Bulgarca Tercüme ve Bulgarca Çeviri

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme, kurulduğu günden bu yana tüm tercüme projelerinde olduğu gibi Bulgarca tercüme, Bulgarca çeviri ve Bulgarca yeminli tercüme konusunda da uygun fiyatlı, kaliteli ve hızlı tercüme anlayışını sürdürmeyi amaçlamaktadır.

Bulgarca, Hint Avrupa dil ailesinden, Güney Slav dillerine bağlı olup Bulgaristan’ın resmi dilidir. Kiril alfabesi kullanılarak yazılmaktadır ve eski Bulgarca, orta Bulgarca ve modern Bulgarca olarak gelişimi üç aşamalı kategorize edilmiştir. Bulgarca bugün 12 milyon kişi tarafından Türkiye dahil dünyanın birçok yerinde konuşulmaktadır.

Bulgaristan Türkiye Arasındaki Ticari İlişkiler

2018 yılı verilerine göre Bulgaristan Türkiye arasındaki ticari ilişkiler yüzde 17,4 oranında artış göstermiştir. Bulgaristan’ın Türkiye’ye ihracatı ülke ihracat hacminin yüzde 8’ini oluşturmaktadır. Bulgaristan’daki toplam Türk yatırımı 2 milyar ABD Doları civarında ve öncü finans kuruluşları dışında Türk sermayeli toplamda 1500 şirket faaliyet göstermektedir.

Bulgaristan’da Sofya, Filibe, Şumlu olmak üzere üç adet Türk-Bulgar Ticaret ve Sanayi Odası bulunmakta ve hepsini tek çatı altında bir araya getiren Türk Bulgar İşadamları Dernekler Birliği kurulmuştur.

Bulgaristan’ın genel ekonomisi serbest piyasa şartlarına göre çalışan, dışa açık, özel sektörü orta seviyede gelişmiş, düşük sayıda stratejik devlet işletmesi bulunan bir ülkedir. Avrupa Birliği üyesi olmak Bulgaristan’ın iç ve dış politikalarındaki en etkin ve önemli dinamiklerinden biridir.

Türkiye Bulgaristan dostluğunun en büyük unsurlarından biri de Bulgaristan’da yaşayan, aynı soydan ve aynı tarihe bağlı olan, Bulgaristan’da yaşayan Türk azınlık nüfusudur. Bulgaristan’ın toplam nüfusunun % 8,8’i kadardır. Bulgaristan Türkiye arasında yaşanan ticari trafikte Türkiye’den ihraç edilen ürünler; mineral yakıtlar, bakır, plastik, elektrikli makine ve cihazlar, diğer makineler, metal cevherleri, demir ve çeliktir. Türkiye’nin Bulgaristan’dan ithal ettiği ürünler ise; mineral yakıt, mineral yağlar, bakır, demir, çelik, yağlı tohum, meyve, elektrikli makine ve cihazlar, ağaç, ahşap eşya, plastik ve kurşundur. Türk yatırımcıların faaliyetlerini kolaylaştırmak ve sorunlarına hızlı çözüm üretmek amacıyla 2009 yılında Sofya’da bir Türk Ticaret Merkezi kurulmuştur. Bulgaristan’ın başlıca ticaret ortakları arasında Almanya, Rusya, İtalya, Romanya ve Yunanistan da yer almaktadır.

Bulgarca Ticari Tercüme ve Bulgarca Ticari Çeviri

Bulgaristan Türkiye arasında yaşanan yoğun ticari faaliyetler her iki ülke için de geçerlidir. İki ülke arasında yürütülen tüm ticari faaliyetler sırasında Bulgarca ticari tercüme ve Bulgarca ticari çeviri ihtiyacı doğmaktadır. Lojistik evrakları, ticari yazışmalar, ticari faturalar, raporlar, teklifler, nevi değişikliği, kapanış evrakları, ATA karnesi, dolaşım belgeleri gibi birçok evrak müşteri talepleri doğrultusunda Bulgarca yeminli tercüme veya Bulgarca noter onaylı tercüme olarak düzenlenmektedir.

