Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Bürosu
Lokasyonumuz
Perpa 34384, Şişli / İstanbul
Mesaj İletin
info@okeanostercume.com.tr
yeminli tercüme

Yeminli Tercüme ve Çeviri Fiyatları 2023

Adını sık sık çeşitli vesileler ile duysak da çoğumuz yeminli tercümenin ne olduğunu tam olarak bilmiyor ve haliyle de yeminli tercümanların tam olarak ne iş yaptığını bilmiyoruz. Oysaki bir şekilde herkesin bir gün çeviri ile ilgili ihtiyacı olabilmekte ve bu ihtiyacını karşılayabilmek adına arayışa geçmektedir. Kimilerimiz öğrenciyken yurt dışı eğitim, bir belge veya akademik bir metin için, kimilerimiz ithalat ve ihracat işlemlerinde, kimilerimiz de oturum izni gibi işlemleri gibi pek çok konuda ihtiyaç duyarız. İşte sizlere tam detayı ile çeviri ücretleri ile ilgili bilgiler…

Yeminli Tercüme Hizmeti Nedir?

Hayatın pek çok alanında karşımıza çıkabilecek olan çeviri işlerinde kimi zaman yeminli bir tercümanın hizmet vermesine ihtiyaç duyabiliriz. Mesela bu türdeki evraklar sizden devlet daireleri, üniversiteler, noterler, bankalar, konsolosluklar ve evlenme daireleri tarafından istenebilir. Kısacası, ister yurt içinde, isterseniz de yurt dışında resmi işlemlerde kullanacağınız Türkçe veya yabancı dilde düzenlenmiş resmi evrak veya belgelerin kullanılacağı yere göre yeminli tercüman tarafından tercüme edilerek düzenlenmesi, daha sonra yeminli olarak bağlı bulunduğu noterden tasdik ve onayının yapılarak kullanılabilir hale getirilmesi işlemidir.

Yurt içinde kullanacak olduğunuz resmi evrak veya belgelerin yurt dışında noterler veya emsal kurumlar tarafından onaylanmış ve ilave olarak apostil veya konsolosluk onaylarının yapılmış olma şartı vardır. Bu şartlara uygun olan belgelerinizin yeminli tercümelerini yaptırarak yurt içerisinde herhangi bir resmi kurumda kullanabilirsiniz.

Yurt dışında da kullanacağınız Türkçe belgenizin yeminli tercümesi, noter onayı ve hangi ülkede kullanılacak ise o ülke için Kaymakamlık veya Valilik’ten apostil onayının yapılması gerekmektedir.

Noter Yeminli Tercüme

Noter yeminli tercüme, tercümesi yapılan evrak veya belgenin yeminli tercüman tarafından imza ve kaşe yapılmasının ardından yeminli tercümanın bağlı olduğu noterde onaylanarak tasdiklenmesi işlemidir.

Tercümenin Resmileştirilmesi

Yetkili kişiler tarafından yapılan bu yeminli tercümeler, imzalanıp mühürlenmiş çevirileri kasteder. Bu şekildeki çeviriyi yapacak kişinin ilgili üniversite bölümünden mezun olması ya da yeterliliğini kanıtlayabilecek bir yabancı dil sınavından geçerli not alması gerekmektedir. Sonunda ise çeviri bilgisini notere kanıtlamaya yetecek belgeleri sağlayabilen bireyler, noter huzurunda yemin ederek yeminli tercüman olurlar. Bu şahıslar tercüme ettikleri evraka resmi imza atarak tüm sorumluluğu kabul etmiş olurlar.  Yemin belgesini almış tercümanın artık, işin getirdiği ve gerektirdiği etik kurallara uyacağı ve o dildeki hakimiyeti resmen tasdik edilmiş olur. İstenilmesi halinde tercümanın bağlı bulunduğu noterden tasdik onayı yapılabilir.

Yeminli Tercümanda Bulunması Gereken Özellikler

Noter tarafından yetkilendirilen yeminli tercüman (bilgi için…), çeviri belgelerin çıktısını ve kaynağını imzalayıp kaşeler. Eğer bir metin yeminli tercüman tarafından çevrilmiş, ancak imza ve kaşesi bulunmaz ise yeminli tercüme sayılmaz. Evrakta tercümanın ıslak imzası, adı, soyadı, metnin hedef dili, kaynak dil bilgisi ve tarih gibi ayrıntılar da yer almalıdır. Bu meslek grubunda bulunan insanlar, kendilerinden istenilen işi iyi kavramalı; sorunsuz bir iletişim kabiliyetine sahip olmalıdır. Aynı zamanda uzmanlaştığı dil üzerinde her konuya, kavrama hakim olmalı; elindeki işi zamanında bitirebilmeli, eksiksiz teslim edebilmelidir.

