Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Bürosu
Lokasyonumuz
Perpa 34384, Şişli / İstanbul
Mesaj İletin
info@okeanostercume.com.tr
farsça türkçe çeviri

Farsça Türkçe Çeviri

Farsça çeviri, Osmanlı Dönemi’nden günümüze Orta Doğu topraklarının Arapça ile birlikte en sık kullanılan dili olan Farsça, bu coğrafyadaki çeviri dilleri arasında önemli bir yere sahiptir. Dünya üzerindeki ortak dil İngilizce olsa da Orta Doğu topraklarında egemen olan iki köprü dilden bir olan Farsça, Tacikistan ve İran gibi ülkelerin de ana dili olarak kullanılmaktadır. Fakat lehçe farklılığı bu iki ülkede öyle barizdir ki iki lehçe arasında dahi çeviriye ihtiyaç duyulabilmektedir. Türkçe Farsça tercüme genellikle siyasi ve ekonomik alanlarda yapılırken geçmişte topraklarımızda yoğun olarak kullanılan bu dilden tarihi araştırmalarda da faydalanmaktayız. Tarihin sır perdelerini aralamak, sağlam anlaşmaları taçlandırmak ve uzman bir çeviri ekibi olarak projelerinize eşlik etmek ilerlememizi tetikliyor. Farsça Türkçe çeviri hakkında diğer detaylar ise yazımızda.

Hem siyasi ve tarihi olarak yakından ilgili olduğumuz, aynı topraklarda ortak tarihe sahip olduğumuz, hem edebiyatımızı, hem de kültürümüzü şekillendiren, günlük hayatımızda kullandığımız dilimiz Türkçemizde sayısız kelimelerin yer aldığı, Farsça. Diğer bir taraftan, gerek komşumuz olan, gerek ise siyasi ve ticari işbirliklerimiz olan, aynı zaman da pek çok sebepten dolayı her geçen gün artarak gelişen ilişkilerimiz olan, İran. Gündelik hayatımızda, öğrenci evrakları, oturum izinleri, gayri menkul alım ve satım, nikah işlemleri veya ticarette Farsça çeviri ihtiyacımız olabilmektedir.

Geçmişten Günümüze Farsça’nın Tarihi

Hint-Avrupa dil ailesinin Hint-İran dillerinin İran öbeğine bağlı olan Farsça (britannica), Antik Pers halkının konuştuğu dilden meydana gelmiştir. https://www.britannica.com/topic/Persian-language

Bugün komşu ülkemiz İran, Afganistan, Tacikistan, Özbekistan ve Basra Körfezi ülkelerinde konuşulan Farsça’nun bu bölgelerde 100 milyondan fazla kişi tarafından konuşulduğu tahmin ediliyor. Bir bu kadar insanın da Farsça’yı Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere diğer ülkelerde kullandığı düşünülüyor.

Yüzyıllarca bizim de hüküm sürdüğümüz Orta Asya, Güney Asya ve Orta Doğu’da prestijli bir kültür dili olarak kendine yer bulan Farsça; Orta Asya, Kafkasya ve Anadolu’daki Türk dilleri üzerinde etkili olmuştur. Arapça ve diğer Mezopotamya dilleri üzerindeki etkisi ise nispeten daha azdır.

Pek çok İslam klâsikleri ve özellikle tasavvufla ilgili kitapların çoğunluğu, İslam dünyasının Arapça’dan sonra ikinci kültür dili olan Farsça ile yazılmıştır. Melodik bir tınısı olan bu dil aynı zamanda şiirseldir de. Birçok şair Farsça dilinde şiirler, kitaplar yazmıştır. Sömürgecilik nedeniyle beş yüz yıl önce Hindistan ve çevresinde ikinci dil olarak kullanılması, Farsçanın Güney Asya’da kültür ve edebiyat dili olarak kabul edilmesine de neden olmuştur. Moğol İmparatorluğu döneminde ise resmi dil yapılmıştır.

İran’da hüküm süren Parsa halkının konuştuğu dilden bugünlere gelen Farsça, kendi içinde; Antik, Orta ve Klasik Farsça olarak üçe ayrılır. Kendi içlerinde de farklı lehçelere bölünür.

farsça alfabe

Farsça Dilinin Özellikleri

Farsça, Arapçadan birçok kelime almış olsa da Arapçayla aynı dil değildir. Fakat iki dil, aynı alfabeyi kullanır. Dil ailesinde Kuzey Hindistan dilleri ve daha uzak olarak İngilizce gibi Avrupa dilleri vardır. Modern Farsçanın dil bilgisi yapıları, eski dönemdekilere kıyasla basittir. Bu durum, dilin zamanla sistemleşmesine bağlı gelişmiştir. Ayrıca İranlılar, kaligrafi sanatını da geliştirmiştir. Farsça lehçeleri arasındaki ayrım fazla değildir. Özellikle Farsi ve Dari arasındaki ayrım daha azdır. Ancak Tacikistan’ın, Sovyetler Dönemi’nde Fars ülkeleri ile iletişimi az olduğu için Tacikçe Rusça kelime içerir. Tacikçenin alfabesi de Kiril alfabesidir. İran, Afganistan ve Tacikistan dışında Irak, Bahreyn, Yemen, Türkiye gibi ülkelerde de Farsça konuşan kesimler ya da göçmen halk vardır.

