Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Bürosu
Lokasyonumuz
Perpa 34384, Şişli / İstanbul
Mesaj İletin
info@okeanostercume.com.tr
işaret dili

İşaret Dili Tercümanlığı

İşitme engeli ve konuşma zorluğu çeken bireylerin iletişim amacıyla ile kullandıkları, el hareketleri ve yüz mimiklerinden oluşan görsel iletişim şekli olan, işaret dili ve tercümanlığı konusunda bilgilere, işaret dili tercümanı ve işaret dili çeviri hizmetlerimiz ile ilgili detaylı bilgiye yazımızın devamından ulaşabilirsiniz…

İşaret Dili Nedir?

İşaret dili, el veya görsel semboller, harfler kullanarak işitsel aracı olmaksızın iletişim kurulmasını sağlayan bir dildir. Birden çok işaret dili vardır ve bu işaret dilleri, milletlere göre farklılık göstermektedir. Her işaret dilinin kendine uygun bedensel ifade edilen harfleri ve hatta dil bilgisi yapısı vardır. Bu nedenle bir ülkeye ait işaret dilini başka bir ülkede kullanmak doğru değildir. Çünkü bu diller evrensel değildir. Fakat aralarında benzerlikler olması yadsınamaz bir gerçektir. Nihayetinde bugün İngilizce ve Almanca arasında da benzerlikler vardır; ancak bu iki dili birbiri yerine kullanmak mümkün değildir.

İşaret Dilinin Özellikleri

İşaret dili, düşünülenin aksine yapay değil; doğal bir dildir ve görseldir. Yani doğduğunda sesli iletişim kuran bireylerin ana dilini edinmesi gibi işitme engelli doğan bireyler de zaman içinde kendi ülkesinin ve hatta öbür ülkelerin işaret dillerini kolaylıkla kavrayabilir. Ayrıca bu dil, sadece işitme engelli bireyler tarafından kullanılmamaktadır. Günümüzde işaret dili öğrenmek için birçok kurs açılmıştır ve sesli iletişim kuran diğer bireyler bu dili öğrenmekte ilgilidir.

türk işaret dili alfabesi
Türk işaret dili alfabesi

İşaret Dili Alfabesi

Şu an dünyada kaç farklı işaret dili olduğu net olarak bilinmemektedir; fakat Ethnologue, yaklaşık olarak 144 tane işaret dili listelerken SIGN-HUB 200’den fazla olduğunu bildirmektedir. Bazı işaret dillerinin yasal olarak kabulü varken bazıları ise yerel bölgelerde konuşulmaktadır. Türk İşaret Dili’nde 29 adet harf vardır ve bu harflerin parmakları kullanarak gösterimi aşağıdaki gibidir.

Ayrıntılı bilgi ve görsel anlatım için tıklayınız

TİD Eğitim Portalı tıklayınız…

TDK (Türk Dil Kurumu) İşaret Dili tıklayınız…

İşaret dilinin aynı diğer diller gibi doğal bir dil olması ve milletlerarası farklılık göstermesi bu dilin tercümesine ihtiyaç doğurmaktadır. Yukarıda resimlendirilen Türk İşaret Dili alfabesi, Amerikan alfabesine göre farklıdır. İşaret dili tercümanları da aynı diğer dillerde olduğu gibi belirli işaret dilinden hedef dile ya da tersi şekilde çeviri yapmaktadır. Ancak bu sefer işitsel ögelerden ziyade eller, parmaklar kullanılmaktadır. Çeviri yapılan kişiler işaret dili bilmediğinde tercümanlar, işaret dilini yazılı dile aktarır. İşaret dili çevirmenliği yapan kişiler; el hareketlerini hızlı şekilde okuyabilme, aktarırken mesajı açık ve tutarlı bir şekilde iletme gibi hususlara dikkat etmelidir. Ayrıca iki dile de gerek dil bilgisi gerek harflerin okunması adına hakim olmalıdır.

