Hukuki Tercüme

 

Hukuki Tercüme

Hukuki tercüme, tercüme grupları içerisinde daha zor diyebileceğimiz, sorumluluk gerektiren ve telafisi zor olan tercüme grubudur. Hukuki tercümede objektif olarak ve metne sadık kalınarak tercüme yapılması gerekmektedir. Aksi durumlarda metnin anlamı değişmekte ve kullanımında problemler yaşanabilmektedir.

Tercümede hukuki terimler kullanılmalı, tercihler doğru yapılmalı ve hedef dile (tercümesi yapılacak olan dil) uygun olarak dönüştürülmelidir. Hukuki tercümelerin zorluk kısmı kaynak metinde (tercümesi yapılacak ana metin) yer alan pek çok hukuki terimin ana dilimizde anlaşılması güç kelimelerden oluşması veya çok az farklılıklar ile birbirlerinden anlam olarak ayrılmalarıdır. Bu sebepten dolayı Türkçe’den diğer dillere, diğer dillerden Türkçe’ye veya diğer dillerden bir başka dile hakimiyetinin yanı sıra tercümesinin özenle ve emin olunarak yapılması gerekmektedir. Hukuki tercümeler bu belirttiğimiz sebeplerden dolayı tercüme ve hukuki olarak mesleki deneyim gerektirmektedir. Mesleki deneyim için tercümesi yapılacak metnin her iki dil yönünde de o ülkenin hukuk sistemine veya uluslar arası hukuk bilgisine, her iki dil yönünde de gerçek anlamı ifade etmekte kullanacağı kelime bilgisine, uluslar arası ticaret, medeni kanun gibi hukuk bilgisine sahip olması gerekmektedir.

Hukuki metinlerin tercümelerinde hukuk bilgi ve deneyimin yanı sıra çok iyi dil bilgisi de gerekmektedir. Özellikle gramer bilgisi metnin anlamını ciddi anlamda değiştirebilmektedir. Örneğin mahkeme kararları, sözleşmeler veya vekaletnamelerde geniş zaman yerine geçmiş zaman olarak kullanılması veya tersi durumlarda metnin anlamının tamamının değişmesi söz konusudur. Dolayısı ile hukuki tercümelerde tercümeyi yapan kişinin hukuki bilgi ve deneyiminin yanı sıra tamamlayıcı olarak mutlaka çok iyi bir dil bilgisine sahip olması, yanı sıra mutlaka tercümenin farklı bir tercüman tarafından kontrol edilerek değerlendirilmesi gerekmektedir.

Hukuki metinlere örnek olarak sözleşmeler, şartnameler, her türlü mahkeme karar veya dosyasında yer alacak metin ve belgeleri sayabiliriz.

Okeanos Uluslar Arası Çeviri ve Yeminli Tercüme’ de, hukuki metinlerin tercümeleri ve kontrolleri standartlarımız gereği yurt içi veya yurt dışı hukuk eğitimi almış, mesleki ve tercümanlık deneyimlerine sahip, adli bilir kişi ve/veya yeminli tercüman olan profesyoneller tarafından yapılmaktadır.


Anahtar Kelimeler :

Gönderiyi Paylaş!