Yeminli Tercüme

Yeminli Tercüme ile Normal Çeviri Arasındaki Farklar

Eğitimden sağlığa, hizmet sektöründen ticarete kadar hemen hemen birçok alanda çeşitli dillerde çevirilere ihtiyaç duyabilirsiniz. Böyle bir durumda tercüme edilecek metnin resmiyet durumuna göre normal ya da yeminli çeviri yaptırabilirsiniz. Normal çeviride bütçenize uygun herhangi bir çevirmen ile çalışabilirsiniz. Bu noktada tek ihtiyacınız olan kaliteli bir tercüme hizmeti alabilmektir. Yeminli çeviride ise tercüman, noter tarafından yetkilendirilmiştir. Üzerinde çalıştığı belgeye imza atıp mühür basar. Bu tür tercümeleri resmi kurum ve kuruluşlarda kullanabilirsiniz. Böylece evraklarınız noterin görevlendirmiş olduğu yeminli tercümanın mesleki yeterliliği ile güvence altında olur.

Bu evraklardan iki adet nüsha çıkarılır, hepsinde de aynı kişinin imzası ve kaşesi bulunur. Bunlardan birisi talep eden bireye verilir, diğeri ise noterde saklanır.

Noter Tasdikli Tercüme ile Yeminli Tercüme Arasındaki Farklar Nelerdir?

İki çeviri arasındaki en temel farklılık, belgelere konulan devlet kurumu onayı verilmesi ya da verilmemesi durumudur. Yeminli tercümede, noterin yetki verdiği kişileri çeviri yapabilir. Söz konusu metne ancak onlar imza atabilirler. Noter tasdikli tercümelerde ise çeviri işlemi yeminli tercümanla da yapılsa evraklar mutlaka noter onayına sunulmalıdır. Yani devlet kurumu onayı şarttır. Bu sayede belgenizi resmi kurumlarda ve resmi işlemlerde kullanabilirsiniz…

Yeminli Tercüman Genellikle Ne Tür Belgeleri Tercüme Eder?

Yeminli resmi evrak tercümeleri kapsamında; nüfus cüzdanı, pasaport, evlilik cüzdanı, mahkeme kararları, diploma, transkript, yeminli beyan, ikametgah çevirisi yapılır. Ticari tercüme alanında; ticari belgeler, sözleşmeler, ihale evrakları, ticari teklifler, raporlar ve bankacılık evrakları ele alınır.

Tıbbi ve medikal alanda ise üretim izinleri ve ruhsat başvurularında kullanılacak içerik ve diğer evrakların, tıbbi ürün lisans ve patentleri, ambalaj ve etiketler,  kitapçıklar ve  tıbbi (Medikal) uzman hekim ve laboratuvar sonuçları yeminli tercüman ile çevrilir. Finansal tercümelerde ise yıllık raporlar, banka raporları, poliçeler, hisse alım – satım dokümanları, kar ve zarar raporları, sigorta poliçesi gibi. Kısacası iş veya güncel hayatımızda resmi işlemlerde kullanacağımız her türlü belge ve evrak yeminli tercümesi yapılmaktadır.

Yeminli Tercüme Türleri

Kimi durumlarda yeminli tercümeye yazılı kimi durumlarda ise sözlü ihtiyacınız olabilir. Yazılı ve Sözlü olarak iki gruba ayrılmaktadır. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere resmi işlemlerde kullanılacak Türkçe veya yabancı dilde resmi belgelerinizin yazılı tercümesidir. Diğer taraftan, sözlü tercüme kendi başlığının altında bir çok çeşitleri vardır. Yabancı uyrukluların ülkemizde noter nezdinde vereceği bütün vekaletnameler, davetiyeler, muvafakatnameler ve benzeri işlemler yeminli tercüman ile sözlü tercümesi yapılmaktadır. Yabancı uyruklu damat veya gelinin evlendirme dairelerinde gerçekleştirilecek nikah töreninde sözlü tercüme, adli bilir kişilerin olmadığı yerlerde tapu müdürlüklerinde, Ticaret odaları ve sanayi odalarında yabancıların şirket kuruluşu ve tescili işlemlerinde yeminli sözlü tercümeleri gerçekleştirilmektedir.

yeminli tercüme fiyatları

Yeminli Tercüme Fiyatları

Her şey gereksinim duyduğunuz çeviri türüne göre, kaliteli hizmet veren, güvenilir ve uzman bir ekiple çalışan yeminli tercüme bürosu bulmakla başlar…

Sonrasında hangi dilde destek almak istediğinizi, metnin uzunluğunu ve türünü, uzmanlık alanını veya kullanılacak olan işleminizi size hizmet verecek kişilere iletmeniz gerekiyor. Bu aşamadan sonra size yaptırmak istediğiniz çeviriye göre bir fiyat çıkarılacaktır.

