden ilişkiler iki ülke arasındaki iletişimi kolaylaştırmak adına çeviri ihtiyacını doğurmaktadır. Bugün Bulgaristan’da yaşayan bir Türk vatandaşı ya da Türkiye’de yaşayan bir Bulgar vatandaşı, diploma, transkript, doğum belgesi, boşanma belgesi, nüfus kayıt örneği, kimlik kartı, pasaport, vekaletname vb. evraklarının Bulgarca tercüme sine veya Bulgarca Çeviri sine ihtiyaç duymaktadır. Bunun yanı sıra, Türk bir şirketle ortaklığı bulunan bir Bulgar şirketi, ya da Bulgar bir şirketle ortaklığı bulunan bir Türk şirketi, senet, sözleşme, ticari sözleşme, şirket tüzüğü vb. evraklarında hukuki çeviri arayışı içerisinde olacaktır.  Bu anlamda Bulgarcadan Türkçeye tercüme, Türkçeden Bulgarcaya tercüme ve Bulgarca hukuki tercüme nin önemi artacaktır. Burada en önemli nokta sözü edilen evrakların bağlama, ülke kültürüne uygun bir biçimde çevrilmiş olmasıdır.
Ülkemizden pek çok öğrenci, komşu ülke Bulgaristan’a eğitimini orada devam ettirmek (yüksek lisans, master vb.) ya da iş fırsatlarını orada kovalamak adına seyahat etmektedir. Bulgaristan’daki herhangi bir eğitim kurumuna başvurabilmek adına diploma, transkript, öğrenci belgesi vb. evrakların Bulgarca çevirisine ihtiyaç duyulur. Bunun dışında yüksek lisans ya da master yapacak öğrenciler için tez, makale, kitap, dergi gibi kaynakların Bulgarca tercüme veya Bulgarca çeviri si gerçekleşmektedir.
Bulgaristan ile Türkiye arasında aynı zamanda ithalat ve ihracat alışverişi sağlanmaktadır. Bu da kimi ticari belgelerin tercüme si gereksinimine ortam hazırlar niteliktedir. Kullanım kılavuzu, katalog, teknik şartnameler, broşürler arge raporları vb. şirketlerin talebi doğrultusunda gerçekleşen evrakların Bulgarca Türkçeye, Türkçeden Bulgarcaya çevirisine ihtiyaç duyulur. İlgili evrakların tercümesi yapılırken teknik çevirinin olmazsa olmazlarından birisi olan terminolojiye fazlaca dikkat edilmesinde fayda vardır. 
Bir sonuca varacak olursak, Bulgaristan ile Türkiye’nin komşu oluşu, hem siyasi hem de ticari anlamda ilişkilerinin iyi oluşu, iki ülke arasın bir zamanlar yapılan göç mübadelesi ülkelerin birbirleriyle olan bağlantılarını arttırmış bunun neticesinde iletişim kurma isteğine bağlı olarak Bulgarcadan Türkçeye, Türkçeden Bulgarcaya olan çeviri talebine zemin hazırlamıştır.

Bulgarca tercüme, Bulgarca çeviri, Bulgarca yeminli tercüme, Türkçeden Bulgarcaya tercüme ve Bulgarcadan Türkçeye tercüme hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi ve fiyat teklifi için www.okeanostercume.com.tr adresimizden ya da info@okeanostercume.com.tr mail adresimizden ya da 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan ve 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.
 


Anahtar Kelimeler :

Gönderiyi Paylaş!