Farsça Alfabe

Farsça, Arap alfabesiyle yazılan bir dildir. Arap alfabesindeki dillere ilave olarak  گ (g), پ (p), چ (ç) veژ (j) harflerine sahiptir. Toplamda 32 harfe sahip alfabedeki sesler, Arapçada olduğu üzere genizden değil, Türkçede olduğu üzere normal bir şekilde okunmaktadır. Sağdan sola doğru yazılan alfabe İran, Afganistan, Özbekistan, Tacikistan ve Pakistan gibi ülkelerde kullanılmaktadır.

Farsça Klavye

Latin dillerinde olduğu üzere Arap alfabesi kullanılarak oluşturulan klavyelerde bulunmaktadır. İran için Farsça klavye kullanılmaktadır. Online olarak da ilgili klavyeye ulaşma fırsatınız bulunmaktadır. https://pauctle.com/klavye/arap_harfli/ aracılığıyla hem Latin alfabesi hem de Arap alfabesi kullanarak yazma imkanınız bulunmaktadır.

Farsça Sözlük

Özellikle çeviri işlemlerinde kullanılmaktadır. Farsçadan İngilizceye veya İngilizceden Farsçaya gerçekleştireceğiniz tercümelerde http://www.farsidic.com/en/Lang/EnFa  gibi sitelerden faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda halihazırda yayınlanmış birçok Farsça Türkçe sözlük de mevcuttur. Terminolojik olarak teknik, hukuki, tıbbi vb. alanlarda https://www.farsilookup.com/ gibi siteler sizlere yardımcı olacaktır.

farsça nasıl öğrenilir

Farsça Nasıl Öğrenilir?

Bu dili öğrenmeye başlamadan önce alfabesini öğrenmeniz gerekmektedir. Bugün Farsça öğrenebileceğiniz birçok kurs bulunmaktadır. Özellikle zamandan ve paradan tasarruf etmek istiyorsanız, online kurslar bu anlamda size oldukça fayda sağlayabilir.

Hint-Avrupa dil ailesinde bulunan bir dildir. Buna karşın Türkçe ile aynı sözcük dizişine (özne-nesne –yüklem) sahiptir. Eklemeli bir dil olmakla birlikte Almanca ve Fransızca gibi Avrupa dillerinde görülen cinsiyet ayrımına rastlanmaz. Alfabeyi öğrendikten sonra söz konusu temel dilbilgisi kurallarını öğrenmek, bol bol pratik yapmak dili öğrenmenizi kolaylaştırabilir. Ayrıca öğrenmiş olduğunuz kelimeyi belirli bir bağlam içerisinde kullanmanız, pekiştirmeniz açısından oldukça faydalıdır. Dizi, film ve videolar izlemek; kitap, makale ve dergiler okumak aynı zamanda dil öğrenirken eğlenmenize de fırsat verir. Böylelikle Farsça öğrenmek (https://www.persianlanguageonline.com/) kolay bir dil haline gelmiş olur. Önemli olan ise sizin üzerinde ne kadar vakit harcadığınız ve ne kadar zaman ayırdığınızdır.

Türkçe Farsça Sözlük Latin Alfabesi

Yüzyıllar boyunca Farsçanın az değişmesi, geçmiş ve gelecek arasında kolayca köprü kurabilmenizi sağlar. Çalışmalardan bir yıl sonra öğrenciler, genellikle klasik şiirleri okumaya ve alt yazısız ünlü İran filmlerini izlemeye başlar. BBC’nin genişletilmiş Farsça programları ile online olarak dinleme ve okuma pratikleri de yapabilirsiniz. Bir asır önce Farsçanın Güney Asya’nın lingua francası olduğunu ve o bölgenin tarihinde önemli bir yeri olduğunu unutmayın. Farsça, Arapçadan sonra İslam’ın ikinci dilidir ve bu dinin yayılmasında yıllarca bir araç olarak kullanılmıştır. Fars şiiri ise dünya edebiyatının yapı taşları arasında yer almaktadır. Türkçeye de birçok kelime kazandıran Farsçayı bilmeden Osmanlı edebiyatı üzerine araştırmalar yapmak zordur. Türkiye’de de Fars Dili ve Edebiyatı okuyabileceğiniz üniversiteler mevcuttur. Dili öğrenirken ya da çeviri yaparken yararlanabileceğiniz Türkçe Farsça sözlük önerilerimiz;

farsça sözlük

https://pauctle.com/fatr/ 

farsça sözlük_2

https://glosbe.com/tr/fa

İran ile Dış Ticaretimiz

Doğu komşumuz olan İran ile olan ticaretimiz, nüfusu ve konumu sebebiyle bizim için her zaman çok önemli olmuştur. Ancak, son yıllarda Uluslararası ambargolar sebebiyle zor günler geçiren İran ile ticaretimizde beklenilen gelişmeleri sağlayamadığımız ve dış Ticaret rakamlarının önceki yıllara oranla geride kaldığı da gerçektir.

