';

Tıbbi Makale Çevirisi

Tıbbi makale çevirisi, hekimlerin yeni medikal uygulamaların başlamasına zemin hazırlamak ya da halihazırda var olan medikal uygulamaları değiştirerek yerine yenilerini koymaya yönelik yaptığı araştırmaları