İngilizce Tercüme Bürosu ve İngilizce Çeviri Fiyatları

İngilizce tercüme ve çeviri

İngilizce, Batı Cermen dil grubuna bağlı bir dil olup yıllar içerisinde çok fazla değişim göstermiş ve Arapça dahil birçok dil ile etkileşim göstermiştir. İngilizce dili bugün 53 ülkede resmi dil olarak konuşulmakta olup dünya sıralamasında en çok konuşulan ikinci dildir.

Globalleşen dünyada bugün her bireyin ve her şirketin yolu tercüme firmaları ve tercüme projeleriyle kesişmektedir. Teknoloji, haberleşme ve ulaşımın gelişmesiyle dünyanın her bir yanında iş, alışveriş, eğitim, tatil, ticaret, yapılarak dünya artık tek bir ülke gibi algılanmaktadır.

İngilizce

Beşinci yüzyılda İngiltere’de ortaya çıkan, günümüzde ise lingua franca (geçer dil) haline gelen Batı Germen dilidir. Birleşik Krallık başta olmak üzere ABD, Avustralya, İrlanda, Kanada, Yeni Zelanda, Karayipler’de yaşayan kişilerin çoğunluğu tarafından anadil olarak konuşulmaktadır.

Dünya genelinde resmi dil olarak kullanıldığı başka ülkelerde mevcuttur. Resmi dil olmadığı ülkelerde ise ikinci dil olarak kullanılmaktadır. İngilizce bilim, iletişim, internet, havacılık, eğlence, radyo, diplomasi, otomasyon, ticaret, tıp olmak üzere birçok alanda ortak dildir.

Dilin Britanya’dan diğer ülkelere taşınmasında 2.Dünya Savaşı sonrasında ABD ve Birleşik Krallığın artan ekonomik ve kültürel etkisi bulunmaktadır. İngilizce, dünya resmi dil olarak en çok kullanılan üçüncü dildir. Ancak en çok kullanılan birinci dildir. Küresel olarak iletişim dili olarak kabul edilmektedir.

Günümüzde bir milyarı aşkın kişi basit seviye de dahi olsa İngilizce bilmektedir. Dünya dili olarak adlandırılan İngilizce, birçok meslek için gereklilik haline gelmiştir. Resmi dil olmayan birçok ülkede yabancı dil olarak öğretilir.

Türkiye-Birleşik Krallık İlişkileri

Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkiler tarihten gelen güçlü bağlara sahiptir. Birleşik Krallık NATO müttefikimizdir. Aynı zamanda Avrupa’daki önde gelen ortaklarımız arasında yer almaktadır. Ekonomi, ticaret ve turizm alanlarında ikili ilişkilerimiz için itici güçtür. Savunma sanayi alanında kapsamlı işbirlikleri bulunduğu gibi; terörle mücadele kapsamında da karşılıklı temas ve işbirlikleri mevcuttur.

Birleşik Krallık’ta 250 bin Türk, 150 bin KKTC olmak üzere 400 bin vatandaşımız yaşamaktadır. Aralık 2020’de sona erecek olan Ankara Anlaşması kapsamında İngiltere’ye çalışma amacı ile yerleşen sayısız vatandaşımız bulunmaktadır.

Türkiye-ABD İlişkileri

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler 18. yy’ın sonlarında, Akdeniz’deki Türk limanlarında sürdürülen deniz ticareti yolu ile gelişmiştir. İkili ilişkiler İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra hızla ilerleyerek bugünkü boyutunu kazanmıştır.

ABD ile Türkiye arasında bölgesel be küresel olmak üzere birçok alanda ve düzeyde yoğun bir ilişki ve ziyaret trafiği mevcuttur. Son 10 yıl içerisinde ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 1,5 kattan daha fazla büyümüştür. 2019 yılı sonu itibariyle ise 19, 24 milyar dolara ulaşmıştır. Bunun 11, 18 milyar dolarını ithalat; 8, 05 milyar dolarını ihracat oluşturmaktadır.

Ülkemizde mevcut 1874 adet ABD sermayeli şirket bulunmaktadır. 2019 yılı itibariyle 585.303 ABD vatandaşı Türkiye’yi ziyarette bulunmuştur.

