Bulgarca Tercüme ve Bulgarca Çeviri

bulgarca tercüme, bulgarca çeviri, bulgarca yeminli tercüme

Bulgarca çeviri ve tercüme, komşu ülke Bulgaristan ile olan ilişkiler doğrultusunda Bulgarca çeviri ve tercüme hizmeti sıklıkla talep edilir olmuştur.

Bulgarca

Bulgaristan’ın resmi dili olan Bulgarca, Hint-Avrupa dil ailesinin Güney Slav koluna bağlı dildir. Bulgarca, yazıya dökülen ilk Slav dili olma niteliği taşımaktadır. Kiril alfabesi ile yazılan dili harfleri Yunan alfabesinden ilham alınarak hazırlanmıştır.

Bulgaristan ve Türkiye İlişkileri

Bulgaristan ve Türkiye geçmişten bu yana dost, komşu ve müttefik iki ülke imajı çizmektedir. Özellikle Bulgaristan’ın demokrasi ve serbest piyasa ekonomisine geçişi ile ilişkiler daha da gelişme kaydetmiş ve temaslar artmıştır.

İlişkilerimizin en büyük boyutunu Bulgaristan’da yaşayan vatandaşlarımız oluşturmaktadır. Bulgaristan’da yaşayan Türk sayısı son resmi veriler doğrultusunda 588.318 dolayındadır.

Türkiye’nin Bulgaristan’a ihraç ettiği ürünler arasında petrol ve mineral yağları, bakır ve hurdalar, demir çelik mamulleri vb. bulunmaktadır. İthalatı gerçekleştirilen ürünler ise elektrik enerjisi, ayçicek tohumu, kolza tohumları ve buna benzer birçok üründür.

Türkiye, Bulgaristan’ın ilk 5 ticari ortağı arasında bulunmaktadır. Türkiye’nin Bulgaristan’ın dış ticaretindeki payı %8 oranındadır.

Bulgaristan’da 2 milyar dolar civarında Türk yatırımı bulunmaktadır. 1500 civarında Türk şirket Bulgaristan’da halihazırda faaliyet göstermektedir. Türkiye’yi 2018 verilerine göre 2.386. 885 civarında Bulgar turist ziyaret etmiştir.

Bulgaristan ile Türkiye Arasındaki Ticari İlişkiler

2019 yılı verilerine göre Bulgaristan Türkiye arasındaki ticari ilişkiler yüzde 17,4 oranında artış göstermiştir. Bulgaristan’ın Türkiye’ye ihracatı ülke ihracat hacminin yüzde 8’ini oluşturmaktadır. Bulgaristan’daki toplam Türk yatırımı 2 milyar ABD Doları civarında ve öncü finans kuruluşları dışında Türk sermayeli toplamda 1500 şirket faaliyet göstermektedir.

Bulgaristan’da Sofya, Filibe, Şumlu olmak üzere üç adet Türk-Bulgar Ticaret ve Sanayi Odası bulunmakta ve hepsini tek çatı altında bir araya getiren Türk Bulgar İşadamları Dernekler Birliği kurulmuştur.

Bulgaristan’ın genel ekonomisi serbest piyasa şartlarına göre çalışan, dışa açık, özel sektörü orta seviyede gelişmiş, düşük sayıda stratejik devlet işletmesi bulunan bir ülkedir. Avrupa Birliği üyesi olmak Bulgaristan’ın iç ve dış politikalarındaki en etkin ve önemli dinamiklerinden biridir.

Türkiye Bulgaristan dostluğunun en büyük unsurlarından biri de Bulgaristan’da yaşayan, aynı soydan ve aynı tarihe bağlı olan, Bulgaristan’da yaşayan Türk azınlık nüfusudur. Bulgaristan’ın toplam nüfusunun % 8,8’i kadardır. Bulgaristan Türkiye arasında yaşanan ticari trafikte Türkiye’den ihraç edilen ürünler; mineral yakıtlar, bakır, plastik, elektrikli makine ve cihazlar, diğer makineler, metal cevherleri, demir ve çeliktir. Türkiye’nin Bulgaristan’dan ithal ettiği ürünler ise; mineral yakıt, mineral yağlar, bakır, demir, çelik, yağlı tohum, meyve, elektrikli makine ve cihazlar, ağaç, ahşap eşya, plastik ve kurşundur. Türk yatırımcıların faaliyetlerini kolaylaştırmak ve sorunlarına hızlı çözüm üretmek amacıyla 2009 yılında Sofya’da bir Türk Ticaret Merkezi kurulmuştur. Bulgaristan’ın başlıca ticaret ortakları arasında Almanya, Rusya, İtalya, Romanya ve Yunanistan da yer almaktadır.

