Yabancı Sermayeli Ya da Yabancı Ortaklı Şirket Kuruluşu

Yabancı Sermayeli Ya da Yabancı Ortaklı Şirket Kuruluşu

Ülkemizde özellikle son yıllarda yapılan düzenlemeler kapsamında yabancı sermayeli ya da yabancı ortaklı şirket kuruluş sayısı büyük oranda artış göstermektedir. Yabancı sermayeli ya da yabancı ortaklı şirket kuruluşuları ile ilgili çeşitli devlet destekleri ve kolaylıklar sağlanmaktadır.

Yabancı Uyruklular Türkiye’de Nasıl Şirket Kurabilir?

Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde bir şirket kurulurken aşağıdaki adımlar izlenir.

Tutanak ya da Esas Sözleşme Hazırlanması

Yapılan son düzenlemeler kapsamında hem zaman hem de finansal kolaylık sağlayan yeni uygulama kapsamında MERSİS sistemi üzerinden Esas Sözleşme ve tutanak hazırlanır ve sisteme yüklenir.

MERSİS nedir?

MERSİS; Ticaret sicil süreçlerinin gerçekleşmesi amacıyla ve ticaret sicil verilerinin elektronik olarak düzenli bir kayıt sistemi ile saklanması amacıyla oluşturulan merkezi bir bilgi sistemidir. Faal olan tüzel kişilere şirket kuruluşuna mahsus bir numara verilmektedir. MERSİS sistemi yeni kurulacak olan şirketlerin çevirimiçi şirket kuruluşuna dair birçok işlemi yerine getirebilmelerini halihazırda kurulu şirketlerin ise sisteme giriş ve yükleme yapabilecekleri bir alandır.

Şirket evraklarının düzenlenmesi ve noter tasdik süreci

Ticaret Sicil Müdürlüğüne sicil tasdiki aşamasında iletlecek evrak listesi aşağıdaki gibidir:

 • Şirket kurucularının tamamının bir arada bulunarak noter ya da Ticaret Sicil müdürlüğünde imzaladıkları şirket Esas Sözleşmesi bir asıl ve dört suret şeklinde olmalıdır.
 • Yabancı uyruklu şirket ortağının pasaportu ve noter onaylı pasaport tercümesi
 • Yabancı ortak tüzel kişi ise kişinin ülkesindeki ilgili makmalarca düzenlenen faaliyet belgesi. Faaliyet belgesinin şirketin mevct durumu ve imza yetkilileri hakkında bilgi içermesi gerekmektedir.
 • Tüzel kişi olan ortağın kuruluş için onayını gösterir yetkili kurumsal merci kararı ve şirket kuruluşunda herhangi bir özel koşul bulunuyor ise bunun açık bir şekilde kararda belirtilmesi gerekmektedir.
 • Eğer tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olacak ise ve tüzel kişiyi temsil edecek kişi ile ilgili detaylı bilginin aynı ya da ayrı bir kararda açıkça yer alması.
 • Noter tasdikli imza beyannamesi
 • Şirket müdür ve ortaklarının kimliklerinin iki noter onaylı sureti

Bu süreç içinde yabancı menşeili tüm evrakların Türkiye’de yeminli tercüme şirketi tarafından noter onaylı tercüme ve noter onaylı çeviri işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Vergi Dairesi Tarafınca Talep Edilen Belgeler:

 • Tescil talep dilekçesi
 • Esas sözleşme aslı
 • Kira kontratı ya da tapu sureti
 • Şirket adına hareket edecek ya da temsil edecek kişiye özel hazırlanmış yetkilendiren vekaletnamenin vergi numarası ya da potansiyel vergi numarası alımı için hazırlanması

Esas sermayenin ¼’ünün banka blokajı olarak yatırılması ve dekont ve banka blokaj yazısının alınması

Sermayenin belirli bir oranının Rekabet Kurumu’nun hesabına aktarılması ve dekontu

Ticaret Sicil Müdürlüğüne sicil tasdik talebi yapılması gerekmektedir. Tescil talebinin tamamlanmasının ardından Ticaret Sicil Müdürlüğü, Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna şirket kuruluşu ile ilgili re’sen bilidirimde bulunulmalıdır. Ardından Ticaret Sicil Müdürlüğü, şirket kuruluşunun ardından 10 gün içinde şirket kuruluşunu sicil gazetetsinde yayınlar. Vergi dairesine bildirim sonrası vergi dairesi memurunun adreste yoklama almasının ardından vergi levhası edinilir. İlgili Sosyal Güvenli Kurumundan şirket için bir sosyal güvenlik numarası alınır. Çalışanlar için ise Şirketin Sosyal Güvenlik Kurumuna tescilini takiben ayrı bir işlem olarak gerçekleştirilmektedir.

Yabancı sermayeli ya da yabancı ortaklı şirket kuruluş işlemlerinin birçok aşamasında gerçekleştirilen noter onaylı tercüme ve noter onaylı çeviri hizmeti yanı sıra yabancı uyruklu kişilerin yaptıkları tüm işlemler sırasında beraberlerinde yeminli sözlü tercüme yapacak yeminli tercüman bulundurmak zorundadır. Bu bağlamda Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme hizmet verdiği ve ofisinin bulunduğu Perpa Ticaret Odası ile arasında sadece birkaç kat bulunması nedeniyle anlık ve uygun fiyatlı PERPA İTO tercüme ve çeviri hizmeti sunmaktadır.

Kurulduğu günden bu yana Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi tüm noter onaylı tercüme hizmetlerini yine Perpa Ticaret Merkezi bünyesinde bulunan Beyoğlu 25. Noterliği ile sağlamakta ve tüm PERPA İTO TERCÜME VE ÇEVİRİ hizmetinde anlık, uygun fiyat, kalite ve hızlı tercüme hizmetini etik ve ilkelerine bağlı kalarak yerine getirmektedir.

Yabancı sermayeli şirket kuruluşu tercümesi ve çeviri hizmeti hakkında daha detaylı bilgi ve fiyat teklifi için www.okeanostercume.com.tr adresimizden ya da info@okeanostercume.com.tr adresimizden ya da 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan ya da 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.


Anahtar Kelimeler :

Gönderiyi Paylaş!