Türkiye’nin Diğer Ülkelerle İlişkileri

Türkiye’nin İngilizce anadili olan diğer ülkelerle ilişkileri veya anadili İngilizce olmasa dahi iletişim dili olarak İngilizceyi kullanan ülkelerle ilişkileri de bulunmaktadır. Bu hususta karşılıklı kurumsal ortaklıklar, dış ticaret ilişkileri, hukuki ilişkiler, sağlık turizmi, eğitim vb. alanlarda İngilizce tercüme işlemi gerçekleştirilmektedir.

İngilizce Tercüme Bürosu ve İngilizce Çeviri Fiyatları

İngilizce Tercüme ve Çeviri Hizmetleri

İngilizcenin günümüzde hızla büyüyen bir dil olması ve her alanda yayılmasının bir sonucu olarak İngilizce tercüme hizmetine olan rağbet artmıştır. Teknik, hukuk, tıbbi, hukuki, akademik, ticari ve finans vb. birçok alanda İngilizce tercüme işlemi gerçekleştirilmektedir.

İngilizce tercüme hizmeti resmi belgeler veya resmi işlemler için gerekli ise İngilizce yeminli tercüme veya İngilizce noter onaylı tercüme hizmetlerinden faydalanılmaktadır. İngilizce sözlü iletişim için gerekli olması halinde ise İngilizce sözlü tercüme hizmeti sunulmaktadır. Bugün vize, vatandaşlık, çalışma ve oturma izni, eğitim ve sağlık işlemleri gibi birçok alanda İngilizce tercüme hizmeti gereklidir.

İngilizce tercüme ve çeviri hizmeti bir çok alanda karşımıza çıkmaktadır. Tercüme yapmak temelde bir dildeki ifadeyi başka bir dilde ifade etmek olsa da bu kadar basit bir eylem olmadı hiçbir zaman. Dili bilmek o dile sahip kültürü bilmek demektir ve iki dil arasında tercüme yaparken o iki dildeki kültüre, hukuka, eğitim sistemine, sosyal yaşama her iki dildeki toplumun değer yargılarını dahi bilmeyi gerektirir.

Tercüme yapabilmek çok iyi anlamayı ve çok iyi anlatabilmeyi gerektirir. Sayfalarca çeviri yapmış olsanız da bir reklam metnini, bir sloganı çevirirken birebir kelime çevirisi yaptığınızda bir şirketin bütün reklam kampanyasını çöpe atmasına neden olabilirsiniz. Tercüme yaparken her iki dili, her iki toplumu ve müşterinizi, müşterinizin faaliyet alanını, müşterinizin taleplerini ve müşterinizin hedef kitlesini iyi analiz edebiliyor olmanız gerekmektedir.

İngilizce Yazılı Tercüme

İngilizce yazılı tercüme akademik, hukuki, tıbbi, teknik, finansal ve ticari alanlarda sıklıkla gerçekleştirilmektedir. Akademik alanda tez, ödev, tez özeti, makale, araştırma, rapor vb. çevrilmektedir. Böylelikle akademik alanda kişinin ilerlemesi adına önemli bir yol kat edilmiş olur.

Türkiye’ye yurt dışından getirilen makine, cihaz ve elektronik aletlerin birçoğunun bakım, kullanım ve kurulum ve onarım kılavuzları İngilizcedir. Katalog, ürün etiketi, ürün içeriği, yetki belgesi, CE belgesi, MSDS formu, patentler keza aynı şekildedir. Bu hususta tüm teknik içerik, doküman ve metinlerin İngilizce teknik tercümesi gerçekleştirilmektedir.

Sağlık turizmi günümüzde hız kazanmıştır. Daha önce de söz edildiği üzere tıp alanında genel olarak İngilizce dokümanlar mevcuttur. Ameliyat raporları, epikriz raporları, radyoloji raporları vb. diğer tüm tıbbi belgeler İngilizce tıbbi tercüme edilmektedir.Tıp alanı insan sağlığı açısından oldukça kritik bir alandır. Dolayısıyla tıbbi belgelerinizi doğru tercüme bürosuna emanet ettiğinizden emin olmanız gerekmektedir.

Ticari ve finansal alanlarda da bilanço, fatura, bankacılık evrakları, sigortacılık evrakları, ticari yazışmalar, mail içerikleri vb. tercüme edilmektedir.

