Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Bürosu
Lokasyonumuz
Perpa 34384, Şişli / İstanbul
Mesaj İletin
info@okeanostercume.com.tr
sağlık turizminde tercüme

Sağlık Turizminde Tercüme ve Önemi

Her sene binlerce insan tedavi görmek üzere yurtdışına seyahat etmektedir. Bu durum sağlık turizmi olarak adlandırılmaktadır. Sağlık turizmi özellikle son 10 yıl içerisinde hızla gelişmiş ve bu amaçla seyahat eden kişilerin sayısı 10 milyonu aşmıştır.

Sağlık turizmi geçmişte az gelişmiş ülkelerden çok gelişmiş ülkelere tedavi amaçlı seyahati olarak ifade edilirken günümüzde bu kavram genişlemiştir. Sağlık turizmi, bugün gelişmiş ülkedeki ile aynı ölçüde fakat düşük fiyatlı tıbbi tedaviler için gelişmekte olan ülkelere seyahati de içermektedir.

Sağlık Turizminde Tercüme ve Önemi

Sağlık turizminin kavramsal ve olgusal olarak gelişmesi tıbbi tercüme ve medikal çeviri alanına olan rağbeti artırmıştır. Bugün tercüme işlemi sağlık turizminde büyük önem taşımaktadır. Sağlık turizminden ve neleri kapsadığından söz etmek bu durumu anlamamız açısından bizlere yardımcı olacaktır.

Sağlık Turizmi Neleri Kapsamaktadır?

Kişilere sağlıklı yaşam sunan her türlü turizm sağlık turizmi kapsamında sayılmaktadır. Sağlık turizmi 3 temel kategoride incelenmektedir:

– Medikal (tıp) turizm,

– Termal turizm ve

– Yaşlı ve engelli turizmi

Medikal turizm en yaygın sağlık turizmi türlerinden birisidir. Sağlık kuruluşlarında tedavi görme ve ameliyat sürecini içermektedir. Termal turizm, termal tesislerde gerçekleştirilen dinlenme ve rehabilitasyon süreçleridir. Yaşlı ve engelli turizminde ileri yaş turizmi olarak adlandırılan geziler, meşguliyet terapileri ve yaşlı bakım hizmetleri yer almaktadır.

Sağlık Turizminin Başlıca Nedenleri Nelerdir?

Sağlık turizminin başlıca nedenleri arasında dünyadaki küreselleşme sürecinden bahsedebilirsiniz. Ayrıca hastaların ileri teknoloji ve ileri donanıma sahip ülkelerde tedavi görme isteği buna eklenmektedir.

Herhangi bir ülkenin sağlık sisteminde sıkıntı yaşanması, tüketicilerin bilinçlenmesi, yeni pazar arayışları da sağlık turizmine ihtiyacı artırmaktadır. Yaşanılan ülkede pahalı olan bir tedavinin daha ucuz fiyatta başka bir ülkede bulunuyor olması sağlık turizminin en temel nedenlerinden birisidir.

Yaşlıların, engellilerin ve kronik hastalığı sahip kişilerin başka ortamlara gitme ve tedavi talepleri de bir diğer neden olarak sayılabilmektedir.

Sağlık Turizmi En Çok Hangi Alanlarda Tercih Edilmektedir?

Sağlık turizmine genellikle estetik cerrahi alanında, diş protezi ve saç ekimi gibi tedaviler için başvurulmaktadır. Onkoloji, ortopedi, kalp cerrahisi, obezite cerrahisi vb. birimler bazında da sağlık turizmi ( https://saglikturizmi.saglik.gov.tr/ )tercih edilmektedir.

Sağlık Turizmi Açısından Gelişmiş Ülkeler Hangileridir?

Afrika ve Orta Doğu ele alındığında Güney Afrika ve İsrail gibi ülkelerde sağlık turizminin geliştiği gözlemlenmektedir. Tedaviler için sunulan makul fiyatlar bu ülkelerin sağlık turizmi için tercih edilmesinin nedenidir.

