Nöbetçi Noter Uygulaması Hayata Geçti…

Nöbetçi Noter Uygulaması Hayata Geçti…
Adalet bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği’nin ortak yürüttükleri çalışma sonucu 6 Nisan 2019 Cumartesi günü ilk nöbetçi noter uygulaması hayata geçirildi. Tüm illerde ve Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde 2 İstanbul Anadolu yakasında 2 Avrupa yakasında 2 olmak üzere 4 noter nöbetçi olarak görev yapacak. 
Türkiye Noterler Birliği web sitesinden düzenli olarak duyurulacak nöbetçi noterler Cumartesi- Pazar günleri saat 09.00-17.00 saatleri arasında tüm işlemleri gerçekleştirecekler. 

Noterde Yapılan İşlemler
Evlenme sözleşmesi,
Gayrimenkul satış vaadi sözleşme
Zilyetlik devri sözleşmesi
Miras taksimi Gayrimenkul, hibe vaadi sözleşmesi,
Şirket sözleşmesi,
İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi,
Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,
Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),
Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,
Kira sözleşmesi,
Menkul mallarda hibe sözleşmesi,
Taksim ve ifraz sözleşmesi,
Evlat edinme sözleşmesi,
Temlik,
Taahhütname,
Kefaletname,
Vasiyetname,
Vakıf senedi,
Aile vakfı senedi,
Tanıma senedi,
Muvafakatname,
Sulhname,
Yeddiemin senedi,
Rehin senedi,
Borç senedi,
Fesihname,
İbraname,

Beyanname,
Şahadetname,
Piyango – Kura ve toplantı tutanağı,
Emanetleri saklama tutanağı,
İfade tutanağı,
Tespit tutanağı,
Vekaletname,
Defter onaylanması,
Tercüme ve çeviri
Örnek çıkartma,
İmza sirküleri,
Protesto işleri,
İhbar – ihtarname işleri ve tebliği,
Tescil

Noterlik İşlemleri

Noterlik Kanunu’nun 60. Maddesinde noterlerin genel olarak yapacakları çalışmalar ve 61 ile 70inci maddelerinde özel olarak yapabilecekleri işler ve 71/A maddesinde ise yapabilecekleri diğer işler yer almaktadır. 
Resmi Daire Olarak Noterler
1512 sayılı Noterlik Kanunu 40. Maddesi kapsamında noterlik dairesi yapılan işlemin niteliği itibariyle resmi daire olarak kabul edilir. 
Noterlik bir kamu hizmetidir. Noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar. 
Noterler, yaptıkları işin vasfı dikkate alındığında kişi ve kurumlar arasında yürütülen işlemlerde hukuki güvenliği temin etmek amacıyla önemli görev üstlenmektedirler. 
Yine noterler, kişi ve kurumlar arasında yapılan işlemlerde doğan damga vergisi, harç ve değerli kağıt bedelini usule uygun tahsil ederek hazineye iletmek ile meshul olmaları bakımından kamu veznedarlığı anlamında da görev üstlenmektedirler.

Noterlerin Görevleri
Başka bir makam, merci, kurum ya da yetkilinin görevlendirilmediği hukuki işlemlerin tümünü düzenlemek
Resmi olarak kanunlarda belirtilmiş fakat yapacak yetkili merci olarak kimsenin görevlendirilmediği bütün hukuki işlemleri kanun hükmüne uygun olarak ifa etmek
Gayrimenkul vaadi sözleşmesi yapmak
Noterlik Kanun hükümlerine uygun olarak ve kanun kapsamında dışarıda yazılıp getirilen kağıtların üzerinde bulunan imza, mühür, tarih ya da herhangi bir işareti onaylamak
Kanun hükümleri kapsamında işlem yapılan evraklardan daire içinde ayrılan asıl ya da nüshadan talep kapsamında bir nüsha örnek çıkarıp vermek
Belgeleri bir dilden başka bir dile ya da bir yazıdan başka bir yazıya çevirmek.
Protesto, ihbarname, ihtarname düzenlemek ve göndermek
Kanuna uygun olan ve tescili gereken işlemlerin tescilini gerçekleştirmek
Kanunlar kapsamında verilen diğer sair işleri yerine getirmek
Noterlerin Özel Olarak Yapacakları İşler
Tespit, emanet, defter onaylama, vasiyetname, ölüme bağlı tasarruf ve tebligat işlemleri yapmaktadırlar.
Yabancı ülke vatandaşlarının Perpa Ticaret Merkezi çatısı altında Beyoğlu 25. Noterlik dairesinde gerçekleştirecekleri işlemlerde ihtiyaç duyulan yeminli tercüman ihtiyacını karşılamak amacıyla Perpa yeminli tercüme şirketi Cumartesi günleri de faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Noter onaylı tercüme ve noter onaylı çeviri konusunda anında kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet sağlayarak yıllardır iş dünyasının tam da ortasında faaliyet sürdüren Perpa yeminli tercüme, Perpa Ticaret Merkezi çatısı altında Beyoğlu 25. Noterliği üst katında faaliyet göstermektedir.
Yıllardır sektör liderliğini elinde tutan Perpa yeminli tercüme aranılan hizmeti sunmaktadır. 
Yeminli tercüme ve yeminli çeviri hizmetlerimiz ve detaylı bilgi ve fiyat teklifi için www.perpayeminlitercume.com adresimizden ya da 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan ya da 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.


Anahtar Kelimeler :

Gönderiyi Paylaş!