Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Bürosu
Lokasyonumuz
Perpa 34384, Şişli / İstanbul
Mesaj İletin
info@okeanostercume.com.tr
acil noter onaylı tercüme

Noter Onaylı ve Tasdikli Tercüme

Dünya üzerinde konuşulan birbirinden farklı yüzlerce dil vardır. Bu dillerin bazıları politik ve ekonomik güçler etkisiyle yaygınken bazıları ise daha az konuşulur ve hatta yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Dillerin canlılığını koruyan ve aralarındaki bağın sağlamlaşması sağlayan zincir ise çeviri halkasıdır. Bu halka sayesinde dil bariyerleri yıkılır, toplumların kültürleri kaynaşır ve bilgiye erişim kolaylaşır. Çeviri, iki dili birebir aktarmanın ötesinde daha birçok işleve sahip temelleri sağlam bir bilim dalıdır. Ayrıca çevirinin birçok türü ve alanı vardır. Profesyonel bir çevirmen çeviride uzmanlığını belirlemiş bir çevirmendir. Bir çevirmen, noter tasdikli tercüme yapabilir ya da bir firmanın uluslararası ilişkiler bölümünde çalışabilir. Noterli çevirinin sorumluluğu ve gerektirdikleri diğer çeviri türlerine göre farklıdır. Noter onaylı ve tasdikli tercüme hakkında detaylar…

Noter Onaylı Tercüme Nedir?

Noter işlemi üzerinde yeminli tercüman kaşe ve imzasının bulunduğu evrakın noterlikler tarafından onaylanma süreci olarak tanımlanabilmektedir.

Yeminli tercümesi yapılan evrağınız noter onayı ile birlikte resmiyet kazanmaktadır. Bu sayede resmi kurumlarda kullanılabilir hale gelmektedir.

noter onaylı tercüme

Hangi Durumlarda Gerekmektedir?

  • Konsolosluklara yapılan vize ve vatandaşlık işlemleri esnasında,
  • Çalışma ve oturma izni çıkarabilmek için,
  • İthalat ve ihracat işlemlerinde,
  • Yurt dışında eğitim sürecine devam etme durumunda,
  • Yurt dışında evlenme ve boşanma gibi süreçlerde,
  • Yabancı ortaklı şirket kuruluş işlemlerinde,
  • Vekalet verme işlemlerinde,
  • Gayrimenkul alım satım işlemlerinde,
  • Yurt içi ve yurt dışında kullanılacak bütün resmi evraklarda,

Genel olarak yukarıda belirtilen ve benzeri işlemlerde bu hizmet talep edilmektedir.

Söz konusu süreçler ve belgeler kişilerin hayatında son derece büyük önem teşkil etmektedir. Bundan dolayı büyük hassasiyet, özen ve dikkat gerektirmektedir. Profesyonel bir tercüme bürosu ile işbirliği yaptığınız sürece gözünüzde büyüyen tüm bu işlemler kolaylıkla çözüme kavuşmaktadır.

Kimler Tarafından Yapılır?

Bir çevirmenin noter onaylı tercüme yapabilmesi için yeminli tercüman olması şarttır. Aksi durumlarda çeviriyi yapsa da muhakkak yeminli tercümana kontrol ettirerek kaşelemesini beklemelidir. Fakat bu da yeterli değildir. Yeminli Tercüme ile Noter onaylı tercüme arasında da bir fark vardır. Noter onaylı tercüme nihayetinde noterden onay almak zorundadır. Yeminli tercümelere ise o dilde yetkin bir yeminli tercümanın kaşe basması yeterlidir. Yeminli tercümanlar ise diğer tercümanlardan farklı olarak belgeleri çevirerek noter beyanında kaşeleme ya da imzalama görevlerine sahiptir. Bu görevin sorumlulukları yüksektir.