İngilizce Yeminli Tercüme

İngilizce yeminli tercüme hizmeti bugün İngilizce’nin resmi işlemler ve resmi belgeler için gerekli olduğu her alanda gereklidir.  Şirket kuruluşları, vize, vatandaşlık, çalışma ve oturma izni başvurularında yeminli tercüme hizmeti talep edilmektedir.

Pasaport, kimlik, diploma, nüfus kayıt örneği, aile cüzdanı, SGK hizmet dökümü, sabıka kaydı vb. belgelerin yeminli tercümesi gerçekleştirilmektedir. Bir şirket yurtdışında bir ihaleye girmesi söz konusu olduğunda vergi levhası, sicil gazetesi, faaliyet belgesi vb. evraklarını yeminli tercüme ettirmelidir. Gümrük, nakliye ve taşımacılık evrakları uluslar arası ticaretin bel kemiğidir. Bu hususta tercümeleri dış ticaret anlamında kritiktir.

Yurt dışı eğitim başvuruları esnasında öğrenci belgelerin İngilizce yeminli tercümesi gerekmektedir. Yeminli tercüme hizmetine ihtiyaç duyulan diğer işlemler ise sağlık, evlilik, boşanma, mahkeme, gayrimenkul alım satımı vb.dir. İkili şirket ilişkileri bağlamında sözleşme, toplantı tutanakları vb. yeminli tercümesi yapılmaktadır.

Bahsi geçen tüm İngilizce yeminli tercüme süreçleri kişilerin ve kurumların hayatında büyük öneme sahiptir. Dolayısıyla hizmeti uzman bir İngilizce tercüme bürosu aracılığıyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

İngilizce Yeminli Tercüman

İngilizce tercümanlar, ilgili belgesiyle noter huzurunda yemin ederek İngilizce yeminli tercüman unvan kazanırlar. Söz konusu unvanla tercümesi gerçekleştirilen belgeleri kaşeleyerek imzalayabilirler. Böylelikle belgenin resmiyet kazanması adına girişimde bulunurlar.

İngilizce yeminli tercüman olabilmek adına üniversitelerin İngilizce bölümlerinden mezuniyet şarttır. Aynı zamanda Türk vatandaşı olmanız ve sabıka kaydınızın bulunmaması gerekir.

İngilizce yeminli tercümanları belgeleri imzalayarak kaşeleyebildikleri gibi; resmi işlemlerde İngilizce sözlü tercüme hizmeti sunabilirler. Söz konusu işlemleri ticaret odalarındaki şirket kuruluş işlemleri, noter işlemleri, tapu ve evlilik işlemleri gibi durumlar olabilir.

İngilizce Sözlü Tercüme

Ticaret odaları, noterler ve tapu ve nikah dairelerinde İngilizce sözlü tercüme hizmeti gerçekleştirilebildiği gibi; diğer işlemler ve organizasyonlar için de gerçekleştirilebilir. İş toplantıları, seminerler ve konferanslar, fuarlar vb. organizasyonlar İngilizce sözlü tercüme hizmetine ihtiyaç duyulan yerlerdir. Sözlü tercüme en sık simultane ve ardıl olarak gerçekleştirilmektedir. Diğer sözlü tercüme hizmetleri fısıltı, stenografi, mihmandarlıktır.

İngilizce İspanyolca Tercüme Hizmetleri

Günümüzün en yaygın tercüme dillerinden birisi İngilizce dil yönünden İspanyolcaya; İspanyolca dil yönünden İngilizceye yapılan çevirilerdir. İki dilin de dünya çapında konuşucusu olması ve yaygın kullanılan dillerden birisi olması bu noktada büyük rol oynamaktadır.

İngilizce Almanca Tercüme Hizmetleri

İngilizce Almanca tercüme hizmetleri bu dilleri konuşan ülkeler arasında sıklıkla talep edilmektedir. Almanya’nın ekonomi devi olması ve haliyle Almancanın önemi; İngilizcenin dünyanın dili olmasının bunda payı büyüktür.

İngilizce Rusça Tercüme Hizmetleri

Rusya’nın günümüzde gelecek vadeden ülkelerden birisi olması; haliyle Rusçanın kazandığı önem, İngilizce Rusça tercüme hizmetlerine olan taleplerde artışa sebebiyet vermektedir.

