İhracat Nasıl Yapılır?

İhracat Nasıl Yapılır?

Dış ticaretin en çok konuşulduğu ve teknoloji, iletişim ve ulaşımın çok daha kolaylaştığı günümüzde birçok kişi ihracatçı olma yolunda geniş çaplı çalışmalar yürütmekte ve araştırmalar yapmaktadır. Bu bağlamda “İhracat nasıl yapılır?, İhracatın aşamaları nasıldır?, İhracatın temel özellikleri” gibi sorulara ve konulara yanıt aramaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti 1980’li yıllardan sonrasında ihracata büyük önem vermekte ve desteklemektedir. Her geçen gün ihracat yapan firmaların diplomasi, bürokrasi ile daha az efor harcamaları ile ilgili yasal düzenlemeler yürütülmektedir.

İhracat Yaparken İlk Aşama “İhracatçı” Sıfatı Kazanmaktır

İhracat yapmanın ilk aşaması öncelikle adına ihracat işlemleri gerçekleştirilecek firmanın ihracatçı unvanını edinmesidir.

İhracat yönetmeliği kapsamında vergi numarasına sahip ve ihracatçı birliklerine üye firmalar ihracatçı sıfatı edinebilir. Şahıs şirketlerinden anonim ve komandit şirketlere kadar ihracat yönetmeliğine uygun vergi numarasına sahip tüm şirketler ihracatçı sıfatı edinebilir.

İhracatçı Birliklerine Nasıl Üye Olunur?

İhracatçı olmanın ilk aşamaları arasında yer alan konulardan biri de İhracatçı Birliklerine üye olmaktır. İhracatçı Birliklerine üye olmak adına yapılması gereken ilk aşama üyelik formu ve taahhütname doldurulması gerekmektedir. Başvuru için gerekli evraklar ile üyelik formu ve taahhütname eşliğinde gerekli belgeler ile birlikte en yakın İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ya da İrtibat Bürosu’na başvuruda bulunulması gerekir.

Örneğin; İzmir’de yerleşik ve kuru üzüm alanında faaliyet gösteren bir firmanın Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında hizmet veren Ege Kuru Meyve Mamülleri İhracatçıları Birliği’ne üye olmaları gerekmektedir.

Üyelik İçin Gerekli Belgeler

 1. Üyelik formu ve taahhütname
 2. Vergi mükellefiyet yazısı fotokopisi, gerçek kişiler için kimlik fotokopisi
 3. İmza sirküleri fotokopisi
 4. – Tüzel kişilikler için ticaret sicil gazetesi fotokopisi
 • Gerçek kişiler için ticaret sicil gazetesi ya da esnaf ve sanatkar sicil tasdiknamesi fotokopisi
 • Ortak girişim, Joint Venture, İş ortaklıkları, Adi iş ortaklıkları ve konsorsiyumlar için durumlarını belirten ortaklık sözleşmeleri

İhracatçı Birliklerine Üyelik Konusunda Önemli Hususlar

 • Üye olmak istenilen birlik formda belirtilmelidir.
 • Daha önce herhangi bir İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne üyelik yaptırılmış ise sadece dilekçe ve taahhütname ile başvuruda bulunulmalıdır.
 • Vekaletname aracılığı ile üyelik yaptırılacak ise vekaletname fotokopisi ve vekilin imza sirkülerinin fotokopisi gerekmektedir.
 • Giriş aidatı her birlik için 200 TL’dir.

İhracatçı Birlikleri Üyelerinin Hak ve Yükümlülükleri Nelerdir?

5910 sayılı TİM ve İhracatçı Birlikleri’nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında 03.09.2009 tarih ve 27338 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ilgili yönetmelik çerçevesinde;

 1. İhracatçı olmak isteyen gerçek ya da tüzel kişilerin, ihracatını yapacakları malın ait olduğu sektörün bağlı bulunduğu ve merkez adresi ya da şube adreslerinden birinin bağlı bulunduğu en yakın İhracatçılar Birliği’ne üye olmaları ve kanun kapsamındaki ödemeleri yerine getirmeleri gerekmektedir.
 2. İhracatçı Birlikleri’nden birine üye olan ihracatçı, diğer birliklerin de kapsamına giren malları üyelik şartı aranmaksızın ihraç edebilme hakkına sahiptir. İhracatçı sadece bağlı bulunduğu birliğin hizmetlerinden faydalanabilir ve genel kuruluna katılabilir.
 3. Birliğe üye gerçek ya da tüzel kişi ihracatçılar istedikleri zaman yazılı başvuru ile üyelikten ayrılabilirler. Üyelik sonlandırma tarihine kadar olan yükümlülükler geçerlidir. Sonrasında yeniden üyelik yatırmak istenmesi halinde varsa başka birliklere ait olsa da borçlar tahsil edilmektedir.
 4. Üyeler;
 • Kanun ve Yönetmelikte yer alan üyelikle ilgili görev sorumlulukları yerine getirmekle
 • Birliklerin amaçlarına aykırı hareket etmemekle
 • Birlik yetkili makamlarınca talep edilen bilgi ve belge zamanında, eksiksiz ve doğru olarak beyan etmekle
 • Birlik kararlarına uymakla
 • Birliğe kayıtlı bulunan adres, telefon, email, faks gibi bilgileri güncel tutmak ve değişiklikleri bildirmekle
 • Birliğe üyelik sırasında giriş aidatı ve ihracat gerçekleştirilen ya da birlik hizmetlerinden faydalanılan yıllarda yıllık aidatları ödemekle yükümlüdürler.

İHRACATTA 2. BASAMAK MÜŞTERİ EDİNMEK YA DA TALEP ve ARZ YARATMAK

İharacat yapmak isteyen bir firmanın en büyük ve önemli adımı şüphesiz ki ürününü satabilecek alıcı bulmaktır. Bu bağlamda firmaların ilk etapta satış ve pazarlama ekibi kurarak pazarda müşteri arayışına girmeleri zorlu bir süreç olması sebebiyle genellikle piyasadaki komisyoncu ve brokerlarla bağlantı kurmaktadırlar.

İhracat brokerları, genel itibari ile öncesinde üretim yapan ihracatçı firmaların satış ve ihracat departmanında çalışmış ve alıcı ile doğrudan bağlantı kurmuş olan bağımsız şirketler olara piyasada var olmaktadır. Brokerlar genellikle ihracatçıya çok fazla yük olmamakta, satışını yaptıkları ürün başına genellikle sektöre göre değişiklik gösteren %1-3 arasında komisyonlarla çalışmaktadırlar.

Broker aracılığıyla ihracat yapan firmalar ihracatı kendileri gerçekleştirmiş oldukları için temkinli olmalı ve ya akreditifli ödeme sistemi ile çalışmalı ya da ödemenin bir kısmını peşin olarak almaları faydalı olacaktır.

Brokerlardan farklı olarak ihraç kayıtlı olan ve üretici firmadan mal alarak ihracatı kendisi gerçekleştiren aracı ihracatçı firmalar da bulunmaktadır.

Tüm bunların yanı sıra firma kendisi çeşitli global e-ticaret siteleri ya da kendi web sitesi üzerinden global pazarda pazarlama yaparak doğrudan alıcıya ulaşmaktadır. Bu yolu tercih eden firmaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Ayrıca bu firmaların web sitelerini İngilizce web sitesi tercümesi ve çevirisi yaptırmaları ve pazara bu şekilde girmeleri, teknoloji, tercüme ve çeviri den büyük ölçüde faydalanmaları gerekmektedir.

Satış Teklifi Verilmesi

Firmalar potansiyel müşterilerini belirler ve potansiyel müşterilere e-mail, proforma fatura ya da daha geniş kapsamlı sözleşme olarak satış teklifi iletebilir.

Satış Sözleşmesi İmzalanması

İhracat işlemleri sırasında en kritik ve dikkat gerektiren süreçlerden biri de uluslararası satış sözleşmesi imzalanmasıdır. Uluslararası satış sözleşmesi geniş kapsamlı, açık ve net olmalı. Malın tanımı, cinsi, miktarı, sevkiyat şekli, tarihi, ödeme şekli, ödeme zamanı, teslim şekli ve olası anlaşmazlık durumunda nasıl çözümleneceği ve yetkili makamlar belirtilmiş olmalıdır.

Sekviyat Planlamasının Yapılması ve İhracat Evrakları nın Hazırlanması

Uluslararası satış sözleşmesinde belirtilen niteliklere uygun olarak belirtilen yükleme zamanında, sevkiyat yöntemine uygun olarak işlemler organize edilerek yükleme yapılmaktadır.

İhracatçı firma bu aşamada aşağıda yer alan bazı evrakları hazırlamalıdır.

 1. Türkçe fatura
 2. Çeki listesi
 1. Yabancı fatura
 2. Menşe şehadetnamesi
 3. Packing list
 4. Yükleme notası
 5. Taşıma belgesi
 6. Diğer yükleme evrakları

İhracat Gümrük İşlemleri nin Yapılması

İhracat firmalarının bir hataya yer vermemek adına bu adımda Gümrük Müşavriliklerinden destek almaları faydalı olacaktır.

Gümrük müşavirlik firmaları vekaleten ihracatçı firmanın işlemlerini yürütmektedir.

Ödemenin Alınması ve Müşteriye İhracat Evraklarının İletilmesi

İhracatçı firma eğer akrediftli ödeme sistemini tercih etmiş ise öncelikle evrakları bankaya iletir ve akreditifli ödeme süreci tamamlandıktan sonra ödemeyi alır. Eğer peşin ödeme sistemi tercih edilmiş ise yükleme öncesi ödeme ihracatçıya ulaşmış olacağından sadece hava kargosu ile evrakların müşteriye ulaşması gerekmektedir.

