Yunanca Türkçe Çeviri ve Tercüme

yunanca çeviri ve tercüme

Yunanca, M.Ö, 14. Yüzyıldan beridir var olan Hint-Avrupa dil ailesine mensup dillerden birisidir. Yunanistan’ın resmi dili olan Yunanca, bugün halen, Arnavutluk, Güney Kıbrıs, Bulgaristan, İtalya, Makedonya, Türkiye, Gürcistan, Ermenistan, Ukrayna, Romanya, Moldova, Rusya, Ürdün ve Mısır’da yaşayan yaklaşık 15-25 milyon insan tarafından konuşulmaktadır. Aynı zamanda ABD, Avustralya, Almanya ve diğer ülkelerdeki göçmen topluluklar tarafından da konuşulmaktadır.

Yunanca geçmişten beri sürekli kullanılan bir dil olmuştur. Tarihte ortaya koyulan pek çok eserin dili Yunancadır. Tarih, bilim, sanat, felsefe, matematik, astronomi ve fen bilimleri terminolojisinde pek çok Yunanca kelimeye rastlanmaktadır. Dolayısıyla söz konusu alanlarda Yunanca çeviri ihtiyacı oldukça fazladır.

Yunanca ünlüler kavramını ilk tanıtan yunan alfabesi kullanılarak yazılmıştır. İncillerin orijinal dillerinden biri olması nedeniyle önemi artmış, birçok Batı diline katkıda bulunmuştur.
Kurtuluş savaşı yıllarından beri karşılıklı ilişkiler bakımından çalkantılı bir süreç içerisinde olan Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler 1999 yılı itibariyle işbirliği içinde gerçekleşmiş ve Yunanistan ile diyaloğa dayalı yeni bir döneme girilmiştir. Bu çerçevede iki ülke arasında siyasi istişareler, istikşafi temaslar  ve son yıllarda karşılıklı ziyaretler artmıştır. Yunanistan ile olan ilişkilerimizde diyalog ve işbirliği sürecinin en somut örnekleri ekonomi, ticaret, ulaştırma ve turizm alanlarında görülmektedir. Ayrıca T.C. Ziraat Bankasının Atina, Gümülcine ve İskeçe’de şubelerinin bulunması Yunanistan ile olan bankacılık faaliyetlerimiz de geliştirmiştir.

Aynı zamanda Yunanistan ile Türkiye arasında Kurtuluş Savaşı sonrası dönemde göç mübadeleleri gerçekleşmesi iki ülke arasında eğitim, siyaset ve yerleşim amaçları dahilinde etkileşim sağlamaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün evinin de Yunanistan sınırları içerinde bulunması ve son yıllarda Yunan adalarının turizm tanıtımlarının popülerliği sebebiyle çok sayıda Türk turistin Yunanistan’ı ziyaret etmesine temel hazırlamıştır.

Yunanistan’dan Türkiye’ye ve Türkiye’den  karşılıklı olarak eğitim amacıyla gelen öğrencilere ayrıca burs imkanı sunulmaktadır.

Yunanca Çeviri ve Tercüme Hizmetimiz

Yunanca Teknik Çeviri 

Avrupa Birliği üyesi olması sebebiyle ülkemizden her gün gelişen bir ticaret hacmi olması sebebiyle ihracatı yapılan birçok elektrikli ve elektronik aletlerin, cihazların, teknik ekipmanların kullanım kılavuzu, CE belgesi, katalog, broşür gibi dosyalarının Yunanca teknik tercüme işlemleri gerçekleştirilmektedir. Yunanca teknik çeviri işlemi gerçekleştirilirken terminolojik bütünlük ve doğru teknik terim kullanılması büyük önem taşımaktadır.