İngilizce Tercüme Fiyatları

İngilizce tercüme fiyatları Türkiye’de genel olarak karakter sayısı üzerinden belirlenmektedir. Noter onaylı tercüme yeminli tercüme gibi hizmetlerde resmiyet söz konusudur. Dolayısıyla fiyatlarda birtakım değişiklikler gözlenebilmektedir. Sayfa sayısı ve belge bazlı değerlendirme yapılabilmektedir. İngilizce sözlü tercüme fiyatları, işlemin süresi, işlemin sayısı ve işlemin niteliği gibi ölçütler üzerinden değerlendirilir.

Müşteriler için İngilizce tercüme fiyatları uygun ve indirimli olarak sağlandığı takdirde memnuniyet düzeylerini artırabilmektedir. Aynı zamanda uygun İngilizce fiyatlarıyla kaliteli ve güvenilir İngilizce tercüme hizmeti sunulmaktadır.

Hukuki İngilizce Tercümesi ve Çevirisi  

Dil bilmenin yeterli olmadığı en temel tercüme alanlarının başında belki de İngilizce hukuki tercümesi  gelmektedir. Hukuki tercüme  yaparken bilmeniz gereken en temel şey her iki ülkenin de hukuk sistemidir. Türkçeden İngilizceye ya da İngilizceden Türkçeye hukuki tercüme yaparken her iki ülkenin hukuk sistemini göz önünde bulundurup çeviri yapmak zorundasınız. Yasalar, hükümler, terminoloji açısından karşılaştırmalı olarak ilerlemelisiniz. İngilizce hukuki tercümesi ve çevirisi ihtiyacı ciddi nedenlerle hayatınızın içerisinde var olduğu için aynı hassasiyet ve özenle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimize hizmet verirken her iki hukuk sistemine de aşina ve her iki dili ve kültürü benimsemiş geniş hukuki tercüman ve hukuki editörlerimizle size sorunsuz hizmet sunuyoruz.

İngilizce hukuki tercüme denince akla ilk etapta hukuki sözleşme çevirisi gelmektedir. Her iki firma arasında, her iki ülke arasında veya her iki dilde iki birey arasında ihtiyaç duyulan hukuki sözleşme tercümesi konusunda dikkatli, titiz bir terminoloji çalışması, tercüme ve editing süreçleri söz konusudur.

Hukuk dili günlük hayatta kullandığımız dilden çok farklı olup ana dilimizdeki hukuki bir metni ya da bir kanunu bile okurken ne derece anlayabildiğimiz tartışılır. Bu işlem iki farklı dil iki farklı kültür ve iki farklı hukuk sistemi arasında gerçekleştiğinde tablo çok daha ciddi bir hal almaktadır. Tüm İngilizce hukuki tercüme ve çevirileriniz için firmamızdan teklif talebinde bulunabilirsiniz. En uygun fiyata ve kaliteli çeviriler için sizlere bir telefon uzaktayız.

Akademik İngilizce Tercüme ve Çeviri  

Bilim dünyasındaki çalışmalarınız akademik kariyerlerinizin gelişimi ve bu yolda ilerlemenizde Okeanos Tercüme Bürosu olarak sizlere her türlü  ihtiyaç duyduğunuz profesyonel hizmeti geniş kadromuzla sunmaktayız.

İngilizce tez tercümesi, akademik makale tercümesi, abstract özet tercümesi, yüksek lisans tezi tercümesi, İngilizce doktora tezi tercümesi, ödev tercümesi, akademik araştırma tercümesi ve hakemli makale yayınlarınızın önemi akademik kariyerinizde ciddi emek ve özen gerektiren konulardır.

Bu konuda güvenebileceğiniz, bütçenizi yormayan, kaliteli ve etik değerlere sahip firma arayışındaysanız bizimle sadece bir kez çalışmanızı öneririz. Çözüm ortaklarımıza sağladığımız profesyonel yaklaşım ve dürüstlük ilkeleri kapsamında sizlere hak ettiğiniz hizmeti sunmak için her geçen gün kendimizi geliştiriyor, yeniliyor ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

İngilizce akademik çeviri kendi içerisinde konularına göre de uzmanlık gerekmektedir. Ayrıca, akademik konular hem tez, ödev, makale dilini iyi bilmek hem de spesifik terminolojilerde uzmanlık gerektirir. Projenize en uygun İngilizce tercüman ve editörler ile her projede araştırmacı ve detaycı çalışıyoruz.

