İngilizce Tercüme ve İngilizce Çeviri

İNGİLİZCE TERCÜME VE İNGİLİZCE ÇEVİRİ

İngilizce, anadili farklı olan insanların konuştuğu “küresel ortak dil” olarak tanımlanmaktadır. Hint Avrupa dillerinin Batı Cermen dil grubuna ait olup bilinenin aksine yıllar içerisinde büyük ve köklü değişimler göstermiştir. 53 ülkede konuşulan İngilizce’nin gücü ve yayılmasındaki en büyük etki konuşulduğu ülkelerin gücüne bağlı olarak gelişme göstermiştir. İngilizce, Büyük Brittanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Amerika Birleşik Devletleri, Anglofon Karayipler, Avustralya, İrlanda, Kanada ve Yeni Zelanda’da yaşayan insanların çoğunun anadilidir. İngilizce’nin Britanya Krallığı’nın ötesine yayılmasında Krallığın büyük bir rolü mevcut, ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nin II. Dünya Savaşı sonrasında artan ekonomik ve kültürel etkisi, İngilizce’nin benimsenmesini önemli ölçüde hızlandırmıştır.

Nedir Bu İngilizce’nin Önemi?

  • İngilizce, dünya üzerinde toplamda 1,8 milyar kişi tarafından konuşulan bir dildir.
  • İngilizce, günümüzde dünya dili, iletişim dili, teknoloji dili, bilimin dili olarak adlandırılmaktadır.
  • İngilizce, bugün birçok meslek için gereklilik arz etmektedir.
  • Dünya üerinde birçok ülkenin resmi dilidir.
  • Resmi dil olmayan ülkelerin birçoğunda birinci yabancı dil olarak etğim verilmektedir.
  • Birleşmiş Milletler’in resmi dilidir.
  • Dünya üzerinde en çok kullanılan 3. Resmi dil konumunda ve en çok kullanılan 1. Dil ve en fazla bilinen 2. Dil olma özelliğini kapsar.

İngilizce dili gelişimini üç aşamada tamamlamıştır. Eski İngilizce, Orta İngilizce ve Modern İngilizce olarak gelişme göstermiştir. Filologların bir bölümüne göre kökeni Almanca dilidir. Ayrıca Latince ve Fransızca’dan belirli dönemlerde önemli ölçüde etkileşim göstermiştir.

İngilizce’nin Kullanım Alanları

Dünyada bilinilirliği yüksek olması, dünyanın ortak dili olması özelliği sebebiyle sanat, ticaret, bilişim, iletişim, diplomasi, bilim, edebiyat gibi başlıca alanlarda ve hemen her anlamda tercih edilen ilk dildir. İngilizce’nin hayatımızın her alanında bu denli var olması sebebiyle dünya çapında en çok tercih edilen tercüme dili İngilizce tercüme ve İngilizce çeviridir.

Günümüzde her firmanın global pazara açılma isteği ve bu konuda yapılan girişimler teknoloji ve iletişimin hızının her geçen gün daha çok artıyor olmasıyla doğru orantılıdır. Dijital dünya ülkelerin sınırlarını ortadan kaldırmış, buna bağlı olarak firmalara hedef kitlenin lokasyon bazında kalmamasına ve giderek genişlemesine yol açmıştır.

Firmaların global pazarda bazen tek ülke ya da bölge bazen birden çok ülke hedefi bulunmaktadır. Başka bir ülkede anadil Türkçe ile iletişim kurmak çok mümkün olmadığı için ilk iletişim dili tercihi elbette İngilizce’dir. Firmaların bu konuda İngilizce tercüme, İngilizce çeviri konusunda destek alabileceği profesyonel İngilizce tercüme bürosu arayışları yaşanmaktadır. Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme birey ve kurumların İngilizce tercüme ve İngilizce çeviri taleplerine müşteri odaklı yaklaşımı sayesinde uygun fiyatlı, kaliteli ve hızlı tercüme hizmeti sunmaktadır.

İngilizce Teknik Tercüme ve İngilizce Teknik Çeviri Nerelerde Kullanılır?