 Akademik Yunanca Çeviri 

Akademik kariyer, eğitim, araştırma ve akademik çalışmalar sırasında çok sayıda tez, ödev, araştırma gibi dosyaların Yunanca akademik çeviri işlemine ihtiyaç duyulmaktadır. Akademik dosyalar, matematik, fizik, psikoloji, sosyoloji, felsefe gibi terminolojilerine göre de kategorize edilmektedir. Terminoloji konusunda uzman ve deneyimli tercüme ekibi tarafından çalışmalar yürütülmektedir.

Tıbbi Yunanca Çeviri 

Ülkemizin son yıllarda oldukça gelişen ve dünya genelinde talep edilen sağlık turizmi ve bu anlamda sunulan sağlık hizmetlerinin neticesi olarak Yunanistan’dan da çok sayıda hasta transferi yapılmaktadır.Yunanca tıbbi tercüme  işlemi laboratuvar sonuçları, ameliyat raporları, konsültasyon, radyoloji sonuçları gibi bireysel raporlarda ve sağlık turizmi gerçekleştirmek amacıyla doktor web sitesi, hastane web sitesi, hastane evrakları gibi dosyaların tercüme işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca medikal cihazların kullanım kılavuzu, garanti belgeleri, katalog ve broşürlerinin de Yunanca medikal çeviri hizmetleri gerçekleştirilmektedir.

Hukuki Yunanca Çeviri

Hukuk dünyanın en eski bilimlerinden biridir ve iki ülke arasında meydana gelen tüm ilişkilerde hukuki tercüme  yer almaktadır. Şirket ortaklık sözleşmeleri, uluslararası mahkeme evrakları, taahhütname, tüzük ve yasa maddelerinin Yunanca hukuki tercüme işlemleri gerçekleştirilir. Hukuki çeviri işlemleri yapılırken hukuki terminolojiye hakim olmak çok önemli olup hukuki tercümanın her iki ülkenin hukuki yapısını bilmesi ve terminolojisini bu şekilde şekillendirmesi gerekmektedir.

Finansal Yunanca Çeviri

Yunanca finansal çeviri şirketlerin uluslararası ticari ilişkilerinde, şirket kuruluşu, ortaklık, şubeleşme sırasında bilanço, mali tablolar, finansal rapor ve analizler, banka evrakları gibi dokümanların tercüme ve çevirisinin yapılmasıdır.

Yunanca Yeminli Tercüme

Gerek ülkemizde gerek ise Yunanistan’da kullanılmak üzere bütün resmi belge ve evrakların karşılıklı olarak Türkçe’den Yunanca’ya tercümesi ve Yunanca’dan Türkçe’ye çevirisi ve yeminli tercüme olarak daha sonra belge ve evrakların noterlere tasdik edilmesidir.

Özellikle adliye, nüfus müdürlüğü ve tapu müdürlüklerinde kullanılacak olan, mahkeme kararları, doğum belgeleri, evlenme işlemi için gerekli olan bekarlık belgesi veya evlenme ehliyet belgesi, veraset belgesi gibi evrakların ilgili ülkelerin noterlik veya benzeri makamlardan onaylarının yapılması ve apostil onayının da yapılması gerekmektedir. Aksi durumlarda belgeniz veya evrağınız ile resmi herhangi bir işlem yapmanız mümkün olmayıp tekrar geri götürerek bütün bu onaylarınızın yapılması durumuyla karşı karşıya kalmanız gerekmektedir.

Yunanca Yeminli Tercüman

Yunanca, alfabesi ile başlı başına Türkçe’den farklıdır. Cümle yapısı, gramer yapısı ile farklı bu iki dil Yunanca çeviri yapılırken özellikle hassasiyet gerektirmektedir. Yunanca yeminli tercüman olma şartları;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Sabıka kaydı bulunmuyor olmak
 • En az iki dilde ve iki yönde yazılı ve sözlü çeviri yapabiliyor olmak
 • Dil bildiğini lisans diploması ya da dengi bir belge ile ispat edebiliyor olmak
 • Noterlik makamının bulunduğu il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak

Kaliteli Yunanca çeviri nasıl yapılır?