Noter yeminli tercüman, genellikle resmi belgelerin çevirisini yapar. Bu belgeler, devlet kurumlarına ya da yurt dışı temsilciliklere teslim edilir. Tercümenin hatalı olması büyük sorunlara yol açabilir. Örneğin hatalı çevrilmiş bir alt yazının sorumluluğu yanlış çevrilen vize başvuru belgesinin sorumluluğuna göre hafiftir. Çünkü müşteri, alt yazı çevirisini teslim ederek revize edilmesini sağlayabilir. Fakat vize belgesinin yanlış çevrilmesi durumunda kişi ülkeden ret yanıtı alabilir. Bu neticede parası yanar, zamanı gider ve ülke gözünde kredisi düşer. Bu nedenle noter tasdikli tercüme, sadece uzman tercümanlara emanet edilmelidir. Okeanos Tercüme Bürosu, yıllardır noter tasdikli tercümede kaliteli ve güvenilir çeviriler sunmaktadır. Çevirilerinde her zaman %100 başarıyı hedefleyerek hataya yer vermez. Deneyimli yeminli tercümanları, uzun süre resmi belgeler üzerinde çeviriler yapmış, memnuniyet oranı yüksek ve eğitimli kişilerdir.

Yeminli Tercüme ile Onaylı Tercüme Arasındaki Fark Nedir?

Yeminli tercüme işleminde söz konusu evrak üzerinde yalnızca yeminli tercüman adı soyadı imzası ve kaşesi bulunmaktadır. Bazı resmi kurumlar da ilgili tercüme ile alakalı olarak onayı talep etmesi üzerine yeminli tercüman tarafından çevrilen evrakın aynı zamanda noter tarafından tasdik edilip onaylanması işlemi ise noter onaylı tercüme olarak adlandırılır.

Noter Onaylı Tercüme Nasıl Olur?

Pek çok resmi kurum, belirli işlemler dahilinde vatandaşlara yardımcı olabilmek adına, söz konusu işlemler için ihtiyaç duyulan belgelere noter onayı talep etmektedir. Bu işlem, tercümesi yapılan evrak üzerine yeminli tercüman kaşe ve imzasının yapılmasının ardından ilgili evrakın tasdikine uygun bir şekilde hazırlanması ve tercüme işlemini gerçekleştiren tercümanın bağlı bulunduğu noterlik tarafından onaylanmasıdır.

noter tasdikli tercüme

Noter Onaylı Çeviri Nasıl Yapılır?

İngilizce başta uluslararası anlaşmalar olmak üzere her yer de kullanılır ayrıca dünyada birçok farklı dil bulunmaktadır. Bilinen kayıtlı dillerin yanı sıra dünyada bilinmeyen ve çözülmemiş diller de bulunmaktadır. Bu nedenle tercüme tarihin en eski mesleklerinden olma niteliğine sahiptir. Çeviri hizmetlerinin çeşitli alt türleri bulunmaktadır ancak noter onaylı çeviri bunlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Günümüzde kullanılan birçok resmi belge türü vardır. Vize almak, yurtdışında bir okula kayıt olmak ve diğer işlemler için çeşitli resmi belgeler istenebilir. Bu noktada her ülkenin kendi kuralları geçerlidir ve her resmi komitenin kendi uygunluk koşulları vardır. Bu bağlamda çeşitli kurumlar, resmi belgelerin kendi dillerine tercüme edilmesini ve onaylı bir şekilde iletilmesini talep edebilir. Çevirilerin, onayların ve diğer düzenleyici süreçlerin doğru olduğundan emin olmak için noter onaylı bir çeviri hizmeti kullanmalısınız.

Noter Onaylı Çeviri İçin Süreç Nasıl İşlemektedir?

Noter tasdiki, onaylanacak bir belgenin veya nesnenin gerçekliğini kabul eden, ulusal ve uluslararası hemen her alanda kullanılan bir sistem olmasıyla karakterize edilir. Tüm süreç noter huzurunda gerçekleştiğinden çeviri hizmeti veren çevirmenlerin ayrıca başka bir yetkinliği ve bu yetkinliği kanıtlayan belgelere sahip olması gerekir. Bu nedenle resmi belgelerin tercümelerinin yeminli tercüman tarafından yapılması ve noter tasdikli olması gerekmektedir. Bu şekilde belgenin geçerliliği resmi makamlarca kabul edilmiş olur. Noter onaylı tercüme işlemleri için onay süreci belirli bir süre içerisinde gerçekleşmektedir ancak teslim süreci uzun sürebilmektedir. Doğrulamadan sonra, belgenin gerçekliği tercüman ve noterin imzaları ile onaylanır. Belgeler kabul için üst makamlara gönderilecektir. Belge onaylandıktan sonra konsolosluğa gönderilir, konsolosluk resmi belgeyi inceler ve uygun görülmesi halinde apostil onayı verir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra noter tasdikli tercüme uluslararası platformda geçerlilik kazanır.

