Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Bürosu
Lokasyonumuz
Perpa 34384, Şişli / İstanbul
Mesaj İletin
info@okeanostercume.com.tr
yunanca çeviri ve tercüme

Yunanca Türkçe Çeviri ve Tercüme

Bugünün egemen dili olan İngilizce, geçmiş çağlarda yavaş yavaş gelişmekte ve bu dilin işlevini Latince, Yunanca gibi diller göstermekteydi. Özellikle ilmi ve edebi metinlerde karşılaşılan bu diller, değişen zamana ayna tutması için günümüzde de son derece önemlidir. Latince, kullanımını yitirse de hala çevirileri yapılmakta, Yunanca ise hem kullanılmakta hem de çevirileri ile geçmişe ışık tutmaktadır. İşte Yunanca Türkçe çeviri ve tercüme…

Yunanca ve Özellikleri

Yunanca, Hint-Avrupa dil ailesinin bağımsız kollarından biridir. Yunanistan, Arnavutluk, Güney Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’in bazı bölümlerinde kullanılmaktadır. Bu dil, Yunan alfabesi ile yazılmaktadır ve bu alfabe, 2.600 yılı aşkın kullanılmaktadır. Kayıtları en eskiye dayanan dillerden biri olan Yunanca, yaklaşık 13,5 milyon insan tarafından konuşulmaktadır. Yunanca, geçmişte Akdeniz’in lingua francasıydı. Günümüzde ise hala birçok ülkede geçerliliğini korumaktadır. Avrupa Birliği’nin 24 resmi dilinden biri olan Yunanca, tarih boyunca Klasik Yunanca, Helenistik Yunanca gibi farklı dönemlerden geçmiştir. Aktif olarak kullanılan Modern Yunancanın kökleri ise Bizans İmparatorluğu’na dayanmaktadır. Yunan dilinde kullanılan farklı lehçeler vardır. Ayrıca dil, 19. yüzyılda eğitim ve gündelik kullanımlar için sadeleştirilmiş form; edebiyat, resmi işler için ise daha kurallı olarak kullanılmıştır.

Türkiye-Yunanistan İlişkileri ve Çeviriye Etkisi

Dönem dönem krizler ve tartışmalar yaşayan iki ülke, her ne kadar politik olarak uzak görünse de aynı coğrafyayı paylaşmanın ve komşu olmanın getirdiği ikili ilişkilerden faydalanmaktadır. İki ülkede Akdeniz’de kıyı sahibidir ve zamanında yapılan mübadeleler nedeniyle kültürleri birbirini etkilemiştir. Ticaret, ekonomi, ulaştırma ve turizm sektörlerinde ilişkileri diridir. Yunanistan’ın Türkiye’de yaklaşık olarak 6,8 milyar dolarlık bir yatırımı varken Türkiye’nin de yatırımları 500 milyon dolara yakındır. THY başta olmak üzere ulaştırma alanında da karşılıklı yatırımları vardır. Coğrafi konumları, turizm sektörünü etkilemekte ve her yıl binlerce turist iki ülkeyi de ziyaret etmektedir. Ülkelerin arasında yaşanan siyasi gerilimler ise güncel gelişmelerin takibini zorunlu kılmakta ve çevirileri artırmaktadır. Bu durumlar göz önüne alındığında Yunanca-Türkçe ve Türkçe-Yunanca çeviri faaliyetleri kaçınılmazdır.

yunanca alfabe ve harfler

Yunanca Alfabe ve Harfler

Yunan alfabesi, 24 harften oluşur. 15 sessiz, 7 sesli ve 2 tane birleşik harf bulunur ve okunuşlar farklıdır. Geçmişte Linear B yazı tipi kullanılarak yazılan Yunanca, zamanla Yunan alfabesi ile yazılmaya başlamıştır. Fenikelilerin alfabesinden esinlenmiştir ve kökeni M.Ö. 8. yüzyıla kadar uzanır. Alfabede yer alan sesler, genellikle birkaç harfin bir araya gelmesiyle oluşur. Örneğin, ΜΠ- μπ harf birleşiği sözcüğün ortasında kendinden önce sessiz harf geldiğinde yine B şeklinde okunur. ΜΠ- μπ harf birleşiği ise sözcüğün ortasında kendinden önce sesli harf geldiğindeyse mb şeklinde okunur.