Unutmayın; alacağınız fiyatlar istediğiniz çevirinin kullanacağınız yere, amacına, beklediğiniz kaliteye, tercüme istediğiniz dile, kelime sayısına, teslimat süresine göre değişkenlik gösterir. Çoğu firmanın bu kriterlere göre belirlemiş olduğu bir fiyat mevcuttur.

Çeviri fiyatları birçok faktöre bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterebilir. Bazı çevirmenler kelime başına veya saat başına ücret alırken, diğerleri projenin karmaşıklığına veya aciliyetine göre farklı fiyatlandırma modelleri kullanabilirler. Müşterilerin, çevirinin her zaman en düşük fiyatın önemli olduğu gibi basit bir ürün olarak görülmemesi gerektiğini anlaması önemlidir. Kalite ve doğruluk çok önemlidir ve deneyimli bir profesyonele yatırım yapmak uzun vadede zamandan ve masraftan tasarruf sağlayabilir.

çeviri fiyatları

Çeviri fiyatlarını sıklıkla etkileyen unsurlardan biri dil kombinasyonudur. Çevirmen talebinin daha yüksek olduğu diller genellikle daha düşük ücretlere sahip olurken, daha az sayıda çevirmen bulunan diller daha yüksek fiyatlar talep ediyor. Ek olarak, hukuki veya tıbbi çeviriler gibi uzmanlık gerektiren alanlar, sektöre özgü terminolojiyi doğru bir şekilde aktarmak için genellikle uzmanlık gerektirir. Sonuç olarak, müşterilerin çeviri hizmetlerine bütçe ayırırken kendi özel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurması gerekir.

2023 YILI ÇEVİRİ ÜCRETLERİ ve FİYATLARI

DİLLER FİYAT
Afganca 90,00 TL
Almanca 44,00 TL
Arapça 52,00 TL
Arnavutça 75,00 TL
Azerice 55,00 TL
Boşnakça 75,00 TL
Bulgarca 49,00 TL
Çekce 110,00 TL
Çince 93,00 TL
Danca 100,00 TL
Endonezce 100,00 TL
Farsça 52,00 TL
Felemenkçe 60,00 TL
Fransızca 46,00 TL
Gürcüce 75,00 TL
Hırvatça 75,00 TL
İbranice 150,00 TL
İngilizce 36,00 TL
İspanyolca 62,00 TL
İsveçce 88,00 TL
İtalyanca 60,00 TL
Japonca 105,00 TL
Kazakça 78,00 TL
Kırgızca 65,00 TL
Korece 105,00 TL
Kürtçe 80,00 TL
Lehçe 85,00 TL
Litvanyaca 100,00 TL
Makedonca 75,00 TL
Macarca 90,00 TL
Moldovca 67,00 TL
Osmanlıca 90,00 TL
Özbekçe 75,00 TL
Portekizce 75,00 TL
Romence 67,00 TL
Rusça 48,00 TL
Sırpça 75,00 TL
Slovakça 110,00 TL
Slovence 100,00 TL
Türkmence 68,00 TL
Ukraynaca 58,00 TL
Yunanca 84,00 TL

*** Diğer diller için lütfen bilgi alınız…

*** Belirtilen tutarlar her bir 1.000 karakter için birim fiyattır.

*** Fiyatlarımızda %20 KDV hariçtir.

*** Yukarıda belirtilen tercüme fiyatlarımız / çeviri fiyatlarımız serbest metin fiyatlarımızdır. Tercüme fiyatlarımız için lütfen alınız…

*** 25 sayfa (25.000 boşluksuz karakter sayısı ve üzerinde) projelerinizde indirim uygulanmaktadır.

*** Öğrencilere indirim uygulanmaktadır. Lütfen bilgi alınız…

*** İndirimli fiyatlarımız ve ödeme şekillerimiz için lütfen kurumsal müşteri temsilcilerimizden bilgi alınız…

*** Çevirisini talep ettiğiniz bütün projeleriniz için, satış departmanımız tarafından net karakter sayısı – toplam tutar – var ise indirimli tutar – ödeme şekilleri – teslimat süresi – siparişiniz halinde şirketimizden alacağınız standart hizmetlerimiz ve detaylı bilgi olarak kurumsal teklif düzenlenerek size iletilmektedir.

