Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Bürosu
Lokasyonumuz
Perpa 34384, Şişli / İstanbul
Mesaj İletin
info@okeanostercume.com.tr
yeminli tercüme

Yeminli Tercüme ve Çeviri Fiyatları 2024

Yeminli tercüme, resmi belgelerin yasal geçerlilik kazanması için hayati bir hizmettir. Devlet daireleri, üniversiteler, noterler gibi birçok kurum, resmi işlemlerde kullanılacak belgelerin yeminli tercümanlar tarafından çevrilmesini ve noter onaylı olmasını talep eder. İşte sizlere tam detayı ile çeviri fiyatı ile ilgili bilgiler…

Yeminli Tercüme Hizmeti Nedir?

Yeminli tercüme hizmeti, resmi belgelerin hukuki geçerlilik kazanması için gerekli olan özel bir çeviri hizmetidir. Bu hizmeti veren yeminli tercümanlar, çevirilerinin doğruluğunu yemin ederek onaylarlar ve çevirilerini noter tasdiki ile belgelendirirler.

Yeminli tercüme hizmetine başvurmanız gereken durumlar şunlardır:

  • Resmi kurumlar: Mahkemeler, noterler, konsolosluklar, üniversiteler gibi resmi kurumlara sunacağınız belgelerin yeminli tercüme edilmesi gerekmektedir.
  • Yurt dışı işlemler: Başka bir ülkede kullanılacak olan doğum belgesi, evlilik cüzdanı, diploma gibi belgelerin de yeminli tercüme ile onaylanması zorunludur.

Yeminli tercüme hizmeti, belgelerinizin güvenilir ve doğru bir şekilde çevrilerek ilgili kurumlarda sorunsuz bir şekilde kabul edilmesini sağlar. Bu nedenle, resmi bir belgeyi çevirmeniz gerektiğinde mutlaka yeminli tercümanlardan hizmet almanız önemlidir.

Yeminli tercümanlar, çevirilerini yemin ederek onayladıkları için belgelerin doğruluğu ve güvenilirliği açısından büyük önem taşır. Bu hizmet, hem yurt içinde hem de yurt dışında kullanılacak belgeler için geçerlidir.

Yurt içinde kullanılacak yabancı belgelerin noter veya benzeri kurumlarca onaylanmış ve apostil veya konsolosluk onayı almış olması gerekir. Yurt dışında kullanılacak Türkçe belgelerin ise yeminli tercümesi, noter onayı ve kullanılacağı ülkenin Kaymakamlık veya Valilik’ten apostil onayı alması zorunludur.

Yeminli tercüme, resmi belgelerin doğru ve güvenilir bir şekilde çevrilerek ilgili kurumlarda sorunsuz kullanılmasını sağlar. Bu nedenle, resmi bir belgeyi çevirmeniz gerektiğinde mutlaka yeminli tercümanlardan hizmet almanız önemlidir.

Noter Yeminli Tercüme

Noter yeminli tercüme, tercümesi yapılan evrak veya belgenin yeminli tercüman tarafından imza ve kaşe yapılmasının ardından yeminli tercümanın bağlı olduğu noterde onaylanarak tasdiklenmesi işlemidir.

Tercümenin Resmileştirilmesi

Yetkili kişiler tarafından yapılan bu yeminli tercümeler, imzalanıp mühürlenmiş çevirileri kasteder. Bu şekildeki çeviriyi yapacak kişinin ilgili üniversite bölümünden mezun olması ya da yeterliliğini kanıtlayabilecek bir yabancı dil sınavından geçerli not alması gerekmektedir. Sonunda ise çeviri bilgisini notere kanıtlamaya yetecek belgeleri sağlayabilen bireyler, noter huzurunda yemin ederek yeminli tercüman olurlar. Bu şahıslar tercüme ettikleri evraka resmi imza atarak tüm sorumluluğu kabul etmiş olurlar.  Yemin belgesini almış tercümanın artık, işin getirdiği ve gerektirdiği etik kurallara uyacağı ve o dildeki hakimiyeti resmen tasdik edilmiş olur. İstenilmesi halinde tercümanın bağlı bulunduğu noterden tasdik onayı yapılabilir.

