İngilizce Tercüme ve İngilizce Çeviri

İNGİLİZCE TERCÜME VE İNGİLİZCE ÇEVİRİ

İngilizce Batı Cermen dil grubuna ait olup uzun yıllar içerisinde bilinenin aksine ciddi değişim göstermiştir. İngilizce 53 ülkede resmi dil olarak kullanılan ve Dünya’nın en çok konuşulan ikinci dilidir. Modern İngilizce erken dönem modern İngilizce olarak 1500’lü yıllardan sonra gelişme göstermektedir. 18. Yüzyıl ve sonrasında İngiliz İmparatorluğunun sahip olduğu jeopolitik önemi ve koloniler dilin yaygılnaşmasını sağlamıştır.

İNGİLİZCE TERCÜME VE İNGİLİZCE ÇEVİRİ HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?

Ticaret, bilim, eğitim, teknoloji, diplomasi gibi alanlarda aktif şekilde kullanım İngilizce dilinin kullanımını artırmış ilk küresel dil olmasını ciddi ölçüde katkıda bulunmuştur. Bu faaliyet alanlarının uluslararası boyuta ulaşması ile İngilizce Çeviri ve İngilizce Tercüme en yoğun talep gören çeviri dilidir.

Uluslararası iletişimin hızla artmasını sağlamasından dolayı İngilizce’nin kullanım alanları her geçen gün artmıştır. Böylece İngilizce Çeviri ve İngilizce Tercüme günümüzde birçok kişi ve kurumun tercüme bürosu ve tercüme ofisi ile çözüm ortaklığı yapmaya yönlendirmiştir. İngilizce Tercüme ve İngilizce Çeviri yapılırken hız, kalite ve fiyatlandırma başta olmak üzere çeşitli kriterlere bağlı olarak en iyi hizmet sağlayan İngilizce Tercüme Bürosu veya İngilizce Tercüme Ofisi arayışı artmaktadır.

Vize Başvurularında Hangi Aşamada İngilizce Tercüme ve İngilizce Çeviri?

Kişi ve kurumlar turist vizesi, çalışma vizesi, öğrenci vizesi gibi vize türlerinde gidecekleri ülkelerin resmi dili yanı sıra büyük ölçüde İngilizce Çeviri ve İngilizce Tercüme talebinde bulunmaktadır. Ülke ve vize şekline göre hazırlanan matbu evraklar değişiklik gösterse de genel itibariyle; Pasaport, kimlik, ehliyet, sabıka kaydı, nüfus kayıt örneği, ikametgah örneği, sigorta hizmet dökümü, Form A, Form B, diploma, transkript, öğrenci belgesi, muvafakatname, vize niyet mektubu, tapu, doğum ve ölüm belgesi, banka hesap hareketleri gibi evrakların çevirileri yeminli tercüman kaşeli veya noter onaylı olarak hazırlanmaktadır. Bu evraklara genel itibariyle matbu evraklar olarak ifade edilip Matbu İngilizce Çeviri ve Matbu İngilizce Tercüme veya Yeminli İngilizce Çeviri ve Yeminli İngilizce Tercüme olarak ifade edilir. Konsolosluklar orjinal dildeki evrakların konsolosluk başvurusu sırasında onaylı çevirilerinin de hazır bulundurulmasını talep etmektedir.

İngilizce Teknik Tercüme ve İngilizce Teknik Çeviri En Çok Nerede ve Nasıl Kullanılır?

Teknik anlamda faaliyet gösteren her türlü şirket yabancı kullanıcıya ürününü sunmak ya da uluslararası bağlantılar sağlamak istemesiyle İngilizce Teknik Tercüme ve İngilizce Teknik Çeviri gerekliliği doğmuştur. Teknik tercüme her faaliyet alanına göre ayrı bir terminolojik birikim gerektirmektedir. İngilizce Teknik Çeviri ve İngilizce Teknik Tercüme katalog, web sitesi ve broşürlerin tercümesi ile işletmeler uluslararası pazara açılıp bağlantılar sağlamaktadır. Bunun yanı sıra kullanım kılavuzları, teknik şartnameler, ürün katalogları ve içerikleri, e-ticaret siteleri Teknik tercüme terminolojisine göre sözlük çalışması gerektirmektedir. İngilizce Teknik Tercüme ve İngilizce Teknik Çeviri Makine, İnşaat, Otomotiv, Mekanik, Mimarlık, Kimya, Otomasyon, Fizik gibi başlıca konularda çalışılmakta olup bu konularda deneyimli ve eğitim almış tercüman ve editörler tarafından yapılması gerekmektedir.

İngilizce Tıbbi Tercüme ve İngilzce Tıbbi Çeviri Hayatımıza Etkisi?

Tıp bilimi Dünya’nın birçok ülkesinde ve farklı alanlarda gelişme göstermesi sebebiyle tedavi ve diğer tıbbi müdahaleler ile tıp alanında yapılan tüm çalışmalar ülke sınırları baz alınmadığı için İngilizce Tıbbi Çeviri ve İngilizce Tıbbi Tercüme talebi giderek artış göstermektedir. İnsanların çeşitli sağlık sorunları nedeniyle yurtdışı ülkelerde tedavi ve araştırma yapılması ihtiyacı sağlık raporları, tahlil sonuçları, tomografi ve emar sonuçları, yapılan tedavi ve takip süreçleri, hasta dosyaları gibi evrakların İngilizce Tıbbi Tercüme ve İngilizce Tıbbi Çeviri konusunda tıbbi terminolojiye sahiptir. Tıbbi Tercüme ve Tıbbi Çeviri insan hayatı ve sağlığı ile direkt temas halinde olması sebebiyle kaliteli ve titiz bir çalışma olması önem taşımaktadır.

