Yeminli Tercüme ve Yeminli Çeviri Fiyatları

yeminli tercüme

Adını sık sık çeşitli vesileler ile duysak da çoğumuz yeminli tercümenin ne olduğunu tam olarak bilmiyor ve haliyle de yeminli tercümanların tam olarak ne iş yaptığını bilmiyoruz. Oysaki bir şekilde herkesin birgün yeminli tercüme ve yeminli çeviri fiyatları ile ilgili ihtiyacı olabilmekte ve bu ihtiyacını karşılayabilmek adına arayışa geçmektedir. Kimilerimiz öğrenciyken yurt dışı eğitim, bir belge veya akademik bir metin için, kimilerimiz ithalat ve ihracat işlemlerinde, kimilerimiz de oturum izni gibi işlemleri gibi pek çok konuda ihtiyaç duyarız. İşte sizlere tam detayı ile yeminli tercüme ve çeviri ücretleri ile ilgili bilgiler…

Yeminli Tercüme Hizmeti Nedir?

Hayatın pek çok alanında karşımıza çıkabilecek olan çeviri işlerinde kimi zaman yeminli bir tercümanın hizmet vermesine ihtiyaç duyabiliriz. Mesela bu türdeki evraklar sizden devlet daireleri, üniversiteler, noterler, bankalar, konsolosluklar ve evlenme daireleri tarafından istenebilir. Kısacası, ister yurt içinde, isterseniz de yurt dışında resmi işlemlerde kullanacağınız Türkçe veya yabancı dilde düzenlenmiş resmi evrak veya belgelerin kullanılacağı yere göre yeminli tercüman tarafından tercüme edilerek düzenlenmesi, daha sonra yeminli olarak bağlı bulunduğu noterden tasdik ve onayının yapılarak kullanılabilir hale getirilmesi işlemidir.

Yurt içinde kullanacak olduğunuz resmi evrak veya belgelerin yurt dışında noterler veya emsal kurumlar tarafından onaylanmış ve ilave olarak apostil veya konsolosluk onaylarının yapılmış olma şartı vardır. Bu şartlara uygun olan belgelerinizin yeminli tercümelerini yaptırarak yurt içerisinde herhangi bir resmi kurumda kullanabilirsiniz.

Yurt dışında da kullanacağınız Türkçe belgenizin yeminli tercümesi, noter onayı ve hangi ülkede kullanılacak ise o ülke için Kaymakamlık veya Valilik’ten apostil onayının yapılması gerekmektedir.

Noter Yeminli Tercüme

Noter yeminli tercüme, tercümesi yapılan evrak veya belgenin yeminli tercüman tarafından imza ve kaşe yapılmasının ardından yeminli tercümanın bağlı olduğu noterde onaylanarak tasdiklenmesi işlemidir.

Tercümenin Resmileştirilmesi

Yetkili kişiler tarafından yapılan bu yeminli tercümeler, imzalanıp mühürlenmiş çevirileri kasteder. Bu şekildeki çeviriyi yapacak kişinin ilgili üniversite bölümünden mezun olması ya da yeterliliğini kanıtlayabilecek bir yabancı dil sınavından geçerli not alması gerekmektedir. Sonunda ise çeviri bilgisini notere kanıtlamaya yetecek belgeleri sağlayabilen bireyler, noter huzurunda yemin ederek yeminli tercüman olurlar. Bu şahıslar tercüme ettikleri evraka resmi imza atarak tüm sorumluluğu kabul etmiş olurlar.  Yemin belgesini almış tercümanın artık, işin getirdiği ve gerektirdiği etik kurallara uyacağı ve o dildeki hakimiyeti resmen tasdik edilmiş olur. İstenilmesi halinde tercümanın bağlı bulunduğu noterden tasdik onayı yapılabilir.

Yeminli Tercümanda Bulunması Gereken Özellikler

Noter tarafından yetkilendirilen yeminli tercüman, çeviri belgelerin çıktısını ve kaynağını imzalayıp kaşeler. Eğer bir metin yeminli tercüman tarafından çevrilmiş, ancak imza ve kaşesi bulunmaz ise yeminli tercüme sayılmaz. Evrakta tercümanın ıslak imzası, adı, soyadı, metnin hedef dili, kaynak dil bilgisi ve tarih gibi ayrıntılar da yer almalıdır. Bu meslek grubunda bulunan insanlar, kendilerinden istenilen işi iyi kavramalı; sorunsuz bir iletişim kabiliyetine sahip olmalıdır. Aynı zamanda uzmanlaştığı dil üzerinde her konuya, kavrama hakim olmalı; elindeki işi zamanında bitirebilmeli, eksiksiz teslim edebilmelidir.