İngilizce her alanda olduğu gibi üretim sektöründe de anadil sonrasında tercih edilen ilk dildir. Elektrikli aletler, elektronik cihazlar, makine ve robotlar, büyük veya küçük lçekli tüm teknik ürün, yapı, ya da sistemlerde CE Belgesi, Makine ve Cihazların Broşürleri, TÜV Sertifikası, Makine ve Cihazların Katalog Tercümesi, Makine ve Cihazların Bakım Onarım ve Kullanma Kılavuzları, ISO Belgeleri, TSE Belgeleri, Teknik Eğitim Materyalleri, Teknik Servis ve Bakım Kitapçıkları, Üretim ve imalat Cihazları Kullanım Kılavuzları, Bilgisayar ve Teknik Eğitim Setleri, Teknik Belgeler, Hakediş ve Fizibilite Raporları, Teknik Faaliyet Raporu, Ar-Ge Raporu, Teknik Şartname, ÇED Raporlarının İngilizce teknik tercüme ve İngilizce teknik çevirisi yapılmaktadır. İngilizce teknik tercüme ve İngilizce teknik çeviri sırasında teknik terimlerin doğruluğu, teknik terminolojiye uygun terimler ve terminolojik bütünlük önemlidir. İngilizce teknik tercüme ve İngilizce teknik çeviri yapılırken cümleler kısa, net, ve anlaşılır olmalıdır.

Vize ve Vatandaşlık Evraklarında İngilizce Yeminli Tercüme ve İngilizce Yeminli Çeviri

Turist vizesi, erasmus, yurtdışı eğitim, seyahat, iş, evlilik, ikamet ve vatandaşlık işlemlerinde bireysel kurumsal birçok evrakın tercüme ve çeviri işlemi gerçekleştirilir. Nüfus kayıt örneği, doğum belgesi, ölüm belgesi, boşanma evrakları, evlilik cüzdanı, sabıka kaydı, diploma, transkript, banka evrakları, şirket kuruluş evrakları gibi belgelerin İngilizce Tercüme ve İngilizce Çeviri işlemi gerçekleştirilir.

Vize ve vatandaşlık evraklarında ve resmi kurumlara ibraz edilecek tüm evraklarda müşteri talebi doğrultusunda İngilizce yeminli tercüme ya da İngilizce noter onaylı tercüme yapılır.

İngilizce Yeminli Tercüme ve İngilizce Yeminli Çeviri; İngilizce yeminli tercüman tarafından yapılan tercüme evrakına ıslak kaşe ve imza yapılmasıdır. Tercüme evrakı bu şekilde resmiyet kazanır. Resmi kurumlar, konsolosluklar, bankalar, kamu kurumları tercüme ve çeviri yapılmış tüm evrakları ıslak imzalı ve kaşeli olarak resmiyet kazanmış haliyle talep ederler.

İngilizce Noter Onaylı Tercüme ve İngilizce Noter Onaylı Çeviri; İngilizce yeminli tercüman tarafından tercümesi yapılan evrakın öncelikle tercüman tarafından ıslak imzalı ve kaşeli olarak yeminli tercüme yapıldıktan sonra tercümanın yemin zaptının bulunduğu noterlik makamında noter tarafından tasdik edilmesidir. İngilizce noter onaylı tercüme evrakının bir nüshası noterlik makamında arşivlenir.

İngilizce Yeminli Tercüman Olmak İçin Neler Gerekli?

• Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

• En az iki dilde yazılı ve sözlü çeviri yapabiliyor olmak,

• Çevirisini yaptığı dillerin herhangi bir yükseköğrenim kurumunda eğitimini aldığına dair üniversite diploması ve transkript ibraz edebilecek olmak,

• Kişinin sabıka kaydının bulunmaması

•  Yemin zabıtı çıkarılacak noterlik makamının bulunduğu şehirde ikamet ettiğinizi gösterir ikamet belgesi

Yeminli tercüman evraklarını topladıktan sonra çalıştığı yeminli tercüme bürosu referansı ile birlikte tercüme bürosunun bağlı bulunduğu notere başvuruda bulunup yeminini edip yemin zaptını alır. Yeminli tercüman olarak kişi, çevirisini yaptığı evraklara yeminli tercüman onayı yapabilir, imza ve kaşe hakkını kullanabilir.

