Blog

dilbilim nedir?

Dilbilim Nedir?

Dilbilim (linguistics) nedir ? Dilbilimci (linguist) nedir? Eski tarihlerden bu yana insanlık, dilinin işleyişi, özellikleri ve evrimi konusunda hep bir merak içerisinde olmuştur. Sonraları çeşitli araştırmalar ve incelemelerin ardından “insan dilinin bilimsel olarak” incelenmesi olarak tanımlanan dilbilim terimi ortaya çıkmıştır. Dilbilim Nedir? Dilbilim en genel olan tanımıyla dil yetisinin ve doğal dillerin bilimsel olarak incelenmesi şeklinde...

türkçenin yabancı dil olarak öğretimi

Türkçe’nin Yabancı Dil Olarak Öğretimi

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, Türkçe, tarihin bilinen ilk dönemlerinden beri gelişen ve zenginleşen bir dil olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkçenin hem anadil olarak hem de yabancı dil olarak öğretilmesi üzerine tarihin derinliklerinde karşımıza birçok eser çıkmaktadır (Karakuş, 2006:12). Divanü Lugati't-Türk bunun en somut örneklerinden birisidir. Kaşgarlı Mahmut bu eserini hem Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil...

sağlık turizminde tercüme

Sağlık Turizminde Tercüme ve Önemi

Sağlık turizminde tercüme ve önemi, her sene binlerce insan tedavi görmek üzere yurtdışına seyahat etmektedir. Bu durum sağlık turizmi olarak adlandırılmaktadır. Sağlık turizmi özellikle son 10 yıl içerisinde hızla gelişmiş ve bu amaçla seyahat eden kişilerin sayısı 10 milyonu aşmıştır. Sağlık turizmi geçmişte az gelişmiş ülkelerden çok gelişmiş ülkelere tedavi amaçlı seyahati olarak ifade edilirken...

dil öğrenmenin pratik yolları nedir?

Dil Öğrenmenin Pratik Yolları Nelerdir?

Dil öğrenmenin pratik yolları nelerdir? Dil; insanların akıllarında oluşturdukları düşünceyi ifade etmekte kullandıkları en önemli etkileşim aracıdır. Öyle ki insanlığın en büyük buluşu olarak kabul gören dil, her zaman gerekliliğini ve geçerliğini korumaya devam edecektir. Günümüzde de ana dil ve başka dillerin öğreniminde çok çeşitli yöntemler geliştirilmesi, insanların ifade gücüne ne kadar önem verildiğinin...

iki dillilik (bilingualism) nedir?

İki Dillilik (Bilingualism) Nedir?

İki dillilik (bilingualism) nedir? İki dili konuşan grupların aile, eğitim, göç, iş, eğitim, evlilik, savaş gibi nedenlerle bir araya gelmesiyle birlikte iki dillilik kavramı doğmuştur. İki Dillilik (Bilingualism) Nedir? İki dillilik için spesifik bir tanım yapılamamaktadır. Çünkü iki dillilik yaş, edinme şekli, edinme koşulu, anadile maruz kalıp kalmama, her iki dildeki yetkinlik düzeyi gibi etkenlerle şekillenmektedir. İki...

tercüme projelerinde redaksiyon ve önemi

Tercüme Projelerinde Redaksiyon ve Önemi

Tercüme projelerinde redaksiyon ve önemi, günümüzde bilgiye ulaşmanın yolları özellikle teknoloji sayesinde oldukça çeşitli hale gelmiştir. Artık saniyeler içerisinde istenilen kaynak üzerinden istenilen bilgiye binlerce dijital ve basılı yayın aracılığıyla ulaşmak mümkündür. Ancak mevcut yayın kalabalığı içerisinde yer alan bilgilerin; doğruluğu, dile uygunluğu, geçerliliği oldukça önemlidir. Aksi takdirde bilgi edinmek amaçlı çıkılan yolda maddi...

hollandaca yeminli tercüme ve çeviri

Hollandaca Çeviri ve Tercüme

Hollandaca tercüme ve çeviri, Hollandaca, Felemenkçenin Hollanda’da konuşulan lehçesine denilmektedir. Hollanda'nın resmi dili olan Hollandaca, bunun dışında St. Martin, Surinam, Aruba, Guyana, Hollanda Antilleri ve Virgin Adalarında konuşulmaktadır. Endonezya'da da yaygın bir şekilde konuşulmaktadır. Hollandacanın farklı bir versiyonu olan Afrikaans dili Güney Afrika'ya göçmüş olan Hollanda asıllı Güney Afrikalılar tarafından konuşulmaktadır. Hollanda-Türkiye İlişkileri Türkiye ve Hollanda arasındaki...

ingilizce arapça tercüman hizmeti

İngilizce ve Arapça Tercüman Hizmeti

İngilizce tercüman ve Arapça tercüman,  gelişen dünyamızda pek çok sebepten dolayı hayatımız zamana karşı bir yarış ile geçmektedir. Son dakika doğan ihtiyaçlarımız, ertelenemez randevularımız, zor alınan tarihler, bekleyemez, ertelenemez toplantılar, tapuda alım satım işlemleri, nikah işlemleri ve bir çok işlemler…Okeanos Tercüme, küresel bir dil olması sebebiyle İngilizce tercüman, gerek ülkemizde yaşayan Arap nüfus ve...

kiril alfabesi

Kiril Alfabesi

Kiril alfabesi, adını alfabeyi oluşturan Aziz Kiril ve kardeşi Metodius’tan alan Kiril alfabesi, 9. Yüzyılın ilk çeyreğinde oluşturulmuştur. Slav dillerinin yazımında kullanılan Kiril alfabesi, daha sonraları Yunan alfabesi temelinde geliştirilerek Yunancada bulunmayan birçok Slav sesi de alfabeye eklenmiştir. Kiril Alfabesi ve Gelişimi Kiril alfabesinin Rusya’da kullanılmaya başlaması Orta Çağ’ın başlarındadır. Bu dönemde alfabe büyük yazı harfleri...

cumartesi günü tercüme ve çeviri ihtiyaçlarınız için

Cumartesi Günü Tercüme ve Çeviri İhtiyaçlarınız İçin

Cumartesi günü tercüme ve çeviri ihtiyaçlarınız için, hemen her sektörde olduğu gibi tercüme sektöründe de diğer sektörlerde olduğu bazen son anda ortaya çıkan projeler olur ya da bazı işler son ana kalır. İşte bu gibi durumlarda özellikle hafta sonu faaliyet gösteren firmaların Cumartesi günü çalışan tercüme şirketlerine ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu durumun bilincinde olan Okeanos...