Noter onaylı çeviri birçok farklı anlamı vardır. Bir belgenin çevirisinin ilk aşaması çok önemlidir ve noter çevirinin doğruluğunu kabul etmez ve göndermezse süreç başlayamadan sona erer. Bu nedenle çevirmenlerin kesintisiz bir akış sağlamak için tüm süreçleri doğru bir şekilde organize etmeleri çok önemlidir. Başvuru yapılan ülkenin kabul şartlarına bağlı olarak, talep edilen belgelerin hazırlanması, sürecin kontrolü ve gerekli formaliteler için belirli son tarihler vardır ve bu sürelerin aşılmaması çok önemlidir.

Noter Onaylı Tercüme Fiyatları

Nitelikli yeminli tercümanlar tarafından yapılan noter destekli çevirilerin ücreti normal çevirilere göre yüksektir. Bunun nedeni, yeminli tercümanın bağlı olduğu noterlerin kaşe ücretleri ve alınan sorumluluklardır. Tercüme ücreti, çevirmek istediğiniz dillere göre değişmektedir ve çoğu tercüme ofisi fiyat listelerini web sitelerinde duyurmaktadır. Noter tasdikli tercümenin ücretini etkileyen diğer değişkenler ise kaynak metnin uzunluğu ve çevirinin türüdür. Hukuk özel alanında yapılan bir çeviri, genel konular üzerine yapılmış bir çeviriden daha yüksek fiyat alır. Bu da hukuk alanının özel bir terminolojisi olması ve hukuki yükümlülükler doğurmasıdır. Hukuki metni yanlış çeviren yeminli tercümana dava açılabilir ve bunun sonucunda tazminat alınabilir. Bu durum yeminli hukuk tercümanlarının son derece titiz ve hiçbir hataya mahal vermeyecek şekilde çalışmalarını gerektirir. Uygun fiyat listesi sunan Okeanos Tercüme, 50’den fazla dilde tercüme hizmeti verirken öğrencilere ve kurumsal şirketlere çeşitli indirimler sağlamaktadır. Tercümede sağladığımız avantajların her birine sitemizin blog yazılarından ve ilgili bölümlerinden ulaşabilirsiniz.

Noter tasdikli tercüme ücretleri için tıklayınız…

Noter Tasdikli Tercüme Yapılan Belge Türleri

Günümüzde noter tasdikli çeviri, en fazla ihtiyaç duyulan çeviri türlerinden biridir. Çünkü birçok alanda geçerliliği vardır ve kurum / kuruluşlar güvenirlik açısından bu tür çeviriyi talep eder. Yeminli tercüme de güvenilirdir ancak noter tasdikli tercüme hatanın sıfırlanması demektir. Noter tasdikli çeviri yapan belgeler, çoğunlukla devlet evrakı ya da resmi dokümanlardır. En fazla çevrilen belgeler arasında pasaport, ehliyet, bilirkişi raporları, vekaletname, nüfus cüzdanı, diploma, transkript ve dava dilekçeleri vardır. Özellikle eğitim alanında yurt dışı okullarda eğitim görecek ya da gören kişiler, denklik belgesi gibi evrakların da noter tasdikli tercümesine ihtiyaç duyarlar. Bu belgeler sayesinde eğitimlerinin Türkiye’de de geçerliliği olur.

Noter Tasdikli Tercüme Talepleriniz…

Bireysel ve kurumsal olarak her zaman acil veya son dakika tamamlanması gereken işlerimiz, evraklarımız veya projelerimiz olmaktadır. Bu durumlarda, tamamlanması gereken işlerimizi en pratik şekilde sonuca gidebileceğimiz ve güvenilir çözüm araştırırız. Bazen de bulduğumuz veya ürettiğimiz çözümlerden sonuç alamaz ve diğer alternatifleri değerlendirerek işlerimizi tamamlayamamanın bizlerde oluşturduğu kaygı ile çözüm aramaya çabalarız. Genellikle karşımıza çıkan ve bize çözüm olarak sunulan her teklifi işi tamamlayabilme arzusuyla kabul ederiz, Bu durumda iki yol vardır artık, işimiz ya zamanında söz verildiği gibi eksiksiz ve düzgün olarak bize teslim edilecektir veya söz verildiği gibi değil, eksik, yanlış veya geç olarak teslim edilecektir.

