Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Bürosu
Lokasyonumuz
Perpa 34384, Şişli / İstanbul
Mesaj İletin
info@okeanostercume.com.tr

İş Süreçlerimiz

EN 15038 TERCÜME HİZMETLERİ STANDARTLARINA UYGUN OLARAK
YAZILI TERCÜME SÜREÇLERİMİZ

TEKLİF VERME
Bu işlem satış bölümü ve sorumlusu tarafından yapılmaktadır. Tercüme hizmeti talep eden firmaya ilk aşama olarak firmadan tercümesi yapılacak metnin talep edilmesi ve “TERCÜME TALEP FORMU” nu müşteriye ileterek doldurulmasını istemek, müşterinin iletmiş olduğu kaynak metnin üzerinde gönderilen talep formunu dikkate alarak ilk değerlendirmeyi yapmak, yapılabilirliği (kullanılacak kaynak tespiti, görevlendirilecek denetmen (kontrolör) değerlendirilmesi ve editör görüşü alınması), metnin dili, istenilen dil, metnin türü, teslimat süresinin tespiti ile birlikte şirketimizin satış departmanında oluşturulmuş standartlarda bu metne uygun teklifin hazırlanarak iletilmesidir.

İŞ KABUL
Bu işlem satış bölümü ve sorumlusu tarafından yapılmaktadır. Teklifin kabul edilmesi ile birlikte müşteriye verilecek olan hizmetin niteliklerini, işlemlerini, şirketimizin ve müşterinin sorumluluklarını, ödeme tutarını, süresini ve şeklini, anlaşmasızlık halinde yetkili mahkemeleri belirtir sözleşmenin iletilmesi ve teslim alımı, müşteri isteğine bağlı olarak müşterinin sırlarının – bilgilerinin – metinde yer alan bilgilerinin paylaşılmaması taahhüt edilmesi (gizlilik sözleşmesi) iletilmesi ve teslim alımı, takiben, muhasebe ve proje sorumlusuna tercüme yapılacak olan metnin detaylı bütün bilgilerini ( Müşteri ünvanı, ilgili kişi, fatura bilgileri, teslimat adresi ve şekli, teslimat süresi…) ve “TERCÜME TALEP FORMU” nun iletilmesidir.

PROJELENDİRME
Bu işlem proje sorumlusu tarafından yapılmaktadır. Projelendirme işlemi; “ TERCÜME KABUL PROJE FORMU” nun doldurulması, tercümenin başlamadan önce idari ve muhasebe olarak gerekli olan işlemlerinin (muhasebe müşteri kartının açılması, hizmet ve gizlilik sözleşmelerinin tamamlanmasının kontrolü) eksik veya yapılmamış olan işlemleri ilgili departmanları ve sorumlularını bilgilendirmek, giderilmesini sağlamak, satış departmanından iletilen müşteri ve proje bilgilerini değerlendirmek, bu bilgiler doğrultusunda hedef dildeki tercümanın, denetmenin (gerekli ise: müşterinin özel talepleri ve/veya metnin türüne göre(tıbbi-medikal-hukuki-teknik gibi..)) ve editörün görevlendirilmesi, müşterinin özel taleplerinin değerlendirilmesi ve bu talepleri dikkate alarak ilgili kişileri bilgilendirmek ve/veya DTP (Mizanpaj) ile ilgili iş tanımı hazırlamak ve iletmek, projenin ilk aşaması olarak metnin görevlendirilen tercümana iletilmesi işlemleridir.

TERCÜME
Projede görevlendirilen tercüman tarafından yapılmaktadır. Kaynak metnin proje sorumlusu tarafından iletilen bilgiler ve müşteri taleplerini dikkate alarak, hedef dilde uygun, akıcı, dil bilgisi kurallarına ve teknik kelimelerin kullanımına itina göstererek tercüme edilmesidir. Tercüme tamamlandıktan sonra ilk kontrolünün (tercümenin doğruluğu, eksiklerin veya yanlışlıkların tespiti ve düzeltilmesi) yapılması, takiben “TERCÜMAN TESLİMAT RAPORU” nun doldurularak proje sorumlusuna metin ile birlikte iletilmesidir.

DENETLEME (KONTROL)

Projede görev alan denetmen (kontrolör) tarafından yapılan işlemdir. Uzmanı olduğu dil ve mesleki bilgileri doğrultusunda tercümandan veya proje sorumlusundan teslim alınan metin ve “TERCÜMAN TESLİMAT RAPORU” ile birlikte İkinci kontrolün (tercümenin doğruluğu, dil bilgisi ve kurallarının uygulama kontrolü, teknik kelimelerin kontrolü, eksiklerin veya yanlışlıkların tespiti ve düzeltilmesi) yapılmasından sorumludur. İkinci kontrol sonrası denetmen “DENETMEN PROJE TESLİMAT FORMUNU” doldurarak metin ile birlikte iletilmesidir.

EDİTÖR KONTROLÜ

Projede görevlendirilen editör tarafından yapılmaktadır. Denetmenden teslim alınan metin ve rapor ile birlikte metnin son defa kontrolünü yapmak (tercümenin doğruluğu, dil bilgisi ve kurallarının uygulama kontrolü, teknik kelimelerin kontrolü, eksiklerin veya yanlışlıkların tespiti ve düzeltilmesi) ve “EDİTÖR KONTROL RAPORU” nu doldurarak metnin ve raporun proje sorumlusuna teslim etmektir.

PROJE SONLANDIRMA

Proje sorumlusu tarafından yapılan işlemdir. Tamamlanan tercümenin tercüman, denetmen, editör tarafından yapılan kontrollerin ve raporlarının kontrol edilmesi, muhasebe departmanına projenin sonlandırılması ve dosyasının kapatılması bilgisini aktarmak, projede görev alan tercümanın değerlendirme notunu vermek, kaynak metni ve tamamlanan metni proje bilgileri ile birlikte arşivlemek, standart teslimat şekli ve müşteri talebini dikkate alınarak hazır hale getirmek, tamamlanan tercümenin teslimatını yapmak üzere satış departmanına iletmektir.

TESLİMAT

Teslimat satış sorumlusu tarafından yapılmaktadır. Proje sorumlusu tarafından iletilen tercümesi tamamlanan metnin standartlara uygun ve müşterinin özel talebini de dikkate alarak teslimatının yapılmasıdır.