Tapu Tercümesi

Tapu tercümesi, yabancı ülke vatandaşlarının tüm resmi ve kamu kurumlarında işlemleri sırasında yeminli tercümana ve yazılı ve sözlü tercüme işlemine ihtiyaçları bulunmaktadır. Tüm işlemlerde olduğu gibi gayrimenkul alım satım devir işlemlerinde Tapu Müdürlükleri nde yabancı ülke vatandaşları yanlarında kendi anadillerinde Adalet Bakanlığı’na bağlı Adalet Sarayları tarafından Adli Yeminli Tercüman sıfatı verilen sözlü tercüman bulundurmak zorundadır. … Tapu Tercümesi okumayı sürdür