Yunan Alfabesindeki Harfler ve Okunuşları

 • Α- α (alfa)
 • Β- β (beta)
 • Γ- γ (gamma)
 • Δ- δ (delta)
 • Ε- ε (epsilon)
 • Ζ- ζ (zeta)
 • Η- η (ita)
 • Θ- θ (teta)
 • Ι- ι (ıota)
 • Κ- κ (kappa)
 • Λ- λ (lambda)
 • Μ- μ (mi)
 • Ν- ν (ni)
 • Ξ- ξ (xi)
 • Ο- ο (omicron)
 • Π- π (pi)
 • Ρ- ρ (ro)
 • Σ- σ ς (sigma)
 • Τ- τ (taf)
 • Υ- υ (upsilon)
 • Φ- φ (fi)
 • Χ- χ (chi)
 • Ψ- ψ (psi)
 • Ω- ω (omega)

Yunanca Kelimeler

Modern Yunancanın kelimelerinin çoğu, Antik Yunancaya dayanmaktadır. Zamanla kelimelerde değişiklik ve eklemeler yaşanmış ve Türkçe, Latince gibi dillerden kelimeler Yunancaya girmiştir. Bu kelimelerin yapı taşları ise harflerdir. Ancak İngilizce ve Fransızca gibi dillerin dünya çapında kullanımının yaygınlaşması ile Yunancaya bu dillerden birçok kelime ödünç alınmıştır. Makedonca, Bulgarca gibi Güney Slavik dillerinden de yabancı sözcükler geçmiştir. Fakat yukarıda da bahsedildiği üzere Yunan dili geçmişe ışık tuttuğu için birçok Yunanca kelime; edebiyat, felsefe ve bilim alanında diğer dillere geçmiştir.

Üniversitelerin Çağdaş/Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yunanca üzerine çalışmalar yapmak istiyorsanız dil edebiyat bölümlerine giderek akademik ilerleme sağlayabilirsiniz. İlgi alanınıza göre eski ya da çağdaş Yunan dili ve edebiyatı bölümlerini seçebilirsiniz. Türkiye’de bu bölümler için henüz kısıtlı seçenekler olsa da tercih edebileceğiniz üniversitelerden bazıları ve puanları aşağıdaki gibidir.

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 40 353,27336 27613
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 35 296,09068 46223
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) DİL 1 260,54970 59127
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 30 235,30005 69573

 

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puan Sıralama
İstanbul Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) Eski Yunan Dili ve Edebiyatı (Örgün) DİL 52 322,22439 38.597
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) Eski Yunan Dili ve Edebiyatı (Örgün) DİL 41 254,5876 61.410

Yunanca Klavye

Slav dillerinde farklı klavyelere ihtiyaç duyulduğu gibi Yunancada da alfabenin farklı olmasından dolayı klavyeler değişmektedir. Ancak bu klavyelerde ayrıca Latin alfabesi de yer alabilir.

Yunanca klavye örneği

yunanca klavye

Yunanca Sözlük

Yunanca öğrenirken veya bilimsel çalışmalarınız için çeviriler yaparken sözlükten faydalanmanız gerekebilir. Yunanca için Türkçe, İngilizce, Fransızca gibi birçok dilde hem basılı hem de çevrimiçi sözlük bulabilirsiniz. Ayrıca Yunan alfabesi, sözcük aradığınız dilin alfabesinden farklı olduğu için Yunanca klavye kullanarak sözlükten araştırma yapabilirsiniz. Yunanca kelimelere bakarken kullanabileceğiniz bazı sözlükler;