Halen devam eden ticaretimizde ülkemizden İran’ın ithal ettiği ürünlerin başında akaryakıt, demir cevheri ve Çelik, otomotiv parçaları, tarım ürünleri, Sanayi ürünleri, tıbbi ve medical ilaç ve Ürünler gelmektedir.

Ambargo uygulamaları sebebiyle pek çok ürünün ithalatına izin verilmemektedir. 2018 yılı listesine tabi 1.339 ürünün ithalatı yasaktır. Ancak, son gelişmeler ile yaklaşık 47 sanayi ve endüstriyel ürün listeden çıkartılmıştır. Ülkemizin İran’dan ithal ettiğimiz Ürünlerin başında ağaç ürünleri ve levhalar, muz gibi gıda ürünleri, çinko cevheri, kağıt, karton seluloz gibi Ürünler, plastik ve mamülleri, tutkal ve benzeri Ürünler, plastik ve kauçuk hammadde ve mamulleri gelmektedir.

Türkiye – İran Dış Ticaret Rakamları

ÜLKELERE GÖRE İTHALAT – Milyon Dolar – GENEL TİCARET SİSTEMİ
ÜLKE KODU ÜLKELER 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
616 İran 10.546 10.076 6.162 4.801 7.608 7.041 3.608 1.193
ÜLKELERE GÖRE İHRACATIMIZ – Milyon Dolar – GENEL TİCARET SİSTEMİ
ÜLKE KODU ÜLKELER 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
616 İran 4.456 4.142 4.115 5.462 3.861 2.766 2.737 2.254

iran

İran ile İlişkilerimiz

İranlı öğrencilerin yüksek öğrenim için tercih ettikleri yabancı ülkelerin başında ülkemiz gelmektedir. Ülkemizin kültürel yapısı, yaşam imkanları ve okullarımızın cazibesi İranlı öğrenciler için uygun görülmektedir. Diğer ülkeler de Kanada ve İngiltere olarak söyleyebiliriz.

Ülkemizde yüksek öğrenim gören yabancı öğrenciler içerisinde geçtiğimiz yıllarda %5 olan İranlı öğrencilerin oranı geçtiğimiz 2019 yılında %9-10 oranına kadar yükselmiştir. 2020 yılında bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde ve İran’da pandemi ile mücadele olması sebebiyle pek çok öğrenci eğitim ve öğretimlerine uzaktan eğitim ile devam etmekte veya ara vermek durumunda kalmıştır.

Ülkemiz ile dört adet sınır kapısı bulunan İran ile kişisel veya ticari amaç ile gün oldukça yoğun geçiş trafiğimiz bulunmaktadır. İran sınır kapılarımız olan Gürbulak (Ağrı), Kapıköy (Van – demiryolu geçiş), Esendere (Hakkari) ve Borualan (Iğdır) Sınır kapılarımızdan pandemi sebebiyle geçen sene çoğu zaman kapalı olması sebebiyle geçiş sağlanamamıştır. Aynı zamanda karşılıklı olarak gün içerisinde bir çok uçuşa sahip olan havayolu seyahati de geçen sene pek çok kez pandemiden dolayı karşılıklı olarak uçuş gerçekleştirilememiştir. Bu zor şartlara rağmen ülkemize 2020 yılında toplam 385.762 kişi giriş yapmıştır.

Ülkemizde yaşam tarzı, yaşama imkanları ve kültürümüz sebebiyle İranlılar tarafından her zaman yerleşik olarak yaşamak için tercih edilmektedir. Oldukça uzun zamandır yerleşik olarak yaşayan, oturum izni almış veya vatandaşlık almış oldukça fazla İranlı nüfus bulunmaktadır. 2019 yılında uygulamaya alınan 250.000 USD gayrimenkul alımında vatandaşlık hakkı tanınmasıyla ülkemize yerleşen ve vatandaşlık alma hakkı kazanan yeni kişiler ile birlikte bu sayı çok artmıştır. Bu uygulamanın hayata geçmesiyle sadece 2019 yılında 30.000 İranlı vatandaş ülkemize yerleşmiştir. 2020 yılında ilk 11 aylık verilere göre yabancılara satılan konut sayısı 28.718 olup, bunların 6.425 adeti İranlılar tarafından alınmıştır. Geçen sene ülkemizden en çok konut alıp vatandaşlık hakkı kazanan yabancılarda İranlılar ilk sırayı almıştır.