Yeminli Tercüme ile Normal Çeviri Arasındaki Farklar
Yeminli Tercüme ile Normal Çeviri Arasındaki Farklar

Yeminli Tercüme ile Normal Çeviri Arasındaki Farklar

Eğitimden sağlığa, hizmet sektöründen ticarete kadar hemen hemen birçok alanda çeşitli dillerde çevirilere ihtiyaç duyabilirsiniz. Böyle bir durumda tercüme edilecek metnin resmiyet durumuna göre normal ya da yeminli çeviri yaptırabilirsiniz. Normal çeviride bütçenize uygun herhangi bir çevirmen ile çalışabilirsiniz. Bu noktada tek ihtiyacınız olan kaliteli bir tercüme hizmeti alabilmektir. Yeminli çeviride ise tercüman, noter tarafından yetkilendirilmiştir. Üzerinde çalıştığı belgeye imza atıp mühür basar. Bu tür tercümeleri resmi kurum ve kuruluşlarda kullanabilirsiniz. Böylece evraklarınız noterin görevlendirmiş olduğu yeminli tercümanın mesleki yeterliliği ile güvence altında olur.

Bu evraklardan iki adet nüsha çıkarılır, hepsinde de aynı kişinin imzası ve kaşesi bulunur. Bunlardan birisi talep eden bireye verilir, diğeri ise noterde saklanır.

Noter Tasdikli Tercüme ile Yeminli Tercüme Arasındaki Farklar Nelerdir?

İki çeviri arasındaki en temel farklılık, belgelere konulan devlet kurumu onayı verilmesi ya da verilmemesi durumudur. Yeminli tercümede, noterin yetki verdiği kişileri çeviri yapabilir. Söz konusu metne ancak onlar imza atabilirler. Noter tasdikli tercümelerde ise çeviri işlemi yeminli tercümanla da yapılsa evraklar mutlaka noter onayına sunulmalıdır. Yani devlet kurumu onayı şarttır. Bu sayede belgenizi resmi kurumlarda ve resmi işlemlerde kullanabilirsiniz…

Yeminli Tercüman Genellikle Ne Tür Belgeleri Tercüme Eder?

Yeminli resmi evrak tercümeleri kapsamında; nüfus cüzdanı, pasaport, evlilik cüzdanı, mahkeme kararları, diploma, transkript, yeminli beyan, ikametgah çevirisi yapılır. Ticari tercüme alanında; ticari belgeler, sözleşmeler, ihale evrakları, ticari teklifler, raporlar ve bankacılık evrakları ele alınır.

Tıbbi ve medikal alanda ise üretim izinleri ve ruhsat başvurularında kullanılacak içerik ve diğer evrakların, tıbbi ürün lisans ve patentleri, ambalaj ve etiketler,  kitapçıklar ve  tıbbi (Medikal) uzman hekim ve laboratuvar sonuçları yeminli tercüman ile çevirilir. Finansal tercümelerde ise yıllık raporlar, banka raporları, poliçeler, hisse alım – satım dokümanları, kar ve zarar raporları, sigorta poliçesi gibi. Kısacası iş veya güncel hayatımızda resmi işlemlerde kullanacağımız her türlü belge ve evrak yeminli tercümesi yapılmaktadır.

Yeminli Tercüme Türleri

Kimi durumlarda yeminli tercümeye yazılı kimi durumlarda ise sözlü ihtiyacınız olabilir. Yazılı ve Sözlü olarak iki gruba ayrılmaktadır. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere resmi işlemlerde kullanılacak Türkçe veya yabancı dilde resmi belgelerinizin yazılı tercümesidir. Diğer taraftan, sözlü tercüme kendi başlığının altında bir çok çeşitleri vardır. Yabancı uyrukluların ülkemizde noter nezninde vereceği bütün vekaletnameler, davetiyeler, muvafakatnameler ve benzeri işlemler yeminli tercüman ile sözlü tercümesi yapılmaktadır. Yabancı uyruklu damat veya gelinin evlendirme dairelerinde gerçekleştirilecek nikah töreninde sözlü tercüme, adli bilir kişilerin olmadığı yerlerde tapu müdürlüklerinde, Ticaret odaları ve sanayi odalarında yabancıların şirket kuruluşu ve tescili işlemlerinde yeminli sözlü tercümeleri gerçekleştirilmektedir.

yeminli tercüme fiyatları
yeminli tercüme fiyatları

Yeminli Tercüme Fiyatları

Her şey gereksinim duyduğunuz çeviri türüne göre, kaliteli hizmet veren, güvenilir ve uzman bir ekiple çalışan yeminli tercüme bürosu bulmakla başlar…

Sonrasında hangi dilde destek almak istediğinizi, metnin uzunluğunu ve türünü, uzmanlık alanını veya kullanılacak olan işleminizi size hizmet verecek kişilere iletmeniz gerekiyor. Bu aşamadan sonra size yaptırmak istediğiniz çeviriye göre bir fiyat çıkarılacaktır.