yunanca türkçe çeviri

Yunanca Çeviri ve Tercüme

Yunan dilinin Batı dünyası için önemi büyüktür. Antik Yunan edebiyatında yer alan birçok eser, aynı zamanda Avrupa tarihini de aydınlatmaktadır. Buna ek olarak birçok bilimsel ve felsefi metin geçmişte Yunanca olarak yazılmıştır ve günümüzde bunların da çevirisine ihtiyaç duyulmaktadır. Modern çağda üniversitelerde öğretilen pozitif ve sosyal bilimlerde kullanılan kelimeler, terimler gene Antik, Klasik Yunancaya aittir. Bunlara dayanarak Yunanca çeviri, özellikle akademik alanda çok sık çevirisi yapılan ve hala gün yüzüne çıkmamış birçok bilginin dili olarak yerini almaktadır. Yeni Lahit İncil, Yunan dilindedir ve diğer dillere İncil çevirileri Yunancadan yapılmıştır. Hala üniversiteler bu çevirileri incelemekte, din ve çeviri olgusunu bu bilgilere dayandırmakta ve akademik araştırmalar yapmaktadır. Ayrıca bugün Yunanistan denildiğinde akla turizm olanakları -tarihi ve doğal güzellikler- gelmektedir. Turizmin çeviri sektörüne kazandırdığı olanaklar da önemlidir. Bunun dışında ticari, siyasi ve tıbbi alanlarda Yunanca çevirilerden faydalanılmaktadır. Türkçe- Yunanca tercüme ise hem yakın tarihe dayanmakta hem de siyasi olaylara dayanarak ara sıra yön değiştirmektedir.

Yunanca Yeminli Tercüman

Yunanca, alfabesi ile başlı başına Türkçeden farklıdır. Cümle yapısı, gramer yapısı ile farklı bu iki dil Yunanca çeviri yapılırken özellikle hassasiyet gerektirmektedir. Yunanca yeminli tercüman olma şartları;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Sabıka kaydı bulunmuyor olmak
 • En az iki dilde ve iki yönde yazılı ve sözlü çeviri yapabiliyor olmak
 • Dil bildiğini lisans diploması ya da dengi bir belge ile ispat edebiliyor olmak
 • Noterlik makamının bulunduğu il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak

Yunanca Türkçe ve Türkçe Yunanca Çeviri

Günümüzde En Çok Talep Edilen Yunanca Tercüme İşlemi Hangisidir?

Türkiye ve Yunanistan’ın sahip olduğu ortak geçmiş ve komşuluk ilişkileri dolayısıyla Yunanca Türkçe çeviri hizmeti günümüzde oldukça fazla talep edilmektedir.

İki ülke vatandaşları arasında gerçekleşen nüfus mübadelesinden dolayı bugün pek çok belgenin Yunanca Türkçe çeviri ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak pasaport, kimlik, nüfus kayıt örneği, evlilik cüzdanı, vekaletname, muvafakatname, diploma, transkript, tapu senedi, doğum belgesi, evlilik belgesi, boşanma belgesi gibi belgeler vize, oturma izni, eğitim, vatandaşlık gibi işlemlerden dolayı çevirisi talep edildiği için Yunanca Türkçe hemen çeviri talep edilen belgelerdir.

Yunanca Türkçe çeviri işlemi iki dilin birbirinden farklı alfabelere ve farklı dil bilgisel özelliklere sahip olmasından dolayı büyük hassasiyet içerisinde gerçekleştirilmelidir. Yunanca, Hint-Avrupa dil ailesi içerisinde kendine ait bir grup içinde yer almaktadır. Türkçe ise Ural Altay dil ailesinin Altay dilleri içerisinde yer almaktadır. Dolayısıyla köken bakımından birbirinden farklı iki dil oldukları görülmektedir. Bunun yanı sıra Türkçe eklemeli bir dilken Yunanca çekimli bir dildir. Sonuç olarak

Türkçe Yunanca çeviri işlemi gerçekleştirilirken bu bilgiler göz önüne alınmalıdır.