*** Fiyat listemiz 01.01.2024 tarihine kadar geçerlidir.

  • Projeleriniz için teslimat süreleri, iş yoğunluğumuza, işinizin içeriğine ve hacmine bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle, termin ancak işiniz görülerek incelendikten sonra verilebilmektedir.
  • Çeviri hizmetlerimizde ISO EN 17100 Çeviri Hizmetleri Standartları ve prosesleri uygulanmaktadır.

Bazı Dillerde Tercüme – Çeviri Fiyatları – Ücreti Hesaplama :

İngilizce Çeviri Fiyatları / Ücretleri

Bütün dillerde olduğu gibi, içeriği ve dil yönü ne olursa olsun düz metin tercümelerinde boşluksuz 1.000 karakter sayısı için birim fiyat uygulanarak hesaplanır. İngilizce dilinden Türkçe dil yönüne veya Türkçe dilinden İngilizce dil yönüne birim fiyatımız 36 TL + KDV’dir. Belgenizin veya metninizin toplam boşluksuz 1.000 karakteri üzerinden metninizin yaklaşık toplam ücretini hesaplayabilirsiniz veya bizlere iletmeniz durumunda sizlere çok kısa sürede hesaplayarak iletebiliriz. İngilizce tercüme asgari tutarımız 125 TL + KDV’dir. Yeminli tercümesi istenilen belgeleriniz için de asgari tercüme tutarımız İngilizce dili için 150 TL + KDV ‘den başlamakta ve belgenizin içeriği, hacmi ve dil yönüne bağlı olarak fiyatlar değişmektedir. Düz metin çevirilerinde 25 sayfa ve üzeri için indirim uygulanmaktadır.

Almanca Çeviri Fiyatları / Ücretleri

Bütün dillerde de olduğu gibi, içeriği ve dil yönü ne olursa olsun düz metin tercümelerinde boşluksuz 1.000 karakter sayısı için birim fiyat uygulanarak hesaplanır. Almanca – Türkçe veya Türkçe – Almanca dil yönüne birim fiyatımız 44 TL + KDV’dir. Belgenizin toplam boşluksuz 1.000 karakteri üzerinden metninizin yaklaşık toplam ücretini hesaplayabilirsiniz veya bizlere iletmeniz durumunda sizlere çok kısa sürede hesaplayarak iletebiliriz. Almanca tercüme asgari  tutarımız 135 TL + KDV’dir. Yeminli tercümesi istenilen belgeleriniz için de asgari tercüme tutarımız Almanca dili için 175 TL + KDV ‘den başlamakta ve belgenizin içeriği, hacmi ve dil yönüne bağlı olarak fiyatlar değişmektedir. Düz metin çevirilerinde 25 sayfa ve üzeri için indirim uygulanmaktadır.

Fransızca Çeviri Fiyatları / Ücretleri

Bütün dillerde olduğu gibi, içeriği ve dil yönü ne olursa olsun düz metin tercümelerinde boşluksuz 1.000 karakter sayısı için birim fiyat uygulanarak hesaplanır. Fransızca dilinden Türkçe dil yönüne veya Türkçe dilinden Fransızca dil yönüne birim fiyatımız 46 TL + KDV’dir. Belgenizin toplam boşluksuz 1.000 karakteri üzerinden metninizin yaklaşık toplam ücretini hesaplayabilirsiniz veya bizlere iletmeniz durumunda sizlere çok kısa sürede hesaplayarak iletebiliriz. Fransızca tercüme asgari  tutarımız 150 TL + KDV’dir. Yeminli tercümesi istenilen belgeleriniz için de asgari tercüme tutarımız Fransızca dili için 200 TL + KDV ‘den başlamakta ve belgenizin içeriği, hacmi ve dil yönüne bağlı olarak fiyatlar değişmektedir. Düz metin çevirilerinde 25 sayfa ve üzeri için indirim uygulanmaktadır.