Sonuç olarak, erteleyerek son güne bırakılan, son dakikada haberimiz olan veya son anda ortaya çıkan işlerimiz veya dosyalarımızda çok büyük stres yaşarız. Bu durumdan dolayı yaşanılan her şey tecrübe olarak bizim ile birlikte kalacaktır. Bütün bu durumlarda, bireysel veya kurumsal olarak 7/24 acil çeviri ve acil tercüme ihtiyaçlarının çözümü noktasında hızlı yanıt verebilen, zamanında teslimatını gerçekleştirebilecek, güvenilir ve çözüm üretebilecek kısacası sizin adınıza krizinizi başarılı bir şekilde yönetebilecek tercüme şirketine ihtiyaç duyarsınız.

Noter yeminli tercümesi istenilen belgeler ile ilgili atılan adımlar genellikle planlanarak yapılmaktadır. Tercümesi yapılacak belge ve evraklar belirlenir, tercüme bürosu araştırılır, fiyat teklifleri istenilir, hatta tasdik maliyetleri öğrenilir. Ancak, bazen planlandığı gibi olmaz. Son anda istenilen evrak, eksik evrak ve talep edilen diğer belgeler için onaylı tercüme talebi doğar. Kişiler planlamadıkları ve ani gelişen bu durumlardan dolayı, zamanı hızlandırmak ve tasarruf edebilmek adına bazı belgelerinin acil olarak onaylı tercümesine ihtiyaç duyarlar.

Güvenilir Tercüme Hizmetinde Okeanos Farkı…

Okeanos tercüme, gelişen teknolojik olanaklardan ve dijital dünyadan faydalanarak çevirilerini de çağın bir adım ötesine taşımaya devam ediyor. Geçmişte kaynak metin teslimi, çeviri, onay, inceleme ve geri gönderim gibi uzun süreçlerin esiri olan noter tasdikli tercümeyi profesyonel yeminli tercümanları ve anlaşmalı noter desteği ile kısa sürede tamamlayarak müşterilerine gönderiyor. Müşteriler çevirilerini online ya da yüz yüze teslim ederek detayları bildiriyor, anında çevirilere başlaması için deneyimli tercüman kadrosu ve editörler bir araya geliyor, ekip çalışmasının sonucunda kaliteli çeviri son ürün ortaya çıkarak noter tasdiklemesi yapılıyor ve müşteriye gönderiliyor. Bu hızlı ve fonksiyonel işlemin sonunda ise Okeanos Tercüme Bürosu, müşterileri ile iletişime geçerek kalite standartlarını yükseltmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Müşteri memnuniyetini birinci öncelikleri arasında tutan firmamız onaylı tercümesini talep ettiğiniz belgelerinizi en kısa sürede tamamlamakta akabinde kontrollerini sağlayarak sizlere son haliyle teslimatını yapmaktadır.

Ülkemizin neresinde olursanız olun, acil olarak talep etmiş olduğunuz belge ve evraklarınızın tercümeleri, mümkün olan kısa sürede tamamlanarak aynı gün içerisinde ÜCRETSİZ KARGO İLE TESLİMAT hizmetimiz olan anlaşmalı kargo şirketine teslim edilerek tarafınıza ulaştırılır…

Siz de Okeanos Uluslararası Çeviri ve Tercüme Bürosu’nun noter onaylı ve tasdikli tercüme fırsatlarından yararlanmak istiyorsanız web sitemizi www.okeanostercume.com.tr ziyaret edebilirsiniz. Dilerseniz de e posta adresimiz info@okeanostercume.com.tr mail atabilir veya telefon hatlarımız olan 0212 221 45 21 ve 0553 910 31 32 aracılığıyla bizlere ulaşabilirsiniz.