İtalyanca Yeminli Tercüme

İtalyanca yeminli tercüme, İtalyanca Türkçe- Türkçe İtalyanca tercüme, İtalyanca tercüme ve İtalyanca çeviri İtalya Türkiye arasında gerçekleşen tüm süreçlerde çeşitli sebeplerle talep edilmektedir.

İtalyanca, Hint Avrupa dil ailesinden Romen dileri grubuna bağlı ve İtalya, Avrupa Birliği, İsviçre, San Marino, Vatikan, Hırvatistan ve Slovenya’nın resmi dilidir. 65 milyon kişi tarafından konuşulan İtalyanca, bölgeden bölgeye şive olarak büyük farklılıklar taşımaktadır. İtalyanca, hemen hemen her kelimenin sonunun sesli harfle bitmesi ve kesif vurgusu ile farklı bir melodiye sahiptir. Özellikle müzeik alanında terminoloji İtalyanca’dır ve dünyanın sayılı melodik ve duygusal dillerinden biridir. İtalyanca’da 21 harf bulunmaktadır.

İtalya birçok Türk vatandaşının ilk etapta turistik nedenlerle hayatında bir kez gitmek istediği bir şehir olup kültür olarak Türklerle benzerlik gösteren bir toplumdur.

İtalya’nın başlıca ticaret ortakları arasında Almanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Çin, Hollanda yer almaktadır. Türkiye’nin İtalya’ya yaptığı ihracat ürünleri; otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları, eşya taşımaya mahsus motorlu araçlar, taze ve kurutulmuş kabuklu meyveler yer alırken İtalya’dan Türkiye’ye ithal edilen ürünler arasında; kara taşıtları için aksam parçaları, petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, yatlar, diğer eğlence ve spor tekneleri yer almaktadır.

Türkiye’de 2017 yılı itibariyle 1409 İtalya sermayeli şirket yer almaktadır.

İtalyanca Türkçe- Türkçe İtalyanca Teknik Tercüme ve Teknik Çeviri

İtalya Türkiye arasında ticari işlemler sürecinde teknik ürün ve ekipmanların İtalyanca Türkçe- Türkçe İtalyanca teknik tercüme ve teknik çevirisi talep edilmektedir. İtalyanca Türkçe- Türkçe İtalyanca teknik tercüme ve teknik çeviri CE belgesi, ISO ve TSE belgesi, kullanım kılavuzu, el kitapçıkları, katalog ve broşürler, teknik şartnameler, TÜV sertifikası, teknik belgeler, hakediş ve fizibilite, ar ge raporu ve teknik şartnamelerde bireysel ve kurumsal talepler doğrultusunda gerçekleştirilir. İtalyanca Türkçe- Türkçe İtalyanca teknik tercüme ve teknik çeviri profesyonel, deneyimli ve alanında uzmanlaşmış tercüme ekibi atanarak yapılmaktadır.

İtalyanca Türkçe- Türkçe İtalyanca Hukuki Tercüme ve Hukuki Çeviri

Hukuk tüm uluslararası ilişkilerin temel sürecidir. İtalya Türkiye arasında gerçekleşen tüm ilişkilerde İtalyanca Türkçe- Türkçe İtalyanca hukuki tercüme ve hukuki çeviri işlemleri yürütülmektedir. İtalyanca Türkçe- Türkçe İtalyanca hukuki tercüme ve hukuki çeviri sözleşme, vekaletname, muvaffakatname, alım satım akdi, boşanma kararı, velayet davaları, dernek iç tüzüğü, genelgeler, taahhütname, kararname, ihbarname, beyanname, ihtarname, yönetmelikler, vergi evrakları, vasiyetler, mahkeme kararı, tapu, senet, sözleşme, yasa maddeleri, AB mevzuatı, ticari sözleşme, şirket tüzüğü, teknik ve idari şartnameler vb dökümanlarda hukuki terminolojiye ve müşteri taleplerine bağlı kalınarak gerçekleştirilir. İtalyanca Türkçe- Türkçe İtalyanca hukuki tercüme ve hukuki çeviri yapılırken terminolojik bütünlük, terim uygunluğu, hukuk sistemlerinin benzerlik ve farklılıkları göz önünde bulundurularak deneyim, uzman, hukuk eğitimi almış profesyonel ekip tarafından yürütülür.