Amerika kıtasında Brezilya, Meksika, Kanada ve Amerika sağlık turizminde başı çekmektedir. Bahsi geçen ülkeler ileri düzey medikal cihazların ve hekimlerin varlığı söz konusu ülkeleri sağlık turizmi için tercih edilebilir kılmaktadır.

Çin, Hindistan, Japonya, Kore, Tayland, Tayvan,  Singapur, Malezya ve Yeni Zelanda Asya’da sağlık turizmi alanında gelişmiştir. Asya ülkesinde yer alan ülkelerin büyük çoğunluğu ilk on sağlık turizmi destinasyonu arasında yer almaktadır.

Azerbaycan, Türkiye, Hırvatistan, Finlandiya, Almanya ve Fransa, Avrupa’da sağlık turizmi için tercih edilen destinasyonlar arasındadır.

Türkiye’de Sağlık Turizmi

Türkiye son dönemlerde özellikle saç ekimi (hair transplantation), estetik ve plastik cerrahi, diş protezleri vb. alanlarda en çok tercih edilen ülkelerden birisidir.

Sağlık sistemi bakımından Türkiye’den daha gelişmiş ülkeler olmasına karşın, maliyetlerin uygunluğu açısından Türkiye sıklıkla tercih edilmektedir. Türkiye’nin sağlık turizmindeki söz konusu gelişimine dayalı olarak sağlık alanında birçok yatırım gerçekleştirilmiştir.

Türkiye, hastaların tedavi sonrası konaklamaları anlamında çok sayıda otel ve pansiyona sahiptir. Tarih ve kültürel açıdan da çeşitli turistik yerleri barındıran Türkiye kişilerin hem tedavi görmeleri hem de ziyaret gerçekleştirmeleri açısından bereketli bir ülkedir.

Sağlık Turizminde Tercümenin Önemi Nedir?

Hastanın sağlık turizminden fayda görebilmesi açısından ilgili sağlık kuruluşunun kalitesinin yanı sıra iletişim alanında da problemle karşılaşmaması önemlidir. Hasta bu noktada yanında tercüman bulundurarak iletişim ihtiyacını giderebilmektedir. Ayrıca ikamet ülke diliyle yazılan belgelerin hastanın doktorları tarafından anlaşılması gerekmektedir. Bundan dolayı birtakım tıbbi belgeler (ameliyat raporu, epikriz raporu, tahlil sonuçları vb.) için yeminli tercüme gerekmektedir. Tıbbi tercüme alanında uzman bir tercüme bürosuyla tıbbi tercüman ve tıbbi tercüme anlamında olumlu ve başarılı sonuçlar elde etmeniz olasıdır.

Okeanos ile Kaliteli ve Güvenilir Tıbbi Tercüme Hizmeti

Ülkemize sağlık turizmi amacıyla gelen hastalar için tüm işlemlerinde kaliteli ve güvenilir tıbbi tercüme hizmeti veriyoruz. Okeanos Tercüme olarak, insan sağlığının belki de insan yaşamında en önemli olgulardan birisi olduğunun bilincinde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.

Ameliyat raporları, hasta onam formları, tahlil sonuçları vb. belgelerinizi büyük hassasiyet ve titizlik içerisinde tercüme ediyoruz. Hastane ve doktorların web sitelerini tercüme ediyoruz. Böylelikle hastane ve doktorların hizmetlerini uluslararası olarak tanıtmaları bağlamında katkıda bulunuyoruz.

Sağlık turizmi ve tıbbi tercüme hizmetimiz hakkında info@okeanostercume.com.tr veya www.okeanostercume.com.tr adresinden detaylı bilgi alabilirsiniz. 0212 221 45 21 veya 0553 910 31 32 numaralı hatlarımız aracılığıyla da bizlere ulaşabilirsiniz.