Hangi Durumlarda Farsça Çeviri İhtiyacımız Olabilir?

Doğu’daki komşularımızdan olan İran’ın kullandığı dil Farsçadır. Bu nedenle hem ticari hem siyasi hem de turistik açıdan Farsça zaman zaman karşılaşmamızın mümkün olduğu bir dildir. Ekonomik faaliyetler, lojistik çalışmalar, diplomatik ilişkiler, hem İran’dan bize gelen turistler hem de bizim ülkemizden İran’ın tarih kokan şehirlerini görmeye giden insanlar, ülkemize yüksek öğrenim görmek için gelen öğrenciler, ülkemize yaşamak için gelenler, kısacası, her anlamda, ticari, akademik, hukuki, teknik, tıbbi gerekçe ve ihtiyaçlardan Farsça tercüme yaptırmak durumunda kalabiliyor. Öte yandan başta saç ektirme işlemi olmak üzere birçok estetik ya da farklı operasyon, tedavi için de her yıl binlerce İran vatandaşını ülkemizde misafir ediyoruz.

Özellikle Van gibi illerimizde İran’a sınır olması sebebiyle Farsçanın etkisi çok daha fazla hissediliyor. Bunun dışında inşaat sektöründe çoğunlukla karşılaştığımız İranlı çalışanlar ve onların gerekli işlemleri için Farsça-Türkçe ya da Türkçe-Farsça çeviriye gereksinim duyulabilmektedir.

türkçe farsça çeviri

Türkçe Farsça Çeviri

Türkçe Farsça çeviri, sözlü tercüme ve tercüman taleplerine günümüzde oldukça sık rastlanmaktadır.

Türkçe Farsça ihtiyacına zemin hazırlayan etmenler arasında Türkiye’nin İran’dan ve Afganistan’dan çeşitli sebeplere dayalı olarak göç alması ve bunun sonucu olarak Afgan ve İran vatandaşlarının Türkiye’de ikamet etme, çalışma, eğitim görme, sağlık hizmetlerinden faydalanma, evlenme, bankacılık işlemleri gibi sebeplerden dolayı belgelerinin tercümesine ihtiyaç duyması bulunmaktadır.

 • Diploma,
 • Transkript,
 • Evlilik cüzdanı,
 • Bekarlık belgesi,
 • Boşanma belgesi,
 • Nüfus kayıt örneği,
 • Kimlik,
 • Ehliyet,
 • Sağlık raporu,
 • Doğum belgesi,
 • Vekaletname,
 • Muvafakatname,

gibi belgeler çevirisi en çok talep edilen belgeler arasında bulunmaktadır.

Türkiye’nin İran ile olan ticari ilişkileri bağlamında gerçekleştirdiği ihracat ve ithalat işlemleri gibi süreçler bağlamında da çeviri hizmetine fazlasıyla ihtiyaç duyulmaktadır.

 • Sözleşmeler,
 • Teknik şartnameler,
 • İdari şartnameler,
 • Sertifikalar,
 • Gümrük beyannamesi,
 • Ticari faturalar,
 • Kalite sertifikası,
 • AT Karnesi,
 • Dolaşım belgeleri

gibi içeriklerin bu bağlamda çevirisine ihtiyaç duyulmaktadır.

Farsça Hukuki Tercüme

Zengin kaynakları ve coğrafi yakınlığı nedeniyle Farsça konuşan ülkelerin ticari ilişkileri Türkiye ile her zaman yoğun olmuştur. Bu ticari ilişkilerin doğurduğu birçok prosedür ve belge vardır. İki ülke arasında resmi anlaşmalar yapabilmek ve kanunen bunları ispatlayabilmek ise ancak profesyonel olarak yapılmış Farsça Türkçe tercüme ile mümkündür. Farsça Hukuki tercüme belgeleri arasında ekonomik belgelerin yanı sıra Türkiye’ye İran gibi ülkelerden gelerek yeni yerleşen kişilerin evrakları da bulunabilir. Yeni evlenen birini formül b çeviri ihtiyacı duyarken yerleştikten sonra çocuk sahibi olan birinin de Farsça formül a çeviri yaptırması gerekir. Bu gibi hukuki prosedürler, kişileri kanun önünde ispatlayacağı için Yeminli Farsça tercümanlar tarafından titizlikle tamamlanmalıdır.

Farsça Dili İçin Talep Edilen Diğer Hizmetler

Şirket kurma ve tescil işlemleri esnasında ortaklardan birisi İran veya Afgan uyruklu ise Farsça sözlü tercüme hizmetini zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda yabancı ortaklı şirket kuruluş işlemleri esnasında sözlü tercüme hizmeti sağlaması adına tercümanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Sözlü çeviri hizmetini gerçekleştirecek Farsça tercüman herhangi bir noterlikte yemin zaptı bulunması, Türk vatandaşı olması zorunlu olup hem Farsçayı hem de Türkçeyi akıcı ve anlaşılır bir şekilde konuşması Sözlü çeviri süreci için oldukça önemlidir.

