Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Bürosu
Lokasyonumuz
Perpa 34384, Şişli / İstanbul
Mesaj İletin
info@okeanostercume.com.tr
yabancı dil sınavları

Yabancı Dil Sınavları

Yabancı dil sınavları, İngilizce bilindiği üzere günümüzün eğitim ve iş dünyasında olmazsa olmaz bir unsur haline gelmiştir. Gerek yüksek lisans, doktora ve akademisyenlik; gerekse staj ve iş başvurularında İngilizce bilgisi şart koşulmaktadır. https://www.osym.gov.tr/TR,10357/yabanci-dil-sinavi.html

Yabancı Dil Sınavları Nelerdir?

Dünya üzerinde ve Türkiye’de İngilizce düzeyinin ölçülmesi adına oldukça fazla sınav bulunmaktadır. Bu sınavlar kişinin birçok eğitim kurumuna, şirkete ve kuruluşa çeşitli nedenlerden dolayı yaptığı başvurularda zorunlu tutulmaktadır.

Türkiye’de Geçerliliği Bulunan Yabancı Dil Sınavları

YDS (Yabancı Dil Sınavı)

YDS, ülkemizde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen en bilindik sınavlardan birisidir. YDS’de adaylara 80 adet soru sorulmaktadır. 180 dakika sonucunda sınav sona ermektedir. Almış olduğunuz puanınızın 5 yıl geçerliliği bulunmaktadır.

yabancı dil sınavıYDS, yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruda bulunan kişiler için zorunludur. Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı (DUS) ve Eczacılıkta Uzmanlık Sınavına (EUS) girmek isteyen adaylar mutlaka YDS’ye girmelidir.Yabancı dil tazminatı ve kariyer uzmanlığı kadrosu başvurusunda bulunmak isteyen adaylar için de YDS zorunludur.

E-YDS (Elektronik Yabancı Dil Sınavı)

E-YDS, Yabancı Dil Sınavının (YDS) bilgisayar ortamından gerçekleştirilen versiyonudur. ÖSYM tarafından gerçekleştirilmekte olan merkezi bir sınavdır. YDS ile aynı geçerliliklere sahiptir.

YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı)

Türkiye’de 2017 yılından beridir düzenlenen yabancı dil sınavıdır. YÖKDİL sınavında adayların kendi alanlarında (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık) dil becerileri belirlenmektedir.  YÖKDİL sınavı 2019 tarihine kadar YÖK tarafından düzenlenirken, bu tarihten sonra ÖSYM tarafından düzenlenmeye başlanmıştır. YÖKDİL sınavı da YDS ile aynı şekilde 80 tane sorudan oluşmakta 3 saat süresi bulunmaktadır. Alınan puan 5 yıl geçerli olmaktadır

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadro başvurularında (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, tercüman) kullanılmaktadır. Yüksek lisans ve doktora başvurularında da geçerli olmaktadır.

Hem Türkiye Hem de Yurtdışında Geçerliliği Bulunan Yabancı Dil Sınavları

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

TOEFL, anadili İngilizce olmayan kişilerin İngilizce düzeyini ölçmek üzere Amerika’da ETS (Educational Testing Service) tarafından dünyanın birçok yerinde düzenlenen bir sınavdır. Yurtdışında üniversite okumak isteyenler için özelliklede Amerika’da okumak isteyenler için İngilizce dil yeterliliği için TOEFL şart koşulmaktadır.

4 saat 15 dakika süren sınav, dinleme, konuşma, okuma ve yazma bölümlerinden oluşmaktadır. En yüksek puanın 120 olduğu sınavda en az 79 almanız gerekmektedir. TOEFL sınavı İzmir, İstanbul ve Ankara’da düzenlemektedir.

TOEFL puanları Avrupa ve Asya’nın birçok yerinde geçerlidir. Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık ve ABD olmak üzerinde birçok üniversite ve kurumda da TOEFL puanları kabul edilmektedir. Oturma ve çalışma vizesi kapsamında göçmenlik bürolarında kabul görmektedir. Ayrıca profesyonel sertifika olarak tıp ve lisans kurumlarında geçerlilik taşımaktadır. Türkiye’de bazı üniversiteler lisansüstü başvurularda TOEFL puanını esas almaktadır. TOEFL’da alınan puanın 2 sene geçerliliği bulunmaktadır. TOEFL için ödenmesi gereken ücret ise 185 dolardır.

IELTS (International English Language Testing System)

İngilizceyi test etmeye yönelik gerçekleştirilen bir diğer sınav ise IELTS sınavıdır. IELTS, akademik (AC) ve genel eğitim (GT) olmak üzere iki ayrı şekilde gerçekleştirilmektedir. Eğitim amaçlı yapılan başvurularda AC, göçmenlik vb. amaçlı başvurularda GT modülü seçilmektedir.  IELTS önceleri yalnızca İngilizce konuşulan ülkelerde geçerli iken günümüzde birçok ülkede geçerlilik taşımaktadır. Türkiye’de birtakım üniversitelere yapılan lisansüstü başvurularda IELTS puanı kabul edilmektedir. Sınav; okuma, yazma, dinleme ve konuşma bölümlerinden oluşmaktadır.

Her bölüm 1ila 9 arasından tam ya da buçuklu olarak puanlanmaktadır. Tüm puanların sonucunda ise genel puan hesaplanmaktadır. Yurtdışında bir üniversiteye girmek istemeniz halinde puanınızın ortalaması 6,5 olmalıdır. Sınav süresi 2 saat 45 dakikadır. 2 yıl geçerliliği bulunan sınavın ücreti ise 1265 TL’dir.

Yurtdışında Geçerliliği Bulunan Yabancı Dil Sınavları

TOEIC (Test of English for International Communication)

TOEFL sınavının ETS tarafından geliştirilerek, iş İngilizcesine yönelik olarak hazırlamış olduğu sınavdır. Akademik başvurularda geçerliliği bulunmaktadır. Birçok ülkede üniversiteye girişlerde kabul edilmektedir. Tüm dünyada tanınmakta ve uygulanmaktadır. Türkiye’de 13 şehirde uygulanmaktadır. Toplam 2 saat süren sınav 200 sorudan oluşan dinleme ve okuma bölümünden oluşmaktadır. Taban puan 10, tavan puan ise 990 kabul edilmektedir. Bir üniversite kabul görebilmek adına alınan puan 500’ün üzerinde olmalıdır.

Pearson Academic (PTE)

Pearson Academic, bilgisayar tabanlı olarak geliştirilen yeni bir akademik İngilizce sınavıdır. Pearson testiyle anadili İngilizce olmayan kişilerin akademik İngilizce yeterlilikleri okuma, yazma, dinleme ve konuşma sınavlarıyla ölçülmektedir.

Sınav tek oturumda yaklaşık 3 saat sürmektedir. İsteğe dayalı olarak 10 dakikalık bir mola verilebilmektedir. Pearson testi sonucunuz 5 iş günü içerisinde açıklanabilmektedir. Sınava girebilmeniz için bir tarih sınırlaması bulunmamaktadır. Üniversiteye kabul edilmeniz için PTE sınav sonucunuzun en az 51 olması gerekmektedir.

Cambridge Üniversitesi Sınavları

Dünyada en çok bilinen ve kabul gören sınavlardan birisi de Cambrigde Üniversitesi sınavlarıdır. başarılı olan katılımcılara Cambridge Üniversitesi ESOL Examinations tarafından sertifika düzenlenmektedir. Diğer dil sınavlarından tamamen farklı olan sınavda puan yerine geçmek ve kalmak söz konusu olmaktadır. Cambridge Üniversitesi sınavları 5 farklı düzeyde gerçekleştirilmektedir. KET (Key English Test), başlangıç (elemantary) düzeyde İngilizce bilinler için uygulanmaktadır. PET (Prelimary English Test), orta seviyede İngilizce bilenler için gerçekleştirilmektedir. FCE (First Certificate of English), ortanın biraz üzerinde İngilizce bilenler için düzenlenmektedir. İleri seviyeler için CAE (Cambridge Advanced Certificate) ve profesyonel seviyeler için CPE (Cambridge of Proficiency in English) sınavları düzenlenmektedir.

Yurt dışı üniversite başvuruların CAE sınavının geçilmiş olması gerekmektedir. Sınavlar Türkiye’de 11 merkezde gerçekleştirilmektedir.  Sınav sonucu aldığınız sertifikalar süresiz geçerlilik taşımaktadır.

Okeanos Tercüme