Eğitim insan hayatında en değerli aşamadır. Bu yüzden eğitim metinleri, kitapları, transkript ya da akademik makaleler başka dillere kusursuz biçimde çevrilmelidir. Çevirisi tamamlanan projelerde üstün kaliteye ulaşmak için anadil düzeyinde profesyonel editörler tarafından kontrolden geçmektedir.

Akademik tezlerde, yayınlarda, ödevlerde dil kurallarının eksiksiz bir biçimde yerine gerilmesi gerekmektedir. Basit noktalama hatalarının bile çoğu zaman sorunlar oluşturduğunu düşünmenizi öneririz.

Akademik Metinlerin Tercümesinde Okeanos…

Okeanos Tercüme editörleri sizin için metinleri inceler düzenler. Akademik yayınların kural ve prosedürlerine uygun olarak tercümeleri tamamlanarak ve size ulaştırılması hedeflenir.

Bir eğitim yayının olması gerektiği düzene sokabilmek kimi zaman yoğun uğraşlar gerekir. Yüksek lisans eğitimi görmüş, dergi ve gazetelerde aktif yer almış editör kadromuz kusursuz tezleri ulaştırmanızda yardımcı olacaktır.

En iyi akademik çeviri kurumları arasında, uluslararası öğrencilere, çalışmalarını aksatmadan sorunsuz bir şekilde takip etmelerine yardımcı olmak amacıyla, en kaliteli ve doğru akademik çeviri hizmetlerini sunmaktayız. Akademik düşünceleriniz ve argümanlarınız, size doğru bir çeviri sunarak kolaylıkla başka dillere çevrilecektir. Size hedef kitle tarafından iyi anlaşılabilen yüksek kaliteli akademik çeviri hizmeti sunacağız ve hizmetlerimizin sunum veya seminerler vb. için gerekli standartlara uygun olacağını garanti ederiz.

Tıbbi İngilizce Tercüme ve Çeviri  

İlaçlar, medikal malzemeler, talimatlar, medikal makaleler tüm dünyayı dolaşılacak şekilde organize edilmektedir. Sağlık alanında ortaya konulan ürünlerin çok azı üretildikleri yerlerin dışına çıkmamıştır. Uluslararası olma özelliğine sahip bu ürünlerin tercümesi zorunlu bir hale gelmektedir.

Tıp sektöründe hatalı tercümeler sağlık sorunlara yol açmaktadır. Hatalı ilaç kullanımları, yanlış önerilen ilaçlar, prospektüslerde eksik yazılan talimatlar gibi yapılan yanlışlıklar sağlık sorunlarına hatta ölümlere yol açabilmektedir.

Onlarca farklı ülkeye yayılan tıbbi ürünlerin çevirilerinde en basit hatalar bile kabul edilmemektedir. Bu yüzden firmamız İngilizce tıbbi tercüme hizmetleri kapsamında doktorlar, sağlık uzmanları gibi teminolojiye hakim ve tıbbi tercümelerde uzmanlaşmış tercümanlar ile çalışmaktayız.

Uzun yıllar tıbbi tercümeler yapmış dil uzmanlarımızdan Türkçe’den İngilizce’ye Arapça’dan İtalyanca’ya İngilizce’den Çince’ye gibi farklı yüzlerce kombinasyonda hizmet alabilirsiniz.

Firmamız tıbbi tercümelerde sadece uzmanlar ile çalışmaktadır. Yapılan tercümeler bir çok kez kontrol aşamasından geçmektedir. En ince ayrıntıları titizlikle inceleyen kontrol ekibi en sonunda tercümeleri talep edilen şekilde gönderilmesi için ana departmana teslim eder.

Üzerinde çalışılan projelerde en verimli çalışmaları gerçekleştirebilmek için müşterilerimizle sürekli irtibat halinde kalmaktayız. Bizlere birkaç dakika içinde ulaşabilir, tercümenizin hangi aşamada olduğu öğrenebilir ve örnek talep edebilirsiniz.

İngilizce Tercüme Bürosu

Alacağınız tüm İngilizce tercüme hizmetlerinde profesyonel bir tercüme bürosu ile çalışmanız gerekmektedir. Okeanos Tercüme sektörün liderleri arasındadır.

