İngilizce Tercüman ve Arapça Tercüman Hizmeti

ingilizce arapça tercüman hizmeti

İngilizce ve Arapça tercüman,  gelişen dünyamızda pek çok sebepten dolayı hayatımız zamana karşı bir yarış ile geçmektedir. Son dakika doğan ihtiyaçlarımız, ertelenemez randevularımız, zor alınan tarihler, bekleyemez, ertelenemez toplantılar, tapuda alım satım işlemleri, nikah işlemleri ve bir çok işlemler…Okeanos Tercüme, küresel bir dil olması sebebiyle İngilizce tercüman, gerek ülkemizde yaşayan Arap nüfus ve ticari işlemlerin yoğun olması sebebiyle Arapça tercüman taleplerinizde anlık profesyonel çözümler üreterek müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Profesyonel İngilizce ve Arapça Tercüman Hizmeti

İngilizce

Günümüzde küresel bir dil statüsünde bulunan İngilizce, lingua franca (geçer dil) olarak kabul edilmektedir. Buna göre bilim, eğitim, sanat, internet, teknoloji, iletişim, ticareti diplomasi, tıp, savunma sanayi, uluslar arası ticaret  vb. birçok alanın ortak dili İngilizce’dir.

İngilizce günümüzde Birleşik Krallık’ın yanı sıra ABD, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, İrlanda ve daha birçok ülkenin resmi dili statüsündedir. Dünya genelinde de ikinci dil olarak öğretilmektedir. İngilizce bükümlü diller kategorisinde yer almaktadır. Buna göre sözcük kökleri oluşturulurken yapım ve çekim ekleri sözcüğün önüne, içine veya sonuna eklenebilmektedir.

Arapça

Hami Sami Dil ailesinin Sami dilleri kolunda yer alan dildir. Günümüzde Arap devletlerinin yanı sıra Orta Doğu’da ve Kuzey Afrika’da konuşucusu bulunmaktadır. Bahreyn, BAE, Cezayir, Çad, Eitopya, Fas, Irak, Katar, Kuveyt, Libya, Lübnan, Mısır, Suudi Arabistan, Somali, Sudan, Tunus, Suriye’de resmi dildir.  Ürdün, Yemen gibi ülkeler de buna dahildir.

22 Arap ülkesinin resmi dili olması ve İslamiyet’in kutsal kitabı Kuran-ı Kerim’in dili olması Arapçanın önemini ortaya koymaktadır. Arapça sağdan sola doğru akan Arap alfabesiyle yazılmaktadır. Arap alfabesindeki harfler başta ortada ve sonda farklı yazılmaktadır. Orijinal Arap alfabesinin Kuran-ı Kerim Arapçasından farkı harflerin seslenmesini sağlayan harekelerin kullanımıdır.

İngilizce Tercüman

İngilizce’nin günümüzdeki statüsü doğrultusunda İngilizce tercüman hizmetine rağbet fazladır. Bu doğrultuda birçok işlem için İngilizce tercüman hizmeti sunulmaktadır. İngilizcenin ortak dil olmasından kaynaklı olarak diğer ülke vatandaşları tarafından da sıklıkla İngilizce tercüman talep edilebilmektedir.

İngilizce tercümanlar pasaport, ehliyet, nüfus kayıt örneği, doğum belgesi vb. belgeler için yazılı tercüme hizmeti sağlamaktadır. İngilizce yeminli tercümanlar tarafından tercümesi yapılan söz konusu evraklar akabinde noterlerce onaylanmaktadır.

İngilizce yeminli tercümanlık unvanı noterliğe dil bilindiğine dair evraklar sunularak, noter huzurunda yeminli edilerek elde edilmektedir. İngilizce yeminli tercüman unvanıyla birçok resmi belgenin tercümesi sağlanabildiği gibi birçok resmi kurumda sözlü tercüme yapılabilmektedir.