İşaret Dili Çeviri

Diğer dillerin çevirisinden farklı olarak işaret dillerinde çeviri yaparken iki sesli dil değil; bir sesli bir ise sembol dili kullanılır. Bunun neticesinde aslında aynı millete bağlı olan ve benzerlikler taşıyan iki dil arasında çeviri yapılmış olur. Örneğin Türk işaret dili çevirisi yapılırken dil, aslında görsel sembolleri okuyamayan kişilere sözlü iletişim kanalları yoluyla aktarılır. Aynı durum sözlü iletişim kanallarını takip edemeyen ve işaret dili kullanan kişiler için de geçerlidir. Bu noktada aynı diğer dillerde olduğu gibi doğal bir çeviri süreci takip edilir. Kaynağına indiğimizde işaret dillerinin doğal diller arasında yer alması da bu durumu kolaylıkla açıklar. Farklı ülkelerin kendi işaret dilleri arasında da çeviri yapılma durumları olabilir. Ancak bu durumda işaret dili tercümanı hem ana dilinde hem diğer dilin işaret dilinde uzman olarak çalışmalıdır.

İşaret Dili Tercümanlığı Sertifikası Ne İşe Yarar ve Nasıl Alınır?

İşaret dilinden çeviri yapabilmeniz için -özellikle de resmi olarak bu işi yürütüyorsanız- işaret dili tercümanlık sertifikasına sahip olmanız gerekir. Ancak üniversiteden 4 yıllık Lisans bölümü mezunu olarak da işaret dili tercümanı olabilirsiniz. Şu anda dünyada 2 üniversitede Türk İşaret Dili Tercümanlığı bölümü vardır. Bunlardan birisi ABD’de Georgia Eyalet Üniversitesi, diğeri ise Ankara Üniversitesi’dir. Bunun dışında halk eğitim merkezlerinde ya da çeşitli özel kurumlarda verilen işaret dili öğretici/tercüman kurslarına katılarak sertifika sahibi olabilirsiniz. Ayrıca MEB 120 saatlik dersler ile sınav yaparak başarı durumuna göre tercümanlık sertifikası vermektedir. Yaklaşık 2,5 aylık bir süreçtir. Bu gibi sertifikalar hem bürolarda hem de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı gibi devlet kurumlarında geçerlidir. İSMEK gibi birçok kurumda işaret dili öğrenme dersleri, belediyeler tarafından verilmektedir.

işaret dili tercümanlığı

İşaret Dili Tercümanı Nasıl Olunur?

Türkiye’de faaliyet gösteren İşaret Dili tercümanları için Tid (Türk İşaret Dili) tercümanı nasıl olunur sorusunun yanıtlanması daha doğru olacaktır. Özellikle milli eğitim destekli birçok İşaret Dili kursu il ve ilçelerin halk eğitim merkezlerinde açılmaktadır. Ülkemizde her yıl İşaret Diline olan merak artmakta ve bu konuda farkındalık gelişmektedir. Artık sadece Türk İşaret Dili değil, bunun yanında yurt dışında işitme engelliler ile kolayca iletişime geçebilmek için Amerikan İşaret Dili gibi farklı ülkelere ait işaret dilleri de öğrenilmektedir.

Devlet destekleri kursların yanı sıra dil merkezleri ve kurslarında da İşaret Dili eğitimi alabilirsiniz. Eğitimlerin sonunda elinizde bir sertifika olacaktır. Ayrıca Özel Eğitim Öğretmenliği bölümüne gittiğinizde de İşaret Dili eğitiminin olduğu dersler alabilirsiniz. Aslında şu an birçok üniversite bölümünde seçmeli ders olarak İşaret Dili öğretilir. Bu alanda kariyer planlayanlar için bu derslerin açılması büyük bir şanstır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın İSMEK benzeri kurumlarda açtığı İşaret Dili kurslarını takip edebilirsiniz. Bu kurslar sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarınız ile yeterli tecrübe edinerek tercümanlığa başlayabilirsiniz. Online İşaret Dili kursları da birçok eğitim sitesi tarafından ücretsiz olarak açılmaktadır.

Yeminli İşaret Dili Tercümanı Nasıl Olunur?