Bulgarca Hukuki Tercüme ve Bulgarca Hukuki Çeviri

Hukuk iki ülke arasında meydana gelen tüm bağlantıların temel taşını oluşturmaktadır. Eğitim, ticaret, vize, yaşam ve diplomatik ilişkilerin tümü sırasında sözleşme, şartname, tüzük, mahkeme evrakları, şirket evrakları, yasa maddeleri gibi birçok alanda Bulgarca hukuki tercüme ve Bulgarca hukuki çeviri işlemi yapılmaktadır. Hukuk terminolojisi anadilde dahi karmaşık gelen bir yapıya sahip olması sebebiyle hukuki tercüme ve hukuki çeviri işlemlerinde terminolojinin doğru kullanılması büyük önem arz etmektedir.

Bulgarca Teknik Tercüme ve Bulgarca Teknik Çeviri

Teknik tercüme ve teknik çeviri tüm teknik materyallerin ticareti sırasında ya da üretim aşamasında ihtiyaç duyulmaktadır. Bulgarca teknik tercüme ve Bulgarca teknik çeviri Bulgaristan Türkiye arasında ticareti yapılan tüm ürün kullanım kılavuzu, CE belgesi, katalog, TÜV sertifikası, TSE belgeleri, teknik faaliyet raporu, ar ge raporu gibi birçok evrak üzerinde gerçekleştirilir. Teknik terminolojiye ait dosyalarda anlatım açısından sade, açık ve kısa cümleler kullanılmalı ve teknik terimlerin doğru kullanımı ve terminolojik bütünlük önemlidir. Teknik tercüme ve teknik çeviri dosyaları alanında uzman, deneyimli tercüman ve editörler tarafından gerçekleştirilmelidir. Teknik tercüman ve editörler son teknolojiden, yeni gelişmelerden ve dolayısıyla güncel terminolojiden haberdar olmaları için bilgilerini sürekli güncellemeliler.

Bulgarca Vize ve İkamet Tercümesi

Türkiye’de çok sayıda Bulgaristan kökenli vatandaşlar ikamet etmektedir. Coğrafi konumu, iki ülkenin vatandaşlarına sağladığı kolaylık ve kalabalık azınlık nüfusu sebebiyle vize, ikamet, vatandaşlık, evlilik gibi çok sayıda işlemler gerçekleşmektedir. Bulgarca vize ve ikamet tercümesi tüm bu işlemler sırasında pasaport, evlilik cüzdanı, diploma, sertifika, transkript, nüfus kayıt örneği, doğum belgesi, ölüm belgesi gibi birçok matbu evrakta yeminli Bulgarca tercüme ya da noter onaylı Bulgarca tercüme şeklinde düzenlenmektedir.

Bulgarca Tıbbi Tercüme ve Bulgarca Tıbbi Çeviri

Bulgaristan’dan Türkiye’ye Türkiye’den Bulgaristan’a fazla sayıda tıbbi işlem, teşhis, tedavi amacıyla transfer sağlanmaktadır. Bu işlemler sırasında laboratuvar sonuçları, reçete, ameliyat raporu, konsültasyon, tomografi ve MR sonucu gibi dokümanların Bulgarca tıbbi tercüme ve Bulgarca tıbbi çeviri işlemleri gerçekleştirilir. Bu işlemler sırasında tıbbi terminolojinin zorluğu nedeniyle mutlaka tıp eğitimi almış ve saha deneyimi olan tercümanlar görev alır. Bulgarca Türkçe- Türkçe Bulgarca tıbbi tercüme ve tıbbi çeviri hizmeti aynı zamanda doktor web siteleri, hastane web siteleri, hasta ve hastane dokümanları ve tıbbi cihazların evraklarında da gerçekleştirilmektedir.

Bulgarca Akademik Tercüme ve Bulgarca Akademik Çeviri

Bulgaristan Türkiye arasında yoğun öğrenci transferi bulunmakta ve aynı zamanda akademik kariyer anlamında çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar sırasında tez, ödev, makale, kitap, dergi, röportaj gibi dokümanların Bulgarca akademik tercüme ve Bulgarca akademik çeviri işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bulgarca Türkçe- Türkçe Bulgarca akademik tercüme ve akademik çeviri işlemi uygulanırken dokümanlar felsefe, fizik, anatomi, veterinerlik, mühendislik, psikoloji, sosyoloji gibi alanlara ayrılarak bu alanlarda deneyim sahibi, uzman tercüme ekibi görevlendirilir.

Bulgarca Acil Tercüme

Bulgaristan ve Türkiye’nin sahip olduğu tarihi yakınlık ve ikili kültürel ve siyasal ilişkilere bağlı olarak yoğun olarak talep edilen Bulgarca acil tercüme hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır.