Rusça Çeviri Fiyatları / Ücretleri

Bütün dillerde de olduğu gibi, içeriği ve dil yönü ne olursa olsun düz metin tercümelerinde boşluksuz 1.000 karakter sayısı için birim fiyat uygulanarak hesaplanır. Rusça dilinden Türkçe dil yönüne veya Türkçe dilinden Rusça dil yönüne birim fiyatımız 48 TL + KDV’dir. Belgenizin toplam boşluksuz 1.000 karakteri üzerinden metninizin yaklaşık toplam ücretini hesaplayabilirsiniz veya bizlere iletmeniz durumunda sizlere çok kısa sürede hesaplayarak iletebiliriz. Rusça tercüme asgari  tutarımız 150 TL + KDV’dir. Yemini tercümesi istenilen belgeleriniz için de asgari tercüme tutarımız Rusça dili için 200 TL + KDV den başlamakta ve belgenizin içeriği, hacmi ve dil yönüne bağlı olarak fiyatlar değişmektedir. Düz metin çevirilerinde 25 sayfa ve üzeri için indirim uygulanmaktadır.

Arapça Çeviri Fiyatları / Ücretleri

Diğer dillerde de olduğu gibi, Serbest metin tercümelerinde, metnin içeriği veya dil yönü ne olursa olsun, boşluksuz 1.000 karakter sayısı üzerinden ücretlendirilir. Arapça dilinde birim fiyat 52 TL + KDV‘dir. 25 sayfa (25.000 karakter) üzeri metinlerinizde indirimli fiyat uygulanmaktadır. Arapça tercüme asgari  ücreti 160 TL + KDV ve yeminli tercüme işlemlerinizde kimlik, pasaport ve benzeri belgelerinizde geçerli olmak üzere Arapça yeminli tercüme asgari ücreti 225 TL + KDV ve diğer sayfa sayısı daha fazla ve hacimli belgeleriniz için de farklı ücretlendirilmektedir.

İtalyanca Çeviri Fiyatları / Ücretleri

Diğer dillerde de olduğu gibi, Serbest metin tercümelerinde, metnin içeriği veya dil yönü ne olursa olsun, boşluksuz 1.000 karakter sayısı üzerinden ücretlendirilir. İtalyanca dilinde birim fiyat 60 TL + KDV‘dir. 25 sayfa (25.000 karakter) üzeri metinlerinizde indirimli fiyat uygulanmaktadır. İtalyanca tercüme asgari  ücreti 175 TL + KDV ve yeminli tercüme işlemlerinizde kimlik, pasaport ve benzeri belgelerinizde geçerli olmak üzere İtalyanca yeminli tercüme asgari ücreti 250 TL + KDV ve diğer sayfa sayısı daha fazla ve hacimli belgeleriniz için de farklı ücretlendirilmektedir.

İspanyolca Çeviri Fiyatları / Ücretleri

Serbest metin tercümelerinde, diğer dillerde de olduğu gibi metnin içeriği veya dil yönü ne olursa olsun, boşluksuz 1.000 karakter sayısı üzerinden ücretlendirilir. İspanyolca dilinde birim fiyat 62 TL + KDV‘dir. 25 sayfa (25.000 karakter) üzeri metinlerinizde indirimli fiyat uygulanmaktadır. İspanyolca tercüme asgari  ücreti 185 TL + KDV ve yeminli tercüme işlemlerinizde kimlik, pasaport ve benzeri belgelerinizde geçerli olmak üzere İspanyolca yeminli tercüme asgari ücreti 275 TL + KDV ve diğer sayfa sayısı daha fazla ve hacimli belgeleriniz için de farklı ücretlendirilmektedir.

Pasaport Tercüme – Çeviri Fiyatları

Dünya üzerinde hangi ülkenin olursa olsun bütün pasaport çevirisi ücretleri 175 TL + KDV’dir. Pasaportunuzun tercümesi ve noter onayı aynı gün içerisinde tamamlanarak kargo ile sizlere teslim edilmektedir.