Farsça Türkçe çeviri, Türkiye ve arasındaki ticari, siyasi, ekonomik vb. ilişkiler bağlamında pek çok işlem ve pek çok sebepten dolayı çeviri hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır.

Ticari, hukuki, tıbbi, teknik vb. pek çok terminolojide ihtiyaç duyulan Farsça Türkçe çeviri hizmeti için alanında uzman bir Farsça tercüme bürosu ile çalışılması hizmet kalitesini artırmaktadır. Farsça çeviri hizmeti sağlayan bir tercüme bürosu müşteri memnuniyet düzeyini yukarılarda tutmak adına birtakım çalışmalarda bulunmalıdır. Buna göre;

 • Bünyesinde hem Farsçaya hem de Türkçeye anadili düzeyinde hakim olan tercümanlar bulundurmalı,
 • Uygun Farsça tercüme fiyatları ve zamanında teslimat anlayışıyla kaliteli ve güvenilir çeviri hizmeti sağlamalı,
 • Hizmet kalitesini geliştirmek üzere çalışmalarını yenilemeli ve geliştirmeli,
 • Çözüm odaklı ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalar gerçekleştirmelidir.

farsça ingilizce çeviri

Farsça İngilizce Çeviri

Farsça İngilizce çeviri bugün hukuki, tıbbi, teknik, ticari, edebi, finansal vb. pek çok alanda talep edilmektedir. İran’ın petrol ve doğal gaz rezervine sahip olması diğer ülkelere doğal gaz ihracatında bulunmasına olanak sağlayarak ülkeler arası iletişimin gerçekleşmesine sebebiyet vermektedir. Bu anlamda günümüzde oldukça fazla İngilizce çeviri hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır.

Dil yapısı olarak birbirinden farklı özelliklere sahip olan Farsça ve İngilizce birbirlerinden oldukça farklı özelliklere sahip iki dildir. Bundan dolayı Farsça İngilizce çeviri her iki dile de hakim, her iki dilin özellikleri, kültürleri hakkında bilgi sahibi tercümanlar tarafından gerçekleştirilmelidir.

İngilizce çeviri hukuki alanda düşünüldüğünde iki ülkenin farklı hukuk sistemlerine sahip olduğu aşinadır. İran şeriatla yönetilen bir ülkedir, bundan dolayı yasal düzenlemeleri ve hukuki yaptırımları anadili İngilizce olan bir ülkeye göre daha ağır olabilmektedir. Bundan dolayı Farsçadan İngilizceye yapılacak hukuki belgelerin (mahkeme kararları, sözleşmeler, anlaşmalar, vekaletname, muvafakatname, kanun ve yönetmelikler vb.) çeviri işlemi her iki ülkenin hukuk sistemine, hukuki terminolojiye hakim tercümanlar tarafından gerçekleştirilmelidir.

Farsça Yeminli Tercüme Nedir?

Farsça çeviri evraklarını teslim edeceğiniz kurumun ya da kullanacağınız işlem doğrultusunda yeminli tercüme ve  tercüman desteği almanız gerekebilir. Noterler tarafından yetkilendirilen yeminli tercümanlarca yapılacak çevirilere ihtiyaç duyabilirsiniz. Eğer evraklarınızın çevirisi sonrası bu onay isteniyorsa hizmet aldığınız tercüme bürosuna bu ayrıntıyı da mutlaka ek bilgi olarak vermelisiniz. Onlar sizin yerinize yeminli tercüman ile belgelerini tamamlayacaktır.

Noter Onaylı Farsça Tercüme

Farsça çevirilerde alacağınız ikinci onay ise noter tasdikidir. Sizden yeminli tercüme yanında noter onayı da isteniyorsa bunu da firmaya söylemeniz gerekiyor. Bu işlemi siz de yapabilirsiniz ancak aracı firmanın sizin yerinize bu meşakkatli işlemi yapması çok daha iyi olacaktır. Ödemenizi yaptıktan sonra, noter yeminli tercümanın yaptığı çeviriyi imzalayacak ve işleminiz son bulacaktır.

İran Konsolosluğu Onayı

Yurt dışında kullanacağınız evraka resmiyet kazandıran mühür veya damgaya apostil denilir. Bazen Farsça belgelerinize apostil onayı da istenebilir. Genelde İran, Afganistan ve Tacikistan işlemleri için bu talep edilir. Apostil onayı kaymakamlık veya valilikler aracılığıyla alınır. Ancak, Apostil işlemi Lahey Anlaşmasına imza atmış ve taraf olan ülkelerde kullanılmaktadır. İran Lahey Anlaşmasına imza atmamış olması sebebiyle Apostil onayı kullanılmamaktadır. Bunun yerine yeminli tercümesi ve noter tasdik işlemi tamamlanmış belgenizin son olarak İran konsolosluğundan onay yaptırılması gerekmektedir.