Vize, vatandaşlık, ikamet, evlilik işlemleri gibi amaçlarla ya da eğitim ve sağlık amacıyla resmi kurumlar tarafından kimi belgelerin Bulgarca yeminli tercümesi talep edilmektedir. Söz konusu işlemlerin hızlı bir şekilde halledilmesi süreçleri kolaylaştıracaktır. Dolayısıyla kişiler ilgili amaçlar doğrultusunda belgeleri için Bulgarca acil tercüme hizmetine ihtiyaç duymaktadır.

Söz konusu işlemler için Bulgarca yeminli tercüme talep edilen belgeler arasında doğum belgesi, vekaletname, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, nüfus kayıt örneği, aile cüzdanı, bekarlık belgesi, diploma ,transkript, öğrenci belgesi, faaliyet belgesi gibi belgeler bulunmaktadır.

Bulgarca yeminli tercüme ihtiyaç duyulan ilgili belgeler için Bulgarca acil tercüme hizmeti veren bir Bulgarca tercüme bürosu kişilerin işlemlerini hızlandırmakta ve kolaylaştırmaktadır.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi alanlarında uzman, her iki dile de anadili düzeyinde hakim, tercüme sektöründe deneyimi bulunan Bulgarca yeminli tercüman kadrosuyla müşterilerinin Bulgarca acil tercüme talepleri için profesyonel Bulgarca yeminli tercüme hizmeti sağlamaktadır.

Bulgarca Sözlü Tercüme

Geçmişten bu yana dostane bir şekilde ilerleyen Bulgaristan Türkiye ilişkileri bağlamında Bulgarca sözlü tercüme hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır.

Ortak bir geçmişe sahip olduğumuz Bulgaristan ile olan ilişkilerimiz kapsamında Türkiye’de pek çok Bulgar vatandaşı, Bulgaristan’da da pek çok Türk vatandaşı yaşamaktadır. Bu bağlamda Bulgar vatandaşlarının Türkiye’de bir resmi kurumda gerçekleştirecekleri işlemleri esnasında Bulgarca yeminli tercümanlar aracılığıyla Bulgarca sözlü tercüme hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bulgarca yeminli tercümanlar, tercüme büroları tarafından Bulgarca tercüman iş ilanlarına başvuruda bulunan kişiler arasından oluşturulmaktadır. Tercüme büroları Bulgarca yeminli tercüman kadrolarını belli başlı kriterler doğrultusunda belirlemektedir. Buna göre Bulgarca tercüman iş ilanlarına başvuran Bulgarca yeminli tercüman;

 • Hem Bulgarcaya hem de Türkçeye hakim,
 • Belirli bir uzmanlık alanı bulunan,
 • Sorumluluk bilinci gelişmiş,
 • Office programlarına hakim,
 • Dil bilgisi yazım ve imla kurallarını gözeten,

kişiler arasından seçilmektedir. Bulgarca sözlü tercüme işlemini profesyonel bir şekilde gerçekleştirmesi için de Bulgarcayı etkili bir şekilde dinleyip konuşma becerisine sahip Bulgarca yeminli tercümanlar seçilmektedir.

Bulgarca sözlü tercümeye;

 • Ticaret odalarında şirket kuruluş ve tescil işlemleri sırasında,
 • Bulgar vatandaşlarının noterlik işlemlerinde,
 • Evlilik işlemlerinde,
 • Tapu işlemlerinde,
 • Dava süreçlerinde,
 • Hastanelerde,
 • İş toplantılarında,
 • İş yemeklerinde
 • İş gezilerinde

ihtiyaç duyulmaktadır.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi profesyonel Bulgarca yeminli tercüman kadrosuyla Bulgarca sözlü tercüme işlemini gerçekleştirerek, şirket kuruluş süreçlerini, evlilik süreçlerini, tapu işlemlerini ve dava süreçlerini hızlandırmaktadır.

