Çekçe Tercüme ve Çekçe Çeviri

Çekçe Türkçe-Türkçe Çekçe tercüme ve çeviri hizmeti talebi her geçen gün iki ülke arasında gelişen ilişkiklere bağlı olarak gelişme göstermektedir.

Çekçe, Slovakça, Lehçe ve Sorb Dilleri ile birlikte Hint Avrupa dil ailesinden Slav dillerinin Batı kolunu oluşturan dil grubudur. Slovakça ve Çekçe özellikle Çekoslavakya’nın bölünmesinden önce yoğun etkileşim halinde olması sebebiyle birbirine çok benzemektedir. Her iki dili ayrı ayrı konuşabilen iki kişinin birbirini rahatlıkla anlaması mümkündür. Yaklaşık 12 milyon insanın anadili olan Çekçe, 1000 yıl önce eski Slavca dilinden ortaya çıkmış köklü bir dildir. Güncel Çekçe dili içerisinde Almanca, İngilizce ve Fransızca dillerinden alıntı çok sayıda kelime bulunmakta ve bu dilin gelişimi 14. Yüzyıldan sonra artış göstermiş, 20. Yüzyıl itibari ile imla kuralları ve normları olan bir dil halini almıştır.

1 Ocak 1993 yılında Çekoslavakya’nın bölünmesi ve Çek Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ilan etmesi ile ülkemiz tarafından tanınmıştır. Tarih boyunca dostane ilişkilerimizin bulunduğu Çek Cumhuriyeti ile her geçen yıl artırılmaya çalışılan ticaret hacmi ve kuvvetlendirilmeye dair atılan adımlar mevcuttur. Çek Cumhuriyeti sermayeli firmaların ülkemizde özellikle enerji sektörüne ilgi göstermeleri ve yatırımlarının büyük kısmını bu alanda yaptıkları görülmektedir. Toplam yatırım tutarı 2,5 milyar ABD Doları olan yaklaşık 30 Çek Cumhuriyeti sermayeli şirketin Türkiye’de çeşitli alanlarda faaliyet gösterdiği görülmektedir. Ayrıca toplam yatırım tutarı 150 milyon ABD Doları olan 70 civarında Türkiye sermayei küçük ve orta ölçekli işletmenin Çek Cumhuriyeti’nde faaliyet gösterdiği bilinmektedir.

Turizm anlamında her iki ülke vatandaşlarına diğer ülke cazip gelmekte ve Türkiye Çek Cumhuriyeti arasında yoğun bir turizm trafiği yaşanmaktadır.

Çekçe Türkçe-Türkçe Çekçe Teknik Tercüme ve Teknik Çeviri Hizmeti

Ticari bağlantılara bağlı olarak yapılan teknik ürün alışveriş trafiği kapsamında çok sayıda teknik dökümanın Çekçe Türkçe-Türkçe Çekçe teknik tercüme ve teknik çeviri hizmeti sağlanmaktadır. Katalog, CE belgesi, makşne ve cihazların broşürleri, TÜV sertifikası, bakım onarım ve kullanma kılavuzları, ISO belgeleri, TSE belgeleri, teknik eğitim materyalleri, üretim ve imalat cihazları kullanım kılavuzu, teknik faaliyet raporu, ar ge raporları, teknik şartnameler ve ÇED raporlarının Çekçe Türkçe-Türkçe Çekçe teknik tercüme ve teknik çeviri işlemleri gerçekleştirilmektedir. Çekçe Türkçe-Türkçe Çekçe teknik tercüme ve teknik çeviri işlemi gerçekleştirilirken cümlelerin kısa, anlaşılır, net olması, doğru terim ve terminolojik bütünlüğün sağlanması büyük önem taşımaktadır.

Çekçe Türkçe-Türkçe Çekçe Hukuki Tercüme ve Hukuki Çeviri Hizmeti

Hukuk her ilişkinin temel taşı olmuş ve insanlığın varoluşundan bu yana yazılı ya da sözlü hukuk kuralları olarak uygulanmaktadır. Çek Cumhuriyeti ile Türkiye arasında yaşanan tüm bağlantılarda Çekçe Türkçe-Türkçe Çekçe hukuki tercüme ve hukuki çeviri işlemi gerçekleşmektedir. Turist vizesi, iş, eğitim, yaşam, diplomasi, ticaret ve daha birçok konuda, sözleşme, anlaşma, tüzük, vekaletname, alım satım akdi, boşanma kararı, velayet davaları, taahhütname, ihbarname vb evrakların Çekçe Türkçe-Türkçe Çekçe hukuki tercüme ve hukuki çevirisi yapılır. Çekçe Türkçe-Türkçe Çekçe hukuki tercüme ve hukuki çeviri işlemleri gerçekleştirilirken hukuki terminolojinin ağır ağdalı yapısına bağlı olarak cümlelerin anlamlarının, şart ve kuralların, yaptırım ve yükümlülüklerin net ifade edilmesi ve hukuki terminolojik bütünlüğün sağlanmış olmasına dikkate edilmesi gerekmektedir. Çekçe Türkçe-Türkçe Çekçe tercüme ve çeviri hizmeti alanında uzman, deneyimli, hukuk eğitimi almış ve her iki ülkenin hukuki sistem yapısı konusunda bilgi ve deneyim sahibi tercüme ekibi tarafından yerine getirilir.

Çekçe Türkçe-Türkçe Çekçe Yeminli Tercüme ve Yeminli Çeviri Hizmeti

Çekçe Türkçe-Türkçe Çekçe yeminli tercüme ve yeminli çeviri hizmeti pasaport, evlilik cüzdanı, kimlik, ehlyet, boşanma evrakları, doğum belgesi, nüfus kayıt örneği, ölüm belgesi, sözleşme, diploma, sertifika, transktript, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vekaletname gibi birçok evrak üzerinden tercüme işlemi gerçekleştirildikten sonra ıslak kaşe imza yapılarak tercüme evrakının resmiyet kazandırılmasıdır. Çekçe yeminli tercüman; Çekçe Türkçe arasında yazılı ve sözlü tercüme işlemi gerçekleştirebileceğiniz lisans diploması ile ispat edebilen ve noterlik makamında noter huzurunda yemin ederek bu unvanı alabilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. Çekçe Türkçe-Türkçe Çekçe yeminli tercüme ve yeminli çeviri hizmetinin yanı sıra müşteri talebi ya da ibraz edilecek kurum talebi doğrultusunda bazı evraklar yeminli tercüman onayı sonrası noterlik makamında noter tarafından Çekçe Türkçe-Türkçe Çekçe noter onaylı tercüme ve noter onaylı çeviri şeklinde de hazırlanmaktadır. Noter onayı yapılan Çekçe Türkçe-Türkçe Çekçe noter onaylı tercüme evrakının bir nüshası noterlik makamında muhafaza edilmektedir.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme, kurulduğu günden bu yana tüm etik ilkelerine bağlılığını ve uygun fiyat, kalite ve hız kriterlerini tüm dillerde olduğu gibi Çekçe Türkçe-Türkçe Çekçe tercüme ve çeviri hizmetlerinde de sürdürmektedir.

Çekçe Türkçe Türkçe Çekçe tercüme ve Çekçe tercüme - Çekçe çeviri hizmetleri hakkında daha detaylı bilgi ve fiyat teklifi için www.okeanostercume.com.tr adresimizden ya da info@okeanostercume.com.tr adresimizden ya da 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan ya da 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.


Anahtar Kelimeler :

Gönderiyi Paylaş!