İşaret dilinde Yeminli Tercüman olmak istiyorsanız bu unvanı noterlerden almanız gerekmektedir. Yeminli tercüman olmak için gerekli belgeleri hazırladıktan sonra bunu tercümanlık yapmak istediğiniz notere sunmalısınız ve noterde sizin yeminli tercüman olabileceğinize kanaat getirmelidir. Yeminli tercüman olmak için ihtiyacınız olan bazı belgeler şunlardır;

  1. Sabıka kaydınızın olmaması ve
  2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekmektedir
  3. Herhangi bir yeminli tercüme bürosu çatısı altında çalışıyor olmanız ve
  4. Yeminli tercüman unvanını verecek olan noterliğin il sınırları içerisinde oturduğunuzu gösterir ikametgâh belgesine sahip olmanız gerekmektedir
  5. Ve son olarak en önemlisi de Tercümanlık yapmak istediğiniz yabancı dili iyi derecede bildiğinizi gösterir üniversite diploması, dil okulu sertifikası ve benzeri herhangi bir resmi evraka sahip olmanız gerekmektedir.

İşaret Dili Tercümanının Görev Sorumlulukları

İşitme ya da konuşma engeli bulunan kişiler ile sözlü iletişim gerçekleştiren kişiler arasında bir köprü olan İşaret Dili tercümanlarının görev ve sorumluluklarını kurallarına uygun şekilde yerine getirmesi çok önemlidir. Dünyada kaç milyon işitme engelli olduğu henüz tam olarak saptanamasa da Türkiye’de yaklaşık olarak 90.000 işitme engelli vardır. Toplumda genel işleyişin sağlanması için ise İşaret Dili tercümanları Tid çevirilerinde dikkatli davranmalıdır.

İşaret Dili tercümanlarının görev ve sorumluluklarından bazıları şunlardır;

 • Görsel kanallar profesyonel olarak kullanılmalıdır.
 • Hareketlerde karışıklık yaratmamak için açık ve net olunmalıdır.
 • Tercümesi yapılan İşaret Dilinin dil bilgisi yapısına özen gösterilmeli, Tid cümlelerinde ögeler karıştırılmamalıdır.
 • İşaret Dilinde tercüman bilirkişi olanlar mahkeme kurallarına dikkat ederek çeviriyi eksiksiz ve yorumsuz aktarmalıdır.
 • Bilirkişi tercüman olmak isteyen kişilerin adalet komisyonlarınca belgelerinin yeterli bulunması gerekir. Adalet komisyonu belgelerde ya da kriterlerde hata tespit ederse bilirkişi tercüman olamazsınız.
 • Hazırlıklı hazırlıksız konuşma pratikleri, İşaret Dili tercümanlığında önemlidir. Hazırlıksız konuşma Tid için sorun teşkil eder. Tercümanlığa başlamadan önce rahat ve dinamik hissetmek gereklidir.

işaret dili tercümanlığı ücretleri

İşaret Dili Tercümanı Ücretleri

Doğal dillerden biri olan ve dünyada milyonlarca kişi tarafından konuşulan, sesletim yerine vücut dilinin kullanılması ile aktarılan dile İşaret Dili denir. İşaret dilinde karşılıklı olarak anlaşmak için görsel kanallar kullanılır ve bu sadece el işaretleri ile sınırlı değildir. Ülkelerin kendine ait İşaret Dili vardır ve bu işaret dilleri ayrı dillerdir. Bu nedenle Türk İşaret Dilini bilen ve anlayan biri, Amerikan İşaret Dilini anlamaz. İşaret dillerini ülke bazında farklı ve eşsiz diller olarak düşünmek gerekir. Bazen benzerlikler ve ortak özellikler bulunabilir. İşaret dili bilmeyen kişiler, işitme engelliler ile iletişim kurarken İşaret Dili tercümanı kullanırlar. Bu sayede iletişim kesintisiz olarak gerçekleşir ve İşaret Dili tercümanı çeşitli alanlarda çalışma fırsatı bulur. Ancak İşaret Dili tercümanı olmak için taşımanız gereken bazı özellikler vardır.

