Hazirun Cetveli Tercümesi ve Hazirun Cetveli Çevirisi

Hazirun Cetveli Tercümesi ve Hazirun Cetveli Çevirisi Hizmeti

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketinde tüm şirket işlemleri ve evraklarında olduğu gibi hazirun cetveli tercüme ve çeviri işlemlerinde de uzman tercüme kadrosu ile hizmet verilmektedir.

Hazirun cetveli; anonim şirketlerde firmaların ortaklarının hisse paylarının gösterildiği evraktır.

Hazirun cetveli tabiri eski Eski Türk Ticaret Kanunu’nda kullanılmakta ve yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Hazır Bulunanlar Listesi olarak gelmektedir.

Hazır Bulunanlar Listesi; Genel kurul toplantılarına katılanların ad ve soyadları, unvanları, adresleri, sahip oldukları pay miktarı, adres, payların itibari değerleri, grupları, şirketin esas sermayesi ile ödenmiş tutar ya da çıkarılmış sermaye, toplantıya aslen ya da vekaleten katılanların imza yerleri bilgilerinin yer aldığı ve tüm katılanlar tarafından tek tek imzalanan listedir.

Yeni Türk Ticaret Kanunu, hazirun cetveli hazırlanması konusunda pay senetleri borsada işlem gören ve görmeyen şirketler bazında iki ayırım uygulamaktadır.

Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 10/A maddesi gereğince Merkez Kayıt Kuruluşu’ndan sağlanabilen pay sahipleri çizelgesine göre genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin hazır bulunanlar listesini düzenleyebilirler.

Pay senetleri borsada işlem görmeyen şirketlerde ise senede bağlanmamış bulunan ya da nama yazılı olan paylar ile ilmühaber sahipleri için pay defteri kayıtlarını, hamiline yazılı pay senedi sahipleri bakımından da giriş kartı alanları dikkate alır.

Hazirun cetveli ya da hazır bulunanlar listesi tamamen şirket yönetim kurulu sorumluluğunda hazırlanır.

Hazirun cetveli ya da hazır bulunanlar listesi genellikle genel kurul toplanmadan bir gün öncesinde hazırlanmış olur.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi tercüme sektöründe yurt içi ve yurt dışı pazarda yıllardır profesyonel hizmetlerini etik değerleri ve ilkelerine bağlı kalarak uygun fiyat, hız, kalite gibi kriterleri bir arada sunarak sağlamıştır.

Okeanos, şirketlerin tüm işlem ve prosedürlerinde olduğu gibi hazirun cetveli tercüme ve çeviri işlemlerinde de aynı etik değerler çerçevesinde hizmet sunmaktadır.

Sektörün öncü firmaları arasında yer almayı yıllardır başarı ile sürdürebilen Okeanos, tüm tercüme ve çeviri projelerinde profesyonel tercüme takip sistemi sayesinde şeffaflığı ve şeffaflığın getirdiği güveni müşterilerine aktarabilmektedir.

Hazirun cetveli gibi şirket evraklarında müşteri talebi doğrultusunda yeminli tercüme ya da noter yeminli tercüme hizmetini geniş yeminli tercüman kadrosu ile sağlamaktadır.

Daha detaylı bilgi ve fiyat teklifi için www.okeanostercume.com.tr adresimizden ya da info@okeanostercume.com.tr adresimizden ya da 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan ya da 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

 


Anahtar Kelimeler :

Gönderiyi Paylaş!