Yeminli Tercümanda Bulunması Gereken Özellikler

Noter tarafından yetkilendirilen yeminli tercüman (bilgi için…), çeviri belgelerin çıktısını ve kaynağını imzalayıp kaşeler. Eğer bir metin yeminli tercüman tarafından çevrilmiş, ancak imza ve kaşesi bulunmaz ise yeminli tercüme sayılmaz. Evrakta tercümanın ıslak imzası, adı, soyadı, metnin hedef dili, kaynak dil bilgisi ve tarih gibi ayrıntılar da yer almalıdır. Bu meslek grubunda bulunan insanlar, kendilerinden istenilen işi iyi kavramalı; sorunsuz bir iletişim kabiliyetine sahip olmalıdır. Aynı zamanda uzmanlaştığı dil üzerinde her konuya, kavrama hakim olmalı; elindeki işi zamanında bitirebilmeli, eksiksiz teslim edebilmelidir.

Yeminli Tercüme

Yeminli Tercüme ile Normal Çeviri Arasındaki Farklar

Eğitimden sağlığa, hizmet sektöründen ticarete kadar hemen hemen birçok alanda çeşitli dillerde çevirilere ihtiyaç duyabilirsiniz. Böyle bir durumda tercüme edilecek metnin resmiyet durumuna göre normal ya da yeminli çeviri yaptırabilirsiniz. Normal çeviride bütçenize uygun herhangi bir çevirmen ile çalışabilirsiniz. Bu noktada tek ihtiyacınız olan kaliteli bir tercüme hizmeti alabilmektir. Yeminli çeviride ise tercüman, noter tarafından yetkilendirilmiştir. Üzerinde çalıştığı belgeye imza atıp mühür basar. Bu tür tercümeleri resmi kurum ve kuruluşlarda kullanabilirsiniz. Böylece evraklarınız noterin görevlendirmiş olduğu yeminli tercümanın mesleki yeterliliği ile güvence altında olur.

Bu evraklardan iki adet nüsha çıkarılır, hepsinde de aynı kişinin imzası ve kaşesi bulunur. Bunlardan birisi talep eden bireye verilir, diğeri ise noterde saklanır.

Noter Tasdikli Tercüme ile Yeminli Tercüme Arasındaki Farklar Nelerdir?

İki çeviri arasındaki en temel farklılık, belgelere konulan devlet kurumu onayı verilmesi ya da verilmemesi durumudur. Yeminli tercümede, noterin yetki verdiği kişileri çeviri yapabilir. Söz konusu metne ancak onlar imza atabilirler. Noter tasdikli tercümelerde ise çeviri işlemi yeminli tercümanla da yapılsa evraklar mutlaka noter onayına sunulmalıdır. Yani devlet kurumu onayı şarttır. Bu sayede belgenizi resmi kurumlarda ve resmi işlemlerde kullanabilirsiniz…

Yeminli Tercüman Genellikle Ne Tür Belgeleri Tercüme Eder?

Yeminli resmi evrak tercümeleri kapsamında; nüfus cüzdanı, pasaport, evlilik cüzdanı, mahkeme kararları, diploma, transkript, yeminli beyan, ikametgah çevirisi yapılır. Ticari tercüme alanında; ticari belgeler, sözleşmeler, ihale evrakları, ticari teklifler, raporlar ve bankacılık evrakları ele alınır.

Tıbbi ve medikal alanda ise üretim izinleri ve ruhsat başvurularında kullanılacak içerik ve diğer evrakların, tıbbi ürün lisans ve patentleri, ambalaj ve etiketler,  kitapçıklar ve  tıbbi (Medikal) uzman hekim ve laboratuvar sonuçları yeminli tercüman ile çevrilir. Finansal tercümelerde ise yıllık raporlar, banka raporları, poliçeler, hisse alım – satım dokümanları, kar ve zarar raporları, sigorta poliçesi gibi. Kısacası iş veya güncel hayatımızda resmi işlemlerde kullanacağımız her türlü belge ve evrak yeminli tercümesi yapılmaktadır.

