EN 15038 Çeviri / Tercüme Hizmetleri Kalite Standartları ve İş Süreçleri

EN 15038 Çeviri Hizmetleri Kalite Standartları ve İş Süreçleri

Kalite Standartları Nedir ve Neden Düzenlenir?

Standart en basit tanımıyla yapılması gerekeni bildiren bir yönerge, bir kural ya da uygulamaya ilişkin bir belirlemedir.

Standartların Temel Amacı;

 • Sadeleştirmek
 • Tek tip düzen sağlamak
 • Sınıf, derece, tür ve benzeri nitelikleri tanımlayarak ayırt etmeyi yapabilmek
 • Bu özellikleri karşılaştırmayı mümkün kılmak için metotlar geliştirmek

EN 15038 Çeviri Hizmetleri Kalite Standartları ve İş Süreçleri belgesi 2006 yılında CEN tarafından yürürlüğe sokulmuştur.

ISO 9001 gibi tüm sektörlere uygulanabilen standartlar mevcut olsa da sektöre özgü hazırlanan standartlar sektörde faaliyet gösteren firmalar tarafından daha rahat uygulanabilmektedir.

EN 15038 Çeviri Hizmetleri Kalite Standartları ve İş Süreçleri Sertifikasını Kimler Edinebilir?

EN 15038 Çeviri Hizmetleri Kalite Standartları ve İş Süreçleri belgesini bu standartları kabul eden, işleyişinde uygulayabilen ve eğitimlerini alan tercüme şirketleri edinebilmektedir.

EN 15038 Çeviri Hizmetleri Kalite Standartları ve İş Süreçleri Sertifikası Başvuru Süreci

EN 15038 Çeviri Hizmetleri Kalite Standartları ve İş Süreçleri sertifikasını almak isteyen tercüme şirketleri öncelikle belgelendirme firması tespiti yapmalı. Ayrıca tercüme şirketleri bu standardı edinmek, uygulamak, hizmet içi eğitimleri almak, denetimlere tabi olmak, sistemin şirket bünyesinde var olan eksiklerini ve aksaklıklarını tespit etmek, çözüm üretmek ve firmaya bağlı çalışan herkesin de bu sistemi benimsemesi ve uygulaması konusunda kararlı olmalı.

Görüşmelerin ardından belgelendirme firmasından edinilen başvuru formları hatasız ve eksiksiz olarak belgelendirme şirketine gönderilir. Belgelendirme firması tarafından incelenen belgeler projelendirilerek süreç başlatılmış olur.

Belgelendirme firması tarafından sertifikalandırma süreci içerisinde iki farklı denetim gerçekleştirilmektedir. Denetim ve süreç sırasında tercüme şirketi hazırlanan dokümanları belgelendirme firmasına açar.

İlk denetim belgeler üzerinden gerçekleştirilir. Belgelendirme firması hazırlanan evrakların yeterliliğini, aksaklıklar varsa tespiti ve düzeltilmesini sağlar.

İkinci denetim ise şirket içerisinde gerçekleşir ve işleyişin belgelendirmeye uygun olup olmadığı denetlenir. Sonrasında denetçi bir rapor hazırlayarak sunar.

Tüm başvuru sürecinde hizmet içi eğitimler verilerek raporlandırma, uygulamalar ve sonuçları anlatılarak sistemin benimsenmesi sağlanmaktadır.

Sistemin kurulmasının ardından her yıl denetmenler tarafından sistem denetlenir. Yeterli görülmesi durumunda sertifikalandırma devam eder, eğer eksikler varsa tamamlanması için süre tanınır. Eğer eksikler giderilmez ise belge iptal edilir.

EN 15038 Çeviri Hizmetleri Kalite Standartları ve İş Süreçleri Sertifikası Ne Kazandırır?

EN 15038 sertifikası edinmek işleyişin düzeltilmesi ve kaliteli tercümenin yanı sıra tercüme şirketi müşterilerine kalite konusunda güven sağlamaktadır. Bunun dışında;

 • Tercümede yeterlilik
 • Teknik kaynakların yeterliliği
 • Proje yönetim prosesi
 • Müşteri ilişkileri
 • İnsan Kaynakları
 • Kalite yönetimi hakkındaki temel kavramlarda kılavuz bilgiler verilir
 • EN 15038:2006 standardı, müşteriye çeviri kalitesi ve hizmet seviyesi ile ilgili yeterliliği hakkında bilgi vermektedir.
 • Ve sonuç olarak müşteri memnuniyeti

Genel Kurallar, Müşteri- Çeviri Hizmeti Sağlayıcısı ilişkileri ve Çeviri Hizmetleri Yönetiminden oluşan 3 hizmet şartları standartları bulunmaktadır.

Genel Kurallar

EN 15038 Çeviri Hizmetleri Kalite Standartları ve İş Süreçleri Genel Kuralları; İnsan Kaynakları, Teknik Kaynaklar, Kalite Yönetim Sistemi ve Proje Yönetimi bölümlerinden oluşmaktadır.

İnsan Kaynakları:

İnsan kaynakları çeviri işleyişinde tercümanın yetkinliklerini 5 kategoride ele almaktadır.