Bulgarca Tercüme ve Çeviri Hizmetleri

Türkiye ve Bulgaristan arasındaki mevcut ve gelişmekte olan tüm ilişkiler doğrultusunda Bulgarca çeviri taleplerine ortam hazırlanmaktadır. Bulgarca çeviri bugün birçok evrak için gerçekleştirilmektedir. Bu evraklar arasında mahkeme kararları, sözleşmeler, vekaletnameler, doğum belgesi ve diploma ilk sıralarda yer almaktadır.

Kullanım kılavuzu, katalog, web sitesi, gümrük evrakları, ticari faturalar, finansal dokümanlar ve tıbbi belgeler Bulgarca çevirisi gerçekleştirilen diğer içerikler arasındadır.

Bulgarca sözlü çeviri hizmeti bugün iş toplantıları, şirket kuruluşları, vekalet işlemleri, evlilik işlemleri başta olmak üzere birçok işlem için sağlanmaktadır.

Bulgarca çevirisi gerçekleştirilen kimi evrak resmi kurum talepleri doğrultusunda Bulgarca yeminli tercüman kaşe ve imzası gerektirebilmektedir. Aynı şekilde sözlü çeviri gerektiren işlemler için de Bulgarca yeminli tercüman şartı aranmaktadır.

Bulgarca Yeminli Tercüme

Bulgarca yeminli tercüme hizmeti resmi kurum talepleri ve resmi işlemler doğrultusunda Bulgarca yeminli tercüman aracılığıyla sağlanmaktadır. Doğum belgesi, diploma, trankript, vekaletname, sözleşme, aile cüzdanı vb. birçok evrak için Bulgarca yeminli tercüme işlemi gerçekleştirilmektedir.

Ticaret odalarında, noterlerde, tapu ve nikah dairesinde, hastane vb. resmi kurumlarda belirli talepler doğrultusunda yeminli Bulgarca sözlü çeviri hizmeti sağlanmaktadır.

Bulgarca yazılı ve sözlü tüm yeminli tercüme süreçleri yasal bağlayıcılık ve resmiyet taşımaktadır. Dolayısıyla yapılacak en ufak bir hata pahalıya mal olabilmektedir. Bu noktada büyük hassasiyet, dikkat ve titizlik içerisinde Bulgarca yeminli tercüme hizmeti sağlanmalıdır.

Bulgarca Yeminli Tercüman

Bulgarca dilinde çeviri ve tercüme yeterliliğini belgelendirebilen Bulgarca tercüman adayı, noter nezninde yemin etmesi durumunda Bulgarca yeminli tercüman olarak görev yapabilir. Bu sayede resmi tercümeleri gerçekleştirebilen tercüman, gerçekleştirdiği tercüme metinlerinden sonra kaşe ve imzası ile tercümenin doğruluğunu resmileştirmektedir.

Bulgarca Tercüman

Bulgarca yeminli tercüme taleplerinin artmasıyla doğru orantılı olarak Bulgarca tercümanlara olan ihtiyaç da artmaktadır.

Bulgarca ve Türkçenin birbirinden farklı diller olduğu göz önüne alındığında, Bulgarca tercümanın sahip olması gereken belli başlı vasıflar bulunmaktadır. Buna göre Bulgarca yeminli tercüme işlemini gerçekleştirecek olan tercüman,

 • Hem Bulgarcanın hem de Türkçenin dil bilgisel ve anlamsal özelliklerine iyi düzeyde hakim olmalı,
 • Belirli bir uzmanlık alanına (teknik, hukuki, tıbbi, ticari, akademik, finansal, edebi vb.) sahip olmalı,
 • Sahip olduğu uzmanlık alanında deneyim sahibi olmalı,
 • Terminolojik bilgisi üst düzey olmalı,
 • Okuduğunu ya da dinlediğini iyi bir şekilde algılayıp karşı tarafa düzgün bir biçimde aktarmalıdır.