Diploma Tercüme – Çeviri Ücreti

Eğitimine yurtdışında devam edecek olanlar veya yurtdışında eğitim görmüş ve ülkemizde denklik almak isteyenlerin sıklıkla almak istedikleri hizmetlerin başında gelmektedir. Diploma eğitim ve iş hayatında istenilen veya sorulan ilk belge konumundadır. Dolayısı ile ister Türkçeden diğer dillere, isterseniz de diğer dillerden Türkçeye yeminli tercümesi yapılması gerekmektedir. Bazı dillerde diploma çeviri ücreti şu şekildedir: İngilizce diploma çevirisi ücreti – önyüz 200 TL + KDV – önyüz ve arka yüz 225 TL + KDV, Almanca diploma çevirisi ücreti – önyüz 250 TL + KDV – önyüz ve arka yüz 275 TL + KDV, Fransızca diploma çevirisi ücreti – önyüz 275 TL + KDV – önyüz ve arka yüz 300 TL + KDV, Rusça diploma çevirisi ücreti – önyüz 275 TL + KDV – önyüz ve arka yüz 300 TL + KDV, İtalyanca diploma çevirisi ücreti – önyüz 300 TL + KDV – önyüz ve arka yüz 325 TL + KDV, İspanyolca diploma çevirisi ücreti – önyüz 350 TL + KDV – önyüz ve arka yüz 375 TL + KDV gibidir. İşlem süresi onayınızı takiben aynı gündür.

İndirimli Tercüme – Çeviri Fiyatları

Bütün dillerde düz metin çevirilerinde içeriği veya dil yönü ne olursa olsun 25 sayfa ve üzeri projelerde indirim uygulanmaktadır. Yeminli tercüme veya noter Yeminli tercümelerde belge ve evrak sayısına bağlı olarak indirim uygulanmaktadır.

Öğrenci İndirimi

Bütün öğrencilere, düz metin ve Öğrenci belge ve evraklarının Yeminli tercümelerinde veya noter onaylı tercümelerinde metnin hacmine, belge veya evrak sayısına bakılmaksızın indirim uygulanmaktadır.

Noter / Noterde Çeviri Ücreti

Resmi işlemlerde kullanacağınız bütün belge ve dokümanlarınızın ihtiyacınız olan dil veya dillere yeminli tercüme ile tercümesinin yapılması gerekmektedir. Yapılan tercümenin kullanılacak ülke veya makama göre ilaveten akredite edilmesi gerekmektedir. İşte bu aşamada yapılan yeminli tercümenin noterlikler ile tasdik edilerek onaylanması, ihtiyaca göre de ilave olarak apostil ve/veya konsolosluk onayının da yapılması gerekmektedir. Noter onayları esnasında noter çeviri ücreti adı altında tasdik ücretlerinin de ödenmesi gerekmektedir. Bu ödemeler çeviriden hariç yapılan noter onayı maliyetidir.

Ücretsiz Kargo Hizmetimiz

Şehir içi ve yurt içi bütün teslimat adreslerine 500 TL ve ÜZERİ SİPARİŞLERİNİZDE ÜCRETSİZ KARGO ile gönderim yapılmaktadır.

Çeviri fiyatları hakkında daha detaylı bilgi ve fiyat teklifi almak için müşteri temsilcilerimize ulaşabilirsiniz…

Okeanos Tercüme olarak bütün dillerde yeminli tercüme işlemlerinde sahip olduğumuz ISO EN 17100 Çeviri Hizmetleri Standartları Kalite belge ve sistemimizin sorumlulukları ve işleyişimiz dahilinde deneyimli ve uzman tercümanlarımız tarafından sorumluluk bilincinde yapılmaktadır.

Yeminli Tercümesi istenilen evraklarınız istenilmesi durumunda Perpa Ticaret Merkezi ‘nde bulunan Beyoğlu 25. Noterliği – Beyoğlu 42. Noterliği – Beyoğlu 58.Noterliği ‘nde tasdikletilerek tarafınıza iletilmektedir.

Şirket kuruluş ve imza beyannameleri gibi işlemleriniz için İstanbul Ticaret Odası şubelerinde (İTO EMİNÖNÜ – İTO PERPA – İTO MALTEPE – İTO DÜNYA TİCARET MERKEZİ – İTO GİYİMKENT) ve İstanbul Sanayi Odası Şubelerinde (İSO ODAKULE – İSO YENİBOSNA – İSO ÜMRANİYE) yeminli tercüme hizmeti vermekteyiz.

Nikah işlemleriniz için, İstanbul geneli evlendirme dairelerinde yeminli tercüme hizmeti verilmektedir.

Detaylı bilgi ve fiyat teklifimiz için info@okeanostercume.com.tr mail adresimiz ile dosyalarınızı iletebilir ve teklif talep edebilirsiniz. Dilerseniz 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan veya 0553 910 31 32 numaralı GSM & Whatsapp & Telegram hattımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz de web sitemizde ana sayfada bulunan “Şimdi Teklif Alın” bölümümüz üzerinden bilgilerinizi girerek dosyanızı iletebilir ve müşteri temsilcilerimizin size ulaşmalarını sağlayabilirsiniz6