İthalat ve İhracat Yaparken İngilizce Tercüme ve İngilizce Çeviri Nasıl Yapılır?

Global iletişimin her geçen gün daha kolay ve teknolojik olması sebebiyle hemen her şirketin uluslararası ticaret yapma hedefi bulunmaktadır. İngilizce Çeviri ve İngilizce Tercüme tüm ithalat ve ihracat işlemlerinin büyük çoğunluğunda ihtiyaç duyulmaktadır. Gümrük beyannameleri, faturalar, bilançolar, MSDS Malzeme Güvenlik Veri Formu (Material Safety Data Sheet) gibi gümrükte kullanılan evrakların İngilizce Tercüme yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu evraklar çoğunlukla gümrük işlemleri esnasında gerekmekte olup yeminli tercüman onaylı talep edilmektedir. Gümrük işlemlerinin mümkün olan en hızlı ve kaliteli bir şekilde ilerlemesi gerekmektedir. İngilizce Tercüme ve İngilizce Çeviri ithalat ve ihracatta global olarak en yaygın kullanılan dil olması sebebiyle yoğun talep oluşturmaktadır. Şirketlerin yurtdışı pazarlarda kendilerini tanıtmak, müşteri ilişkileri oluşturmak pazar ve fuarlarda yer alabilmek ve itahalat veya ihracatı oluşturabilmek için tüm süreçte var olur.

İngilizce Hukuki Tercüme ve İngilizce Hukuki Çeviri Nasıl Kullanılır?

Öncelikle hukuk, anadilde dahi farklı bir terminolojiye sahip olup özel uzmanlık gerekmektedir. Hukuk, insanlığın varlığından bu yana evrilmektedir. Bunun yanı sıra genel itibariyle eski ve köklü bir terminolojiye sahiptir. İngilizce Hukuki Tercüme ve İngilizce Hukuki Çeviri yaparken hedef dilde direkt karşılığı bulmak ve uzman kişiler tarafından terminolojik bütünlüğün korunması gerekmektedir. Kaynak dilde kanun çevirisi yaparken bazı durumlarda hedef dildeki anayasa maddelerinin de araştırılması gerekebilir. İngilizce Hukuki Tercüme ve İngilizce Hukuki Çeviri dava dosyaları, tüzük, sözleşme, yabancı yargı, yabancı mevzuat, vergi evrakları, vasiyetname, kanun maddeli, ihtarname, boşanma kararı, ihbarname, ihale belgeleri, genelge form, tapu, tescil evrakları, tutanak, AB Hibe Programları, AB Mevzuatı, alım satım sözleşmesi gibi evrakların çevirileri yapılır.  İngilizce Hukuki Tercüme ve İngilizce Hukuki Çeviri yabancı vatandaşların veya işletmelerin yargı organlarına başvuruda veya anlaşma ve itirazda kullanılır.

İngilizce Akademik Tercüme ve İngilizce Akademik Çeviri Neden Yapılır?

İngilizce Akademik Tercüme ve İngilizce Akademik Çeviri tez, doktora tezi, manuscript makale, yüksek lisans tezi, tezlerin giriş bölümü ya da özet (abstract) kısmı, hakemli makaleler gibi çalışmalarda ihtiyaç duyulur. Akademik tercümelerin yazılması önem ve dikkat gerektirir. Akademik çalışmaların uzmanlık gerektiren kendine has ifade şekli olup diğer tercüme türlerinden farklıdır. Ayrıca akademik çalışmaların konu yelpazesi oldukça geniş olup; finans, hukuk, tıp, teknik, kimya, matematik, fizik, çevre, teknik sosyal bilimler gibi başlıca konulardan oluşabilmektedir.

İNGİLİZCE SÖZLÜ ÇEVİRİ ve İNGİLİZCE SÖZLÜ TERCÜME YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

İngilizce Sözlü Tercüme ve İngilizce Sözlü Çeviri; simultane ve ardıl olmak üzere iki ana dala ayrılır. Ardıl Tercüme; fısıltı tercüme, refakat tercümesi,

İngilizce Ardıl Tercüme ve İngilizce Ardıl Çeviri

İngilizce Ardıl Tercüme ve İngilizce Ardıl Çeviri yapılırken dili akıcı kullanabiliyor ve konuşulanı anlayabiliyor olmak önemlidir. Ayrıca sözlü çeviride konuşulcak konunun önceden bilinmesi, konuya terminolojik olarak çalışılması çeviride başarı oranını artırır. İngilizce Ardıl Tercümeve İngilizce Ardıl Çeviri ile toplantı, sunum, seminer, karakolda ifade alımı, mahkemede duruşmalarda, hastanelerde, Ticaret Odası, Noterler gibi alanlarda karşımıza çıkmaktadır.

İngilizce Simultane Tercüme ve İngilizce Simultane Çeviri

İngilizce Simultane Tercüme ve İngilizce Simultane Çeviri ardıl tercümeden farklı olarak kabin içinde ekipmanla yapılır. Bunun için mikrofon, kulaklık ve ses sistemi kullanılır. Genellikle iki tercüman tarafından yapılır ve birer saat aralıklarla dönüşümlü olarak gerçekleştirilir. Simultane tercüme kongre ve konferanslarda gerçekleşir. İngilizce Simultane Tercüme ve İngilizce Ardıl Çeviri yaparken ekipmanı program öncesinde test etmek gerekir. Tercümanların konuşma metnine önceden çalışmaları ve seminer konusunun terminolojisine özellikle çalışmalı ve uzman kişiler yönlendirilmelidir.


Anahtar Kelimeler :

Gönderiyi Paylaş!