Rusça Çeviri ve Rusça Tercüme

RUSÇA TERCÜME ve RUSÇA ÇEVİRİ

 

Rusça, Beyaz Rusça ve Ukraynaca ile birlikte Hint-Avrupa dil ailesinin Slav Dilleri grubunun Doğu Slav Dilleri alt grubuna girer. 20. yy’da politik açıdan önemli bir dil olan Rusça, Birleşmiş Milletlerin resmi dillerinden biridir. Rusça dünya üzerinde en çok konuşulan 7. dildir. Rusça Kiril alfabesini ile yazılır. Çünkü Latin harfleri Rus dilindeki tüm sesleri ifade etmek için kafi değildir. Rusçada konuşma dilinde vurgu çok önemlidir. Rusça sözcüklerde vurgunun belli bir yeri yoktur. DolayısıyӀa Rusça’da sözcükleri öğrenirken cümle içerisindeki yerine göre vurguyu ve söylenişi doğru öğrenmek önemlidir. Rusça kelimelerin okunuşunda vurgu bulunmuş olduğu cümle içerisindeki yere bağlı olarak değişebilir. Mesela: золото [zólata] – золотой [zalatóy]

Rusça, Doğu Slav dillerinin dört yaşayan üyesinden biri olan ve daha büyük Balto Slav kolunun bir parçası olan Hint-Avrupa dilleri ailesine aittir. Eski Doğu Slavları’nın yazılı örnekleri, 10. yüzyıldan itibaren ispatlamaktadır.

Rusya, Ukrayna ve Belarus’ta 144 milyon kişinin konuşması ile Slav dilleri ve Avrupa’nın en büyük ana dili olan ve en çok konuşulan dilidir. Rusça, dünyanın en çok konuşulan ana dili olan ve toplam konuşmacı sayısıyla yedinci sıradadır. Dil, Birleşmiş Milletler’in altı resmi dilinden biridir. Rusça, İngilizce ve Almanca’dan sonra da internette en yaygın üçüncü dildir.

Rusça’da, ünsüz sesler ile palatal sekonder artikülasyon ve yumuşak ve sert sesler olmayanlar arasında ayrım yapar. Hemen hemen her sessiz harfin sert veya yumuşak bir karşılığı vardır ve ayrım dilin önemli bir özelliği. Bir başka önemli özellik, vurgusuz ünlülerin azaltılmasıdır. Tahmin edilemez olan Vurgu, normal olarak ortografik olarak gösterilmez, ancak homografik kelimeleri ayırt etmek, örneğin замо́к (zamók, meaning a lock) ve за́мок, veya nadir kelimelerin veya isimlerin uygun telaffuzlarını belirtmek için isteğe bağlı bir akut vurgu vurgulamak için kullanılabilir.

Rusça, daha geniş Hint-Avrupa ailesinin bir Doğu Slav dili. 9. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar Doğu Slav kabilelerinin Kiev Rusya’sında kullanılan dilin soyundan gelen bir alıntıdır. Konuşulan dil açısından bakıldığında en yakın akrabaları Ukraynaca, Belarusça ve Doğu Slav dillerindeki diğer üç dil olan Rusyaça’dır. Doğu ve güney Ukrayna ve Belarus genelinde birçok yerde, bu diller birbirinin yerine kullanılmaktadır ve bazı alanlarda geleneksel iki dillilik, Doğu Ukrayna’da Surzhyk ve Belarus’taki Trasianka gibi dil karışımları ile sonuçlanmıştır. Doğu Slav Eski Novgorod lehçesi, 15. ya da 16. yüzyılda yok olmasına rağmen, bazen modern Rusça oluşumunda önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Ayrıca, Bulgarca’nın Rusça’dan belirgin bir farklılık göstermesine rağmen, Rusça’nın her iki dilde ortak bir Slav dili etkisinin yanı sıra 19’uncu ve 20’nci yüzyıllardaki etkileşimlerinden dolayı Bulgarca ile ilgili sözlüksel benzerlikleri bulunmaktadır. 19. yüzyılda (1917’ye kadar Rusya’da), bu dil, “Beyaz Rusya” olarak adlandırılan ve daha sonra “Küçük Rusya” olarak adlandırılan “Beyaz Rus” ve Ukraynaca olarak adlandırılan “Büyük Rusya” olarak adlandırıldı.

Kelime dağarcığı (çoğunlukla soyut ve edebi kelimeler), sözcük oluşumlarının ilkeleri ve bir dereceye kadar Rusça’nın türevleri ve edebi üslubu, Güney Slav Eski Kilise Slav dilinin gelişmiş ve kısmen Rusçalaşmış biçimi olan Slavonic tarafından da etkilenmiştir. Bununla birlikte, Doğu Slav formları, sadece hızlı bir düşüş yaşayan çeşitli lehçelerde kullanılmaya eğilimlidir. Bazı durumlarda, hem Doğu Slav hem de Kilise Slavonik formları çok farklı anlamlarda kullanılmaktadır.

 

Yüzyıllar boyunca, Rusça’nın kelime ve edebi üslubu, Yunanca, Latin, Lehçe, Hollandaca, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İngilizce gibi Batı ve Orta Avrupa dillerinden de etkilenmiştir. Güney ve Doğu: Ural Dilleri, Türk, Farsça ve Arapça yanı sıra İbranice.

Kalifornia, Monterey’deki Savunma Dil Enstitüsü’ne göre, Rusça, ana dili İngilizce olan kişiler için öğrenme güçlüğü açısından seviye III dili olarak sınıflandırılmış ve orta düzeyde akıcılık elde etmek için yaklaşık 1.100 saatlik pratik çalışması gerektirmektedir. Ayrıca, Birleşik Devletler İstihbarat Topluluğu tarafından, İngiliz konuşmacıları ve ABD’nin dünya politikasındaki kritik rolünün üstesinden gelme zorluğu nedeniyle “zor hedef” bir dil olarak kabul edilmektedir.

