Blog

tercüman bilirkişi ücretleri

Tercüman Bilirkişi Ücretleri

Adli tercümanlık başta gelmek üzere resmi, hukuki süreçlerin ilerlemesi, anlaşmaların sağlanması, davalara bakılması için mahkemeler ya da kamu daireleri tarafından başvuru yapılan, fikri alınan kişilere bilirkişi denir. Toplumdaki bilirkişiler içinden çıkılamayan durumlarda, iletişimin kesintiye uğradığı zamanlarda ya da bir anlaşmazlık halinde sorunları çözmeye çalışan ve bunu yaparken kendi alanında uzmanlığını elinde bulunduran kişilerdir. Bu...

ingilizce tercüman maaşları

İngilizce Tercüman Maaşları

İngilizce tercümanlar, birbirinden çeşitli iş alanlarında çalışarak her sektörde yer almayı başarabilen ve geniş ölçekli iş imkanına sahip olan kişilerdir. Her tercüman; alanı, tecrübesi, dil çifti ve çalıştığı yere göre kazanç elde eder. Meslek dalınız tercümanlıksa birden fazla kategorideki iş alanını göz önünde bulundurabilirsiniz. Stajyer İngilizce tercüman, yeminli İngilizce tercüman ve sözlü-yazılı tercüman gibi...

çince tercüman

Çince Tercüman

Dünyanın en fazla konuşulan dili olan Çince, günümüzün baskın ve ticari faaliyetlerde önde gelen dillerindendir. Asya ülkelerinin büyük bir çoğunluğunda farklı diyalektlerde de olsa konuşulan bu dil, uluslararası birçok kuruluşun resmi dillerinden biri olduğu için dünya etrafında prestiji yüksektir. Ana dil konuşanları tarafından dahi birbirinden çeşitli şekilde konuşulan Çince, sonradan öğrenen kişiler için zor...

kitap çevirisi ücretleri

Kitap Çevirisi Ücretleri

Çevirinin birçok uzmanlık alanı ve dalı olsa da yüzyıllardır süregelen ve çeviri tarihinde önemli bir yeri olan kitap çevirisi, başlı başına bir uzmanlıktır. Teknik metinlerde zamanla kalıplaşan yapıların edebi çevirilerde görülmesi çok zordur. Çünkü yazar ya da şair ana dilinde betimlemeleri, söyleniş biçimlerini nasıl yaratıcı kullandıysa bir kitap çevirmeninin de aynı ustalıkla kullanması beklenir....

kürtçe çeviri

Kürtçe Çeviri

“Kürtçe” Türkiye, Irak, Suriye ve İran kavşağının karşılaştığı çok geniş bir alanda konuşulan Batı-İran lehçeleriyle alakalı bir demetin tamamını kapsayan dildir. Kürtlerin daha küçük grupları Ermenistan, Azerbaycan ve ayrıca Batı Avrupa’da varlık göstermektedir. Bu dili konuşanların sayısı tahmini olarak 35 milyon ila 45 milyon arasında değişiklik gösterir.İşte Kürtçe ve Kürtçe çeviri ile ilgili bilgiler... Kürtçenin...

1000 karakter çeviri ücretleri

1000 Karakter Çeviri Ücretleri

Diller, belirli medeniyetlerin içinden ortaya çıktığı ve zaman içinde yayıldığı için çeviri de bu dilleri konuşan ülkelerin kaderinden etkilenir. Örneğin X ülkesinin Y ülkesi ile diğer ülkelere göre daha fazla anlaşması, projesi ya da iş birliği varsa bu iki ülkenin dilleri arasındaki çeviri trafiği de daha fazladır. Bu çeviri projeleri, birçok şekilde yönetilebilir ve...

adliyede tercümanlık ücretleri

Adliyede Tercümanlık Ücretleri

Tercümanlar, işleri gereği birçok alanda çalışarak yaptıkları işlere göre değişen bir bütçe ile ödeme alırlar. Bir çevirmen iktisat, tıp ve hukuk çevirisi gibi farklı alanlarda uzmanlaşarak çeviriler yapabilir. Mahkeme tercümanları, yani adli tercümanlar da hukuk alanında uzmanlaşmış ve en az bir yabancı dilde yetkinlik kazanmış kişilerdir. Adli tercümanlar; yabancıların aile, borç ve ceza gibi...

işaret dili

İşaret Dili Tercümanlığı

İşitme engeli ve konuşma zorluğu çeken bireylerin iletişim amacıyla ile kullandıkları, el haretleri ve yüz mimiklerinden oluşan görsel iletişim şekli olan, işaret dili ve tercümanlığı konusunda bilgilere yazımızın devamından ulaşabilirsiniz... İşaret Dili Nedir? İşaret dili, el veya görsel semboller, harfler kullanarak işitsel aracı olmaksızın iletişim kurulmasını sağlayan bir dildir. Birden çok işaret dili vardır ve bu...

telekonferans, video konferans, ardıl çeviri, simultane çeviri

Video konferans – Telekonferans – Ardıl ve Simultane Çeviri Hizmeti

Çeviri türlerinden biri yazılı ve bir diğeri de sesli yapılan yani sözlü çeviridir. Sesli olarak gerçekleştirilen sözlü çeviri de, ardıl (konsekütif) çeviri ve simultane çeviri olarak türü bulunmaktadır. Bu sözlü tercüme türleri, en az iki kişinin ve daha fazlasının katıldığı, konferans, toplantı, görüşme, nikah töreni, tapu ve noter işlemleri gibi, video konferans, telekonferans, yüz...

ibranice çeviri ve tercüme

İbranice Çeviri ve Tercüme

Günümüzde, ülkemiz ve İsrail arasında her geçen gün gelişen dış ticaret hacmi ve işbirlikleri ile birlikte, İsrail'in dünya ticaretinde de gelişmesi, İbranice çeviri talepleri aynı şekilde arttırmaktadır. İsrail'in resmi dili olan İbranice, Afro Asyatik diller Kuzeybatı Sami dil grubuna giren Ken an'a bağlı olan, İsrail'de yaşayanların dışında dünya genelinde Museviler tarafından da kullanılan bir...