 1. Çeviri Yeterliliği: Tercüman çeviri yaparken müşteri talep ve beklentilerini, hedef dilin gramerini, terminolojiyi, ifade tarzını ve stilini dikkate almalı ve bu kriterleri sağlamalıdır.
 2. Kaynak ve Hedef Dilde Teknik ve Dilbilimi Yeterliliği: Tercüman hedef ve dilde uzman olmalıdır.
 3. Araştırma Yeterliliği Bilgi Edinme ve İşleme: Tercüman gerekli durumlarda daha fazla ya da daha güncel bilgiye sahip olmak için araştırmaya yetkin olmalıdır.
 4. Kültürel Yeterlilik: Tercüman çeviri işlemini gerçekleştirirken hedef kitlenin din, kültür, gelenek, yaş grubu, değer ve davranış standartlarını göz önünde bulundurarak gerçekleştirmektedir.
 5. Teknik Yeterlilik: Tercüman çeşitli dosya formatları üzerinde çalışmak ve gerekli yazılım ve donanımı kullanmak konusunda yeterli olmalıdır.

Tercümanların yeterliliğinin ispatlanması yüksek öğretim diploması ve 2 ya da 5 yıllık deneyime sahip olmalıdır.

Projelerde görev alan denetmenlerin ise ilgili alanlarda uzman olması gerekir.

Teknik Kaynaklar

Belgelendirme sürecinde tercüme projelerinin güvenli bir şekilde arşivlenmesi, tercüme yapılmasında yeterli teknik donanıma sahip olunması gerekliliği incelenmektedir.

Kullanılan teknolojik altyapı ve olası aksaklık ya da sistem çökmesi gibi yaşanabilecek sorunlarda alternatif çözümler bulunması gerekmektedir.

Ayrıca kullanılan çeviri programı ya da çeviri hafızası varlığı ve tercüme projelerinde ne derece destek sağladığı da denetlenmektedir.

Kalite Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi tercüme şirketi tarafından oluşturulmuş ve yazıya aktarılmış olmalıdır. Hedefler belirlenmeli ve kalite yönetim ve kontrol sistemi açıkça yazılı halde bulunmalıdır.

Projelerde oluşacak hataların tespiti, düzeltilmesi ve bir daha gerçekleşmemesi için gerekli işlemlerin yapılması ve bu sistemin sağlanması gerekmektedir.

Proje Yönetimi

Proje yönetimi kapsamında her bir tercüme projesine en az bir proje yöneticisi atanmalı ve proje yönetiminin nasıl yapılacağına dair bir prosedür belirlenmelidir.

Bu prosedür her projeye uygulanabilir ve müşteri beklentilerini karşılayabilir olmalıdır.

Çeviri Hizmeti Prosedürleri

EN 15038 Çeviri Hizmetleri Kalite Standartları ve İş Süreçleri sertifikasına bağlı olarak bir proje yönetimi süreci oluşturulmalıdır.

 1. Proje teklifine istinaden onay sonrası projenin kabulü, şartların kontrolü ve projelendirme işleminin yapılması
 2. Projede görev alacak tercümanın tespiti,
 3. Projeye atanacak editör ve denetmenin belirlenmesi,
 4. Projeye dair direktiflerin ilgili kişi ve departmanlara iletilmesi,
 5. Projenin muhasebeleştirilmesi (müşteri kartının oluşturulması ve diğer detaylar…),
 6. Terminolojik bütünlüğün oluşturulması ve sağlanması ve bunun için sözlük desteği alınması ve araştırma yapılması,
 7. Proje sürecinin zamanlama çalışmasının yapılması,
 8. Projenin başlatılması,
 9. Müşteriye bilgi verilmesi ve müşteri ve diğer taraflarla iletişim içinde olunması,
 10. Müşteriye proje teslim tarihi ve teslim şekli ile ilgili gerekli bilginin verilmesi,
 11. Projenin takibi,
 12. Tercümenin tamamlanması,
 13. İlk değerlendirme,
 14. 2.kontrol için kontrolöre (denetmene) projenin iletilmesi,
 15. Kontrolörden gelen projenin editörler tarafından son kontrol, dil bütünlüğü, gramer ve diğer konulardan tekrar değerlendirilmesi ve kontrolü
 16. Projenin teslimattan önce gelen kaynak metne sadık kalınarak sayfa düzeni ve dosya formatının oluşturulması için mizanpaja teslimatı
 17. Projenin teslimatı öncesi muhasebe işlemleri için muhasebe departmanına bilgi verilmesi,
 18. Projenin teslimatı,
 19. Teslimatı takiben müşteri talep ve soruları için görüşme,
 20. Teslimatı takiben ilk 30 gün içerisinde memnuniyet araştırmasının yapılması,

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi yıllardır EN 15038 Çeviri Hizmetleri Kalite Standartları ve İş Süreçleri sertifikasına sahiptir. Tüm çalışanları ile birlikte standardın gerekliliklerini yerine getirmiş ve bu sürece tüm çalışanlarını adapte edebilmiştir.

Uluslararası düzeyde geçerli olan bu kalite sertifikası ile Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme hem yurt içinde hem de yurt dışında müşterilerine güven ve kaliteyi birlikte sunmaktadır.

İşleyişimiz hakkında daha detaylı bilgi ve fiyat teklifi için www.okeanostercume.com.tr adresimizden ya da info@okeanostercume.com.tr adresimizden ya da 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan ya da 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.


Anahtar Kelimeler :

Gönderiyi Paylaş!