Noter İşlemleri ve Nöbetçi Noter Uygulaması

Noter İşlemleri ve Nöbetçi Noter Uygulaması

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi noterlik makamına yolu düşen yabancı uyruklu vatandaşların yaptıracakları işlemlerde noter yeminli sözlü tercüme ve noter yeminli tercüme ya da noter onaylı tercüme evraklarının tasdiki işlemlerinde İstanbul’un en iyi lokasyonu olan Perpa Ticaret Merkezi sınırları içerisinde hizmet vermektedir.

Hayatın hemen her alanında yapılan resmi işlemlerde noterlik makamına yolumuz düşer. Son uygulama sayesinde de noterlerde artık hafta sonu da işlem yapılabiliyor.

Nöbetçi noter uygulaması sayesinde cumartesi günü açık noter bulmak ve işlem yapmak mümkün. Noterler Birliği’nin resmi sitesinde yayınlanan ve güncel olan nöbetçi noter listesi ve noter iletişim bilgileri sayesinde planlama yapmak çok kolay.

Noter Nedir?

Noterlik makamı, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkların önüne geçmek adına işlemleri belgelendirir ve tasdik eder. Ayrıca kanunlar çerçevesinde tanınan farklı görevleri de yerine getirmekle yükümlüdürler.

Noterler, birinci, ikinci, üçüncü sınıf olarak sınıflara ayrılırlar. Bu sınıflandırma noterin yetki çevresindeki nüfus yoğunluğu, iş hacmi ve noterin geliri esas alınarak belirlenir.

Noterlerin Görevleri

- Başka bir makam, merci, kurum ya da yetkilinin görevlendirilmediği hukuki işlemlerin tümünü düzenlemek

- Resmi olarak kanunlarda belirtilmiş fakat yapacak yetkili merci olarak kimsenin görevlendirilmediği bütün hukuki işlemleri kanun hükmüne uygun olarak ifa etmek

- Gayrimenkul vaadi sözleşmesi yapmak

- Noterlik Kanun hükümlerine uygun olarak ve kanun kapsamında dışarıda yazılıp getirilen kağıtların üzerinde bulunan imza, mühür, tarih ya da herhangi bir işareti onaylamak

- Kanun hükümleri kapsamında işlem yapılan evraklardan daire içinde ayrılan asıl ya da nüshadan talep kapsamında bir nüsha örnek çıkarıp vermek

- Belgeleri bir dilden başka bir dile ya da bir yazıdan başka bir yazıya çevirmek.

- Protesto, ihbarname, ihtarname düzenlemek ve göndermek

- Kanuna uygun olan ve tescili gereken işlemlerin tescilini gerçekleştirmek

- Kanunlar kapsamında verilen diğer sair işleri yerine getirmek

Noterlerin Özel Olarak Yapacakları İşler

- Tespit, emanet, defter onaylama, vasiyetname, ölüme bağlı tasarruf ve tebligat işlemleri yapmaktadırlar.

Noterde Yapılan İşlemler

 • Evlenme sözleşmesi,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşme
 • Zilyetlik devri sözleşmesi
 • Miras taksimi Gayrimenkul, hibe vaadi sözleşmesi,
 • Şirket sözleşmesi,
 • İrtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi,
 • Medeni Kanun’un 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,
 • Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),
 • Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,
 • Kira sözleşmesi,
 • Menkul mallarda hibe sözleşmesi,
 • Taksim ve ifraz sözleşmesi,
 • Evlat edinme sözleşmesi,
 • Temlik,
 • Taahhütname,
 • Kefaletname,
 • Vasiyetname,
 • Vakıf senedi,
 • Aile vakfı senedi,
 • Tanıma senedi,
 • Muvafakatname,
 • Sulhname,
 • Yeddiemin senedi,
 • Rehin senedi,
 • Borç senedi,
 • Fesihname,
 • İbraname,
 • Beyanname,
 • Şahadetname,
 • Piyango – Kura ve toplantı tutanağı,
 • Emanetleri saklama tutanağı,
 • İfade tutanağı,
 • Tespit tutanağı,
 • Vekaletname,
 •  Defter onaylanması,
 • Tercüme ve çeviri
 • Örnek çıkartma,
 • İmza sirküleri,
 • Protesto işleri,
 • İhbar – ihtarname işleri ve tebliği,
 • Tescil

Özellikle yabancı uyruklu vatandaşların ya da yabancı ülke menşeili evrakların noter yeminli tercüme ya da noter onaylı tercüme işlemine gereksinim duyulur.

Perpa Ticaret Merkezi iş dünyasının merkezi olması sebebiyle ve yine Perpa Ticaret Merkezi sınırları dahilinde bulunan Perpa Ticaret Odası ve Perpa Ticaret Sicil Müdürlüğü işlemleri sırasında noterlik makamında yapılması gereken işlemler bulunmaktadır.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi yabancı ortaklı ya da yabancı sermayeli şirket kuruluş işlemleri başta olmak üzere, vize, ikamet, sağlık, eğitim, ithalat ihracat ve daha birçok işlemde noter onaylı tercüme ya da noter yeminli tercüme işlemine gereksinim duyan bireysel ve kurumsal müşterilerine anlık çözümler sunmaktadır.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi Beyoğlu 25. Noterliği ve Beyoğlu 58. Noterliği kapsamında tüm Perpa Ticaret Merkezi’nde tercüme ve çeviri işlemine ihtiyaç duyan müşterilerine geniş bir noter yeminli tercüman kadrosu ile hizmet sağlar.

Perpa Ticaret Merkezi A Blok 1184 numaralı ofiste hizmet veren Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi tüm noter onaylı tercüme ve noter onaylı çeviri işlemlerinde uygun fiyat, kalite ve hızlı tercüme kriterlerini birlikte sunmaktadır.

Terminolojiye hakim ve deneyimli ekibi ile en doğru hizmeti vermeyi amaçlayan Okeanos bu bağlamda EN 15038Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde proje sürecini yürütmektedir.

Daha detaylı bilgi ve fiyat teklifi için www.okeanostercme.com.tr adresimizden ya da info@okeanostercume.com.tr adresimizden ya da 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan ya da 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

 


Anahtar Kelimeler :

Gönderiyi Paylaş!