Bulgarca Yeminli Tercüme ve Bulgarca Yeminli Çeviri

Bulgarca Türkçe- Türkçe Bulgarca dil yönlerinde Bulgarca yeminli tercüme ve Bulgarca yeminli çeviri işlemleri, vize, evlilik, ikamet, vatandaşlık, iş kurma, çalışma, turizm gibi nedenlere bağlı olarak gerçekleştirilir. Bulgarca yeminli tercüme işlemi Bulgarca yeminli tercüman tarafından yapılan tercüme ve tasdik işlemidir. Bulgarca yeminli tercüman tercüme şirketi aracılığıyla bir noterde her iki dil arasında yazılı çeviri yapabildiğini lisans diploması ile ispat edilerek yemin zabıtı çıkarır. Bu zabıt sayesinde de bu unvanı alır.

Bulgarca noter onaylı tercüme ve noter onaylı çeviri ise yeminli tercüman tarafından tercüme ve tasdiki yapılan evrakın noterlik makamında noter tarafından da tasdik edilmesi işlemidir.

Bulgarca Tercüme Bürosu

Komşu ülke Bulgaristan ile mevcut ikili ilişkilerimiz bağlamında talep edilen Bulgarca yeminli tercüme, Bulgarca yeminli tercüman hizmeti için Bulgarca tercüme bürosuna başvurulmaktadır.

Bulgarca yeminli tercüme ve Bulgarca yeminli tercüman hizmetini profesyonel bir şekilde alabilmek adına doğru Bulgarca tercüme bürosu seçimi önemlidir. Dolayısıyla Bulgarca yeminli tercüme ve Bulgarca yeminli tercüman hizmeti talebinde bulunan müşteri belli başlı kriterler doğrultusunda Bulgarca tercüme bürosuna başvurmalıdır.

Öncelikle tercih edeceğiniz Bulgarca tercüme bürosu her iki dile de anadili düzeyinde hakim, belirli bir uzmanlık alanı bulunan, sahip olduğu uzmanlık alanının terminolojisine ve jargonuna iyi derecede hakim olan, tercüme sektöründe deneyimi bulunan Bulgarca tercüman kadrosuna sahip olmalıdır. Böylelikle Bulgarca yeminli tercüme süreciniz daha kolay gerçekleşmiş olacaktır.

İkinci olarak Bulgarca tercüme bürosunun Bulgarca yeminli tercüme hizmetini hızlı ve kaliteli bir şekilde sağlaması önemlidir. Çünkü tercüme talebinde bulunan bireysel ve kurumsal müşterilerin zamanlarını doğru yönetmesi gerekmektedir. Bundan dolayı Bulgarca yeminli tercüme işlemlerinin hızlı bir şekilde halledilmesini beklerler.

Bulgarca yeminli tercümanın hem Türkçeyi hem de Bulgarcayı iyi derecede anlıyor ve karşı tarafa aktarıyor olması Bulgarca sözlü tercüme süreci için büyük önem taşımaktadır. Çünkü Bulgarca yeminli tercümana ihtiyaç duyulan işlemler resmiyet gerektirmektedir bundan dolay bir cümlenin dahi karşı tarafa yanlış aktarılması ciddi sıkıntılara sebebiyet verebilmektedir.

Özetle Bulgarca yeminli tercüme ve Bulgarca yeminli tercüman hizmetini tercüme sektöründe lider bir Bulgarca tercüme bürosu aracılığıyla almanız gerekmektedir.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi bir müşterinin Bulgarca tercüme bürosunda aradığı nitelikler ve ölçütler dahilinde profesyonel Bulgarca yeminli tercüme ve Bulgarca yeminli tercüman hizmeti sağlamaktadır.

Bulgarca Tercüme Fiyatları

Bulgarca tercüme fiyatları Bulgaristan ile sahip olduğumuz ilişkiler bağlamında ihtiyaç duyulan Bulgarca tercüme hizmeti için merak edilen konulardan birisidir.

Sınır komşularımızdan birisi olan Bulgaristan ile pek çok konuda işbirliği içerisinde bulunmaktayız. Bulgaristan ile sahip olunan ticari, ekonomik, siyasi ve turistik ilişkiler bağlamında Bulgarca tercüme, Bulgarca tercüman hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır.

Geçmişe yönelik ortak bağlarımızın bulunduğu Bulgaristan’da pek çok vatandaşımızın yaşaması, pek çok Bulgar vatandaşının da özellikle Trakya olmak üzere ülkemizde yaşaması Bulgarca tercüme hizmetine olan talepleri artıran sebeplerden bir diğeridir.