İşaret Dili Tercümanlığı Maaşları

Tercüman ücretleri, hangi alanda iş yaptığınıza göre her dilde değişkenlik göstermektedir. Öncelikle İşaret Dili tercümanı yargı adalet alanında adli tercüman olarak çalışabilir. Bu noktada davalara ya da adalet komisyonlarınca çağrıldığı sürece iş yapma imkanı bulacaktır. Ücretler ise genellikle hakimin inisiyatifine bağlı olarak yüksek mahkemelere gidildikçe artar. Mahkeme tercümanı olmanın yanı sıra iş kurumu aracılığıyla medya, hastaneler ve bürolarla da çalışabilir. Medya kanalları işitsel ve görsel yayınlar olduğundan işitme engelliler için çoğu kanal, bir İşaret Dili tercümanını ekranın sağ ya da sol alt kısmına yerleştirir. Bu sayede yayın akışı daha fazla kitle tarafından takip edilebilirken İşaret Dili tercümanları medya sektöründe tam zamanlı iş olanakları bulur. İşaret Dili Öğretmenliği ise bir diğer iş fırsatıdır. Milli Eğitim destekli kurumlarda, özel okullar da ya da dil kurslarında İşaret Dili tercümanı ya da öğretmeni olarak çalışma imkanı yakalayabilirsiniz.

İşaret Dili Tercümanı İş İlanları

Okeanos bünyesinde işaret dili tercümanı olarak çalışmak isterseniz, İnsan Kaynakları sorumlumuz ile irtibata geçebilir, kısa özgeçmişinizi, deneyimlerinizi ve belgelerinizi bizlere iletişim kanallarımız ile iletebilirsiniz…

İşaret Dili Tercümanlığı ve Çevirisi Hizmeti

Yıllardır sağladığı güvenilir ve kaliteli çeviri hizmetleri ile Okeanos Tercüme, İşaret dili tercümeleriniz için de hızlı ve uygun çeviri imkanlarını sizlere sunuyor. Tercüman kadrosunda bulunan yeminli işaret dili tercümanları ile sizlere kurumsal çözümler sunmaktadır. İşaret dili hizmet alanlarımız:

 • Noterler (yeminli tercüme)
 • Nikah daireleri (yeminli tercüme)
 • Ticaret ve Sanayi Odaları (yeminli tercüme)
 • Tapu Müdürlükleri (yeminli tercüme)
 • Toplantı, davet, basın açıklaması gibi organizasyonlar
 • Hastane ve kliniklerde muayene esnası ve tedavilerde
 • TV programları
 • Haber programları
 • Dizi çekimleri
 • Ve benzeri

Şirket Bünyesinde İşaret Dili Tercümanı ve Çeviri Hizmetlerimiz

Şirketlerin bünyesinde işitme engelli personellerine yönelik düzenlemiş oldukları iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, işe alım oryantasyonu ve oryantasyon eğitimleri, insan kaynakları programları ve motivasyon organizasyonları, beyaz yaka pratik işaret dili eğitimleri gibi hizmetlerimiz bulunmaktadır. Talep doğrultusunda benzeri ihtiyaçlarınıza özel organizasyonlar da geliştirilebilmektedir.

İlaveten, işitme engelli personel alımlarında, cv değerlendirme, işe alım mülakatları ve performans ölçümleri ve değerlendirmelerinde talebiniz doğrultusunda hizmet verilmektedir.

Detaylı bilgi ve teklif talepleriniz için arayabilirsiniz…

 Genel Katılıma Açık ve Kişiye Özel İşaret Dili Eğitimi Hizmetimiz

Dönemsel olarak genel katılıma açık, online veya örgün “pratik işaret dili eğitimleri” veya katılımcıların seviyelerine göre göre “ileri düzey eğitimler” düzenlenmektedir. Talep doğrultusunda işaret dili eğiticilerimiz ile bire bir kişiye özel de ders verilmektedir.

İşaret dili çeviri hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için info@okeanostercume.com.tr adresimize mail atabilir, ya da 0212 221 45 21 veya 0553 910 31 32 numaralı MOBİL / WHATSAPP / TELEGRAM hattımız aracılığıyla bizlere ulaşabilirsiniz.