Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Bürosu
Lokasyonumuz
Perpa 34384, Şişli / İstanbul
Mesaj İletin
info@okeanostercume.com.tr
portekizceden türkçeye çeviri_okeanos tercüme

Portekizce Çeviri ve Tercüme

Portekizce çeviri denilince eşsiz kültürü ve görsel bir şölen yaşatan, renkli şehirleri ile her turizm meraklısının rotalarından biri olan Portekiz ilk akla gelen ülkelerdendir. Avrupa’nın en batısında İspanya’ya bitişik bir konumda bulunmaktadır. Tarih boyunca koloniler halinde birçok yere yayılan Portekiz kültürü, sadece bu bölgede değil; Güney Amerika kıtasında da baskınlığını göstermiştir. Brezilya, Mozambik gibi ülkelerde konuşulan Portekizce, birçok lehçeye sahiptir. Portekizcenin bu denli yayılması ise birçok insanın konuşmasına ve çevirisini yapmasına neden olmuştur. Geçmişte liman turizmi ve deniz ticaret yolları ile popülerliğini sürdüren ülkenin hala ticari çeviri ve turizm çevirisi alanlarında yüksek bir hacmi vardır. Türkçe Portekizce çeviri de belge çevirisi ve turistik çeviri başta gelmek üzere birçok alanda yapılmaktadır. Portekizce çeviri ile ilgili bazı bilgileri yazımızda bulabilirsiniz…

Latince kökenli olarak bilinen diller, dünyada popülasyon olarak en fazla konuşulan dillerden olup, bu durum çeviri taleplerinin de yüksek olmasına yol açmıştır. Bu dillerden biri olan Portekizce de, bu dili konuşan ülkelerin konumu ve ticari faaliyetleri nedeniyle son derece gelişmiştir. Portekizce; Portekiz başta olmak üzere Angola, Mozambik, Brezilya ve daha birçok ülkenin resmi dili olarak kullanılmaktadır. Avrupa’nın yanı sıra, Güney Amerika kıtasında yoğun olarak konuşulan Portekizce, deniz ticareti için geçmişten günümüze her dönemde ticaret için önem taşıyan bir dil olmuştur. Özellikle Latin Amerika’da konuşulan Portekizcenin farklı dillerle harmanlanmış kreyol’ları mevcuttur. Kreyol, iki dilin bir araya gelerek birinin dile sözvarlığını taşıması diğerininse dil bilgisi yapılarını vermesidir. Yerel kabilelerde görülen bu durum dil çeşitliliği sağlar. Dilbilimciler mevcut kırma diller üzerine araştırmalarını sürdürmektedir.

Portekizce ve Kısa Tarihçesi

Portekizce, yaklaşık 2000 yıl önce ortaya çıkmış Romen dillerinden biridir. Romalılar İberya Yarımadası’na vardıklarında şu anki İspanya ve Portekiz’in olduğu bölgelere kendi kültürlerini de taşıyarak koloniler oluşturmuştur. Milattan önce 216’da Romalı askerler, Kabaca denilebilecek Latince konuşmaktaydılar. Bu dilden zaman içerisinde Romen dilleri türemiştir. Fakat Romalılar, Portekizcenin oluşmasındaki tek etken değildir. Roma İmparatorluğu sona erdiğinde İberya Yarımadası Cermen kabileleri tarafından işgal edilmiştir. Bu kabileler, dile kendi dillerinden katkılar sağlayarak Latin lehçelerinin ve kültürünün oluşmasında rol oynamıştır. Sonrası tarihlerde Fas istilası, İspanyolca ve Portekizceyi etkilemiştir. Günümüzde Modern Portekizcede 400-800 arası Arapça kelime bulunmaktadır. 1143’te Portekiz, bağımsız krallığını ilan ettikten sonra, 1290 yıllarında Portekiz Kralı Denis, İlk üniversiteyi Lizbon’da kurulmasını, Kaba Latincenin kullanılmasını ve bu dile de Portekizce olarak adlandırılmasını buyurmuştur.

Günümüz modern Portekizce, Galiçyaca – Portekizce dillerinden gelişmiştir. İki farklı dil olmalarına rağmen, Galiçyaca ve Portekizce birbirlerine son derece benzer dillerdir. Bu dilleri konuşan kişiler, iki dilin arasındaki farkın İngiliz İngilizcesi ve Amerikan İngilizcesi arasındaki ayrım kadar oldukça az olduğunu söylemektedirler.

portekiz, portekizce

Portekizce 

Portekizce dili, 10 ülkenin ve bazı bölgelerin resmi dili olarak kullanılmaktadır. Bu ülkeler ve bölgeler arasında Brezilya, Mozambik, Angola, Portekiz, Gine Bisav, Doğu Timor, Ekvator Ginesi, Makao Özel Yönetim Bölgesi, Yeşil Burun Adaları, São Tomé ve Príncipe gibi ülke ve bölgeler vardır. 15 ile 16. yüzyıllarda Portekiz kolonileşmesi sırasında Portekizce; Afrika, Asya ve Amerika gibi birçok bölgeye dahil olarak konuşulan bir dil olmuştur. Bütün bu ülke ve bölgelerin resmi yetkilileri ile birlikte Avrupalılar, Portekizceyi bir köprü vazifesi gören bir dil olarak iletişimi sürdürmek adına kullanmıştır. Ayrıca, Asya’da Roman Katolik misyonerleri tarafından Hristiyanlık dinini yaymak üzere de kullanılmış bir dildir. Bugün, Hindistan, Sri Lanka, Malezya ve Endonezya gibi Asya ülkelerinde hala Portekizcenin izleri görülmektedir. Güney Amerika’nın yerli kabilelerin de ise, Portekizce diğer dillerle etkileşerek  kreyollar oluşturmuştur.

