İspanyolca Çeviri ve İspanyolca Tercüme

İspanyolca Çeviri, İspanyolca Tercüme, İspanyolca Yeminli Tercüme ve Acil İspanyolca Tercüme Hizmetleri

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi İspanyolca tercüme ve İspanyolca çeviri konusunda yazılı ve sözlü tercüme hizmeti konusunda uluslararası başarı sağlamaktadır.

İspanyolca, dünyanın en çok konuşulan dilleri arasında yer almaktadır. Birçok ülke ile iş bağlantıları bulunan ülke aynı zamanda yaşam, eğitim, gezmek için en çok tercih edilen ülkeler arasında yer almaktadır. Bu bağlamda çok sayıda İspanyolca Türkçe- Türkçe İspanyolca tercüme ve çeviri işlemi gerçekleştirilmektedir. Türkiye İspanya arasında genel itibariyle teknik ürünlerin yer aldığı ürünlerin ihracat ve ithalatı yapılmaktadır.

Türkiye İspanya arasında gerçekleşen ticarete bağlı olarak çok sayıda İspanyolca teknik tercüme ve İspanyolca teknik çeviri işlemi gerçekleştirilmektedir. Katalog, CE belgesi, makine ve cihazların broşürleri, TÜV sertifikası, makine ve cihazların broşürleri, ISO belgeleri, TSE belgeleri, teknik eğitim materyalleri, üretim ve imalat cihazları kullanım kılavuzu, bilgisayar ve teknik eğitim materyalleri, teknik faaliyet raporu, ar-ge raporları, teknik şartname ve ÇED raporları gibi evrakların İspanyolca teknik tercüme ve İspanyolca teknik çeviri işlemleri alanında uzman bu konuda eğitim almış İspanyolca teknik tercümanlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

İspanyolca teknik tercüme ve İspanyolca teknik çeviri işlemi gerçekleştirilirken cümle yapısı, kaynak metin ile hedef metnin örtüşmesi ve terminolojinin doğru kullanılması büyük önem taşımaktadır.

Tüm uluslararası işlemlerde olduğu gibi İspanya ile Türkiye arasında yapılan tüm işlemler sırasında İspanyolca hukuki tercüme ve İspanyolca hukuki çeviri işlemleri gerçekleştirilir. İspanyolca hukuki tercüme ve İspanyolca hukuki çeviri işlemi hukuk fakültelerinde eğitim almış, anadil düzeyinde dil bilgisine sahip ve ülkelerin hukuk sistemleri hakkında bilgi sahibi İspanyolca hukuki tercümanlar tarafından tercüme işlemi gerçekleştirilmelidir. İspanyolca hukuki tercüme ve İspanyolca hukuki çeviri kapsamında vekaletname, ihtarname, ihbarname, muvaffakatname, alım satım akdi, boşanma kararı, velayet davaları, dernek iç tüzüğü, genelgeler, taahhütname, kararname, beyanname, yönetmelikler, vergi evrakları, vasiyetler, mahkeme kararı, tapu, senet, sözleşme, yasa maddeleri, AB mevzuatı, ticari sözleşme, şirket tüzüğü ve teknik ve idari şartnameler gibi evrakların işlemleri ele alınır.

İspanyolca hukuki tercüme ve İspanyolca hukuki çeviri işlemi evrakları genellikle bireysel ya da kurumsal müşteri talebi doğrultusunda İspanyolca yeminli tercüme ve İspanyolca noter yeminli tercüme olarak düzenlenmektedir. Vize, ikamet, vatandaşlık, eğitim, sağlık, ticaret gibi işlemlerde nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, kimlik, doğum belgesi, ölüm belgesi, ikametgah, nüfus kayıt örneği, sabıka kaydı, faaliyet belgesi, imza sirküleri, vergi levhası, vekaletname, sicil gazetesi, ruhsat, mahkeme kararı, maaş bordrosu, kaza raporu, dilekçe, doktor raporu, temyiz belgesi, diploma, transkript, tasdikname, askerlik belgesi, tapu, muvaffakatname, evlilik cüzdanı, sözleşme, ithalat ihracat belgesi, apostil, uygunluk belgesi, sertifika, taahhütnamelerin İspanyolca yeminli tercüme ya da İspanyolca noter onaylı tercüme işlemi yapılır.

Ticari belgeler, ticari yazışmalar, ticari faturalar, sözleşmeler, ihale evrakları, ticari teklifler, raporlar, bankacılık evrakları, finansal belgeler, toplantı dokümanları, vekaletname, nevi değişikliği, kapanış belgesi, dolaşım sertifikası tercümesi, ata karnesi tercümesi, a.tr dolaşım belgesi tercümesi, eur-med dolaşım belge tercümesi, dilekçe tercümesi, sicil tasdiknamesi tercümesi, mümessillik belgesi tercümesi, toplantı notları tercümesi, yönetim kurulu kararı tercümesi, vergi levhası tercümesi, faaliyet belgesi tercümesi, ticaret sicil gazetesi tercümesi, kuruluş mukavelesi tercümesi, şirket ana sözleşme tercümesi, ik raporu tercümesi, genel kurul kararı tercümesi, iş yazışmaları tercümesi, gümrük beyannamesi tercümesi, menşei şahadetnamesi tercümesi, teminat mektubu tercümesi, şirket sunum tercümesi, basın ilanı tercümesi, şirket bülteni tercümesi, yetki belgesi tercümesi, tadil tasarısı tercümesi, fiyat indeksi tercümesi, geçici kabul tutanağı tercümesi, kesin kabul tutanak tercümesi, işletme belgesi tercümesi, etik kurallar tercümesi, çalışma esasları tercümesi, iş sözleşmesi tercümesi, özel durum açıklamaları tercümesi, şube açma belgesi tercümesi, taşınma belgesi tercümesi, taahhütname ve ortaklık anlaşmaları gibi evrakların ise İspanya Türkiye arasında yürütülen ticari işlemlerde İspanyolca ticari tercüme ve İspanyolca ticari çeviri işlemleri gerçekleştirilmektedir.

İspanyolca Türkçe- Türkçe İspanyolca tercüme ve acil İspanyolca tercüme işlemlerinin türü alanında uzman tercüme ekibi gerektirir. Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi yıllardır Perpa Ticaret Merkezi’nde profesyonel İspanyolca tercüme ve İspanyolca çeviri hizmetini uluslararası kalite güvencesi altında EN 15038 Hizmet Kalite Standartları kapsamında yürütmektedir.

İspanyolca tercüme ve İspanyolca çeviri işlemlerinde uygun fiyat, kalite ve hızlı tercüme hizmetini son teknolojiye sahip koordinasyon sistemi sayesinde sorunsuz olarak yürütmektedir.

Etik değerlerine bağlılığını, müşteri odaklı yaklaşımını ve şeffaflık ilkelerini ilk günden bu yana koruyan Okeanos, İspanyolca tercüme ve İspanyolca çeviri işlemlerinde sektörün öncü firmaları arasında yer almaktadır.

İspanyolca tercüme, İspanyolca çeviri, İspanyolca yeminli tercüme ve acil İspanyolca tercüme hizmetlerimiz  hakkında detaylı bilgi ve fiyat teklifi için www.okeanostercume.com.tr adresimizden ya da info@okeanostercume.com.tr adresimizden ya da 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan ya da 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.


Anahtar Kelimeler :

Gönderiyi Paylaş!