Ticari Tercüme ve Ticari Çeviri

Ticari Tercüme ve Ticari Çeviri Hizmetlerimiz

Ticari tercüme ve ticari çeviri hizmeti global anlamda ticari faaliyetlerini yürüten firmaların sıklıkla ihtiyaç duyduğu alanlardan biridir.

Globalleşen dünyada ticari faaliyetler artık sınırları hızla aşmakta ve birçok ticari faaliyet global pazarda sürdürülmektedir. Bu süreç sırasında yapılan tüm işlemlerde birçok evrakın ticari tercüme ve ticari çeviri himzetine ihtiyaç duymaktadır.

Ticari tercüme ve ticari çeviri hizmeti yerine getirilirken firma y a da müşteri odaklı yaklaşım sergilenmeli ve evrakın türüne, firma faaliyet alanına, hedef kitle ve pazara göre ön hazırlık yapılmalıdır. Ticari tercüme ve ticari çeviri evrakları sadece bir dilden diğer dile aktarım işlemi kadar basit bir çerçevede değil daha geniş bir perspektifte yaklaşım sergilenmelidir. Müşteri talep ve ihtiyaçları, tercüme işleminin ya da dilin gereksinimleri göz önünde bulundurulmalıdır. Tüm uygunluk, onay ve yasal prosedürler de dikkate alınarak ticari tercüme ve ticari çeviri işlemi gerçekleştirilmelidir.

Hukuki Tercüme ve Hukuki Çeviri Hizmeti

Global ilişkilerin tümünün temeli hukuk sistemi üzerine kuruludur. Yapılan tüm işlemlerde hukuki süreçler yaşanmaktadır. Hukuki tercüme ve hukuki çeviri işlemi ticari faaliyetler sırasında sözleşme, hukuki yaışmalar gibi dökümanların tercüme ve çeviri işlemidir. Hukuki tercüme ve hukuki çeviri işlemi gerçekleştiren tercümanların değişen yasa maddeleri, yeni uygulamalar, karar ve yönetmelikler hakkındaki tüm güncellemelerden haberdar olmalı ve son gelişmeleri yakından takip ederek bilgi birikimini güncel tutmalıdır.

 • Ticari belgeler
 • Ticari yazışmalar
 • Ticari faturalar
 • Sözleşmeler
 • İhale evrakları
 • Ticari teklifler
 • Raporlar
 • Bankacılık evrakları
 • Finansal belgeler
 • Toplantı dokümanları
 • Vekaletname
 • Nevi Değişikliği
 • Kapanış Belgesi
 • Dolaşım Sertifikası Tercümesi
 • ATA Karnesi Tercümesi
 • A.TR Dolaşım Belgesi Tercümesi
 • EUR-MED Dolaşım Belge Tercümesi
 • Dilekçe Tercümesi
 • Sicil Tasdiknamesi Tercümesi
 • Mümessillik Belgesi Tercümesi
 • Toplantı Notları Tercümesi
 • Yönetim Kurulu Kararı Tercümesi
 • Vergi Levhası Tercümesi
 • Faaliyet Belgesi Tercümesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi Tercümesi
 • Kuruluş Mukavelesi Tercümesi
 • Şirket Ana Sözleşme Tercümesi
 • İK Raporu Tercümesi
 • Genel Kurul Kararı Tercümesi
 • İş Yazışmaları Tercümesi
 • Gümrük Beyannamesi Tercümesi
 • Menşei Şahadetnamesi Tercümesi
 • Teminat Mektubu Tercümesi
 • Şirket Sunum Tercümesi
 • Basın İlanı Tercümesi
 • Şirket Bülteni Tercümesi
 • Yetki Belgesi Tercümesi
 • Tadil Tasarısı Tercümesi
 • Fiyat İndeksi Tercümesi
 • Geçici Kabul Tutanağı Tercümesi
 • Kesin Kabul Tutanak Tercümesi
 • İşletme Belgesi Tercümesi
 • Etik Kurallar Tercümesi
 • Çalışma Esasları Tercümesi
 • İş Sözleşmesi Tercümesi
 • Özel Durum Açıklamaları Tercümesi
 • Şube Açma Belgesi Tercümesi
 • Taşınma Belgesi Tercümesi
 • Taahhütname ve Ortaklık anlaşmaları

Yeminli Ticari Tercüme ve Yeminli Ticari Çeviri Hizmeti

En az iki dil arasındaki tercüme yetkinliğini lisans diploması veya dengi bir belge ile ibraz edebilen ve noterlik makamında noter huzurunda yemin ederek bu unvana sahip olan tercümanlar yeminli tercüman olarak görev yapabilir. Yeminli ticari tercüme ve yeminli ticari çeviri; yeminli tercüman tarafından tercüme işlemi gerçekleştirilen evrakın çıktısını alarak ıslak imza ve kaşe yapması işlemidir. Firmaların faaliyetleri sırasında vazı evrakların yeminli ticari tercüme ve yeminli ticari çeviri olarak hazırlanmasına ihtiyaç duyarlar. Yeminli tercüme ve yeminli çeviri işlemi müşteri talebi doğrultusunda gerçekleşmektedir.

Noter Onaylı Yeminli Tercüme ve Noter Onaylı Yeminli Çeviri Hizmeti

Noter onaylı yeminli tercüme ve noter onaylı yeminli çeviri; yeminli tercüman onaylı olarak hazırlanan evrakın sonrasında noterlik makamında noter tarafından tasdik edilerek hazırlanmasıdır. Bu evrakın bir nüshası noterlik makamında arşivlenir. Firmalar bazen noter, gümrük veya diğer resmi kurumlara veya kamu kurumlarına ibraz ederken bazı evrakların noter onaylı yeminli tercüme ve noter onaylı yeminli çeviri işlemi talebinde bulunurlar.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi kurulduğu günden bu yana etik ilkelerine ve değerlerine bağlı kalmış, müşteri odaklı yaklaşımını uygun fiyat, kalite ve hızlı tercüme politikasını aynı potada sentezleyerek hizmetlerine devam etmektedir.

İstanbul Perpa Ticaret Merkezi’indeki ofisinde faaliyetlerini sürdüren Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme, tüm dillerde ve tüm terminolojilerdeki hassasiyetini ve imza attığı projelerine ek olarak ticari tercüme ve ticari çeviri himzetinde de profesyonel ve uzman tercüman ve editör kadrosu ile başarılı çalışmalarını yürütmektedir.

Ticari tercüme ve ticari çeviri projeleriniz, Perpa yeminli tercüme, Perpa tercüme ve Şişli tercüme hizmetlerimiz için info@okeanostercume.com.tr  adresimizden veya 0212 221 45 21 numaralı telefonlarımız ile kurumsal müşteri temsilcilerimizden fiyat teklifi alabilir, sorularınıza yanıt bulabilirsiniz. Ülkemiz genelinde ücretsiz kargo hizmetimiz bulunmaktadır.


Anahtar Kelimeler :

Gönderiyi Paylaş!