Söz konusu nitelikleri barındıran bir Bulgarca tercüman,  Bulgarca yeminli tercüme işlemlerinizin kaliteli ve profesyonel bir şekilde gerçekleştirilmesi adına büyük pay sahibi olacaktır.

Acil Bulgarca Çeviri ve Tercüme

Bulgaristan ve ülkemiz arasında her gün gelişen ve güçlenen ilişkiler sebebiyle, gerek ticari gerek akademik ve gerek ise resmi belgeler ile ilgili hemen hemen her gün talepler olmaktadır. Çoğu zaman son dakika istenilen evraklar veya son güne bırakılan belgeler sebebiyle acil Bulgarca çeviri ve tercüme talebi olmaktadır. Bu durumda talebinize en kısa sürede yanıt veren bir Bulgarca tercüme ofisi tam anlamıyla yardımcı olacaktır. Bunda önemli olan acil talebinize uygun fiyat ve zamanında teslimat yapabileceğinize itimatınız olması ve işlemlerinizin siparişini vermenizdir.

Vize, vatandaşlık, ikamet, evlilik işlemleri gibi amaçlarla ya da eğitim ve sağlık amacıyla resmi kurumlar tarafından kimi belgelerin Bulgarca yeminli tercümesi talep edilmektedir. Söz konusu işlemlerin hızlı bir şekilde halledilmesi süreçleri kolaylaştıracaktır. Dolayısıyla kişiler ilgili amaçlar doğrultusunda belgeleri için Bulgarca acil tercüme hizmetine ihtiyaç duymaktadır.

Söz konusu işlemler için Bulgarca yeminli tercüme talep edilen belgeler arasında doğum belgesi, vekaletname, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, nüfus kayıt örneği, aile cüzdanı, bekarlık belgesi, diploma ,transkript, öğrenci belgesi, faaliyet belgesi gibi belgeler bulunmaktadır.

Bulgarca yeminli tercüme ihtiyaç duyulan ilgili belgeler için Bulgarca acil tercüme hizmeti veren bir Bulgarca tercüme bürosu kişilerin işlemlerini hızlandırmakta ve kolaylaştırmaktadır.

Bulgarca Tercüme ve Çeviri Fiyatları

Kalite ve güvenilirlik kriterlerinin yanı sıra sağlanan uygun fiyatlar da Bulgarca tercüme bürosunun tercih edilmesi için bir nitelik oluşturabilir. Bulgarca tercüme ve çeviri fiyatları, karakter sayısı üzerinden belirlenmektedir. Yeminli tercüme ve noter onaylı Bulgarca tercüme söz konusu olduğunda fiyatlarda birtakım değişiklikler gözlenebilmektedir. Belge  türü ve sayfa sayısı bu noktada hesaba katılmaktadır. Bulgarca sözlü tercüme fiyatlarında işlem sayısı, süresi ve niteliği hesaba katılmaktadır.

Bulgarca Tercüme Bürosu

Alınacak tüm Bulgarca çeviri hizmetlerinde doğru Bulgarca tercüme bürosu tercihi önemlidir. Fiyat, kalite ve güvenilirlik konusunda kriterlerinize uyan bir Bulgarca tercüme bürosu bulduğunuzda tüm işlemleriniz kolaylaşmaktadır.

Bulgarca Vize ve İkamet Tercümesi

Türkiye’de çok sayıda Bulgaristan kökenli vatandaşlar ikamet etmektedir. Coğrafi konumu, iki ülkenin vatandaşlarına sağladığı kolaylık ve kalabalık azınlık nüfusu sebebiyle vize, ikamet, vatandaşlık, evlilik gibi çok sayıda işlemler gerçekleşmektedir. Bulgarca vize ve ikamet tercümesi tüm bu işlemler sırasında pasaport, evlilik cüzdanı, diploma, sertifika, transkript, nüfus kayıt örneği, doğum belgesi, ölüm belgesi gibi birçok matbu evrakta yeminli Bulgarca tercüme ya da noter onaylı Bulgarca tercüme şeklinde düzenlenmektedir.