Arapça Tercüman

Arapça günümüzde birçok ülkede resmi dil olan ve bir hayli öneme sahip dillerden birisidir. Ülkemizin son zamanlarda artan Arap nüfusuyla doğru orantılı olarak da Arapça tercüman hizmetlerine talep artmıştır.

Günümüzde vatandaşlık, ikamet ve çalışma izni, evlilik vb. işlemler için birçok evrak Arapça tercümanlarca çevrilmektedir. Akabinde noterliklerce tasdik edilmektedir. Arapça yeminli tercümanlarca birçok işlem ve durumda Arapça sözlü tercüme hizmeti sağlanmaktadır.

İngilizce ve Arapça Tercüman Nerelerde İhtiyaç Duyulmaktadır?

Şirket Kuruluş İşlemlerinizde…

Şirket kuruluş işlemlerinizde ortaklardan birisinin yabancı uyruklu olması halinde, yanında yeminli tercüman bulundurması gerekmektedir. Yeminli tercümanlar şirket kuruluş işlemleri esnasında şirket ana sözleşmesini, genel kurul kararını, imza beyanı vb. evrakları sözlü tercüme etmekle yükümlüdür.

İngilizce ve Arapça bu noktada en çok tercih edilen diller arasındadır. İstanbul Ticaret Odası Perpa şubesinde her gün sayısız şirket kuruluşu gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda İngilizce ve Arapça tercümanlar aracılığıyla sözlü tercüme hizmeti verilmektedir.

Noter İşlemlerinizde…

Noterde yabancı uyruklu vatandaşların konu olduğu tüm işlemlerde İngilizce tercüman hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda vekaletname, imza sirküleri vb. evrakın İngilizce veya Arapça sözlü tercümesi yapılmaktadır. Aynı zamanda İngilizce ve Arapça noter onaylı tercümesi talep edilen belgeler yeminli tercümanlar aracılığıyla çevrilmektedir. Akabinde noter tasdiki gerçekleştirilmektedir.

Tapu ve Nikah İşlemlerinizde…

Tapu ve nikah işlemlerinde Arapça tercüman ve İngilizce tercüman hizmetine olan rağbet çoktur. Ülkemizde yaşayan Arap nüfusun kalabalık olması sebebiyle tapu ve nikah işlemlerinde daha çok Arapça tercüman talep edilmektedir. Aynı zaman da İngilizce dilinin küresel bir olması sebebiyle de diğer ülke vatandaşları tarafından daha çok İngilizce tercüman talep edilmektedir. Tapu ve nikah işlemlerinde  Arapça sözlü tercüme ve İngilizce sözlü tercüme hizmeti sunulmaktadır. Sektörde deneyimi olan ve uzman oldukları dili akıcı ve etkili konuşabilen tercümanlar söz konusu işlemlerde tercih sebebidir.

Hastane Tedavileri ve Hasta Refakatinde…

Günümüzde özellikle sağlık turizmi sebebiyle tedavi için ülkemize gelen yabancıların daha çok ihtiyaç duydukları hizmettir. Hangi ülkeden olursa olsun, saç ekimi, estetik cerrahi ve diğer tedaviler için ülkemize gelerek sağlık hizmetin alan yabancılar, gerek tedavi öncesi, gerek tedavi esnasında ve gerek ise sonrasında tercüman hizmeti almaktadırlar. İngilizce dilinin küresel bir dil olması ve herkes tarafından kullanılmasının yanı sıra, yoğun olarak Arap ülkelerinden gelen yabancı hastalar sebebiyle Arapça da ikinci dil olarak ihtiyaç duyulmaktadır. Bu hizmet esnasında hem İngilizce tercüman hem de Arapça tercüman veya diğer dillerde hizmet veren tercümanların günümüz konuşma diline hakim olmasının yanı sıra, tıp ve medikal terminolojiye mutlaka hakim olmaları gerekmektedir. Diğer durumlarda verilen hizmet başarılı olmayacaktır.