Artan Bulgarca tercüme, Bulgarca tercüman taleplerine bağlı olarak Bulgarca tercüme fiyatları büyük merak konusudur. Genel olarak karakter sayısı üzerinden belirlenen Bulgarca tercüme fiyatlarında çevirisini talep ettiğiniz belgenizin yeminli tercüme ya da noter onaylı tercüme gerektirmesi halinde birtakım değişikler olabilmektedir. Çünkü yeminli tercümesi yapılan evrakın üzerinde yeminli tercüman imza ve kaşesi bulunmaktadır.

Yeminli tercüman imza ve kaşesi evrakınızın resmilik kazandığı anlamına gelmektedir. Aynı şekilde evrakınızın noter onaylı tercümesinde de noterliğin mührü ve noterin ya da başkatibin imza ve kaşesinin bulunması evrakınızı resmileştirmektedir. Dolayısıyla Bulgarca tercüme fiyatları yeminli tercüme ya da noter onaylı tercüme söz konusu olduğunda karakter sayısının yanı sıra sayfa sayısı üzerinden belirlenmektedir.

Bulgarca tercümesine en sık ihtiyaç duyulan doğal olarak Bulgarca tercüme fiyatları en çok merak edilen evraklar doğum belgesi, nüfus kayıt örneği, vekaletname, imza sirküleri, adli sicil kaydı, diploma, transkript, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, faaliyet belgesi, aile cüzdanı, kullanım kılavuzu, katalog, tıbbi rapor, mahkeme kararları, sözleşmeler, ticari yazışmalar ve faturalardır.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi sahip olduğu uzmanlık alanının terminolojisine ve jargonuna son derece hakim, deneyimli, iki dil yönünde de akıcı ve anlaşılır cümleler kurma becerisine sahip Bulgarca tercüman kadrosuyla uygun Bulgarca tercüme fiyatları eşliğinde kaliteli ve güvenilir Bulgarca tercüme hizmeti vermektedir.

Bulgarca Tercüman

Bulgarca yeminli tercüme taleplerinin artmasıyla doğru orantılı olarak Bulgarca tercümanlara olan ihtiyaç da artmaktadır.

Bulgarca ve Türkçenin birbirinden farklı diller olduğu göz önüne alındığında, Bulgarca tercümanın sahip olması gereken belli başlı vasıflar bulunmaktadır. Buna göre Bulgarca yeminli tercüme işlemini gerçekleştirecek olan tercüman,

 • Hem Bulgarcanın hem de Türkçenin dil bilgisel ve anlamsal özelliklerine iyi düzeyde hakim olmalı,
 • Belirli bir uzmanlık alanına (teknik, hukuki, tıbbi, ticari, akademik, finansal, edebi vb.) sahip olmalı,
 • Sahip olduğu uzmanlık alanında deneyim sahibi olmalı,
 • Terminolojik bilgisi üst düzey olmalı,
 • Okuduğunu ya da dinlediğini iyi bir şekilde algılayıp karşı tarafa düzgün bir biçimde aktarmalıdır.

Söz konusu nitelikleri barındıran bir Bulgarca tercüman,  Bulgarca yeminli tercüme işlemlerinizin kaliteli ve profesyonel bir şekilde gerçekleştirilmesi adına büyük pay sahibi olacaktır.

Kaliteli ve profesyonel bir çeviri işleminin uygun Bulgarca tercüme fiyatlarına sağlanması da müşteriler için büyük önem teşkil etmektedir. Dolayısıyla Bulgarca yeminli tercüme ve Bulgarca tercüman hizmetini uygun Bulgarca tercüme fiyatlarıyla kaliteli bir şekilde sağlayan bir tercüme bürosuyla çalışmak gerekmektedir.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi bünyesinde barındırdığı her biri belirli bir uzmanlık alanında yılların vermiş olduğu tecrübeyle kendini geliştirmiş, terminolojik bilgisi üst düzey, hem Bulgarcaya hem de Türkçeye anadili düzeyinde hakim Bulgarca tercüman kadrosuyla uygun Bulgarca tercüme fiyatlarına profesyonel Bulgarca yeminli tercüme hizmeti sağlamaktadır.

Yazılı veya sözlü olmak üzere Bulgarca yeminli tercüme talep ettiğiniz pek çok belgeniz ve pek çok işleminiz için kaliteli hizmet sağlayarak müşterilerinin memnuniyet düzeylerini üst seviyelere çıkarmaktadır.

okeanos yeminli tercüme hizmetleri

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir