Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Bürosu
Lokasyonumuz
Perpa 34384, Şişli / İstanbul
Mesaj İletin
info@okeanostercume.com.tr

Hukuk Çevirisi Hizmetleri

hukuk çevirisi

Hukuk çevirisi, ilk olarak kendi içinde yazılı ve sözlü olarak ayrıldıktan sonra yazılı çeviri de kendi içinde bazı alt dallara ayrılmıştır. Bu alt dallar ise yazınsal ve teknik çeviriye dahildir. Yazınsal çevirilerde kurgusal ve betimsel dilin gücü ön plana çıkarken teknik metinlerde tür nedeniyle “çeviride sadakat” görüşüne daha fazla özen gösterilir. Teknik çevirinin alt dallarından biri olan hukuki tercüme ve çeviri ise önemli sonuçlar doğuracağı için en fazla dikkat gerektiren alanlardan birisidir.

Hukuk Çevirisi Nedir?

Hukuki çeviri, yasaların hükmünde gerçekleşmesi gereken sözleşmelerde, davalarda ve kanunların açıklanmasında kullanılan bir çeviri türüdür. Sadece mahkemelerde görülen davalar ile kısıtlı değildir. Bu davalara ek olarak farklı milletlerden gelen kişiler için kullanılan iş sözleşmeleri, kira sözleşmeleri ve bakanlıkların sitelerinde kullanılan duyurularda da hukuk çevirisi kullanılır. Ayrıca sözlü hukuki tercümeler, mahkemelerce ya da belirli anlaşmalarda genellikle ardıl tercüme ile yerine getirilir.

hukuki çeviri
hukuki çeviri

Hukuk Çevirisi Nasıl Yapılır?

Hukuk çevirisi, teknik bir alan olduğu için terminoloji seçimi çok önemlidir. Bu noktada hukuk çevirisi yapan kişilerin alan bilgisinin olması beklenir. Çünkü hukuk dili, günümüzde kullanılmayan kelimeler içerir. Ancak sık sık hukuk çevirisi yaptığınızda bu alan kolay kolay değişmediği için bir terminoloji listesi oluşturarak aynı türde metinlerle karşılaştığınızda bu havuzdaki kelimelerden yararlanabilirsiniz. Hukuk çevirisi yaparken ilk olarak dikkat edilmesi gereken şey, bu metnin hukukun hangi alanına girdiğidir. Çünkü bu metin bir sözleşme ya da kanun çevirisi olabilir ve ikisinin terminoloji seçimi ve hitap şekli birbirinden son derece farklıdır. Sonrasında ise dil bilgisi yapılarının kullanımı da önem arz etmektir. Hukuk çevirisi (bilgi için tıklayınız…)bir olayın neticesine karar vereceği için kaynak metne sadakat gerektirir.

İngilizce Türkçe Hukuki Çeviri

Diğer alanlarda olduğu gibi hukukta da günümüzde en çok İngilizce-Türkçe dil çiftinde çevirilerle karşılaşıyoruz. Bunun nedeni ise hem İngilizcenin dünya dili olarak kullanılması hem de çevirmeni olmayan dillerde bir köprü görevi üstlenmesidir. Uzun yıllardır bu dil çiftinde çeviriler yapıldığı için dilimizde İngilizce hukuk çevirisi için belirli bir terminoloji oluşmuştur ve benzer metinlerde de bu terminolojinin kullanımına özen gösterilmektedir. Hatta CAT Tool’ların da gelişimi ile bu bilgisayar destekli çeviri araçlarında terim havuzu oluşturarak, önceden çevrilmiş metin örnekleri yüklenerek daha hızlı ve tutarlı çevirilere erişim sağlanır. İngilizce Türkçe çevirilerde farklı hukuk alanlarında kullanılan bazı terimlere göz atalım:

Avrupa Hukuku ve Belge Çevirilerinde kullanılan bazı terimler:

Member State: Üye Devletler Acquis: AB Müktesebatı
Amendments: Düzenlemeler Legal Alignment: Mevzuat Uyumu
Legal Framework: Yasal Çerveçe Public Procurement: Kamu Alımları

Temel Hak ve Ödevler ile ilgili kanun ve düzenlemeler ile ilgili terimler:

Immunity of domicile: Konut Dokunulmazlığı Protection of Individual Privacy: Özel Hayatın Gizliliği
Legal proceeding: Adli Kovuşturma Public Interest: Kamu Yararı
Morals and Order: Genel Ahlak ve Kamu Düzeni Incompatible with Human Dignity İnsan Onuruyla Bağdaşmayan

Kira Sözleşmesi ile ilgili terimler:

Sanitation Tax: Çevre ve Temizlik Vergisi Down Payment: Peşinat
Detriment: Zarar Ziyan Incurred: Taahhuk Etmek
Bailment: Kefalet Joint: Müşterek

Hukuk Çevirisi Örnekleri

İngilizce – Türkçe dil çiftinde hukukun farklı alanlarından bazı çeviri örnekleri:

Örnek hukuk çevirisi kaynak Metni-1 (İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında)

KEY PRINCIPLES IN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

A number of key principles underpin the field of occupational safety and health. These principles and the provisions of international labour standards are all designed to achieve a vital objective: that work should take place in a safe and healthy environment.

Core OSH principles

Occupational safety and health is an extensive multidisciplinary field, invariably touching on issues related to scientific areas such as medicine – including physiology and toxicology – ergonomics, physics and chemistry, as well as technology, economics, law and other areas specific to various industries and activities.

Örnek hukuki çeviri metni-1

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE TEMEL İLKELER

İş sağlığı ve güvenliği alanını destekleyen birçok temel ilke vardır. Bu ilkeler ve uluslararası işçi standartları hükümlerinin hepsi, önemli bir amaca ulaşmak için tasarlanmıştır: Yapılan işin güvenli ve sağlıklı bir ortamda gerçekleşmesi.

Ana İSG ilkeleri

İş sağlığı ve güvenliği; bilimsel alanlarda tıp (psikoloji ve toksikoloji), ergonomi, fizik ve kimya, buna ek olarak teknoloji, ekonomi, hukuk gibi diğer sektör ve faaliyetlerdeki belirli alanlarla ilişki içinde çeşitli konulara yönelen kapsamlı ve çok disiplinli bir alandır.

Örnek hukuk çevirisi kaynak Metni-2 (Korona Virüste Alınması Gereken Tedbirler ve Sorumluluklar)

CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) OUTBREAK: RIGHTS, ROLES AND RESPONSIBILITIES OF HEALTH WORKERS, INCLUDING KEY CONSIDERATIONS FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

Coronaviruses are a group of viruses belonging to the family of Coronaviridae, which infect both animals and humans. Human coronaviruses can cause mild disease similar to a common cold, while others cause more severe disease (such as MERS – Middle East Respiratory Syndrome and SARS – Severe Acute Respiratory Syndrome). A new coronavirus that previously has not been identified in humans emerged in Wuhan, China in December 2019. Signs and symptoms include respiratory symptoms and include fever, cough, and shortness of breath. In more severe cases, infection can cause pneumonia, severe acute respiratory syndrome and sometimes death.

Standard recommendations to prevent the spread of COVID-19 include frequent cleaning of hands using alcoholbased hand rub or soap and water; covering the nose and mouth with a flexed elbow or disposable tissue when coughing and sneezing; and avoiding close contact with anyone that has a fever and cough.

WHO is working closely with global experts, governments, and partners to rapidly expand scientific knowledge on this new virus and to provide timely advice on measures to protect people’s health and prevent the spread of this outbreak.

Örnek hukuki çeviri metni-2

KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID- 19) SALGINI: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL HUSUSLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HAKLARI, ROLLERİ VE SORUMLULUKLARI

Koronavirüs hem hayvanlara hem de insanlara bulaşabilen ve Kornaviridae ailesinden gelen bir virüs grubudur. Diğer virüsler daha farklı hastalıklara (MERS Orta Doğu Solunum Sendromu ve SARS Ağır Akut Solunum Yetersizliği Sendromu gibi) sebep olurken koronavirüs, soğuk algınlığı ile benzerlik gösteren hafif hastalıklara sebep olmaktadır. Daha önce insanlarda tanımlanmayan yeni koronavirüs, Aralık 2019’da Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkmıştır. Belirtiler ve semptomlar; solunum semptomları, ateş, öksürük ve nefes darlığından oluşmaktadır. Daha ağır vakalarda ise enfeksiyon, pnömani, şiddetli akut solunum sendromu ve bazen de ölüm ile sonuçlanabilir.

COVID-19’ un yayılmasını engellemek için alınan standart önlemler ise elleri sık sık alkol bazlı el dezenfektanı veya sabun ve su ile temizlemek, öksürürken veya hapşırırken ağzı ve burnu kol dirseği arasında ya da kağıt peçete ile kapamak ve ateşi olan ya da öksüren kişiler ile yakın temastan kaçınmaktır.

DSÖ bu yeni virüs hakkındaki bilimsel bilgileri genişletmek, insanların sağlığını korumak ve bu salgının yayılımını engelleyebilmek için gerekli önlemleri zamanında bildirmek adına global uzmanlar, hükümetler ve ortaklar ile iş birliği içerisinde çalışmaktadır.

Hukuki Çeviri Fiyatları

Hukuki metinler, konusunda uzmanlık isteyen, diğer metinlere oranla üst seviyede hukuki ve maddi sorumluluk isteyen metinler olmasına rağmen diğer metinler ile aynı şekilde ücretlendirilmektedir. Ücretlendirme, her bir metin, 1.000 boşluksuz karakter sayısı üzerinden değerlendirilerek, toplam karakter sayısı ile birim fiyatı çarparak elde edilir.

Diyelim ki word ortamında bir sözleşme metniniz var ve metninizi İngilizce diline tercüme ettirmek istiyorsunuz. Öncelikle İngilizce dilinde birim fiyatının 25 TL + KDV (KDV ORANI %18) olduğunu not edelim, arkasından dosyamızın üst sekmesinde yer alan “güzden geçir” seçeneğini tıklayarak açılan alt menüde hafif sol altta yer alan ABC ve rakam bulunan “sözcük sayımı” kısmını tıklayalım, çıkan değerlerden “boşluksuz karakter sayısı” metnimizin toplam boşluksuz karakter sayıdır. Bu durumda elde ettiğimiz metnin karakter sayısı ile birim fiyatımızı çarparak KDV hariç tutarını elde edebiliriz.

Örneğin, metnimiz 3.558 boşluksuz karakter sayısı olsun ve İngilizce birim fiyatımız  25 TL + KDV, toplam tutarımız ( 3.558 X 25 : 88,95 TL + KDV (104,97 TL KDV DAHİL)) olacaktır.

Çeviri ücretleri listemiz için tıklayınız…

Sözleşmenizi yeminli tercümesini yaptırmak istemeniz halinde, dosyanızı paylaşmanız ve teklif istemeniz gerekmektedir. Yeminli tercüme fiyatlarında serbest metinden farklı olarak dil, dil yönü ve hacmi dikkate alınarak ücretlendirilir. Belgenize noter onayını istemeniz halinde, sözleşmenizde tutar belirtmeniz, bu tutar üzerinden (sözleşme türüne göre farklılık olmasına bağlı olarak) 9.48/1.000 oranında “damga pulu vergisi” ödemeniz ve ilaveten noter tasdik tutarlarını da ödemeniz gerekmektedir. İş sözleşmelerinde damga pulu vergisi uygulanmamaktadır…

Ayrıntılı bilgi için kurumsal müşteri temsilcilerimize 0212 221 45 21 veya 0553 910 31 32 numaralı hatlarımızdan ulaşabilirsiniz…