Video Konferans ve Çoklu Konferans  İçin Tercüman…

Bildiğiniz üzere, günümüzde özellikle bulaşıcı hastalıklar sebebiyle uluslar arası seyahatler azalmıştır. Yakın zamana kadar hemen hemen bütün toplantılar yurt dışından gelen misafirlerimiz için yüz yüze yapılabilmekteydi. Ancak günümüzde, Zoom, Skype ve benzeri teknolojiler sayesinde çoklu konferans yöntemiyle dijital ortamda yapılmaktadır. Bu sebeple daha çok dijital toplantılar için tercüman talepleri olmaktadır.

Diğer Bütün Dillerde Tercüman Talebi

Artık ülkeler arasında sınırların olmadığı, iletişimin anlık olması ve bütün dünya pazarlarına kolaylıkla ulaşımın gerekliliği ve getirdiği olarak bütün dillerde anlık bekleyemez olan tercüman talepleri olmaktadır. Arapça ve İngilizce dillerinin yanı sıra, yoğun ticari ilişkilerimizin olduğu ve ülkemizde pek çok yabancı firma olarak faaliyette bulunan ülkeler sebebiyle özellikle, yoğun ticaretimiz ve yabancı firmalar için Rusça tercüman, en çok dış ticaretimiz olan Almanya için Almanca tercüman, yoğun nüfus ve ticari ilişkiler sebebiyle Farsça tercüman, Çin’den ithal edilen makine montajları için Çince tercüman ihtiyaçları da yoğun olmaktadır.

Acil Tercüman Hizmeti

İngilizce ve Arapça tercüman hizmetine ihtiyaç duyulan durumlar kimi zaman aciliyet gerektirebilir. Özellikle randevu sistemiyle çalışan resmi kurumlarda randevu saatinde işlemin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu noktada acil tercüman hizmetine ihtiyaç duyulur. Aynı zamanda sıra numarası sistemiyle çalışan resmi kurumlarda da acil tercüman talep edilmektedir.

Acil Tercüman Hangi Durumlarda Gereklidir?

Şirket kuruluş işlemleri, noter işlemleri, tapu ve nikah işlemleri, toplantılar, telekonferanslarda acil tercüman hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır.

Günümüzde zaman en kıymetli hazinedir. Dolayısıyla bir işin belirli bir süre içerisinde mutlaka gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Randevu sistemiyle çalışan ticaret odalarında tercümanın verilen randevu saatinde ticaret odasında hazır bulunması gerekmektedir. Böylelikle resmi kurumlarca söz konusu işlem daha pratik ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Sıra numarası ile çalışan noterliklerde tercümanın müşterinin sıra numarası geldiğinde müşteri ile birlikte noterlikte bulunması gerekmektedir. İş toplantılarında iş yoğunluğundan kaynaklı olarak veya şirket prosedürleri doğrultusunda tercümanın toplantı saatinde hazır bulunması gerekmektedir. Tapu ve nikah işlemlerinde, adliyelerde, hastanelerde vb. birçok resmi kurumda acil tercüman gerektiren işlemler söz konusu olabilmektedir.

Profesyonel Tercüman İhtiyaçlarınızda Okeanos…

Okeanos Tercüme, yıllardır sektörde faaliyet gösteren bir tercüme bürosu olarak İngilizce ve Arapça acil tercüman hizmeti sunmaktadır. Deneyim ve bilgi sahibi tercümanlarıyla son dakika acil tercüman ihtiyaçlarınızda kaliteli ve güvenilir hizmeti sizlerle buluşturmaktadır.

İstanbul Ticaret Odası Perpa Şubesi ve Beyoğlu 25. Noterliği ile aynı binada bulunması acil tercüman taleplerinde müşterilerine avantaj sağlamaktadır. Böylelikle tam zamanında ve saatinde İngilizce ve Arapça tercüman hizmeti sağlanmaktadır.

İngilizce ve Arapça tercüman hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için www.okeanostercume.com.tr veya info@okeanostercume.com.tr adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda 0553 910 31 32 veya 0212 221 45 21 numaralı hatlarımızdan müşteri temsilcilerimizle iletişime geçebilirsiniz.

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir