Fransızca Tercüme ve Fransızca Çeviri

FRANSIZCA TERCÜME VE FRANSIZCA ÇEVİRİ

Fransızca, Hint-Avrupa dil ailesinin Romen dilleri alt biriminden Fransa ve Fransız uygarlığına ait eski Fransız sömürgesi ülkelerinde konuşulmaktadır.

Dünya’da ortalama 200 milyon kişi Fransızca diline hakimdir.128 milyon kişi Fransızcayı anadil ya da ikinci dil olarak konuşurken, 54 ülkede 72 milyon kişi tarafından da bilinmekte ve konuşulmaktadır. Avrupa’da Fransa ve Monako dışında Belçika, İsviçre, Lüksemburg ülkelerinin belirli bölgelerinde olmak üzere, Afrika ve Amerika kıtası dahil, dünyanın ayrı kısımlarında resmi dil olarak kullanılır.

Fransızca, Latincenin devam dilidir.

Fransızca tarih boyunca Roma Galyalılarından kelt dillerinden ve Roma dönemi sonrası Frenklilerin Cermen dillerinin tesiri altında kalmıştır.

Fransızca 29 ülkenin resmi dilidir. Avrupa Birliği’nin resmi iki dilinden biri olup,  Birleşmiş Milletler’in bütün altkurumlarında ve uluslararası kuruluşların çoğunda resmi dildir.

Avrupa Birliği kayıtlarına göre 27 üye ülkedeki 129 milyon kişi Fransızca konuşmakta ve bunun 65 milyonu anadil, 69 milyonu ise ikinci dil olarak konuşmaktadır. Bu birlik içerisinde Fransızca İngilizce ve Almancadan sonra en çok konuşulan 3. dildir.

Avrupa

Fransa’daki Yasal Konumu

Fransızca, Fransız Anayasası’na göre 1992’den beri Fransa’nın resmi dilidir. Hükümetin resmi yayınlarında, eğitim sistemine dair yayınlarda, yasal sözleşmelerde ve reklam içeriklerindeki yabancı kelimlerin Fransızca Çeviri ve Fransızca Tercüme yapılması zorunludur. Fransa’da Fransızca’ya ek olarak çok fazla sayıda yerel dil de konuşulmaktadır. 1958 Anayasa’sına karşı olduğunu ifade ederek Avrupa Yerel Diller Sözlemesi’ni imzalamasına rağmen kabul etmemiştir.

İsviçre

İsviçre’nin % 20sinin anadili olan Fransızca, ülkenin 4 anadilinden biridir.

Belçika

Belçika’nin Valon Bölgesinin resmi dili de Fransızcadır. Başkent Bürüksel’in de içinde var olduğu iki remi dilden biridir. Bu bölgede yaşayanların anadili olmamasına rağmen büyük çoğunluk tarafından konuşulmaktadır.

Monako ve Andorra

Monako Prensliği’nin tekresmi dili Fransızcadır ve Fransız kökenliler ülke nüfusunun %47’sini oluşturmaktadır. Andorra’nın resmi dilinin Katalanca olmasına rağmen Fransa’ya yakın olması sebebiyle Fransızca da konuşulmaktadır.

İtalya

İtalyanca ve Fransızca İtalya’nın Aosta Vadisi bölgesinde resmi dildir.  Bu bölgedeki insanların %78,6’sının Fransızca bilmesine rağmen sadece %0,99luk kısmının anadilidir.

Lüksemburg

Lüksemburg’un üç resmi dilinden biri de Fransızca’dır. Lüksemburg eğitim sistemi üç dilli olarak okutulmakta olup diğer iki dil Almanca ve Lüksemburcadır.

Amerika

Kanada

Fransızca Kanada’nın resmi dillerinden biri olup İngilizceden sonra en çok konuşulan dildir.

Haiti

Fransızca toplumun okuryazar kesimi tarafından konuşulmasına rağmen Haiti’nin resmi dillerinden biridir. Fransız kökenli olan Kreoti ise halkın büyük çoğunluğunun konuştuğu dildir.

Birleşik Devletler

Resmi bir tanınılırlığı olmamasına rağmen Birleşik Devletler’de İngilizce ve İspanyolca’dan sonra en çok konuşulan dil Fransızcadır.

Afrika

Dünya üzerinde Fransızca’yı en çok konuşan insan popülasyonu Afrika’da yaşar. Uluslararası Fransızca Konuşanlar Topluluğu’nun (Organisation Internationale Francophonie) hazırladığı 2007 yılı rapora göre Afrika’da 31 ülkede Fransızca konuşulmakta olup konuşan kişi sayısı 115 milyon idi.

Fransızca’nın bu denli yaygın olması ve bu kadar çok farklı ülkede konuşulmasının yanı sıra Fransa’nın gelişmişlik düzeyinin yüksek olması bu ülke ile yabancı ülkelerin ilişkisini canlı ve yüksek tutmaktadır.

Bundan dolayı Fransızca Tercüme ve Fransızca Çeviri talebi yüksek tercüme dillerinden biridir. Gerek Fransa’da yaşayan Türk nüfusu, devam eden ve gelişen Fransa ve Kuzey Afrika ülkeleri ile olan ticaret hacmi, Fransızca Tercüme ve Fransızca Çeviri ye olan ihtiyacı ve talebi ülkemizde de arttırmaktadır.

Fransızca Tercüme ve Fransızca Çeviri Hizmeti

Fransızca Yeminli Tercüme Bürosu olarak Fransızca Tercümeprojeleriniz alanında uzman ekibimiz tarafından çevrilmektedir. Okeanos Tercüme ve Dil Hizmetleri olarak önceliğimiz müşteri memnuniyeti olup projelerinize gereken hassasiyeti göstermekteyiz.

Fransızca Dilinde Vermiş Olduğumuz Tercüme ve Çeviri Hizmetlerimiz

 • Fransızca Yeminli Tercüme
 • Fransızca Noter Onaylı Tercüme
 • Fransızca Web Sayfası Tercümesi
 • Fransızca Ticari Tercüme
 • Fransızca Teknik Tercüme
 • Fransızca Hukuki Tercüme
 • Fransızca Tıbbi Tercüme
 • Fransızca Bilimsel Tercüme
 • Fransızca Akademik Tercüme
 • Fransızca Edebi – Sanatsal Tercüme
 • Fransızca Sözlü Tercüme
 • Fransızca Ardıl Tercüme
 • Fransızca Simultane Tercüme

Okeanos Tercüme ve Dil Hizmetleri olarak Fransızca Tercüme ve Fransızca Çeviri leriniz sahip olduğumuz EN 15038 Tercüme Hizmetleri Standartları Kalite belge ve sistemimizin sorumlulukları ve işleyişimiz dahilinde deneyimli ve uzman tercümanlarımız tarafından sorumluluk bilincinde yapılmaktadır.

Fransızca Yeminli TercümeFransızca Noter Onaylı TercümelerinizFransızca Çeviri ve Fransızca Tercüme projelerinizle ilgili ve hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için bize 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzda ulaşabilirsiniz…


Anahtar Kelimeler :

Gönderiyi Paylaş!