Unutmayın; alacağınız fiyatlar istediğiniz çevirinin kullanacağınız yere, amacına, beklediğiniz kaliteye, tercüme istediğiniz dile, kelime sayısına, teslimat süresine göre değişkenlik gösterir. Çoğu firmanın bu kriterlere göre belirlemiş olduğu bir fiyat mevcuttur.

2022 YILI ÇEVİRİ ÜCRETLERİ ve FİYATLARI

DİLLER FİYAT
Afganca 60,00 TL
Almanca 28,00 TL
Arapça 38,00 TL
Arnavutça 52,00 TL
Azerice 35,00 TL
Boşnakça 45,00 TL
Bulgarca 35,00 TL
Çekce 65,00 TL
Çince 65,00 TL
Danca 65,00 TL
Ermenice 65,00 TL
Farsça 38,00 TL
Felemenkçe 43,00 TL
Fransızca 30,00 TL
Gürcüce 50,00 TL
Hırvatça 45,00 TL
İbranice 85,00 TL
İngilizce 25,00 TL
İspanyolca 40,00 TL
İsveçce 55,00 TL
İtalyanca 36,00 TL
Japonca 75,00 TL
Kazakça 56,00 TL
Kırgızca 42,00 TL
Korece 80,00 TL
Kürtçe 65,00 TL
Lehçe 53,00 TL
Litvanyaca 80,00 TL
Makedonca 45,00 TL
Macarca 68,00 TL
Moldovca 44,00 TL
Osmanlıca 70,00 TL
Özbekçe 48,00 TL
Portekizce 55,00 TL
Romence 44,00 TL
Rusça 32,00 TL
Sırpça 45,00 TL
Slovakça 65,00 TL
Slovence 70,00 TL
Türkmence 45,00 TL
Ukraynaca 42,00 TL
Yunanca 50,00 TL

*** Diğer diller için lütfen bilgi alınız…

*** Belirtilen tutarlar her bir 1.000 karakter için birim fiyattır.

*** Fiyatlarımızda %18 KDV hariçtir.

*** Yukarıda belirtilen tercüme fiyatlarımız / çeviri fiyatlarımız serbest metin fiyatlarımızdır. Yeminli tercüme fiyatlarımız için lütfen alınız…

*** 25 sayfa (25.000 boşluksuz karakter sayısı ve üzerinde) projelerinizde indirim uygulanmaktadır.

*** Öğrencilere indirim uygulanmaktadır. Lütfen bilgi alınız…

*** İndirimli fiyatlarımız ve ödeme şekillerimiz için lütfen kurumsal müşteri temsilcilerimizden bilgi alınız…

*** Çevirisini talep ettiğiniz bütün projeleriniz için, satış departmanımız tarafından net karakter sayısı – toplam tutar – var ise indirimli tutar – ödeme şekilleri – teslimat süresi – siparişiniz halinde şirketimizden alacağınız standart hizmetlerimiz ve detaylı bilgi olarak kurumsal teklif düzenlenerek size iletilmektedir.

*** Fiyat listemiz 01.01.2023 tarihine kadar geçerlidir.

  • Projeleriniz için teslimat süreleri, iş yoğunluğumuza, işinizin içeriğine ve hacmine bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle, termin ancak işiniz görülüp üzerinde gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra verilebilmektedir.
  • Çeviri hizmetlerimizde EN 15038 Çeviri Hizmetleri Standartları ve prosesleri uygulanmaktadır.