Portekizce Konuşulan Ülkeler

Portekizce, dünyada en fazla konuşulan 9. dil olmak ile birlikte yaklaşık 280 milyon aktif konuşana sahip olan bir dildir. Bu dili, ikinci dil ya da yabancı dil olarak öğrenen çok fazla insan vardır. Ayrıca, İspanyolcadan sonra en fazla konuşulan Romen dillerinden biridir. Portekizce konuşan kişi popülasyonunda birinci sırayı Brezilya almaktadır. Günümüzde yaklaşık 212 milyon kişi Brezilya’da Portekizce konuşmaktadır. Ayrıca, Amerika 639.000, Kanada ise, 222.000 Portekizce konuşmaktadır. Portekizce,( https://www.britannica.com/topic/Portuguese-language) Portekiz topraklarında doğsa da ülkenin coğrafi yüzölçümü küçük olduğundan burada 10 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. Diğer yandan Brezilya’nın başkenti São Paulo’da sadece 12 milyon Portekizce konuşan vardır. Aynı dil olsalar dahi, Avrupa Portekizcesi ve Brezilya Portekizcesi arasında farklılıklar vardır. Bu noktada Portekizce Türkçe çeviri yapacak tercümanların mutlaka aynı dilin iki kullanımı hakkında da bilgi sahibi olması gerekmektedir. Okeanos Tercüme bürosu, Portekizce tercümanlarını seçerken iki kültürün de bilincini edinmiş, donanımlı ve dilde yetkin kişiler olmasına özen gösterir.

portekizce türkçe çeviri

Portekizce Türkçe ve Türkçe Portekizce Çeviri

Çevirisine ihtiyaç duyulan belgeler, metinler ve içerikler arasında diploma, transkript, sabıka kaydı, bekarlık belgesi, evlilik belgesi, doğum belgesi, nüfus kayıt örneği ilk akla gelenler olarak sıralanabilir.

İlaveten, ticari belgelerden, ticaret sicil gazetesi, faaliyet belgesi, vergi levhası, vekaletname, imza sirküleri, kullanım kılavuzu, katalog, broşür, web sitesi, yazılım, otomasyon olarak gelir.

Akademik ya da tıbbi makaleler, sağlık raporu, tez ya da ödevler, mahkeme evrakları ve sözleşmeler bulunmaktadır.

Belirli bir uzmanlık alanının terminolojisine hakimiyet gerektiren söz konusu içerikler teknik, hukuki, tıbbi, ticari, akademik vb. terminolojilere hakim Portekizce tercüman kadrosu aracılığıyla gerçekleştirilmelidir. Bunun yanı sıra Portekizce ve Türkçe birbirinden oldukça farklı iki dil, Portekiz kültürü ve Türk kültürü birbirinden farklı iki kültürdür. Dolayısıyla, Portekizceden Türkçeye çeviri, Türkçeden Portekizceye çeviri işlemini gerçekleştirecek olan tercüman kadrosu, Portekizcenin ve Türkçenin dilbilgisel ve anlamsal özelliklerini gözeten, hem Portekiz hem Türk kültürü hakkında bilgi sahibi, her iki dil yönünde de çeviri yapmak üzere yeterli kişilerden oluşmalıdır.

Türkçe Portekizce ve Portekizce Türkçe Çeviri

Doğuda ve batıda Atlas Okyanusu’yla, kuzey ve güneyde ise İspanya ile sınırları kesişen Portekiz, uzun liman şeridi ile yüzyıllardır önemli bir ticaret noktası olmuştur. Günümüzde de hem ticari hem siyasi ilişkilerinde olumlu bir yaklaşım belirleyen ülkenin Türkiye ile ticari ilişkileri de dolaylı ve doğrudan olarak ivme kazanmaktadır. Bu nedenle gelişen Türkçe Portekizce çeviri piyasası, ayrıca Güney Amerika’nın büyük bir bölümünde konuşulan Portekizceden de etkilenmektedir. İki ayrı kıtada var olan dilin üzerinde coğrafi alandan kaynaklı farklılıklar oluşmuştur ve ortaya birçok lehçe çıkmıştır. Dolayısıyla Portekizce çeviri işlemlerinde profesyonel çeviri bürosu eşliğinde kararlar almak, daha kaliteli sonuçların ortaya çıkmasını sağlar. Okeanos Tercüme Bürosu Portekizce tercümanları, Türkçe Portekizce çeviri işlemlerini titizlikler gerçekleştirirken çeviri türü, lehçe ve kültürel farklılıkları muhakkak göz önünde bulundurur.