İngilizce Tercüme Taleplerinizde Okeanos Farkı…

Kurumsal müşterilerimize teknik tercüme konusunda ihtiyaç duydukları birçok teknik konuda da hizmet vermekteyiz. Sadece Türkçe İngilizce teknik tercüme ya da Türkçe’nin İngilizce’ye aktarımı yeterli olmayıp aynı zamanda kullanım kılavuzu, katalog ya da web sitesi gibi düzenleme, tasarım, dizayn gerektiren konularda masaüstü yayıncılık hizmeti sunmakta olup bu konuda teknik ekibimizden gerekli ve detaylı bilgileri alabilirsiniz. İngilizce teknik tercüme ve teknik çeviri hizmeti verirken firmanızla aynı dili konuşuyoruz. Faaliyet alanınızı, teknik terminolojinizi, ihtiyaç ve gereksinimlerinizi teknik tercüme bürosu olarak şirketinizin bizden taleplerini değerlendirip bu yönde hizmet sunuyoruz. Teknik konularda tüm dosya formatlarında dokümanlarınızı yollayabilirsiniz. Çeviri gerçekleştirilen dosyalarınızı yine istediğiniz formatta sizlere ulaştırıyoruz.

İngilizce Tercüme ve Çeviri Projelerinde Yüksek Kalite…

Okeanos Tercüme yüksek kalitede teknik tercümelerde tüm sektörlere göre dizayn edilmiş sistematik bir çalışma yürütür. Projeleriniz için oluşturulacak ekipte doğru tercümanları belirlemek yapacağımız işlerin başında gelir.

Teknik tercümelerde deneyim en önemli faktörlerdendir. Tercümeyi gerçekleştirecek olan tercümanın teknik olarak eğitime ve mesleki deneyime sahip olması teknik metinlerde istenilen sonuçların elde edilmesini mümkün kılmaktadır..

Patent metinleri, ithalat veya ihracatta kullanılan dokümanlar gibi teknik tercümelerde istenildiği taktirde noter onaylı İngilizce yeminli tercüme ve çeviri işlemleri gerçekleştirmekteyiz. Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda gerekli tüm onay işlemelerini hızlı bir şekilde halledebilecek altyapıya sahibiz.

Teknik tercümelerde bilgi birikimi, donanım, kelime dağarcığı, prosedür bilgisi oldukça önemlidir. Firmamız bu türdeki çevirilerde en yetkili tercümanlarla birlikte çalışmaktadır.

En basit hataların bile büyük maddi kayıplara yol açabileceğinin farkında olduğumuz için kontrol aşamalarında bir takım önlemler alarak çevirilerin doğruluğunu garantiliyoruz.

Avrupa Birliği’nin Kabul Ettiği Tek Tercüme Standartı EN 15038…

Okeanos Tercüme 2013 yılından günümüze kadar Avrupa Birliği’nin kabul ettiği tek tercüme standartı olan EN15038 Tercüme Hizmetleri Kalite Standartı belgesine sahip olup bütün proseslerini uygulamaktadır.

Bu sayede taleplerinizin tekliflendirilmesi, kabulü halinde projelendirilmesi, yetkin ve konusunda uzman tercümanın atanması, kontrolleri için farklı tercüman atanması, editör görevlendirilmesi, muhasebeleştirilerek  teslimatı, süreçlerinin yanı sıra, İ.K yönetimi (iş alımlar – yetkinlikler – denetlemeler – performans yönetimi) Süreç mühendisliği ( kabul – projelendirme – kontrol – edit – teslimat – takip) gibi pek çok sistematik çalışma düzenini uygulama ve geliştirmeyi de sağlamaktadır.

İngilizcenin dolayısıyla İngilizce tercümenin kişiler ve kurumlar için ne denli büyük öneme sahip olduğunun bilincinde çalışmalarını yürütmektedir. Bu hususta EN15038 Hizmet Kalite Standartlarında sayesinde İngilizce tercüme projelerinizin kalite ve güvenilirliği garantimiz altındadır.

İngilizce tercüme hizmetlerimiz hakkında www.okeanostercume.com.tr veya info@okeanostercume.com.tr adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca 0553 910 31 32 Mobil & Whatsapp & Telegram veya 0212 221 45 21 numaralı hatlarımızdan da müşteri temsilcilerimize ulaşabilirsiniz.

 

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir