Tıbbi Tercüme, Tıbbi/Medikal Çeviri

Tıbbi Tercüme, Tıbbi/Medikal Çeviri

Hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümüne tıp deriz (TDK, 2006). Elbette ki tıp bilimi yalnızca bu bilgiyle sınırlı değildir. Pek çok alanla ve disiplinle yakın bağlar kurar. Pediatri, cerrahi, radyoterapi gibi medikal uzmanlık gerektiren alanlarla kurduğu bağların yanı sıra mikrobiyoloji, biyokimya, farmakoloji gibi alanlarla da yakın bağ içerisindedir. 
İlgili açıdan yaklaştığımızda, hedefi tıp alanında ortaya çıkan iletişim ihtiyaçlarını karşılamak olan çeviri alanlarından biri olan tıp çevirisi departmanının, herhangi bir çevirmen için uzmanlık gerektiren geniş bir alanı kapsadığını söyleyebiliriz.
Bu türden özel çeviri taleplerini karşılamak için, iyi tıbbi tercümanlar, çalıştıkları her iki dil çiftine hakim olmanın yanı sıra, tabii ki, konuyu mümkün olan en yüksek ölçüde bilmek ve bu alandaki eksiklikleri telafi etmek zorundadırlar. Güncellenen dilsel kaynaklara (sözlükler ve diğer referans materyalleri) erişebilmek ve araştırma ve dokümantasyon çalışmaları yaparak zamanlarının büyük bir kısmını harcamaları gerekmektedir. 
Tıp hiç kuşkusuz insan bilgisinin en eski kollarından biridir ve günümüzde kullandığımız tıbbi terminoloji nin bir parçası (İngilizce ve çoğu batı dünya dilinde), 25 yıllık tarihin doğrudan mirasıdır. Bu nedenle, mevcut bilimsel terminolojide, M.Ö. 5. yüzyıla kadar uzanan Yunanca veya Latince kökenli pek çok terim bulunmaktadır. Bunlardan birkaçı: karsinoma, arter, trombüs, hipodermis, terapi, kronik, tiroid ve şizofreni şeklindedir.  Dolayısıyla çeviriyi yapan kişinin Latince sözcüklere de hakim olması kendini bu alanda da geliştirmesi gerekmektedir.
Tıp metinleri doğası gereği çok farklıdır ve sayısız biçimlerde olabilir: tıbbi raporlar, epikriz raporları, reçeteler, ürün ekleri, tıbbi cihazların kullanım talimatları, ameliyat epikrizleri, klinik çalışma protokolleri, tıbbi dergilerdeki makaleler, OTC ilaçlarının tanıtım ilanları, hastalar için bilgilendirilmiş onamlar, tıbbi kayıtlar, özel ders kitapları, hastane donanımları, patentleri vb. için yazılım ve kurulum kılavuzları vs. gibi. Her duruma uygun olarak kullanılacak olan üslup metin türüne ve hedef kitleye bağlı olarak farklılık gösterebilir.  Bir ağrı kesici için bir televizyon reklamında kullanılan üslupla, aynı analjezik için ambalaj ekinde kullanılan üslup aynı olmayacaktır; Benzer şekilde, klinik çalışmaya katılan hastalara yönelik bilgilendirme formunda kullanılan üslup, aynı klinik çalışmanın protokolünde kullanılan üslup ile aynı olmayacaktır, hedef üslup bu kez sağlık çalışanlarına yönelik olacaktır.
Tıbbi metinler, bilgilendirme amacıyla son derece uzmanlaşmış konular sunar ve bu yüzden kişisel olmayan, objektif ve açık olmaları gerekir. Bu metinlerin dili, “bilimsel dil” olarak adlandırılır ve bu metinlerde duygu ya da kişisel görüşlere yer yoktur. Bilim aşırı nesnelliği gerektirdiğinden, bilimsel metinler olası belirsizliklerden kaçınan bir dil kullanmalıdır.
Çeviri veya tercüme ile ilgili olarak, düzenleyici kurumların (ABD FDA veya Avrupa EMA gibi) onayına tabi olan tıbbi metinleri not etmek önemlidir. Bu metinlerin yapısı, ifadeleri ve doğruluğu, yetkili makam tarafından katı bir şekilde düzenlenen ve kontrol edilen kilit unsurlardır ve uygulanabilir hükümlerden kaçınamazlar. Örneğin, bir ürünün belirli bir pazarda satılması için gerekli yetkinin alınabilmesi için, yetkili kurum ile birlikte sunulması gereken ürün özelliklerinin özeti, ilgili paket ekleri ve etiketleriyle birlikte bu durum geçerlidir. Yetkili düzenleyici kurumun onay vermesi için, bu metinler yalnızca yapı ve ifadeyle ilgili bir dizi spesifik standarda uymakla kalmamalı, aynı zamanda yerel dillere de çevrilmelidir. Bununla birlikte, tıbbi çeviri, kısmen yetkililerin dayattığı belirli belgeleri tercüme etme zorunluluğunun getirdiği sürekli bir büyüme gösteren özel bir çeviri alanıdır.
Tıbbi çeviri, tıp alanında ki bilgileri ve yeni keşifleri yaymada çok önemli bir faktördür. Aynı zamanda yabancılara veya azınlıklara sağlık hizmetleri sağlamada kritik bir faktör olabilir. Tıbbi metinlerin çevrilmesindeki sorunlar ve tıbbi tercüman ların nitelikleri, doğrulama ve gözden geçirme gibi diğer konular büyük önem teşkil etmektedir. Tam da bu sebeplerden dolayı sektöründe uzman tercüme hizmetlerinden birine başvurmanız gerekmektedir.
Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme müşterilerinin taleplerini, beklentilerini, tıbbi terminoloji yi, kaynak dili ve erek dili bunların yanı sıra hedef kitleyi göz önünde bulundurarak detaylı ve titiz çalışmalar yürütmektedir.
Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme, tıbbi tercüme ve tıbbi/medikal metinlerin çevirisinde uzman ekibi ile dikkatli ve büyük hassasiyet içerisinde çalışmaktadır.

Kurulduğu günden bu yana etik değerlerine bağlı kalarak uygun fiyat, kalite ve hız faktörlerini bir arada barındırarak tercüme ve çeviri hizmetini yürüten Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme bu yaklaşımını tüm ekibine de aktarmıştır.
Tıbbi tercüme, tıbbi çeviri, tıbbi/medikal metinlerin çevirisi, Perpa yeminli tercüme, Perpa tıbbi tercüme ve Perpa İngilizce tercüme hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi ve fiyat teklifi için www.okeanostercume.com.tr adresimizden ya da info@okeanostercume.com.tr adresimizden ya da 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan ve 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. 
 


Anahtar Kelimeler :

Gönderiyi Paylaş!