Acil Farsça Çeviri

Acil çeviri hem yazılı olarak hem de sözlü olarak oldukça fazla talep edilen hizmetlerden birisidir.

Ticaret odalarında gerçekleştirilen yabancı ortaklı şirket kuruluş işlemleri esnasında, yabancı uyruklu kişilerin noterliklerde gerçekleştirdiği işlemler esnasında, tapuda gerçekleştirdikleri gayrimenkul alım satım sürecinde, nikah işlemleri için, ithalat – ihracat işlemlerinde ve adliyelerde davaya konu olma süreçlerinde acil çeviriye ihtiyaç duyulmaktadır.

Diploma, transkript, nüfus kayıt örneği, sözleşme, ihale, doğum belgesi, boşanma belgesi, bekarlık belgesi, vekaletname gibi evrakların çevirisi söz konusu olduğunda da acil tercüme hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır.

Acil tercüme işlemi alanında uzman, Farsçanın barındırdığı ahenkli ve edebi dile hakim, deneyimli Farsça tercüman kadrosu aracılığıyla gerçekleştirildiğinde başarıya ulaşmaktadır. Bundan dolayı acil Farsça tercüme hizmeti için profesyonel tercüman kadrosuna sahip bir tercüme bürosuyla çalışmak büyük önem arz etmektedir.

Acil Farsça tercüme hizmeti veren bir tercüme bürosunun acil tercüme hizmetinin yanı sıra bu hizmeti kaliteli ve uygun fiyatlara sağlaması müşterilerinin memnuniyet düzeyini en üst düzeyde tutacaktır.

Farsça Tercüme Bürosu

Tercüme bürosu seçiminde müşteriler için dikkate alınan belli başlı faktörler bulunmaktadır. Buna göre:

 • Çeviri teklifinin hızlı bir şekilde müşteriye sağlanması,
 • Uygun Türkçe Farsça çeviri fiyatı sunulması,
 • Çeviri sürecinin hızlı ilerlemesi,
 • Sağlanan Türkçe Farsça çeviri hizmetinin kaliteli olması,
 • Çeviri işlemi gerçekleştirilen belgenin teslimatının zamanında sağlanması

Gibi ölçütler bir müşterinin seçeceği Farsça tercüme bürosu için ön kriterlerdendir. Müşteri Türkçe Farsça çeviri hizmeti almaya başladığı Farsça tercüme bürosundan zaman içinde belirli talep, ihtiyaç ve beklentilerde bulunmaktadır. Bunlar:

 • Türkçe Farsça çeviri işleminin teknik, hukuki, tıbbi, ticari, akademik, edebi, finansal vb. alanlarda yeterli bilgiye ve terminolojiye sahip Farsça tercüman kadrosu aracılığıyla sağlanması,
 • Türkçe Farsça çeviri sürecinde dil bilgisi, yazım ve imla kurallarına dikkat edilmesi,
 • Teknoloji ve bilimsel gelişmelerle uyumlu bir dil kullanılması,

Gibi talep ve ihtiyaçlar müşteri tarafından beklenebilmektedir.

Farsça yeminli tercüme bürosu da bahsi geçen talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda kendini her geçen gün yenilemeli ve geliştirmelidir.

Okeanos Tercüme şirketi kaliteli çeviri hizmeti arayışı içerisinde olan müşterilerine profesyonel bir Farsça tercüme bürosu olarak alanında uzman ve deneyimli Farsça tercüman kadrosuyla uygun fiyatlara kaliteli ve güvenilir hizmeti sağlamaktadır.

farsça tercüman

Farsça Tercüman

Tercüme büroları artan Farsça tercüman ve çeviri talepleri doğrultusunda kadrolarını genişletmek adına belli ölçütleri göz önüne alarak tercüman alımı yapmaktadır. Buna göre tercüme büroları tarafından hem Farsçaya hem de Türkçeye anadil düzeyinde hakimiyet, belirli bir uzmanlık alanında gelişmiş olma terminoloji ve jargon bilgisi ve deneyim sahibi olma gibi ölçütler doğrultusunda Farsça tercüman alımı yapılmaktadır.

Bugün Farsça tercümanlara ticaret odalarında gerçekleştirilen İran ortaklı şirket kuruluş işlemleri, noterliklerde İran veya Afgan uyruklu vatandaşlar tarafından gerçekleştirilen noterlik işlemleri, İran ve Afgan uyruklu vatandaşların nikah dairelerinde gerçekleştirdikleri evlilik işlemleri, mahkemelerde görülen dava işlemleri, tapudaki gayrimenkul alım satımları, iş toplantıları ve yemekleri, iş seyahatleri ve gezileri gibi işlemler esnasında ihtiyaç duyulmaktadır.