Yunancadan Türkçeye Çeviri Talepleri Daha Çok Hangi Alandadır?

Yunancadan Türkçeye çeviri talepleri genellikle şu alanlarda olmaktadır:

Turizm ve Seyahat: Yunancadan Türkçeye çeviri turistik yerler, otel rezervasyonları, tur programları ve seyahat dokümanları gibi turizmle ilgili çeviri talepleri sıkça görülebilir.

Hukuk ve Belgeler: Hukuki metinler, anlaşmalar, kontratlar, mahkeme kararları ve resmi belgelerin çevirisi, hukuki ihtiyaçlar için talep edilebilir.

Tıp ve Sağlık: Tıbbi raporlar, sağlık belgeleri, ilaç prospektüsleri ve tıbbi araştırmaların çevirisi tıbbi sektörde sıkça talep edilebilir.

Eğitim: Akademik çalışmalar, ders materyalleri, öğrenci belgeleri ve eğitim içeriklerinin çevirisi eğitim alanında önemli olabilir.

Teknik Dokümanlar: Teknik çizimler, talimatlar, kullanım kılavuzları ve endüstriyel dokümanların çevirisi, teknik sektörde talep edilen bir diğer alandır.

Edebiyat ve Kültür: Edebi eserler, şiirler, romanlar ve kültürel içeriklerin çevirisi, edebiyat ve kültür alanında ihtiyaç duyulabilir.

Web Siteleri ve İnternet İçerikleri: Yunanca web sitelerinin Türkçeye çevirisi, çevrimiçi varlığı olan şirketler ve organizasyonlar için önemli olabilir.

Film ve Medya: Altyazı çevirileri, film senaryoları ve medya içeriklerinin çevirisi, eğlence ve medya sektöründe talep görebilir.

İş Dünyası: İş belgeleri, ticari yazışmalar, sunumlar ve iş teklifleri gibi iş dünyası dokümanlarının çevirisi de sıkça talep edilen bir alandır.

Kişisel Belgeler: Doğum ve evlilik belgeleri, diplomalar, sertifikalar ve vize başvuruları gibi kişisel belgelerin çevirisi de ihtiyaç duyulan bir alandır.

Bu alanlar, Yunancadan Türkçeye çeviri taleplerinin sıklıkla geldiği bazı örneklerdir. Ancak herhangi bir çeviri talebi, belirli bir alana sınırlı olmayabilir. Çeviri ihtiyacı, çeşitli sektörlerde ve farklı metin türlerinde ortaya çıkabilir.

Kaliteli Yunanca çeviri Nasıl Yapılır?

 • Çeviri yapmanın ekip işi olduğunun bilincinde olunmalı
 • Müşteri ihtiyaç ve talepleri tespit edilmeli
 • Kaynak metni ve kaynak dili iyi analiz etmeli
 • Dosyanın terminolojisi belirlenmeli
 • Terminolojik alanda uzman bir tercüme ekibi belirlenmeli
 • Tercüme dosyasının planlaması teslim tarihi göz önünde bulundurularak yapılmalı
 • Tercüme, edit, kontrol işlemleri yapılmalı
 • Dosyanın mizanpaj kontrolleri ve düzenlemesi sağlanmalı
 • Son kontrolleri yapıldıktan sonra doğru formatta teslim edilmeli

okeanos tercüme

Türkçe Yunanca Çevirisi Taleplerinizde Okeanos Tercüme…

Kaliteli ve güvenilir çevirileri ile müşteri memnuniyeti kazanan Okeanos Tercüme, Yunanca- Türkçe / Türkçe Yunanca çevirilerinde de uzman çeviri kadrosu sayesinde sizlere hizmet vermektedir.

Bütün dillerde çeviri talepleriniz ve detaylı bilgi için info@okeanostercume.com.tr adresimize mail gönderebilirsiniz,  ya da 0212 221 45 21 veya 0553 910 31 32 numaralı MOBİL / WHATSAPP / TELEGRAM hattımız aracılığıyla bizlere ulaşabilirsiniz.