Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Bürosu
Lokasyonumuz
Perpa 34384, Şişli / İstanbul
Mesaj İletin
info@okeanostercume.com.tr
Arapça çeviri ve tercüme bürosu

Arapça Çeviri ve Tercüme Hizmetleri

Arapça, dünyanın en çok konuşulan dillerinden biridir ve 25’ten fazla ülkede resmi dil olarak kabul edilir. Arapça çeviri, birçok farklı alanda ihtiyaç duyulan bir hizmettir. Çeviri yapılırken seçilen diller ve bu dillerin güçlü popülasyonlar tarafından kullanımı, birden çok etkene dayanmaktadır. Asırlar boyunca bazı diller ülkelerinin ekonomik güçleri, siyasi baskınlığı ile ön plana çıkarken bazı diller ise dini ve felsefi değerler neticesinde yoğun olarak kullanılmıştır. Hem dinsel etmenler hem de ekonomik gücü ile çeviri sektörünün en yaygın kullanılan dillerinden biri olan Arapça, tarihi belgeleri aydınlatması yönüyle son derece önemli bir dildir. Bu dilde tercüme yapan Arapça tercümanların ise dil hakimiyeti, Arap alfabesi yetkinliği ve kültürel aşinalığı yeterli olmalıdır. Arapça çeviri ve tercüme hizmetleri ile ilgili detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz…

Orta Doğu Ortak Dili Arapça

 Günümüzde İngilizce dili, Avrupa, Amerika, Asya ve diğer kıtaları bağlayan tüm parçaların ortak dilidir. Kısacası dünya çapında bir köprü dildir. Ancak Orta Doğu gibi İslam ülkelerinin yerleştiği ve belirli dini temelleri benimseyen bölgeleri göz önünde bulundurduğumuzda Arapça, İngilizcenin yerine geçerek bu ülkeler arasında bir köprü dil görevi görür. Bu durum çoğunlukla tarihsel olaylara dayansa da Arabistan, bu bölgeler içinde en güçlü ekonomiyi elinde tutmaktadır. Orta Doğu’da yaklaşık 400 milyon kişi tarafından konuşulan Arapça dili, her gün daha fazla yayılmaktadır. Dünyanın en fazla kitleye sahip ikinci dini olan İslam’ın bunda etkisi büyüktür. Neredeyse her alanda kullanılan Arapça dili, Türkçe dil çifti ile de oldukça yoğun çeviri ilişkileri içerisindedir.

arapça türkçe çeviri ve türkçe arapça çeviri

Arapça Lehçeler

Arapça dili, geniş kitleler tarafından konuşulması neticesinde düzinelerce lehçesi olan bir dildir. Ancak bu dili ortak bir paydada buluşturan lehçe ise Modern Standart Arapça olarak adlandırılır. Günlük hayatta ise dil lehçelerinin çeşitliliği sıkça görülür. Bazı lehçeler o kadar farklıdır ki iki Arapça konuşanı arasında iletişim güçlüğü yaşanır. Buna örnek olarak Mısırda konuşulan Arapça ve Doğu Akdeniz Bölgesi’nde konuşulan Arapça verilebilir. Arapça tercüme işlemlerinde görevli olan tercümanların en azından birkaç Arapça lehçesinde yeterli olması, muhtemel tercüme aksaklıklarının önüne geçecektir. Çeviri Çözümleri olarak Arapça tercüman seçimlerimizde hassaslıkla davranarak deneyim, kültürel bilgi, dilsel bilgi ve lehçe yeterliliği hususlarına özen gösteriyoruz.

Arapça Cümle Kuruluşu

Arapça Türkçe çeviri yapılırken dillerin cümle kuruluşlarına dikkat edilmelidir. Öncelikle ilk ayrım alfabeden kaynaklanır. Türkçe Latin alfabesi ile yazılırken Arapça, Arap alfabesi ile yazılmaktadır. Birçok Avrupa ülkesinde Türkçe ile Arapçanın yakın diller olduğu zannedilse de aslında bu iki dil birçok yönden oldukça farklıdır. Türkçe Ural Altay dil ailesi mensubuyken Arapça, Afrika-Asya dil ailesinden gelmektedir. İki dil incelendiğinde dil bilgisi yapıları, kelimeleri ve sesletim farklıdır. Ancak zaman içinde özellikle Arapçadan Türkçeye birçok kelime geçmiştir. Osmanlı zamanında yaygın olarak kullanılan Arapça, bu durumun en temel nedenidir. Arapça cümle kuruluşu, cümle türlerinden başlamak üzere üç şekilde yapılır. Bunlar basit cümleler, birleşik cümleler ve şart cümleleridir.

arapça çeviri

Arapça Türkçe Çeviri Tekniği

Arapça ve Türkçe tercümesi yapılırken iki dilin oldukça farklı olduğunu tekrar vurgulamamız gerekir. Karşılıklı olarak anlaşılabilen kelimelerin birçoğu, dini terimlerden ve turizm amaçlı ziyaretlerdeki yaygın sözcüklerden gelmektedir. Bunlara örnek olarak “Merhaba” ya da “İnşallah” kelimeleri verilebilir. Benzeri birçok kelime bulunsa da telaffuz farklılığından dolayı da karşılıklı anlaşılırlık güçtür. Bu iki dilin bu derece farklı oluşumlardan meydana gelmesi, Arapçanın çoğunlukla Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da konuşulan bir dil olması; Türkçenin ise Batı Asya dolaylarında konuşulmasından kaynaklanmaktadır. Türkçe Arapça çeviri yaparken dikkat edilmesi gereken birçok husus bulunur.

Türkçe Arapça Çeviri Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler 

 • Türkçe ve Arapça cümle dizilimi farklıdır. Bu nedenle sentaks bilgisi önemlidir.
 • Arapça alfabe ve Latin alfabesi arasındaki ayrımlara dikkat edilmelidir.
 • Türk kültürü ve Arap kültürü, birbirine benzer yanlar taşısa da hedef okuyucu konusunda hassas davranılarak metinler bu doğrultuda çevrilmelidir.
 • Sözlü Arapça tercüme işleminde telaffuza önem verilirken mesaj tam olarak aktarılmalıdır. Arapçada 3 sesli varken Türkçede 8 sesli vardır. Bu seslerin tam olarak verilmesi gerekir.
 • Yapılan çeviriler muhakkak kontrol edilerek bir redaktörün denetiminden geçmelidir.
 • İki dilin de gramer kuralları üst düzeyde bilinmelidir.
 • Türkçede kelimelerin cinsiyet ayrımı yoktur; fakat Arapçada vardır. Bu da iki dil arasındaki önemli ayrımlardan biridir.

Arapça Çeviri Türleri:

 • Yazılı Çeviri:
  • Teknik Çeviri (kullanım kılavuzları, teknik dokümantasyon)
  • Tıbbi Çeviri (tıbbi raporlar, hasta kayıtları)
  • Hukuki Çeviri (sözleşmeler, mahkeme kararları)
  • Ticari Çeviri (web siteleri, pazarlama materyalleri)
  • Edebi Çeviri (kitaplar, makaleler)
 • Sözlü Çeviri:
  • Ardıl Çeviri (toplantılar, konferanslar)
  • Eş Zamanlı Çeviri (seminerler, eğitim programları)
  • Telefonla Çeviri (telefon görüşmeleri)
  • Rehberlik Çeviri (turistik geziler)

Arapça Çeviri İşlemleri:

1. Çeviri İhtiyacının Belirlenmesi:

 • Çevirisi yapılacak metnin türü ve içeriği belirlenir.
 • Hedef kitle ve çevirinin kullanım amacı belirlenir.
 • Çevirinin teslim tarihi ve formatı belirlenir.

2. Çevirmenin Seçilmesi:

 • Çevirinin türüne ve içeriğine uygun bir çevirmen seçilir.
 • Çevirmenin dil becerileri ve deneyimi değerlendirilir.
 • Çevirmenin referansları ve geçmiş çalışmaları kontrol edilir.

3. Çeviri Süreci:

 • Çevirmen metni dikkatlice okur ve anlar.
 • Hedef dile uygun olarak metni çevirir.
 • Çeviriyi dil bilgisi ve imla kuralları açısından kontrol eder.
 • Çeviriyi hedef kitleye uygun hale getirir.

4. Çevirinin Kontrolü:

 • Çeviri, ikinci bir dil uzmanı tarafından kontrol edilir.
 • Çevirinin doğruluğu, tutarlılığı ve akıcılığı kontrol edilir.
 • Gerekirse çeviride gerekli düzenlemeler yapılır.

5. Çevirinin Teslimi:

 • Çeviri, istenilen formatta ve teslim tarihinde teslim edilir.
 • Çevirinin gizliliği ve güvenliği korunur.

Arapça Çeviri Hizmetleri Sunan Firmalar:

Arapça çeviri hizmeti sunan birçok firma bulunmaktadır. Bir firma seçerken şunlara dikkat edilmelidir:

 • Firmanın deneyimi ve uzmanlığı
 • Firmanın sunduğu çeviri türleri
 • Firmanın referansları ve geçmiş çalışmaları
 • Firmanın fiyatları

Arapça Çeviri Fiyatları:

Arapça çeviri fiyatları, çevirinin türüne, içeriğine, kelime sayısına, teslim tarihine ve çevirmenin deneyimine göre değişiklik gösterir.

Arapça Çeviri İpuçları:

 • Çevirisi yapılacak metni açık ve anlaşılır bir şekilde yazın.
 • Metinde kullanılan terimleri ve jargonu açıklayın.
 • Hedef kitleyi ve çevirinin kullanım amacını göz önünde bulundurun.
 • Çevirmeni metnin içeriği hakkında bilgilendirin.
 • Çeviriyi teslim almadan önce dikkatlice kontrol edin.

Profesyonel Arapça Tercüme İçin Okeanos…

Dünyanın en fazla konuşulan beşinci dil olan Arapça, sadece Türkiye’de değil; bugün nereye giderseniz gidin çeviri sektöründeki kilit dillerden biridir. Yaygın bir dil olarak kullanılan Arapça tercüme işlemlerinde ise profesyonel ekipler ile çalışmak, projeleriniz için olumlu bir intibaının yanı sıra sorunsuz bir süreci de beraberinde getirir. Okeanos ekibi olarak uzun yıllardır Arapça Türkçe tercüme seçeneklerimizde kalite ve güvenirliği ön plana çıkarıyoruz. Arapça acil tercüme, hızlı tercüme, vize çevirisi ve daha birçok alternatif ile uygun fiyat tarifelerimiz sayesinde Arapça tercüme sektörünün enleri arasındayız. Siz de pürüzsüz bir tercüme süreci için bizlerle iletişime geçin.

Arapça çeviri fiyatları için tıklayınız…

İpek yolu ve Arapça dilinin evrimi makalesi için tıklayınız…