Yeminli Tercüme Türleri Nelerdir?

Kimi durumlarda yeminli tercümeye yazılı kimi durumlarda ise sözlü ihtiyacınız olabilir. Yazılı ve Sözlü olarak iki gruba ayrılmaktadır. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere resmi işlemlerde kullanılacak Türkçe veya yabancı dilde resmi belgelerinizin yazılı tercümesidir. Diğer taraftan, sözlü tercüme kendi başlığının altında bir çok çeşitleri vardır. Yabancı uyrukluların ülkemizde noter nezdinde vereceği bütün vekaletnameler, davetiyeler, muvafakatnameler ve benzeri işlemler yeminli tercüman ile sözlü tercümesi yapılmaktadır. Yabancı uyruklu damat veya gelinin evlendirme dairelerinde gerçekleştirilecek nikah töreninde sözlü tercüme, adli bilir kişilerin olmadığı yerlerde tapu müdürlüklerinde, Ticaret odaları ve sanayi odalarında yabancıların şirket kuruluşu ve tescili işlemlerinde yeminli sözlü tercümeleri gerçekleştirilmektedir.

yeminli tercüme fiyatları

Yeminli Tercüme Fiyatları 2024

Her şey gereksinim duyduğunuz çeviri türüne göre, kaliteli hizmet veren, güvenilir ve uzman bir ekiple çalışan yeminli tercüme bürosu bulmakla başlar…

Sonrasında hangi dilde destek almak istediğinizi, metnin uzunluğunu ve türünü, uzmanlık alanını veya kullanılacak olan işleminizi size hizmet verecek kişilere iletmeniz gerekiyor. Bu aşamadan sonra size yaptırmak istediğiniz çeviriye göre bir fiyat çıkarılacaktır.

Unutmayın; alacağınız fiyatlar istediğiniz çevirinin kullanacağınız yere, amacına, beklediğiniz kaliteye, tercüme istediğiniz dile, kelime sayısına, teslimat süresine göre değişkenlik gösterir. Çoğu firmanın bu kriterlere göre belirlemiş olduğu bir fiyat mevcuttur.

Çeviri fiyatı birçok faktöre bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterebilir. Bazı çevirmenler kelime başına veya saat başına ücret alırken, diğerleri projenin karmaşıklığına veya aciliyetine göre farklı fiyatlandırma modelleri kullanabilirler. Müşterilerin, çeviri fiyatı konusunda her zaman en düşük fiyatın önemli olduğu gibi basit bir ürün olarak görülmemesi gerektiğini anlaması önemlidir. Kalite ve doğruluk çok önemlidir ve deneyimli bir profesyonele yatırım yapmak uzun vadede zamandan ve masraftan tasarruf sağlayabilir.

çeviri fiyatları

Çeviri fiyatını sıklıkla etkileyen unsurlardan biri dil kombinasyonudur. Çevirmen talebinin daha yüksek olduğu diller genellikle daha düşük ücretlere sahip olurken, daha az sayıda çevirmen bulunan diller daha yüksek fiyatlar talep ediyor. Ek olarak, hukuki veya tıbbi çeviriler gibi uzmanlık gerektiren alanlar, sektöre özgü terminolojiyi doğru bir şekilde aktarmak için genellikle uzmanlık gerektirir. Sonuç olarak, müşterilerin çeviri hizmetlerine bütçe ayırırken kendi özel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurması gerekir.