Farsça Yeminli Tercüman

Resmi işlemlerde kullanılacak her türlü belgenizin tercümesini yapabilecek olan tercümanlardır. Noterlik makamlarında Farsça dilini bildiği ve çevirisini yapabileceği ikna olmuş ve tercümana yemin ettirilerek nezdinde tercüme yapabileceğini belgelendirmiştir. Bu sayede bütün resmi belgelerin yazılı ve sözlü tercümesini yapabilmektedir. Yabancı ortaklı şirket kuruluş işlemleri ya da yabancı uyruklu kişilerin noterlik işlemleri, nikah işlemleri gibi süreçler esnasında sıklıkla Farsça yeminli tercümana ihtiyaç duyulmaktadır.

Farsça Yeminli Tercüman İçin Nerelerde İhtiyaç Duyulmaktadır?

Anadilleri Farsça olan iki kişinin evlilik işlemleri esnasında nikah salonlarında kişilerin nikah memuruna beyanlarını, nikah memurunun da kişilere soru ve cevaplarını iletmeleri amacıyla Farsça sözlü tercüme hizmetine dolayısıyla Farsça yeminli tercümana gereksinim duyulmaktadır.

İran, Afganistan, Tacikistan ya da anadili Farsça olan bir kişinin gayrimenkul alım satım işlemler için de  yeminli tercüman talebinde bulunması gerekmektedir.

Ticaret odalarında İran, Afganistan, Tacikistan veya anadili Farsça olan ortakların şirket kurma işlemleri esnasında, şirket kuruluş sözleşmesinin yeminli tercüman tarafından Farsça sözlü tercümesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Noterliklerde pek çok resmi işlem gerçekleştirilmektedir. Bunlardan bazıları vekaletname, imza beyannamesi, taahhütname, şirket sözleşmesi, kira sözleşmesi gibi işlemlerdir. Söz konusu işlemler anadili Farsça olan vatandaşlar tarafından gerçekleştirildiğinde Farsça yeminli tercümana gerek duyulmaktadır.

İran, Afganistan ya da Farsça anadili bir vatandaş adliyede herhangi bir davaya konu olabilir. Bu esnada adliyede Farsça sözlü tercüme işlemi için adli bilirkişi olarak Farsça yeminli tercüman talep edilmektedir.

Farsça Yeminli Tercümanın Sahip Olması Gereken Nitelikler Nelerdir?

 • Herhangi bir uzmanlık alanına (teknik, tıbbi, hukuki, ticari, akademik, finansal, edebi vb.) hakim olmak,
 • Hem Farsçanın hem de Türkçenin anlamsal ve dil bilgisel özelliklerine iyi derecede hakim olmak,
 • Hem Farsçayı hem de Türkçeyi akıcı bir şekilde konuşuyor olmak,
 • Terminolojik bilgi sahibi olmak

gibi nitelikler Farsça yeminli tercüman ve Farsça yeminli tercüme işlemini kaliteli bir şekilde gerçekleştirmesi adına mutlaka sahip olması gereken nitelikler arasındadır.

farsça sözlü çeviriFarsça Sözlü Tercüme

Türkiye ile İran arasındaki ticari işbirliklerinin bir sonucu olarak İranlı iş insanlarının Türkiye’deki gerçekleştirdikleri şirket kuruluş işlemleri,  İranlı ve Afgan vatandaşların çeşitli sebeplerden dolayı Türkiye’ye gelmelerinin bir sonucu olarak resmi kurumlarda gerçekleştirdikleri işlemler için Farsça sözlü tercüme hizmeti talep edilmektedir.

Sözlü tercüme işlemi noter yemini bulunan yeminli tercümanlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Sözlü tercüme işlemini gerçekleştirecek olan yeminli tercümanın hem Farsçayı hem de Türkçeyi iyi bir şekilde dinleme ve konuşma becerisine sahip olması, tercüme sektöründe belli bir tecrübesinin bulunması ve bilgi birikiminin yüksek olması gerekmektedir. Bu şekilde sözlü tercüme süreci daha kolay bir şekilde ilerleyecektir.

Ticaret odalarında sayısız şirket kuruluş işlemleri gerçekleşmektedir. Şirket kuruluş işlemleri esnasında ortaklardan birisi yabancı uyruklu ise şirket sözleşmesinin maddelerinin yabancı uyruklu ortağa anlatılması için sözlü tercüme hizmeti talep edilmektedir.

Son zamanlarda ülkemizdeki İran ve Afgan uyruklu vatandaşların sayısı git gide artış göstermektedir. Bunun sonucu olarak resmi kurumlarda pek çok sebepten dolayı işlem gerçekleştirirler. Noterliklerde vekalet verme, araç satışı, imza beyanı gibi işlemler, tapudaki gayrimenkul alım satımları, nikah dairelerinde gerçekleştirdikleri evlilik işlemleri, adliyelerde görülen dava süreçleri gibi İran ve Afgan vatandaşlar tarafından resmi kurumlarda gerçekleştirilen pek çok işlem için sözlü tercüme hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır.