Portekizce Çeviri ve Tercüme 

Portekizce çevirinin birçok motivasyon kaynağı vardır. Çeviri yaptırmak isteyen kişiler, genellikle Portekiz’e ya da Brezilya gibi Güney Amerika ülkelerine seyahat edecek kişilerdir. Bu kişilerin çeviri yaptırmada eğitim, turistik gezi, diplomatik gezi gibi farklı amaçları bulunur. Eğitim alanında Portekizce çeviri yaptırmak isteyenler; Erasmus, Avrupa Gönüllülük Projesi, Yüksek Lisans gibi Avrupa Birliği destekli projelere katılırlar. Bunun sonucunda Portekizce öğrenci belgesi çevirisi, transkript çevirisi, niyet mektubu çevirisi gibi tercüme ihtiyaçları duyarlar. Diğer yandan turistik gezi yapacak kişilerin de bazı vize belgelerinde Portekizce tercüme aranır. Bu kişiler, tasdikli tercüme istenmesi durumunda Okeanos Çeviri Bürosu Yeminli Portekizce tercümanlarına başvurur. Ayrıca birçok şirket ve devlet kurumu Portekiz ve Güney Amerika ile giyim üretim, makine sanayi, sağlık vb. alanlarda anlaşmalar yaparken Portekizce çeviri talep ederler.

Portekizce çeviri fiyatları için tıklayınız

Portekizce Tercüman 

  • Türkçe ve Portekizce’yi anadil düzeyinde yazıyor ve konuşuyor olmak
  • En az bir terminolojik alanda uzmanlık sahibi olmak
  • Çeşitli dosya formatları, yazılım ve uygulamalarda çalışabiliyor olmak
  • Sorumluluk sahibi ve ekip çalışmasına açık olmak

Yeminli Portekizce tercüman olma şartları ise;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Sabıka kaydının bulunmaması
  • Yazılı ve sözlü tercüme işlemini her iki dil yönünde gerçekleştirebilecek dil yetkinliğine sahip olmak
  • Dil bildiğini lisans diploması ya da dengi bir belge ile ispat edebiliyor olmak
  • Yemin zaptı çıkardığı noterlik makamının bulunduğu il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak

portekizce çeviri

Portekizce İngilizce

Portekizcenin Portekiz dışında, özellikle de Latin Amerika ülkelerinde kullanıldığını, özellikle Brezilyanın ve pek çok ülkenin resmi dili olması, aynı zamanda geniş bir ticari kullanımı olması sebebiyle bir çok dilde çevirileri yapılmaktadır. Özellikle, dünya üzerinde en çok ana dil ve ikinci dil olarak kullanılan İngilizce, ortak dil olarak kullanılması sebebiyle en çok etkileşim içerisinde olduğu dillerin başında Portekizce gelmektedir. Pek çok sebepten dolayı Portekizce İngilizce ve İngilizce Portekizce dil yönlerinde sıklıkla çevirileri yapılmaktadır.

Türkçe Portekizce Çevirisi

Zengin mutfağı, yaz boyu işlek sahilleri ve eşsiz tabiat güzellikleri ile Portekiz, seyahat rotaları arasında ilginin yüksek olduğu ülkelerden biridir. Sadece Portekiz ile sınırlı kalmayan bu durum, Güney Amerika kıtasında etrafı okyanuslar ile çevrili birçok yerleşim bölgesi için de geçerlidir. Bu kültürel zenginlik ise her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapar. Türkiye’den de direkt uçuşların bulunduğu Portekiz’e seyahat etmek isteyen birçok vatandaş vardır. Schengen üye devletlerinden biri olan Portekiz’e gitmek için ise vize almak gerekir. Vize başvurularında Portekizce belge talep eden Konsolosluk ise özellikle uzun dönem seyahatlerinde bunu zorunlu tutar. Böylece Portekizce vize çevirisi ihtiyacı ortaya çıkar. Seyahat amacına bağlı olarak birçok Portekizce belge çevirisi gerekebilir. Bu belgelerden bazıları; Nüfus kayıt örneği çevirisi, pasaport çevirisi, iş anlaşması çevirisi, Portekizce öğrenci belgesi çevirisidir.

Turkce Portekizce ve Portekizce Turkce Ceviri Taleplerinizde Okeanos…

Okeanos, birçok sektöre Portekizce çeviri hizmeti sunarak hem yazılı hem de sözlü tercüme seçenekleri sunar. Alanında uzman Portekizce çevirmenlerimiz ve ekip çalışmasını önemseyen proje yöneticilerimiz sayesinde çevirilerinizi kısa sürede güvenilir sonuçlar ile iletmekteyiz…

Okeanos Tercüme, Türkçe Portekizce ve Portekizce Türkçe çeviri seçeneklerinden yararlanmak ve talepleriniz için info@okeanostercume.com.tr mail gönderebilir veya telefon numaralarımız olan 0212 221 45 21 ve 0553 910 31 32 (Mobil – Whatsapp – Telegram) aracılığıyla bizlere ulaşabilirsiniz.