2024 YILI ÇEVİRİ ÜCRETLERİ ve FİYATLARI

DİLLER FİYAT
Afganca Tercüme Fiyatı 150 TL
Almanca Tercüme Fiyatı 70 TL
Arapça Tercüme Fiyatı 90 TL
Arnavutça Tercüme Fiyatı 200 TL
Azerice Tercüme Fiyatı 90 TL
Boşnakça Tercüme Fiyatı 190 TL
Bulgarca Tercüme Fiyatı 90 TL
Çekce Tercüme Fiyatı 200 TL
Çince Tercüme Fiyatı 200 TL
Danca Tercüme Fiyatı 200 TL
Endonezce Tercüme Fiyatı 250 TL
Farsça Tercüme Fiyatı 90 TL
Felemenkçe Tercüme Fiyatı 100 TL
Fransızca Tercüme Fiyatı 80 TL
Gürcüce Tercüme Fiyatı 150 TL
Hırvatça Tercüme Fiyatı 190 TL
İbranice Tercüme Fiyatı 350 TL
İngilizce Tercüme Fiyatı 55 TL
İspanyolca Tercüme Fiyatı 105 TL
İsveçce Tercüme Fiyatı 150 TL
İtalyanca Tercüme Fiyatı 100 TL
Japonca Tercüme Fiyatı 250 TL
Kazakça Tercüme Fiyatı 120 TL
Kırgızca Tercüme Fiyatı 120 TL
Korece Tercüme Fiyatı 250 TL
Kürtçe Tercüme Fiyatı 250 TL
Lehçe Tercüme Fiyatı 150 TL
Litvanyaca Tercüme Fiyatı 150 TL
Makedonca Tercüme Fiyatı 190 TL
Macarca Tercüme Fiyatı 150 TL
Moldovca Tercüme Fiyatı 120 TL
Osmanlıca Tercüme Fiyatı 200 TL
Özbekçe Tercüme Fiyatı 120 TL
Portekizce Tercüme Fiyatı 130 TL
Romence Tercüme Fiyatı 120 TL
Rusça Tercüme Fiyatı 80 TL
Sırpça Tercüme Fiyatı 190 TL
Slovakça Tercüme Fiyatı 200 TL
Slovence Tercüme Fiyatı 200 TL
Türkmence Tercüme Fiyatı 120 TL
Ukraynaca Tercüme Fiyatı 100 TL
Yunanca Tercüme Fiyatı 150 TL

*** Diğer diller için lütfen bilgi alınız…

*** Belirtilen tutarlar her bir 1.000 karakter için birim fiyattır.

*** Fiyatlarımızda %20 KDV hariçtir.

*** Yukarıda belirtilen tercüme fiyatlarımız / çeviri fiyatlarımız serbest metin fiyatlarımızdır. Yeminli Tercüme fiyatları için lütfen bilgi alınız…

*** 25 sayfa (25.000 boşluksuz karakter sayısı ve üzerinde) projelerinizde indirim uygulanmaktadır.

*** Öğrencilere indirim uygulanmaktadır. Lütfen bilgi alınız…

*** İndirimli fiyatlarımız ve ödeme şekillerimiz için lütfen kurumsal müşteri temsilcilerimizden bilgi alınız…

*** Çevirisini talep ettiğiniz bütün projeleriniz için, satış departmanımız tarafından net karakter sayısı – toplam tutar – var ise indirimli tutar – ödeme şekilleri – teslimat süresi – siparişiniz halinde şirketimizden alacağınız standart hizmetlerimiz ve detaylı bilgi olarak kurumsal teklif düzenlenerek size iletilmektedir.

*** Fiyat listemiz 01.01.2025 tarihine kadar geçerlidir.

  • Projeleriniz için teslimat süreleri, iş yoğunluğumuza, işinizin içeriğine ve hacmine bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle, termin ancak işiniz görülerek incelendikten sonra verilebilmektedir.
  • Çeviri hizmetlerimizde ISO EN 17100 Çeviri Hizmetleri Standartları ve prosesleri uygulanmaktadır.

Bazı Dillerde Tercüme – Çeviri Fiyatı – Ücreti Hesaplama :

İngilizce Çeviri Fiyatları / Ücretleri

Bütün dillerde olduğu gibi, içeriği ve dil yönü ne olursa olsun düz metin tercümelerinde boşluksuz 1.000 karakter sayısı için birim fiyat uygulanarak hesaplanır. İngilizce dilinden Türkçe dil yönüne veya Türkçe dilinden İngilizce dil yönüne birim fiyatımız 55 TL + KDV’dir. Belgenizin veya metninizin toplam boşluksuz 1.000 karakteri üzerinden metninizin yaklaşık toplam ücretini hesaplayabilirsiniz veya bizlere iletmeniz durumunda sizlere çok kısa sürede hesaplayarak iletebiliriz. İngilizce tercüme asgari tutarımız 175 TL + KDV’dir. Yeminli tercümesi istenilen belgeleriniz için de asgari tercüme tutarımız İngilizce dili için 250 TL + KDV ‘den başlamakta ve belgenizin içeriği, hacmi ve dil yönüne bağlı olarak fiyatlar değişmektedir. Düz metin çevirilerinde 25 sayfa ve üzeri için indirim uygulanmaktadır.

Almanca Çeviri Fiyatları / Ücretleri

Bütün dillerde de olduğu gibi, içeriği ve dil yönü ne olursa olsun düz metin tercümelerinde boşluksuz 1.000 karakter sayısı için birim fiyat uygulanarak hesaplanır. Almanca – Türkçe veya Türkçe – Almanca dil yönüne birim fiyatımız 70 TL + KDV’dir. Belgenizin toplam boşluksuz 1.000 karakteri üzerinden metninizin yaklaşık toplam ücretini hesaplayabilirsiniz veya bizlere iletmeniz durumunda sizlere çok kısa sürede hesaplayarak iletebiliriz. Almanca tercüme asgari  tutarımız 185 TL + KDV’dir. Yeminli tercümesi istenilen belgeleriniz için de asgari tercüme tutarımız Almanca dili için 275 TL + KDV ‘den başlamakta ve belgenizin içeriği, hacmi ve dil yönüne bağlı olarak fiyatlar değişmektedir. Düz metin çevirilerinde 25 sayfa ve üzeri için indirim uygulanmaktadır.

Fransızca Çeviri Fiyatları / Ücretleri

Bütün dillerde olduğu gibi, içeriği ve dil yönü ne olursa olsun düz metin tercümelerinde boşluksuz 1.000 karakter sayısı için birim fiyat uygulanarak hesaplanır. Fransızca dilinden Türkçe dil yönüne veya Türkçe dilinden Fransızca dil yönüne birim fiyatımız 80 TL + KDV’dir. Belgenizin toplam boşluksuz 1.000 karakteri üzerinden metninizin yaklaşık toplam ücretini hesaplayabilirsiniz veya bizlere iletmeniz durumunda sizlere çok kısa sürede hesaplayarak iletebiliriz. Fransızca tercüme asgari  tutarımız 200 TL + KDV’dir. Yeminli tercümesi istenilen belgeleriniz için de asgari tercüme tutarımız Fransızca dili için 300 TL + KDV ‘den başlamakta ve belgenizin içeriği, hacmi ve dil yönüne bağlı olarak fiyatlar değişmektedir. Düz metin çevirilerinde 25 sayfa ve üzeri için indirim uygulanmaktadır.

Rusça Çeviri Fiyatları / Ücretleri

Bütün dillerde de olduğu gibi, içeriği ve dil yönü ne olursa olsun düz metin tercümelerinde boşluksuz 1.000 karakter sayısı için birim fiyat uygulanarak hesaplanır. Rusça dilinden Türkçe dil yönüne veya Türkçe dilinden Rusça dil yönüne birim fiyatımız 80TL + KDV’dir. Belgenizin toplam boşluksuz 1.000 karakteri üzerinden metninizin yaklaşık toplam ücretini hesaplayabilirsiniz veya bizlere iletmeniz durumunda sizlere çok kısa sürede hesaplayarak iletebiliriz. Rusça tercüme asgari  tutarımız 200 TL + KDV’dir. Yemini tercümesi istenilen belgeleriniz için de asgari tercüme tutarımız Rusça dili için 300 TL + KDV den başlamakta ve belgenizin içeriği, hacmi ve dil yönüne bağlı olarak fiyatlar değişmektedir. Düz metin çevirilerinde 25 sayfa ve üzeri için indirim uygulanmaktadır.

Arapça Çeviri Fiyatları / Ücretleri

Diğer dillerde de olduğu gibi, Serbest metin tercümelerinde, metnin içeriği veya dil yönü ne olursa olsun, boşluksuz 1.000 karakter sayısı üzerinden ücretlendirilir. Arapça dilinde birim fiyat 90 TL + KDV‘dir. 25 sayfa (25.000 karakter) üzeri metinlerinizde indirimli fiyat uygulanmaktadır. Arapça tercüme asgari  ücreti 250 TL + KDV ve yeminli tercüme işlemlerinizde kimlik, pasaport ve benzeri belgelerinizde geçerli olmak üzere Arapça yeminli tercüme asgari ücreti 350 TL + KDV ve diğer sayfa sayısı daha fazla ve hacimli belgeleriniz için de farklı ücretlendirilmektedir.

İtalyanca Çeviri Fiyatları / Ücretleri

Diğer dillerde de olduğu gibi, Serbest metin tercümelerinde, metnin içeriği veya dil yönü ne olursa olsun, boşluksuz 1.000 karakter sayısı üzerinden ücretlendirilir. İtalyanca dilinde birim fiyat 100 TL + KDV‘dir. 25 sayfa (25.000 karakter) üzeri metinlerinizde indirimli fiyat uygulanmaktadır. İtalyanca tercüme asgari  ücreti 250 TL + KDV ve yeminli tercüme işlemlerinizde kimlik, pasaport ve benzeri belgelerinizde geçerli olmak üzere İtalyanca yeminli tercüme asgari ücreti 350 TL + KDV ve diğer sayfa sayısı daha fazla ve hacimli belgeleriniz için de farklı ücretlendirilmektedir.

İspanyolca Çeviri Fiyatları / Ücretleri

Serbest metin tercümelerinde, diğer dillerde de olduğu gibi metnin içeriği veya dil yönü ne olursa olsun, boşluksuz 1.000 karakter sayısı üzerinden ücretlendirilir. İspanyolca dilinde birim fiyat 105 TL + KDV‘dir. 25 sayfa (25.000 karakter) üzeri metinlerinizde indirimli fiyat uygulanmaktadır. İspanyolca tercüme asgari  ücreti 275 TL + KDV ve yeminli tercüme işlemlerinizde kimlik, pasaport ve benzeri belgelerinizde geçerli olmak üzere İspanyolca yeminli tercüme asgari ücreti 375 TL + KDV ve diğer sayfa sayısı daha fazla ve hacimli belgeleriniz için de farklı ücretlendirilmektedir.

Pasaport Tercüme – Çeviri Fiyatları

Dünya üzerinde hangi ülkenin olursa olsun bütün pasaport çevirisi ücretleri 250 TL + KDV’dir. Pasaportunuzun tercümesi ve noter onayı aynı gün içerisinde tamamlanarak kargo ile sizlere teslim edilmektedir.

Diploma Tercüme – Çeviri Ücreti

Eğitimine yurtdışında devam edecek olanlar veya yurtdışında eğitim görmüş ve ülkemizde denklik almak isteyenlerin sıklıkla almak istedikleri hizmetlerin başında gelmektedir. Diploma eğitim ve iş hayatında istenilen veya sorulan ilk belge konumundadır. Dolayısı ile ister Türkçeden diğer dillere, isterseniz de diğer dillerden Türkçeye yeminli tercümesi yapılması gerekmektedir. Bazı dillerde diploma çeviri ücreti şu şekildedir: İngilizce diploma çevirisi ücreti – önyüz 275 TL – önyüz ve arka yüz 300 TL, Almanca diploma tercüme ücreti – önyüz 300 TL – önyüz ve arka yüz 325 TL, Fransızca diploma çevirisi ücreti – önyüz 350 TL – önyüz ve arka yüz 375 TL, Rusça diploma çevirisi ücreti – önyüz 350 TL – önyüz ve arka yüz 375 TL, Arapça diploma çevirisi ücreti – önyüz 350 TL – önyüz ve arka yüz 375 TL, İtalyanca diploma çevirisi ücreti – önyüz 375 TL – önyüz ve arka yüz 400 TL, İspanyolca diploma çevirisi ücreti – önyüz 375 TL – önyüz ve arka yüz 400 TL gibidir. İşlem süresi onayınızı takiben aynı gündür. Belirtilen fiyatlara KDV ilave edilecektir.

İndirimli Tercüme – Çeviri Fiyatları

Bütün dillerde düz metin çevirilerinde içeriği veya dil yönü ne olursa olsun 25 sayfa ve üzeri projelerde indirim uygulanmaktadır. Yeminli tercüme veya noter Yeminli tercümelerde belge ve evrak sayısına bağlı olarak indirim uygulanmaktadır.

Öğrenci İndirimi

Bütün öğrencilere, düz metin ve Öğrenci belge ve evraklarının Yeminli tercümelerinde veya noter onaylı tercümelerinde metnin hacmine, belge veya evrak sayısına bakılmaksızın indirim uygulanmaktadır.

Noter / Noterde Çeviri Ücreti

Resmi işlemlerde kullanacağınız bütün belge ve dokümanlarınızın ihtiyacınız olan dil veya dillere yeminli tercüme ile tercümesinin yapılması gerekmektedir. Yapılan tercümenin kullanılacak ülke veya makama göre ilaveten akredite edilmesi gerekmektedir. İşte bu aşamada yapılan yeminli tercümenin noterlikler ile tasdik edilerek onaylanması, ihtiyaca göre de ilave olarak apostil ve/veya konsolosluk onayının da yapılması gerekmektedir. Noter onayları esnasında noter çeviri ücreti adı altında tasdik ücretlerinin de ödenmesi gerekmektedir. Bu ödemeler çeviriden hariç yapılan noter onayı maliyetidir.

Aynı Gün Kargo Hizmetimiz

Çevirisi ve tasdik işlemleri tamamlanan belgeleriniz aynı gün içerisinde kargoya teslim edilmektedir.

2024 Çeviri fiyatları  hakkında daha detaylı bilgi ve fiyat teklifi almak için müşteri temsilcilerimize ulaşabilirsiniz…

Okeanos Tercüme olarak bütün dillerde yeminli tercüme işlemlerinde sahip olduğumuz ISO EN 17100 Çeviri Hizmetleri Standartları Kalite belge ve sistemimizin sorumlulukları ve işleyişimiz dahilinde deneyimli ve uzman tercümanlarımız tarafından sorumluluk bilincinde yapılmaktadır.

Yeminli Tercümesi istenilen evraklarınız istenilmesi durumunda Perpa Ticaret Merkezi ‘nde bulunan Beyoğlu 25. Noterliği – Beyoğlu 42. Noterliği – Beyoğlu 58.Noterliği ‘nde tasdiklenerek tarafınıza iletilmektedir.

Şirket kuruluş ve imza beyannameleri gibi işlemleriniz için İstanbul Ticaret Odası şubelerinde (İTO EMİNÖNÜ – İTO PERPA – İTO MALTEPE – İTO DÜNYA TİCARET MERKEZİ – İTO GİYİMKENT) ve İstanbul Sanayi Odası Şubelerinde (İSO ODAKULE – İSO YENİBOSNA – İSO ÜMRANİYE) yeminli tercüme hizmeti vermekteyiz.

Nikah işlemleriniz için, İstanbul geneli evlendirme dairelerinde yeminli tercüme hizmeti verilmektedir.

Detaylı bilgi ve fiyat teklifimiz için info@okeanostercume.com.tr mail adresimiz ile dosyalarınızı iletebilir ve teklif talep edebilirsiniz. Dilerseniz 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan veya 0553 910 31 32 numaralı GSM & Whatsapp & Telegram hattımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz de web sitemizde ana sayfada bulunan “Şimdi Teklif Alın” bölümümüz üzerinden bilgilerinizi girerek dosyanızı iletebilir ve müşteri temsilcilerimizin size ulaşmalarını sağlayabilirsiniz6