Yabancı Sermayeli Ortaklık ve Şirket Kuruluşu ve Tescil İşlemleri

Yabancı Sermayeli Ortaklık ve Şirket Kuruluşu ve Tescil İşlemleri

Özellikle son dönemlerde ülkedeki yabancı sermaye artırımını sağlamak amacıyla yapılan değişiklik ve düzenlemeler kapsamında sağlanan kolaylıklar çok sayıda yabancı yatırımcı açısından Türkiye’yi cazip bir yatırım merkezi haline getirmiştir. 
Başka bir ülke sınırları dahilinde şirket kuruluşu gerçekleştiriyorsanız rutin yasal prosedür dışında azınlıklara tanınan haklar ve yabancı ülke vatandaşlarına uygulanan prosedürü bilmeniz ve şirket kuruluş adımlarını iyi öğrenmeniz ya da bu konuda profesyonel hizmet almanız gerekmektedir. 
Türkiye sınırları içinde yabancı uyruklu vatandaşlar için şirket kuruluşu genel hatları ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının izlediği prosedür ile büyük ölçüde benzerdir. 
10 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında Türk Ticaret Kanunu’nun 7099 sayılı maddesinde değişiklik yapılmıştır. 

Şirket Kuruluş Evrakları
Esas sözleşme
Şirket ortaklarının geçerli pasaportları ve noter onaylı pasaport tercümesi
Ticaret Odası kayıt dilekçesi
Şirket kuruluş bildirim formu
Yabancı ortağın potansiyel vergi numarası
Yabancı ortağın tüzel kişilik olması durumunda, ortağın bağlı bulunduğu yetkili makamdan apostilli faaliyet belgesi ve sicil özeti ve noter onaylı tercümeleri
Şirket kuruluş işlemlerini yürütecek kişi vekaleten gerçekleştiriyorsa vekaletname ve vekaletname tercümesi
Şirket yetkililerinin şirket unvanı altında noter onaylı sicil talepnamesi
Ticaret Odası kayıt beyannamesi

Esas Sözleşmenin Hazırlanması
Şirket ortakları arasında Esas Sözleşme hazırlanır ve MERSİS sistemine giriş yapılarak sisteme yüklenir. Esas Sözleşme sisteme yüklendirkten sonra MERSİS sistemi üzerinden MERSİS takip numarası alınır. 
Son düzenlemeler öncesinde Esas Sözleşme tasdik işlemleri sadece noterde yapılırken, şimdi elzem haller dışında bu işlem Ticaret Sicil Müdürlüklerinde ve sicil memuru huzurunda gerçekleştirilir. Esas Sözleşme tasdiki sırasında şirket ortaklarının kimliklerini ve takip numaralarını Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu noktada yabancı uyruklu ortakların güncel pasaportları ve noter onaylı pasaport tercümesi ibraz edilmelidir. 
 
İmzaya yetkili kişiler için şirket unvanı altında imza beyannamesi Ticaret Sicil Müdürlüğü memuru huzurunda çıkarılır.
Şirket kuruluş işlemleri sırasında en önemli noktalardan biri de vergi dairesi işlemleridir. Şirket merkezinin bağlı bulunduğu vergi dairesinden şirket tüzel kişiliği adına potansiyel vergi numarası talep edilir. Aynı zamanda yabancı ortaklar için de potansiyel vergi numarası talebinde bulunulur. 
Potansiyel vergi numarası talebinde Esas Sözleşme ve talebe ilişkin dilekçe vergi dairesi yetkililerine iletilir. 
Potansiyel vergi numarasının ardından bankaya ana sermayenin ¼ ü oranında sermaye blokajı yatırılır ve bankadan dekont ve blokaj yazısı alınır. 
Edinilen evraklarla Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne gidilerek sicil tasdiki başvurusu yapılır. 
Yukarıda yer alan evraklar ve bankadan alınan evraklar ile birlikte Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne gidilerek başvuru yapılır. 
Yabancı uyruklu kişlerin Ticaret Sicil Müdürülüğü’nde yaptıracakları işlemlerde yeminli sözlü tercüman bulundurmaları gerekmektedir. 
Ayrıca yabancı uyruklu vatandaşın yurt dışından edindiği tüm evrakların noter onaylı tercüme işlemleri gerçekleştirilmelidir. 
Perpa Ticaret Merkezi metropolitan yapısı ve iş dünyasının İstanbul merkezi olması sebebiyle çok sayıda yabancı ortayklı ya da yabancı sermayeli şirket kuruluş işlemleri gerçekleştirilmektedir.
Perpa yeminli tercüme şirketi İTO Perpa ve Perpa Ticaret Sicil Müdürlüğü ile aynı blokta yıllardır yabancı sermayeli şirket kuruluş ve sicil tasdik işlemlerinde hizmet vermektedir. 

Perpa Ticaret Merkezi’nin geniş bir kompleks olması sebebiyle şirket kuruluş işlemleri sırasında işlem yapılması gereken banka, Beyoğlu 25. Noterlği, Perpa yeminli tercüme ve Ticaret Odası Perpa Şubesi ve Perpa Ticaret Sicil Müdürlüğü bir arada bulunarak işlemlerin daha hızlı ve daha kolay ilerlemesini sağlamaktadır. 
Perpa yeminli tercüme şirketi kurulduğu günden bu yana tüm Beyoğlu 25. Noterliği ve Perpa Ticaret Odası ve Perpa Ticaret Sicil Müdürlüğü kapsamında yürütülen işlemlerde uygun fiyat, hız ve kaliteli tercüme politikası ile sektörde lider isim olmaktadır. 
Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde tescil işlemi sonrası notere gidilerek yasal defter tasdiki yaptırlır. Bu işlem sırasında Ticaret Sicil Mdürülüğü’nden alından sicil tasdiknamesi ibraz edilir.
Bu işlem ile birlikte şirket yetkilieri noterden imza sirküleri çıkarttırabileceklerdir.
Vergi Dairesine tüm evraklarla giden yabancı sermayeli şirket yetkilileri yoklama için başvuruda bulunur ve vergi dairesi memuru birkaç gün içerisinde şirket merkezine giderek yoklama yapmaktadır. Daha sonrasında banka blokajı kaldırılır ve SGK’ya giderek çalışan işlemleri gerçekleştirilir. 

Perpa yeminli tercüme şirketi yabancı uyruklu vatandaşların tüm yasal işlemlerinde yazılı ve sözlü tercüme ve çeviri desteğini geniş ve uzman kadrosu ile Perpa Ticaret Merkezi’nde uluslararası kalitede gerçekleştirmektedir.
Yeminli tercüme ve yeminli çeviri hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi ve fiyat teklifi için www.perpayeminlitercume.com adresimizden ya da 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan ya da 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.
 


Anahtar Kelimeler :

Gönderiyi Paylaş!