İngilizce Hukuki Tercüme ve İngilizce Hukuki Çeviri

Hukuk ve adalet insanlığın varoluşundan bu yana var olmakta ve bir evrilme süreci içerisindedir. Yazılı hukuk kurallarının öncesinde yazılı olmayan hukuk kurallarının varlığı, sonrasında yazılı hukuk kurallarının ortaya çıkması ve sonrasında farklı hukuk sistemlerinin var olması ve gelişmesi şeklinde sıralanmaktadır. Çok göz önünde olmasa da insanların tüm ilişki içerisinde bulunduğu süreçler hukuki temellere dayanmaktadır.

Hukuk, anadilde bile spesifik bir terminolojiye sahiptir. Bu durum yabancı dilde gerçekleştiğinde durum daha da zorlaşmaktadır. Hukuki terminolojide bulunan bir evrakın tercümesi bu konuda uzman, deneyimli ve her iki dildeki hukuk sistemleri konusunda bilgi sahibi kişiler tarafından yerine getirilmelidir. Bundan dolayı hukuki tercüme ve hukuki çeviri işlemleri konusunda bireysel ve kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda hukuki tercüme bürolarından destek alınmalıdır.

İngilizce hukuki tercüme ve İngilizce hukuki çeviri sözleşme, anlaşma, dava dosyaları, tüzük, genelge, yasa maddeleri, yabancı yargı, yabancı mevzuat, vergi evrakları, vasiyet, ihtarname, boşanma kararı, ihale belgeleri, tescil evrakları, tutanak, AB Hibe Programları, AB Mevzuatı ve alım satım sözleşmesi gibi birçok evrakta gerçekleştirilmektedir.

İngilizce Akademik Tercüme ve İngilizce Akademik Çeviri

İngilizce akademik tercüme ve İngilizce akademik çeviri başlı başına ayrıca gerçekleştirilen bir alandır. Akademisyen ve öğrencilerin akademik çalışmaları sırasında tez, doktora tezi, manuscript makale, yüksek lisans tezi, tezlerin giriş bölümü ya da özet (abstract) kısmı, hakemli makaleler gibi evraklarda İngilizce akademik tercüme ve İngilizce akademik çeviri desteğine ihtiyaç duyarlar. İngilizce akademik tercüme ve İngilizce akademik çeviri dosyaları ayrıca terminolojilerine (matematik, fizik, sosyoloji, psikoloji, mühendislik, tıp, uzay bilimleri) göre sınıflandırılmaktadır. Terminolojisine göre sınıflandırılan İngilizce akademik tercüme ve İngilizce akademik çeviri dosyası terminolojiye hakim ve deneyimli her iki dili anadil seviyesinde kullanabilen tercüman ve editörler tarafından tercüme edilmektedir.

İngilizce Tıbbi Tercüme ve İngilizce Tıbbi Çeviri

Tıbbi tercüme ve tıbbi çeviri sadece evrak üzerinde gerçekleştirilmemektedir. Bireysel tıbbi evrakların İngilizce tıbbi tercüme ve İngilizce tıbbi çeviri işlemi gerçekleştirildiği gibi doktorların, hastanelerin, estetik ve güzellik merkezlerinin web sitelerinin ve kurumlardaki hasta formlarının da İngilizce tıbbi tercüme ve İngilizce tıbbi çevirisi yapılır.

Ayrıca medikal cihazların ve makinelerin, ilaç formüllerinin, prospektüslerin, kullanım talimatlarının da İngilizce medikal tercüme ve İngilizce medikal çeviri işlemi yapılır.

Okenaos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme kurulduğu günden bu yana etik değerlerine bağlı kalarak ve müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hızlı, kaliteli ve ekonomik tercüme hizmeti sağlamaktadır.

Sahip olduğu EN 15038 Kalite Hizmet Standartları, Elia Breau Veritas sertifikası ile kaliteyi standardize etmekte ve gizlilik ilkelerine bağlılığını kurumsal müşterileri ile imzaladığı Gizlilik Sözleşmesi ile de ortaya koymaktadır.

İngilizce tercüme ve İngilizce çeviri hizmeti ve projeleriniz için www.okeanostercume.com.tr web sitemizden ya da info@okeanostercume.com.tr adresimizden ya da 0212 221 45 21 numaralı telefon ve 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan detaylı bilgi ve fiyat teklifi alabilirsiniz.


Anahtar Kelimeler :

Gönderiyi Paylaş!