 • Çeviri yapmanın ekip işi olduğunun bilincinde olunmalı
 • Müşteri ihtiyaç ve talepleri tespit edilmeli
 • Kaynak metni ve kaynak dili iyi analiz etmeli
 • Dosyanın terminolojisi belirlenmeli
 • Terminolojik alanda uzman bir tercüme ekibi belirlenmeli
 • Tercüme dosyasının planlaması teslim tarihi göz önünde bulundurularak yapılmalı
 • Tercüme, edit, kontrol işlemleri yapılmalı
 • Dosyanın mizanpaj kontrolleri ve düzenlemesi sağlanmalı
 • Son kontrolleri yapıldıktan sonra doğru formatta teslim edilmeli

Acil Yunanca Tercüme

Hepimizin çok iyi bildiği üzere hayatın her aşamasında ve her alanında koşuşturma yaşamaktayız. Gerek iş hayatımızda gerek ise sosyal hayatımızda her an yakalamamız gereken süreler vardır. Acele etmek ve de yetiştirmek hayatımızın neredeyse tam ortasındadır.

İthalat ve ihracat işlemlerinde, nüfus müdürlüklerinde yapılacak işlemlerde, tapu işlemlerinde, son güne veya son ana bırakılan ödev veya tez çalışmalarında, adliyede yapılacak işlemlerde ve daha bir çok işlemde kullanılacak olan belge veya evrakların acil olarak tercümeleri ve tercümelerini takiben noter veya apostil gibi onaylarının alınmaları ve gerekiyorsa elden veya kargo ile evrakların teslimatlarını yetiştirmek gerekebilmektedir.

Acil Yunanca tercüme ihtiyaçlarınızda da Okeanos Tercüme olarak uzman ekibimiz ile gereken bütün işlemleriniz mümkün olan en kısa sürede tamamlanarak zamana karşı yarışınızda sizlere hizmet vermekteyiz.

Yunanca Türkçe Çeviri Talepleri

Günümüzde En Çok Talep Edilen Yunanca Tercüme İşlemi Hangisidir?

Türkiye ve Yunanistan’ın sahip olduğu ortak geçmiş ve komşuluk ilişkileri dolayısıyla Yunanca Türkçe çeviri hizmeti günümüzde oldukça fazla talep edilmektedir.

İki ülke vatandaşları arasında gerçekleşen nüfus mübadelesinden dolayı bugün pek çok belgenin Yunanca Türkçe çeviri ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak pasaport, kimlik, nüfus kayıt örneği, evlilik cüzdanı, vekaletname, muvafakatname, diploma, transkript, tapu senedi, doğum belgesi, evlilik belgesi, boşanma belgesi gibi belgeler vize, oturma izni, eğitim, vatandaşlık gibi işlemlerden dolayı çevirisi talep edildiği için Yunanca Türkçe hemen çeviri talep edilen belgelerdir.

Yunanca Türkçe çeviri işlemi iki dilin birbirinden farklı alfabelere ve farklı dil bilgisel özelliklere sahip olmasından dolayı büyük hassasiyet içerisinde gerçekleştirilmelidir. Yunanca, Hint-Avrupa dil ailesi içerisinde kendine ait bir grup içinde yer almaktadır. Türkçe ise Ural Altay dil ailesinin Altay dilleri içerisinde yer almaktadır. Dolayısıyla köken bakımından birbirinden farklı iki dil oldukları görülmektedir. Bunun yanı sıra Türkçe eklemeli bir dilken Yunanca çekimli bir dildir. Sonuç olarak

Yunanca Türkçe çeviri işlemi gerçekleştirilirken bu bilgiler göz önüne alınmalıdır.

Yunanca çeviri talepleriniz, diğer hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi ve teklif talepleriniz için info@okeanostercume.com.tr mail adresimize veya 0553 910 31 32 numaralı Whatsapp ve 0212 221 45 21 numaralı kurumsal hattımızdan müşteri temsilcilerimize ulaşabilirsiniz…

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir