Blog

kazakça çeviri ve tercüme

Kazakça Çeviri ve Tercüme

Kazakça çeviri ve tercüme hizmeti, bugün Kazakistan ve Türkiye'nin çeşitli alanlardaki ilişkileri doğrultusunda talep gören bir çeviri hizmetidir.  Okeanos Tercüme, deneyimli ve alanında uzman tercüman kadrosuyla bireysel ve kurumsal müşterilerinin Kazakça tercüme taleplerini profesyonel bir şekilde karşılamaktadır. Kazakça Kazakça veya bir diğer adıyla Kazak Türkçesi, Kazakistan'da konuşulan çağdaş Türk dillerinden birisidir. Kıpçak öbeğine ait dil Nogayca...

türkçenin yabancı diller üzerindeki etkisi

Türkçenin Yabancı Diller Üzerindeki Etkisi

Türkçenin yabancı diller üzerindeki etkisi, diller arası alışverişler öğrenme ve öğretme süreçlerinin bir parçasıdır. İlgili dillerin konuşucularının çeşitli düzlemlerdeki karşılıklı ilişkilerinden meydana gelmektedir. Her topluluk, kendi coğrafyalarından farklı coğrafyalarda yaşamakta olan topluluklardan yeni bir şeyler öğrenmektedir. Öğrendiklerini de kendi dillerine taşımaktadır (Karaağaç).  Günümüzde yaşayan birçok topluluğun konuştuğu dil; göç, savaş, ticaret ve din gibi...

yabancı dil öğrenmek ne kadar sürer

Yabancı Dil Öğrenmek Ne Kadar Sürer?

Yabancı dil öğrenmek ne kadar sürer? Yabancı dil öğreniminde herkese uyan bir zaman dilimi var mıdır? Yabancı bir ülkeye taşınmak üzere olduğumuzu farz edersek, oranın dilini kısa zaman içerisinde öğrenebilir miyiz? Tüm bu sorular kişiden kişiye değişmektedir. Aynı zamanda cevaplaması zordur. Yabancı Dil Öğrenmek Ne Kadar Sürer? Yabancı dil öğrenme süresi, bakıldığında dil öğrenme azminiz ve...

yabancı dil becerileri nasıl geliştirilir?

Yabancı Dil Becerileri Nasıl Geliştirilir?

Yabancı dil becerileri nasıl geliştirilir? Yabancı bir dil biliyor olmanızın size birçok getirisi bulunmaktadır. Kariyer gelişimi, yabancılarla kurulan bağlantılar, yurt dışına seyahat gibi birçok konuda yabancı dil bilginiz en büyük yardımcınız olmaktadır. Yabancı Dil Becerileri Nasıl Geliştirilir? Zorlukları Nelerdir? Günümüzde birçok insan, yabancı dil bilgilerini geliştirme konusunda sıkıntı yamaktadır. Bunun için birçok sebep gösterebilir. Örnek verecek...

dublaj ve altyazı çevirisi

Dublaj ve Altyazı Çevirisi

Dublaj ve altyazı çevirisi, günümüzde gelişen teknoloji ve çeviri sınırlarının gelişmesiyle birlikte farklı çeviri türleri günümüzde merkezi bir konuma gelmiştir. Altyazı ve dublaj çevirileri, görsel ve işitsel metinlerin çevirisinde birçok ülkede ve Türkiye'de sıkça kullanılan çeviri türlerinden birisidir. Altyazı nedir? Herhangi bir sinema, belgesel, film veya dizi gibi görsel ve işitsel metinlerin yazılı biçime dönüştürülmüş halidir....

yabancı dil sınavları

Yabancı Dil Sınavları

Yabancı dil sınavları, İngilizce bilindiği üzere günümüzün eğitim ve iş dünyasında olmazsa olmaz bir unsur haline gelmiştir. Gerek yüksek lisans, doktora ve akademisyenlik; gerekse staj ve iş başvurularında İngilizce bilgisi şart koşulmaktadır. https://www.osym.gov.tr/TR,10357/yabanci-dil-sinavi.html Yabancı Dil Sınavları Nelerdir? Dünya üzerinde ve Türkiye'de İngilizce düzeyinin ölçülmesi adına oldukça fazla sınav bulunmaktadır. Bu sınavlar kişinin birçok eğitim kurumuna, şirkete...

dilbilim nedir?

Dilbilim Nedir?

Dilbilim (linguistics) nedir ? Dilbilimci (linguist) nedir? Eski tarihlerden bu yana insanlık, dilinin işleyişi, özellikleri ve evrimi konusunda hep bir merak içerisinde olmuştur. Sonraları çeşitli araştırmalar ve incelemelerin ardından “insan dilinin bilimsel olarak” incelenmesi olarak tanımlanan dilbilim terimi ortaya çıkmıştır. Dilbilim Nedir? Dilbilim en genel olan tanımıyla dil yetisinin ve doğal dillerin bilimsel olarak incelenmesi şeklinde...

türkçenin yabancı dil olarak öğretimi

Türkçe’nin Yabancı Dil Olarak Öğretimi

Türkçe, tarihin bilinen ilk dönemlerinden beri gelişen ve zenginleşen bir dil olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkçe'nin yabancı dil olarak öğretimi, hem anadil olarak hem de yabancı dil olarak öğretilmesi üzerine tarihin derinliklerinde karşımıza birçok eser çıkmaktadır (Karakuş, 2006:12). Divanü Lugati't-Türk bunun en somut örneklerinden birisidir. Kaşgarlı Mahmut bu eserini hem Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil...

sağlık turizminde tercüme

Sağlık Turizminde Tercüme ve Önemi

Her sene binlerce insan tedavi görmek üzere yurtdışına seyahat etmektedir. Bu durum sağlık turizmi olarak adlandırılmaktadır. Sağlık turizmi özellikle son 10 yıl içerisinde hızla gelişmiş ve bu amaçla seyahat eden kişilerin sayısı 10 milyonu aşmıştır. Sağlık turizmi geçmişte az gelişmiş ülkelerden çok gelişmiş ülkelere tedavi amaçlı seyahati olarak ifade edilirken günümüzde bu kavram genişlemiştir. Sağlık...

dil öğrenmenin pratik yolları nedir?

Dil Öğrenmenin Pratik Yolları Nelerdir?

Dil öğrenmenin pratik yolları nelerdir? Dil; insanların akıllarında oluşturdukları düşünceyi ifade etmekte kullandıkları en önemli etkileşim aracıdır. Öyle ki insanlığın en büyük buluşu olarak kabul gören dil, her zaman gerekliliğini ve geçerliğini korumaya devam edecektir. Günümüzde de ana dil ve başka dillerin öğreniminde çok çeşitli yöntemler geliştirilmesi, insanların ifade gücüne ne kadar önem verildiğinin...