Bazı Dillerde Tercüme – Çeviri Fiyatları ve Hesaplamaları :

İngilizce Çeviri Fiyatları / Ücretleri

Bütün dillerde olduğu gibi, içeriği ve dil yönü ne olursa olsun düz metin tercümelerinde boşluksuz 1.000 karakter sayısı için birim fiyat uygulanarak hesaplanır. İngilizce dilinden Türkçe dil yönüne veya Türkçe dilinden İngilizce dil yönüne birim fiyatımız 25 TL + KDV’dir. Belgenizin veya metninizin toplam boşluksuz 1.000 karakteri üzerinden metninizin yaklaşık toplam ücretini hesaplayabilirsiniz veya bizlere iletmeniz durumunda sizlere çok kısa sürede hesaplayarak iletebiliriz. İngilizce tercüme asgari tutarımız 65 TL + KDV’dir. Yeminli tercümesi istenilen belgeleriniz için de asgari tercüme tutarımız İngilizce dili için 80 TL + KDV ‘den başlamakta ve belgenizin içeriği, hacmi ve dil yönüne bağlı olarak fiyatlar değişmektedir. Düz metin çevirilerinde 25 sayfa ve üzeri için indirim uygulanmaktadır.

Almanca Tercüme Fiyatları / Ücretleri

Bütün dillerde de olduğu gibi, içeriği ve dil yönü ne olursa olsun düz metin tercümelerinde boşluksuz 1.000 karakter sayısı için birim fiyat uygulanarak hesaplanır. Almanca – Türkçe veya Türkçe – Almanca dil yönüne birim fiyatımız 28 TL + KDV’dir. Belgenizin toplam boşluksuz 1.000 karakteri üzerinden metninizin yaklaşık toplam ücretini hesaplayabilirsiniz veya bizlere iletmeniz durumunda sizlere çok kısa sürede hesaplayarak iletebiliriz. Almanca tercüme asgari  tutarımız 70 TL + KDV’dir. Yeminli tercümesi istenilen belgeleriniz için de asgari tercüme tutarımız Almanca dili için 85 TL + KDV ‘den başlamakta ve belgenizin içeriği, hacmi ve dil yönüne bağlı olarak fiyatlar değişmektedir. Düz metin çevirilerinde 25 sayfa ve üzeri için indirim uygulanmaktadır.

Fransızca Tercüme Fiyatları / Ücretleri

Bütün dillerde olduğu gibi, içeriği ve dil yönü ne olursa olsun düz metin tercümelerinde boşluksuz 1.000 karakter sayısı için birim fiyat uygulanarak hesaplanır. Fransızca dilinden Türkçe dil yönüne veya Türkçe dilinden Fransızca dil yönüne birim fiyatımız 30 TL + KDV’dir. Belgenizin toplam boşluksuz 1.000 karakteri üzerinden metninizin yaklaşık toplam ücretini hesaplayabilirsiniz veya bizlere iletmeniz durumunda sizlere çok kısa sürede hesaplayarak iletebiliriz. Fransızca tercüme asgari  tutarımız 70 TL + KDV’dir. Yeminli tercümesi istenilen belgeleriniz için de asgari tercüme tutarımız Fransızca dili için 85 TL + KDV ‘den başlamakta ve belgenizin içeriği, hacmi ve dil yönüne bağlı olarak fiyatlar değişmektedir. Düz metin çevirilerinde 25 sayfa ve üzeri için indirim uygulanmaktadır.

Rusça Tercüme Fiyatları / Ücretleri

Bütün dillerde de olduğu gibi, içeriği ve dil yönü ne olursa olsun düz metin tercümelerinde boşluksuz 1.000 karakter sayısı için birim fiyat uygulanarak hesaplanır. Rusça dilinden Türkçe dil yönüne veya Türkçe dilinden Rusça dil yönüne birim fiyatımız 32 TL + KDV’dir. Belgenizin toplam boşluksuz 1.000 karakteri üzerinden metninizin yaklaşık toplam ücretini hesaplayabilirsiniz veya bizlere iletmeniz durumunda sizlere çok kısa sürede hesaplayarak iletebiliriz. Rusça tercüme asgari  tutarımız 75 TL + KDV’dir. Yemini tercümesi istenilen belgeleriniz için de asgari tercüme tutarımız Rusça dili için 85 TL + KDV den başlamakta ve belgenizin içeriği, hacmi ve dil yönüne bağlı olarak fiyatlar değişmektedir. Düz metin çevirilerinde 25 sayfa ve üzeri için indirim uygulanmaktadır.

Arapça Tercüme Fiyatları / Ücretleri

Diğer dillerde de olduğu gibi, Serbest metin tercümelerinde, metnin içeriği veya dil yönü ne olursa olsun, boşluksuz 1.000 karakter sayısı üzerinden ücretlendirilir. Arapça dilinde birim fiyat 38 TL + KDV‘dir. 25 sayfa (25.000 karakter) üzeri metinlerinizde indirimli fiyat uygulanmaktadır. Arapça tercüme asgari  ücreti 80 TL + KDV ve yeminli tercüme işlemlerinizde kimlik, pasaport ve benzeri belgelerinizde geçerli olmak üzere Arapça yeminli tercüme asgari ücreti 90 TL + KDV ve diğer sayfa sayısı daha fazla ve hacimli belgeleriniz için de farklı ücretlendirilmektedir.

