Rusça Yeminli Tercüme

Rusça Yeminli Tercüme

Okeanos Uluslar arası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi Türkiye’de birçok alanda kullanımı ve talebi pozitif ivmelenen Rusça yeminli tercüme ve Rusça yeminli çeviri hizmetinde tüm Rusça yeminli tercüman ekibi ile profesyonel hizmet sunmaktadır.

Geleceğin ticaret dili olacağı konuşulan Rusça, ülkemizde de çok yaygın kullanıma sahip olup bu dili öğrenen Türk vatandaşlarının ticari faaliyet gösteren sektörlerde başarılı pozisyonlarda yüksek kazanç ile iş bulma imkanı doğmaktadır.

Rusça, yaklaşık 20 ülke tarafından anadil olarak konuşulmakta ve Dünya üzerindeki toplam konuşan sayısı 277 milyondan daha fazladır.

Rusça, Kiril alfabesi ile yazılan eski ve köklü bir dil olması ve son dönemlerde ticari faaliyetlerin ve Rusya Türkiye arasındaki turist sayısı ve iş ziyaretlerinin her iki ülkede de artış göstermesi Türkiye’de Rusça’nın geleceğin en popüler ticaret dillerinden biri olacağı öngörülmektedir. Günümüzde de birçok firma ticari faaliyetlerinde ve yatırımlarında Rusya’ya dair çalışmalar yürütmekte ve web siteleri ve pazarlama dilleri dahil birçok içerik ve tanıtımlarda Rusça çalışmalar yürütmekte ve bu konuda Rusça ticari tercüme ve Rusça ticari çeviri hizmeti almaktadır.

Okeanos Uluslar arası Çeviri ve Yeminli Tercüme, İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Perpa Ticaret Merkezi’nde iş dünyasının ve ticaretin nabzını yakından tutma imkanı sağlayabilmekte ve ticaret dünyasında artış gösteren Rusça yeminli tercüme ve Rusça yeminli çeviri ihtiyacını başarılı öngörüleri sayesinde hızlı ve yerinde çözümler sunabilmektedir.

Türkiye Rusya arasında ticari faaliyet yürüten firmaların çeşitli nedenlere bağlı olarak ticari belgeler, ticari yazışmalar, ticari faturalar, sözleşmeler, ihale evrakları, ticari teklifler, raporlar, bankacılık evrakları, finansal belgeler, toplantı dokümanları, vekaletname, nevi değişikliği, kapanış belgesi, dolaşım sertifikası tercümesi, ATA karnesi tercümesi, ATR dolaşım belgesi tercümesi, EUR-MED dolaşım belgesi tercümesi, dilekçe tercümesi, sicil tasdiknamesi tercümesi, mümessillik belgesi, toplantı notları, yönetim kurulu kararı, vergi levhası tercümesi, faaliyet belgesi tercümesi, ticaret sicil gazetesi, kuruluş mukavelesi, şirket ana sözleşmesi, İK raporu, genel kurul kararı, iş yazışmaları tercümesi, gümrük beyannamesi, menşei şahadetnamesi, teminat mektubu, şirket sunumu, basın ilanı, şirket bülteni, yetki belgesi, tadil tasarısı, fiyat indeksi, geçici kabul tutanağı, kesin kabul tutanak, işletme belgesi, etik kurallar, çalışma esasları, iş sözleşmesi, özel durum açıklamaları, şube açma belgesi, taşınma belgesi, taahhütname ve ortaklık anlaşmaları gibi belgelerin Rusça ticari tercüme ve Rusça ticari çeviri işlemine ihtiyaç duyarlar. 

Rusya Türkiye Ticari İlişkileri:

Toplam Dış Ticaret Hacmi: 23,9 milyar ABD Doları

Türkiye’den Rusya’ya Yapılan İhracat Hacmi: 3,6 milyar ABD Doları

Başlıca İhracat Ürünleri: Meyve, sebze, kara taşıtları için aksam ve parçaları, tekstil ve petrol ürünleri

Türkiye’nin Rusya’dan Yaptığı İthalat: 20,4 milyar ABD Doları

Başlıca İthalat Ürünleri: Petrol ve petrol ürünleri, taş kömürü, alüminyum ve demir

Vize, İkamet, Vatandaşlık İşlemlerinde Rusça Yeminli Tercüme ve Rusça Yeminli Çeviri Okeanos’da

Türkiye’de aynı zamanda çok sayıda Rus vatandaşı ve Rusya’da çok sayıda Türk vatandaşı eğitim, evlilik, ikamet, iş kurma ve çalışma amacıyla yaşamlarını sürdürmektedir. Bu konuda kişisel evraklar, şirket evrakları, eğitim evrakları gibi birçok evrakın Rusça yeminli tercüme ve Rusça yeminli çeviri işlemlerinin gerçekleştirilmesine ihtiyaç duyarlar. Rusça yeminli tercüme ve Rusça yeminli çeviri işlemi kapsamında nüfus cüzdanı tercümesi, doğum belgesi tercümesi, ikametgah tercümesi, pasaport tercümesi, ehliyet tercümesi, nüfus kayıt örneği tercümesi, sabıka kaydı tercümesi, faaliyet belgesi tercümesi, imza sirküleri tercümesi, vergi levhası tercümesi, vekaletname tercümesi, sicil gazetesi tercümesi, ruhsat tercümesi, mahkeme kararı tercümesi, maaş bordrosu tercümesi, kaza raporu tercümesi, dilekçe tercümesi, doktor raporu tercümesi, rapor tercümesi, temyiz belgesi tercümesi, diploma tercümesi, transkript tercümesi, tasdikname tercümesi, askerlik belgesi tercümesi, tapu tercümesi, muvafakatname tercümesi, evlilik cüzdanı tercümesi, sözleşme tercümesi, ithalat ihracat belgeleri tercümesi, apostil tercümesi, uygunluk belgesi tercümesi, sertifika tercümesi, taahhütname tercümesi gibi evrakların Rusça yeminli tercüman tarafından işlemleri yapılmaktadır.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi kurulduğu günden bu yana Rusça yeminli tercüme ve Rusça yeminli çeviri hizmetini şirket kuruluşu, evlilik ve nikah işlemleri, noter ve konsolosluk işlemleri, vize, vatandaşlık, ikamet işlemleri, ticaret, lojistik, üretim, pazarlama, satış seyahat, eğitim, erasmus, akademik çalışmalar gibi alanlarda diğer dillerde olduğu gibi etik ilkelerine ve değerlerine bağlı çalışmalarını uygun fiyat, kalite ve hızlı tercüme kriterleri ile birleştirerek hizmet sunmaktadır.

Rusça yeminli tercüme ve Rusça yeminli çeviri hizmeti hakkında daha detaylı bilgi ve fiyat teklifi için www.okeanostercume.com.tr adresimizden ya da info@okeanostercume.com.tr adresimizden ya da 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan ya da 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.


Anahtar Kelimeler :

Gönderiyi Paylaş!