İtalyanca Türkçe- Türkçe İtalyanca Akademik Tercüme ve Akademik Çeviri

İtalya Türkiye vatandaşlarına eğitim ve kariyer açısından her zaman cazip gelmiştir. Bu nedenle eğitim ve akademik kariyer amacıyla tercih edilen İtalya’da ya da Türkiye’de İtalyanca Türkçe- Türkçe İtalyanca hukuki tercüme ve hukuki çeviri işlemi uygulanır. Tez, ödev, makale, araştırma, anket, dergi, kitap gibi dökümanların İtalyanca Türkçe- Türkçe İtalyanca akademik tercüme ve akademik çeviri işlemleri gerçekleştirilirken akademik dökümanlar sosyoloji, kimya, matematik, tıp, mühendislik, mimarlık gibi alanlara ayrıştırılırken bu alanlarda uzman kişiler tercüme projelerine atanır.

İtalyanca Türkçe- Türkçe İtalyanca Tıbbi Tercüme ve Tıbbi Çeviri

Türkiye sağlık turizmi açısından birçok Avrupa ülkesine cazip geldiği gibi İtalya açısından da çok cazip görülmektedir. Bu nedenle gerçekleştirilen sağlık turizmine bağlı olarak ya da diğer nedenlerle labratuar sonuçları, MR ve tomogrofi sonuçları, doktor raporu, heyet raporu, ameliyat raporu, anamnez, epikriz, konsültasyon, doktor web siteleri, hastane ve klinik web siteleri gibi birçok döküman İtalyanca Türkçe- Türkçe İtalyanca tıbbi tercüme ve tıbbi çeviri işlemine tabi tutulur.

İtalyanca Türkçe- Türkçe İtalyanca Yeminli Tercüme ve Yeminli Çeviri

İtalyanca Türkçe- Türkçe İtalyanca yeminli tercüme ve yeminli çeviri pasaport, kimlik, sabıka kaydı, evlilik cüzdanı, mahkeme evrakları, vekaletname, sözleşme, şirket evrakları, banka evrakları ve daha birçok dökümanda vize, eğitim, iş, sağlık, ikamet, vatandaşlık, turizm gibi sebeplere bağlı olarak gerçekleştirilir. İtalyanca yeminli tercüman tarafından noter tarafından verilen unvan kapsamında tercüme işleminin ardından evraka ıslak imza ve kaşe yapılmasıdır.

İtalyanca Türkçe- Türkçe İtalyanca noter onaylı tercüme ve noter onaylı çeviri işlemi ise yeminli tercüman tarafından tasdik edilen evrakın noterlikte noter tarafından da onaylanmasıdır. İtalyanca Türkçe- Türkçe İtalyanca noter onaylı tercüme ve noter onaylı çeviri müşteri talebi sonrasında hazırlanmaktadır.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme kurulduğu günden bu yana etik değerlerini korumuş ve uygun fiyat, kalite ve hızlı tercüme unsurlarını da bu değerlerle birleştirerek faaliyetlerini yürütmeye devam etmektedir.

İtalyanca yeminli tercüme, İtalyanca Türkçe- Türkçe İtalyanca tercüme, İtalyanca tercüme, İtalyanca çeviri, Perpa yeminli tercüme, Perpa tercüme, Şişli tercüme hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi ve fiyat teklifi için www.okeanostercume.com.tr adresimizden ya da info@okeanostercume.com.tr adresimizden ya da 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan ya da 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan bizlerle iletişime geçebilirsiniz.


Anahtar Kelimeler :

Gönderiyi Paylaş!