Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Bürosu
Lokasyonumuz
Perpa 34384, Şişli / İstanbul
Mesaj İletin
info@okeanostercume.com.tr

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Tercümesi

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme, kalite standartları kapsamında gerçekleştirdiği tercüme prosesi çerçevesinde tüm Güvenlik Bilgi Formu tercümesi, MSDS tercümesi ve MSDS formu çevirisi işlemlerinde alanında uzman tercüme ekibi ile hizmet sağlamaktadır.

MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) ve SDS (Güvenlik Bilgi Formu) Nedir?

MSDS (Material Safety Data Sheet) ve SDS (Safety Data Sheet), firmaların kullandığı kimyasal bir malzeme hakkında potansiyel tehlikeler; sağlık, yangın, reaktivite ve ekolojik bilgilerini belirten, bu ürünlerin kullanımı, tehlike, depolama, taşımaları, acil durumlar, toksikolojik bilgiler, mevzuat bilgisi, üretici firma, ilk yardım tedbirleri gibi birçok konuda detaylı bilgi veren dökümanlardır.

MSDS ve SDS Formlarının Kullanım Amacı Nedir?

Firmaların kullandığı kimyasal maddeler ile ilgili tüm gerekli bilgilere en hızlı şekilde ulaşabilmek ve firma kapsamında bu bilgileri ulaşılabilir şekilde muhafaza etmek ihtiyaç duyulan acil durumlarda ya da kullanım öncesinde detaylı ve gerekli tüm bilgilendirmeleri yapabilmek adına bulundurulmaktadır ve bu bir yasal zorunluluktur.

MSDS ve SDS Bilgi Formları İle İlgili Yönetmelik

Piyasaya arz edilen tehlikeli kimyasal maddelerin ve karışımların insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini, yaratabilecekleri olumsuz durumları, kullanımı, önlem ve tedbirlerine dair güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılmasına dair idari, teknik usül ve esasları Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği ile düzenlendi.

AB CLP Yöönetmeliğine uyum sağlamak amacıyla yayınlanan ve yürürlüğe giren 28848 sayılı “Madde ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında (SEA) Yönetmelik” ile yönetmelik değişti. 13 Aralık 2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 29204 sayılı Resmi Gazetede yeni yönetmelik ilan edildi.

MSDS ve SDS Formlarında Mutlaka Bulunması Gereken Bilgiler

 1. Şirket bilgileri
 2. Ürün içeriği ve bileşimi hakkında bilgi
 3. Tehlikelerin tanımı
 4. İlk yardım tedbirleri
 5. Yangınla mücadele tedbirleri
 6. Kaza sonucu yayılmasını önlemeye dair tedbirler
 7. Kullanma ve depolama bilgileri
 8. Maruz Kalma Kontrolleri ve Kişisel Korunma Bilgileri
 9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
 10. Kararlılık ve Reaktivite Özellikleri
 11. Toksikolojik Bilgi
 12. Ekolojik bilgi
 13. Bertaraf Bilgileri
 14. Taşımacılık bilgisi
 15. Mevzuat bilgisi
 16. Diğer bilgiler

MSDS ve SDS Güvenlik Bilgi Formları, Türkçe yeminli tercümesi düzenlenmeli ve bu şekilde muhafaza edilmelidir. Bu nedenle firmaların ürünlerin Güvenlik Bilgi Formları edinmesinin ardından terminolojye hakim ve kaliteli çevirihizmeti verebilecek tercüme şirketi arayışı kapsamında Okeanos Tercüme şirketi yıllardır iş dünyasının en büyük merkezlerinden biri olan Perpa Ticaret Merkezi’nde hizmet vermektedir.

Okeanos Tercüme, departman sistemi şeklinde düzenlediği ve terminolojik uzmanlığın göz önünde bulundurulması ile planlama yaparak her projeye terminolojiye uygun ve uzman tercüman, editör ve denetmen atamaktadır.

Yılların Başarısı Yılların Deneyimi İle Gelir

Okeanos Tercüme şirketi yılların başarısını geniş müşteri portföyündeki renkliliğe verdiği geniş hizmet skalası sayesinde başarıyı yakalamaktadır. Her firma ve her proje yeni bir hikaye demek. Her projeyi ve her bir firmayı kendi faaliyet alanına, ihtiyaçlarına, taleplerine, iş akış süreçlerine göre değerlendirirken her tercüme projesini dosya formatı, terminolojisi, hedef kitlesi, kullanım alanı, teslim tarihi, dosya türü, hedef ve kaynak dili, yapılacak işlemlerini tek tek göz nünde bulundurarak bütüncül ve detaylı bakış açısıyla ele alarak çalışma yürütmektedir.

Okeanos, tercüman ve editör kadrosu oluştururken detaylı bir süreçten geçer ve her ekip üyesi belirli periyotlarla test ve değerlendirmelerden geçer. Bilmek değil bilgiyi güncel tutmanın da öneminin farkında olan Okeanos Tercüme ve çalışanları birey ve kurum bazında bu bakış açısı ile hareket eder. Geçmişin köklülüğü ile geleceğin tazeliğini bir arada barındırır, deneyimleri ve güncel sektör gelişmelerini bir arada sentezleyerek çalışmalar yürütür.

Okeanos Tercüme şirketi kurulduğu günden bu yana tüm tercüme projelerinde olduğu gibi MSDS ve SDS Güvenlik Bilgi Formları kapsamında da aranılan çeviri kalitesini yıllardır sağlayabilmektedir.

Uygun fiyat, kalite ve hızlı tercüme kriterlerini etik ilkelerine ve değerlerine bağlı çalışma prensibi ile birlikte yürüten Okeanos geniş kadrosu ile Güvenlik Bilgi Formu yeminli tercüme ve yeminli çeviri hizmeti sağlamaktadır.

okeanos yeminli tercüme hizmetleri