İtalyanca Tercüme Fiyatları / Ücretleri

Diğer dillerde de olduğu gibi, Serbest metin tercümelerinde, metnin içeriği veya dil yönü ne olursa olsun, boşluksuz 1.000 karakter sayısı üzerinden ücretlendirilir. İtalyanca dilinde birim fiyat 36 TL + KDV‘dir. 25 sayfa (25.000 karakter) üzeri metinlerinizde indirimli fiyat uygulanmaktadır. İtalyanca tercüme asgari  ücreti 80 TL + KDV ve yeminli tercüme işlemlerinizde kimlik, pasaport ve benzeri belgelerinizde geçerli olmak üzere İtalyanca yeminli tercüme asgari ücreti 90 TL + KDV ve diğer sayfa sayısı daha fazla ve hacimli belgeleriniz için de farklı ücretlendirilmektedir.

İspanyolca Tercüme Fiyatları / Ücretleri

Serbest metin tercümelerinde, diğer dillerde de olduğu gibi metnin içeriği veya dil yönü ne olursa olsun, boşluksuz 1.000 karakter sayısı üzerinden ücretlendirilir. İspanyolca dilinde birim fiyat 40 TL + KDV‘dir. 25 sayfa (25.000 karakter) üzeri metinlerinizde indirimli fiyat uygulanmaktadır. İspanyolca tercüme asgari  ücreti 80 TL + KDV ve yeminli tercüme işlemlerinizde kimlik, pasaport ve benzeri belgelerinizde geçerli olmak üzere İspanyolca yeminli tercüme asgari ücreti 90 TL + KDV ve diğer sayfa sayısı daha fazla ve hacimli belgeleriniz için de farklı ücretlendirilmektedir.

 Pasaport Tercüme – Çeviri Fiyatları

Dünya üzerinde hangi ülkenin olursa olsun bütün pasaport çevirisi ücretleri 80 TL + KDV’dir. Pasaportunuzun tercümesi ve noter onayı aynı gün içerisinde tamamlanarak ücretsiz kargo hizmetimiz ile sizlere teslim edilmektedir.

İndirimli Tercüme – Çeviri Fiyatları

Bütün dillerde düz metin çevirilerinde içeriği veya dil yönü ne olursa olsun 25 sayfa ve üzeri projelerde indirim uygulanmaktadır. Yeminli tercüme veya noter Yeminli tercümelerde belge ve evrak sayısına bağlı olarak indirim uygulanmaktadır.

Öğrenci İndirimi

Bütün öğrencilere, düz metin ve Öğrenci belge ve evraklarının Yeminli tercümelerinde veya noter onaylı tercümelerinde metnin hacmine, belge veya evrak sayısına bakılmaksızın indirim uygulanmaktadır.

Ücretsiz Kargo Hizmetimiz

Şehir içi ve yurt içi bütün teslimat adreslerine ÜCRETSİZ KARGO ile gönderim yapılmaktadır.

Tercüme fiyatları veya çeviri fiyatları hakkında daha detaylı bilgi ve fiyat teklifi almak için müşteri temsilcilerimize ulaşabilirsiniz…

Okeanos Tercüme olarak bütün dillerde yeminli tercüme ve noter onaylı yeminli tercüme işlemlerinde sahip olduğumuz EN 15038 Çeviri Hizmetleri Standartları Kalite belge ve sistemimizin sorumlulukları ve işleyişimiz dahilinde deneyimli ve uzman tercümanlarımız tarafından sorumluluk bilincinde yapılmaktadır.

Yeminli Tercümesi istenilen evraklarınız istenilmesi durumunda Perpa Ticaret Merkezi ‘nde bulunan Beyoğlu 25. Noterliği – Beyoğlu 42. NoterliğiBeyoğlu 58.Noterliği ‘nde tasdikletilerek tarafınıza iletilmektedir.

Detaylı bilgi ve fiyat teklifimiz için www.okeanostercume.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Dilerseniz 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan veya 0553 910 31 32 numaralı GSM & Whatsapp & Telegram hattımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz de web sitemizde ana sayfada bulunan “Şimdi Teklif Alın” bölümümüz üzerinden bilgilerinizi girerek dosyanızı iletebilir ve müşteri temsilcilerimizin size ulaşmalarını sağlayabilirsiniz…

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.