İhracat, özellikle son yıllarda devlet desteği ve çeşitli uygulamalarla kolaylıklar sağlanan ve Eximbank kapsamında çeşitli kolaylıklar sağlanan ve her geçen gün daha çok talep edilen sektörlerden biridir. Yoğun ve uluslararası bir işlem olması nedeniyle ihracat işlemleri sırasında yoğun şekilde ithalat ihracat tercüme ve çeviri hizmeti desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca zamanlamanın çok önemli olduğu ve büyük taahhüt ve yaptırımların söz konusu olduğu ihracat sektöründe tercüme ve çeviri hizmetinde de zamanlama büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi yılların bilgi birikimi ve deneyimi ile hizmet sunmaktadır. İhracat anlamında sizinle aynı terminolojiyi konuşan uzman koordinasyon ekibi ve alanında uzman ve deneyimli geniş tercüme kadrosu ile Perpa Ticaret Merkezi (Perpa ) ’nde yıllardır uygun fiyat, hız ve kalite çerçevesinde ihracat sektörünün önde gelen firmaları ve kamu kurum ve kuruluşları ile çalışmalarını yürütmektedir.

İthalat ve ihracat tercüme ve çeviri konusunda daha detaylı bilgi ve fiyat teklifi için www.okeanostercume.com.tr adresimizden ya da info@okeanostercume.com.tr adresimizden ya da 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan ya da 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

 

TÜRKİYE İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Akdeniz İhracatçı Birlikleri

Limonluk Mah. Vali Hüseyin Aksoy Cad. No:4 33120 Yenişehir/MERSİN

 +90 (324) 325 37 37

 +90 (324) 325 41 42

 info@akib.org.tr

 aibgs@hs01.kep.tr

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği

Aspendos Bulvarı No:163 Muratpaşa - Antalya / TÜRKİYE

Email: baib@baib.gov.tr

KEP : baib@hs01.kep.tr

Tel: +90 242 505 1 000 (ISDN)

Faks:+90 242 505 1 010

Denizli İhracatçılar Birliği

Akhan Mah. 246 Sk. No:8 PK 402 20140, Pamukkale, Denizli, Türkiye

E: denib@denib.gov.tr T: +90 258 274 66 88 (PBX) F: +90 258 274 72 22 - 274 72 62

KEP: denib@hs01.kep.tr

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği

Cumhuriyet Cad. Eren İş Merkezi

No:98 Kat:3-4-5 ERZURUM

bilgi@daib.org.tr/ daib@hs01.kep.tr/ eximirtibat@daib.org.tr

Tlf:0442 214 11 84-85-86-87-88(4 Hat)

Gsm:0532-755 19 50

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği

Pazarkapı Mahallesi Sahil Caddesi

Ticaret Borsası Binası Kat:3 / TRABZON

Tel: +90 (462) 326 16 01

Faks: +90 (462) 326 94 01 / 02

E-posta: dkib@dkib.org.tr

Kep E-Posta : dkib.evrak@hs01.kep.tr  

Web Adresi: http://www.dkib.org.tr

Ege İhracatçı Birlikleri

Atatürk Cad. No: 382

Alsancak / İZMİR

eib@eib.org.treib@hs01.kep.tr

+90 232 488 60 00

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri

Uray Cad. Turan İşhanı 33060 Mersin

Tel: (0324) 237 68 00 Fax: (0324) 237 71 17 

web: www.akib.org.tr

İstanbul İhracatçı Birlikleri

Adres:     Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi Dış Ticaret Kompleksi, C Blok Yenibosna / İSTANBUL 34197

Telefon:  0212 454-05-00

Faks:       0212 454-05-01 / 0212 454-05-02

Web:       http://www.iib.org.tr

E-mail:    iib@iib.org.tr

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri

Adres:     Çobançeşme mevkii, Sanayi Cad.No:3 Dış Ticaret Kompleksi A Blok P.K.34197 Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL

Telefon:  +90 212 454 00 00

Fax:         +90 212 454 00 01

Web        http://www.immib.org.tr

E-Posta   immib@immib.org.tr

KEP          immib@hs01.kep.tr

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri

Çobançeşme mevkii, Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi B Blok P.K.34196 Yenibosna - Bahçelievler / İSTANBUL

TELEFON: +90 (212) 454 02 00

FAKS: +90 (212) 454 02 01

E-POSTA: info@itkib.org.tr

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) ADRESİ: itkib@hs01.kep.tr

Karadeniz İhracatçı Birlikleri

Ataturk Bulvari No:19/E

Giresun / TÜRKİYE

Tel: 90 (454) 2162426

Faks: 90 (454) 216 48 42

E-mail: kib@kib.org.tr

KEP: kib@hs01.kep.tr

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri

Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat / Çankaya ANKARA

 +90 (312) 447 27 40 / +90 (533) 039 95 96 (Mesai saatleri dışında)

 +90 (312) 446 96 05

 info@oaib.org.tr

 KEP   oaib@hs01.kep.tr

Uludağ İhracatçı Birlikleri

Işıktepe OSB Mah. Kahverengi Cad. No: 11 16215 Nilüfer-Bursa TÜRKİYE

 +90 (224) 219 10 00

 +90 (224) 219 10 90

 uludag@uib.org.tr

Kep: uib@hs01.kep.tr


Anahtar Kelimeler :

Gönderiyi Paylaş!