Bulgarca Tıbbi Tercüme ve Çeviri

Bulgaristan’dan Türkiye’ye Türkiye’den Bulgaristan’a fazla sayıda tıbbi işlem, teşhis, tedavi amacıyla transfer sağlanmaktadır. Bu işlemler sırasında laboratuvar sonuçları, reçete, ameliyat raporu, konsültasyon, tomografi ve MR sonucu gibi dokümanların Bulgarca tıbbi tercüme ve Bulgarca tıbbi çeviri işlemleri gerçekleştirilir. Bu işlemler sırasında tıbbi terminolojinin zorluğu nedeniyle mutlaka tıp eğitimi almış ve saha deneyimi olan tercümanlar görev alır. Bulgarca Türkçe- Türkçe Bulgarca tıbbi tercüme ve çeviri hizmeti aynı zamanda doktor web siteleri, hastane web siteleri, hasta ve hastane dokümanları ve tıbbi cihazların evraklarında da gerçekleştirilmektedir.

Bulgarca Akademik Tercüme ve Çeviri

Bulgaristan Türkiye arasında yoğun öğrenci transferi bulunmakta ve aynı zamanda akademik kariyer anlamında çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar sırasında tez, ödev, makale, kitap, dergi, röportaj gibi dokümanların Bulgarca akademik tercüme ve Bulgarca akademik çeviri işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bulgarca Türkçe- Türkçe Bulgarca akademik tercüme ve çeviri işlemi uygulanırken dokümanlar felsefe, fizik, anatomi, veterinerlik, mühendislik, psikoloji, sosyoloji gibi alanlara ayrılarak bu alanlarda deneyim sahibi, uzman tercüme ekibi görevlendirilir.

Bulgarca Ticari Tercüme ve Çeviri

Bulgaristan Türkiye arasında yaşanan yoğun ticari faaliyetler her iki ülke için de geçerlidir. İki ülke arasında yürütülen tüm ticari faaliyetler sırasında Bulgarca ticari tercüme ve Bulgarca ticari çeviri ihtiyacı doğmaktadır. Lojistik evrakları, ticari yazışmalar, ticari faturalar, raporlar, teklifler, nevi değişikliği, kapanış evrakları, ATA karnesi, dolaşım belgeleri gibi birçok evrak müşteri talepleri doğrultusunda Bulgarca yeminli tercümeveya Bulgarca noter onaylı tercüme olarak düzenlenmektedir.

Bulgarca Hukuki Tercüme ve Çeviri

Hukuk iki ülke arasında meydana gelen tüm bağlantıların temel taşını oluşturmaktadır. Eğitim, ticaret, vize, yaşam ve diplomatik ilişkilerin tümü sırasında sözleşme, şartname, tüzük, mahkeme evrakları, şirket evrakları, yasa maddeleri gibi birçok alanda Bulgarca hukuki tercüme ve Bulgarca hukuki çeviri işlemi yapılmaktadır. Hukuk terminolojisi anadilde dahi karmaşık gelen bir yapıya sahip olması sebebiyle hukuki çeviri işlemlerinde terminolojinin doğru kullanılması büyük önem arz etmektedir.

Bulgarca Teknik Tercüme ve Çeviri

Teknik çeviri tüm teknik materyallerin ticareti sırasında ya da üretim aşamasında ihtiyaç duyulmaktadır. Bulgarca teknik tercüme ve Bulgarca teknik çeviri Bulgaristan Türkiye arasında ticareti yapılan tüm ürün kullanım kılavuzu, CE belgesi, katalog, TÜV sertifikası, TSE belgeleri, teknik faaliyet raporu, ar ge raporu gibi birçok evrak üzerinde gerçekleştirilir. Teknik terminolojiye ait dosyalarda anlatım açısından sade, açık ve kısa cümleler kullanılmalı ve teknik terimlerin doğru kullanımı ve terminolojik bütünlük önemlidir. Teknik çeviri dosyaları alanında uzman, deneyimli tercüman ve editörler tarafından gerçekleştirilmelidir. Teknik tercüman ve editörler son teknolojiden, yeni gelişmelerden ve dolayısıyla güncel terminolojiden haberdar olmaları için bilgilerini sürekli güncellemeliler.