Farsça Tercüme Fiyatları

Farsça tercüme fiyatları Farsça tercüme talebinde bulunacak müşteriler tarafından merak edilen konulardan birisidir.

Diploma, transkript, kimlik, aile cüzdanı, doğum belgesi, nüfus kayıt örneği gibi pek çok belgenin Farsça noter onaylı tercümesi talep edilmektedir. Farsça noter onaylı tercüme talebinde bulunan müşteriler için tercümenin kalitesi, doğruluğu ve eksiksizliğinin yanı sıra Farsça noter onaylı tercüme fiyatları da büyük önem taşımaktadır.

Bir tercüme bürosunda noter onaylı tercüme fiyatları normal tercüme fiyatlarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Çünkü, noter onayı gerektiren belgeler resmiyet taşıyan belgelerdir ve yeminli tercümanın imza ve kaşesini taşımaktadır. Dolayısıyla karakter sayısının yanı sıra sayfa sayısı gibi ölçütlerde fiyatlarının belirlenmesindeki önemli faktörlerden birisidir.

Noter onayına hazırlanan belgelerin noter tasdiki tercüme bürolarının bağlı bulundukları noterliklerde gerçekleştirilmektedir. Noter onaylı tercümesini talep ettiğiniz belgenizin tercüme bürosu tarafından çeviri işleminin tamamlanmasının ardından noter onayı için noterlikler tarafından belirlenen ücretler de bulunmaktadır. Karakter sayısı, sayfa sayısı gibi ölçütler noterliklerde belirlenen fiyatlar için temel kriterler arasındadır.

Bu noktadaki fiyatları seçeceğiniz kaynak ve hedef dili, evrakların zorluk derecesi, karakter sayısı ve metin uzunluğu, teslimat için verdiğiniz süre, noter onayı, apostil ve konsolosluk onayına ihtiyaç duyup duymamanız gibi etkenler belirler.

Farsça çeviri fiyatları için tıklayınız…

Farsça Çeviri ve Tercüme Taleplerinizde Doğru Tercih…

Katalog, broşür, ISO ve TSE belgesi, teknik şartnameler, kullanım kılavuzları vb. dokümanların çevirisine İran ile Türkiye arasında gerçekleşen ticari, ekonomik, teknolojik alışverişler anlamında ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu teknik belgelerin çeviri işlemi esnasında terminolojik bütünlüğün sağlanması kilit noktadır.

İran ile Türkiye arasında gerçekleşen yasal düzenlemeler bağlamında vekaletname, şirket sözleşmesi, şirket tüzüğü, taahhütname, vergi evrakları, tapu, şirket sunumları, vb. evrakların Farsçadan Türkçeye tercümeTürkçeden Farsçaya tercümesine yönelik talep oluşmaktadır. Her iki ülkenin de hukuk sistemine ve hukuk terminolojisine sahip bir çevirmen veya tercüman, tercümenin kalitesini arttıracaktır.

Profesyonel Farsça Tercüme Bürosu Okeanos…

Farsça çeviri, lehçe çeşitliliği nedeniyle bünyesinde birden fazla Farsça tercüman bulunduran profesyonel bürolara yaptırılmalıdır. Okeanos Tercüme Bürosu, Türkçe Farsça çeviri türünde hukuki, medikal ve diğer alanlarda hizmet veren, çeşitli lehçelerde deneyimi bulunan ve Fars kültürü hakkında bilinçli tercümanlar ile çalışmaya özen göstermektedir. Bize ilettiğiniz Farsça tercüme projelerini gözden geçirdikten sonra istediğiniz lehçede tamamlamak üzere o alandaki terminolojik bilgisi ve deneyimi yüksek Farsça tercümanlarımıza iletiyoruz. Türkçeden Farsçaya çeviri yaparken de lehçe faktörlerine ve Fars kültürü inceliklerine dikkat ediyoruz. Çevirisini tamamladığımız metinlerin hedef kitleye uygun olması ise Farsça Türkçe çeviri işleminin sorunsuz olarak sonlanmasını sağlıyor.

Farsça zengin bir dildir ve doğru, kaliteli ve profesyonel çeviri elde etmek için önemli bir uzmanlık gerektirir.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi profesyonel ve deneyimli Farsça tercüman kadrosuyla müşterilerinin ihtiyaç duyduğu kalitede Farsça Türkçe tercüme ve Türkçe Farsça tercüme hizmeti sağlayan bir Farsça tercüme bürosu olarak faaliyet göstermektedir.

Bizlere dilediğiniz zaman 0212 221 45 21 numaralı sabit hatlarımızdan, dilerseniz de 05539103132 Mobil & Whatsapp & Telegram numaramızdan ulaşabilirsiniz…