Klasik Rusça

Rusçanın standart biçimi genellikle modern Rus edebi dil olarak kabul edilir (современный русский литературный язык). 18. yüzyılın başlarında Rusya devletinin Büyük Petro yönetimi altındaki modernleşme reformları ile ortaya çıkmış ve önceki yüzyılın Rus Başbakanlık dilinin bazılarının etkisi altında Moskova (Orta ya da Orta Rus) lehçelerinden lehçesini geliştirilmiştir. .

Mikhail Lomonosov ilk olarak 1755 yılında normalleşen bir dilbilgisi kitabı derledi; 1783 yılında Rus Akademisinin ilk açıklayıcı Rusça sözlüğü ortaya çıktı. 18. ve 19. yüzyılın sonlarında, “Altın Çağ” olarak bilinen bir dönem, Rus dilinin dilbilgisi, kelime bilgisi ve telaffuzları istikrar kazanmış ve standartlaştırılmıştır ve ülke çapında edebi bir dil haline gelmiştir; Bu arada, Rusya’nın dünyaca ünlü edebiyatı gelişti.

  1. yüzyıla kadar, dilin konuşulan şekli sadece üst soylu sınıfların ve kentsel nüfusun diliydi, çünkü kırsal bölgedeki Rus köylüler kendi lehçelerinde konuşmaya devam ettiler. 20. yüzyılın ortalarına gelindiğinde, Sovyet hükümeti tarafından kurulan zorunlu eğitim sisteminin getirilmesiyle bu tür lehçeler zorlandı. Standart Rusça’nın resmileşmesine rağmen, bazı standart olmayan diyalektik özellikler (Güney Rus lehçelerinde sürtünme [ɣ] gibi) hala konuşma dilinde gözlenmiştir.

Batı Avrupa’da önemli Rusça konuşan gruplar da bulunmaktadır. Bunlar, her biri kendi dil ahengine sahip olan, 20. yüzyılın başından beri birçok göçmen kitlesi tarafından beslenmiştir. Birleşik Krallık, Almanya, Finlandiya, İspanya, Portekiz, Fransa, İtalya, Belçika, Yunanistan, Norveç ve Avusturya’nın Rusça konuşulan önemli toplulukları vardır.

Rusça Tercüme ve Rusça Çeviri Türleri

Tercümede fiyat müşteri memnuniyetinden ve çeviri kalitesinden sonra gelmelidir. Rusça Tercüme ve Rusça Çeviri lerinizde sağladığımız çeviri kalitesi ve müşteri memnuniyetini Rusça Tercüme Fiyatları mızla da destekliyoruz.

Rusça Tıbbi Tercüme ve Rusça Tıbbi Çeviri

Tıbbi terminolojiye sahip döküman çevirileridir: Sağlık raporları tercümesi, ameliyat raporları tercümesi,

Rusça Medikal Tercüme ve Rusça Medikal Çeviri

Medikal cihaz ve ekipman çevirileri, kullanım kılavuzları, broşürler, reklam afişleri,

Rusça Teknik Tercüme ve Rusça Teknik Çeviri

Teknik terminolojiye sahip dökümanlardır: Kullanım kılavuzları, katalog ve broşürler, teknik şartnameler, web siteleri…

Rusça Akademik Tercüme ve Rusça Akademik Çeviri

Akademik çalışmalar, kitaplar, dergiler, makaleler

Rusça Hukuki Tercüme ve Rusça Hukuki Çeviri

Sözleşme, şartnameler, mahkeme kararı, dava dosyaları, tebligatlar, anayasa maddelerinin tercüme ve çevirisidir.

Rusça Yeminli Tercüme ve Rusça Noter Onaylı Tercüme

Matbu evrak tercümesidir. Doğum belgesi, pasaport, diploma, transkript, sertifika, vekaletname, bekarlık durum belgesi, taahhütname, muvafakatname gibi…

Rusça Finans Tercümesi ve Rusça Finans Çevirisi

Banka evrakları, bilançolar, yıllık faaliyet raporları, finans analiz raporları, banka hesap ekstreleri, bankaların web siteleri gibi…

Rusça Web Sitesi Tercümesi ve Rusça Web Sitesi Çevirisi

Türkiye’de ya da Rusya’da faaliyet göstermek isteyen, ihracat veya ithalat yapmak isteyen hemen her kuruluş Rusça Tercüme veya Türkçe Tercümeye ihtiyaç duymaktadır.

Rusça Ticari Tercüme ve Rusça Ticari Çeviri

Rusça’dan Türkçe’ye veya Türkçe’den Rusça’ya tercümesi yapılması istenilen bütün ticari belgeler, faturalar, konşimentolar, vergi levhaları, ticaret sicil gazete ve ticaret sicil faaliyet belgeleri, imza sirküleri, yönetim kurulu kararları gibi…

Okeanos Tercüme ve Dil Hizmetleri olarak Rusça Tercüme ve Rusça Çeviri leriniz sahip olduğumuz EN 15038 Tercüme Hizmetleri Standartları Kalite belge ve sistemimizin sorumlulukları ve işleyişimiz dahilinde deneyimli ve uzman tercümanlarımız tarafından sorumluluk bilincinde yapılmaktadır.

Tüm tercüme ve çeviri projelerinizle ilgili ve hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için bize 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzda ulaşabilirsiniz…


Anahtar Kelimeler :

Gönderiyi Paylaş!