Bulgarca Sözlü Tercüme

Geçmişten bu yana dostane bir şekilde ilerleyen Bulgaristan Türkiye ilişkileri bağlamında Bulgarca sözlü tercüme hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır.

Ortak bir geçmişe sahip olduğumuz Bulgaristan ile olan ilişkilerimiz kapsamında Türkiye’de pek çok Bulgar vatandaşı, Bulgaristan’da da pek çok Türk vatandaşı yaşamaktadır. Bu bağlamda Bulgar vatandaşlarının Türkiye’de bir resmi kurumda gerçekleştirecekleri işlemleri esnasında Bulgarca yeminli tercümanlar aracılığıyla Bulgarca sözlü tercüme hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bulgarca yeminli tercümanlar, tercüme büroları tarafından Bulgarca tercüman iş ilanlarına başvuruda bulunan kişiler arasından oluşturulmaktadır. Tercüme büroları Bulgarca yeminli tercüman kadrolarını belli başlı kriterler doğrultusunda belirlemektedir. Buna göre Bulgarca tercüman iş ilanlarına başvuran Bulgarca yeminli tercüman;

 • Hem Bulgarca’ya hem de Türkçeye hakim,
 • Belirli bir uzmanlık alanı bulunan,
 • Sorumluluk bilinci gelişmiş,
 • Office programlarına hakim,
 • Dil bilgisi yazım ve imla kurallarını gözeten,

kişiler arasından seçilmektedir. Bulgarca sözlü tercüme işlemini profesyonel bir şekilde gerçekleştirmesi için de Bulgarcayı etkili bir şekilde dinleyip konuşma becerisine sahip Bulgarca yeminli tercümanlar seçilmektedir.

Bulgarca sözlü tercümeye;

 • Ticaret odalarında şirket kuruluş ve tescil işlemleri sırasında,
 • Bulgar vatandaşlarının noterlik işlemlerinde,
 • Evlilik işlemlerinde,
 • Tapu işlemlerinde,
 • Dava süreçlerinde,
 • Hastanelerde,
 • İş toplantılarında,
 • İş yemeklerinde
 • İş gezilerinde

ihtiyaç duyulmaktadır.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi profesyonel Bulgarca yeminli tercüman kadrosuyla Bulgarca sözlü tercüme işlemini gerçekleştirerek, şirket kuruluş süreçlerini, evlilik süreçlerini, tapu işlemlerini ve dava süreçlerini hızlandırmaktadır.

Bulgarca Çeviri ve Tercüme Taleplerinizde Okeanos Farkı ve Güvenirliği…

Okeanos Tercüme, tercüme sektöründe lider bir Bulgarca tercüme bürosu olarak tüm Bulgarca çeviri süreçlerinizde sizler için en profesyonel çözümleri sunmaktadır. Bilgi ve deneyim sahibi ekibiyle tüm süreçlerinizde kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı hizmet sağlamaktadır.

Okeanos Tercüme, 2013 yılından günümüze kadar EN 15038 Tercüme Hizmetleri Kalite Belgesi‘ne sahip olup, bütün çeviri projelerinde bu standartların gereği olan prosesleri uygulamaktadır. Avrupa Birliği’nin kabul ettiği tek tercüme kalite standartı olan EN 15038, tercümenin doğruluğu, kalitesi ve müşteri memnuniyeti odaklıdır.

Bulgarca çeviri ve tercüme hizmetleri hakkında www.okeanostercume.com.tr veya info@okeanostercume.com.tr adresinde detaylı bilgi alabilirsiniz. 0553 910 31 32 veya 0212 221 45 21 numaralı hatlarımız aracılığıyla kurumsal müşteri temsilcilerimize ve bizlere ulaşabilirsiniz.

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir