Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Bürosu
Lokasyonumuz
Perpa 34384, Şişli / İstanbul
Mesaj İletin
info@okeanostercume.com.tr
Almanca tercüme bürosu

Almanca Türkçe Çeviri ve Tercüme Bürosu

Almanca Türkçe çeviri veya Türkçe Almanca çeviri , geçmişten günümüze kadar gelişen ilişkiler ve Almanya’da yaşayan Türk nüfusunun yoğunluğu sebebiyle yoğundur. Demografik dağılımı incelendiğinde Türkçe ve Türk kültürünün en yakın olduğu milletlerden biri olan Almanya’dır. Türkçe çeviri ihtiyacı da buna bağlı olarak eski yıllardan beri talep edilmektedir. Bu ihtiyaç, gittikçe artan nüfusun getirdiği bir olgudur. Karşılıklı ilişkilerin gelişmesi, yabancı dilde çevirileri de büyük oranda etkilemektedir. Türkiye ve Almanya’nın göçmenler ve çalışanlar üzerine müzakereleri, Türkçe Almanca dil çeviri sektörüne ivme kazandırmıştır. Bu nedenle çeviri bürolarında en yaygın işlem gören dillerden biri de Almancadır. Profesyonel Almanca tercümanlar tarafından titizlikle yapılması gereken bir işlemdir. Almanca Türkçe çeviri ve tercümeye dair diğer bilgiler, sizler için yazımızda hazırladık…

Ana dil ve ikinci dil olarak konuşanların çoğunun Avrupa’da yaşadığı Almanca dili, Batı Cermen dillerinden gelmektedir. 6 ülkede resmi dil olarak kabul edilen Almancanın 9 ülkede de uluslararası geçerliliği vardır. Almancayı resmi dil olarak kabul eden bazı ülkeler: Almanya, Avusturya, Lihtenştayn ve Lüksemburg’tur. Diğer Cermen dilleri ile- İngilizce, Felemenkçe gibi- yapısal olarak ve kelime bazında benzerlikler gösterir. İngilizceden sonra dünyada en fazla konuşulan Cermen dilidir. Almanca ülkemizde pek çok sebepten dolayı çevirisi talep edilen dillerin başında gelmektedir. İşte %100 doğru Almanca Türkçe çeviri ve tercüme bürosu talepleriniz için detaylı bilgiler…

Geçmişten Günümüze Almanca

Yaklaşık 130 milyon insan tarafından konuşulan Almanca, Avrupa Birliği’nin de resmi dilleri arasındadır. Ancak bu dilin de her dil gibi geçmişten gelen kökleri ve zamanla uğradığı değişimler olmuştur. İlk Almanca, tarihte sık sık karşımıza çıkan Saxon’ların kullandığı Yüksek Almancadır ve günümüz Almancasına göre farklı sesler içerir. Bu dönemde yazılmış eserlerin çoğu, manastırlarda korunmaya çalışılmış; ancak okur yazarlığın az olması, basım tekniklerinin gelişmemesi nedeniyle sadece bazıları günümüze ulaşmıştır. Bu dönemi, Orta Yüksek Almanca dönemi izler. Cermen kabileleri istilaları sayesinde Almancanın daha fazla yayılmaya başladığı bir dönemdir. Ayrıca Almanca, yavaş yavaş asil mahkemelerine girmeye ve standart dil olarak kullanılmaya başlamış, resmi işlerde Latincenin yerine geçmiştir.

almanca

Yakın Tarihimizde Almanca

Günümüze gelmeden önceki son dönem ise Yeni Yüksek Almancadır ve bu dönem için Modern Almancanın başlangıcı denebilir. Almancanın gittikçe yayılmasını kolaylaştıran matbaa ortaya çıkmıştır; bu sayede sözlü aktarımın yanı sıra yazılı eserler basılmıştır. Martin Luther King’in bu dönemde İncil’in Almanca çevirisini yapması ise dilin evrensel bir boyut kazanması için önemli bir adımdır. Bu çevirinin kopyaları, her bölgeye yayılarak Almanca evrensel bir dil haline gelmiştir. Günümüze değin Almanca sözlükler hazırlanmış, ortografi için düzenlemeler yapılmış ve Avrupa’da en fazla kullanılan dillerden biri olmuştur.

Almanca Sözlük

Almanca, eril/dişil kelimeler barındırdığı için sözlük kullanımının -özellikle de ilk zamanlar- yaygın olduğu bir dildir. İngilizce gibi çok fazla kullanılmasının getirdiği avantajlardan biri de birçok sözlük seçeneğinin bulunmasıdır. Gerek basılı gerek çevrimiçi birçok Almanca-Türkçe sözlükten yararlanabilirsiniz. Bu sözlüklerden bazıları:

Almanca Alfabe

Öğrenmeye başlamadan önce alfabeye göz atmakta fayda vardır. Her ne kadar diğer Cermen dillerine benzese de Almanca alfabede olan bazı farklı harfler vardır ve bu harflerin okunuşunda da değişiklikler görünür. Toplam 30 harften oluşan Almancada eszet, ß harfi için kullanılmaktadır. Ayrıca kelimelerin üzerine iki nokta şeklinde gelen Umlaut, harfleri inceltir. Yani 26 harf, bir eszet ve üç umlauttan oluşan bir alfabedir. Almanca harfler ve okunuşları şu şekildedir;

Yazılış Büyük- Küçük- Okunuş

 • A (a)
 • B (be)
 • C (tse: se diye okunur.)
 • D (de)
 • E (e)
 • F (ef)
 • G (ge)
 • H (ha)
 • I (i)
 • J (yot)
 • K (ka)
 • L (el)
 • M (em)
 • N (en)
 • O (o)
 • P (pe)
 • Q (ku)
 • R (er)
 • S (es)
 • T (te)
 • U (u)
 • V (fau)
 • W (ve)
 • X (iks)
 • Y (üpsilon)
 • Z (tset: set diye okunur.)
 • Ä (e)
 • Ö (ö)
 • Ü (ü)
 • ẞ (Eszett)ss

almanca nasıl öğrenilir

 Almanca Nasıl Öğrenilir?

Her dil gibi Almanca öğrenmek de zaman ve emek ister; bu nedenle bu dili öğrenmeye başlayacaksanız öncelikle çok fazla çalışma yapacağınızı bilmelisiniz. Bunun başlıca nedeni ise Almancadaki artikellerdir. Kelimelerin önüne gelen -der, -die ve -das, bu kelimelere eril, dişil veya nötr olma özelliği verir. Ancak her zaman der’i eril ve die’yi dişil olarak düşünemeyiz. Bu nedenle oldukça ezber ve tekrar gerektirir. İlk olarak alfabedeki farklılıkları öğrenmelisiniz. Eğer Cermen dillerinden herhangi birini biliyorsanız Almanca öğrenirken işiniz kolaylaşacaktır. Sonrasında kelime kartları, diziler, şarkılar; kısacası olabildiğince gerçek hayat materyalleri ile karşılaşarak bu dili hayatınıza dahil etmeniz gerekmektedir. Başta bu dilde tekerlemeler öğrenmek, çocuk şarkıları söylemek ve zamanla podcastler bulmak, seviyenize göre diziler izlemek şeklinde devam edebilirsiniz. Ancak bu görsel-işitsel materyallere destek olarak her zaman temel dil bilgisinden başlayarak ilerlemelisiniz.

Almanca Dil Kursları

Zorlandığınız durumlarda bir kurstan ya da özel öğretmenlerden yardım alabilirsiniz. Türkiye’de çok fazla dil kursu bulunmaktadır ve neredeyse hepsi Almanca dili eğitimi verir. Ancak, Almanca kursu denildiğinde akla ilk olarak Goethe Institut-Türkei gelir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yüz yüze bulunan bu kurstan online eğitim alarak da faydalanabilirsiniz. Kur başına yaklaşık 1.900 TL talep eden bu kurslarda A1’den C2’ye bütün seviyeler mevcuttur ve yetişkin, gençler gibi farklı kategoriler bulunmaktadır.

Almanca Lisans Bölümleri

Almanca tercümanlık yapmak isteyen kişiler, bu bölümleri tercih ederek bu alandaki akademik kariyerlerine başlayabilirler. Yüksek öğrenim görmek isteyen kişinin birden fazla seçeneği vardır. Öncelikle doğrudan Almanca mütercim tercümanlık bölümlerine yönelerek uzmanlık alanı doğrultusunda çeviri alıştırmaları yapabilir. İlk yıllarda kuramsal eğitimler verilmesine rağmen sonraki yıllarda pratikler önem kazanmaktadır. Birçok köklü üniversite bu programda eğitim seçenekleri sunar. Bir diğer seçenek ise Alman dili ve edebiyatı bölümü. Bu bölümde okuyan kişiler, özellikle yazınsal çeviri alanında sık sık çeviri yaparak deneyim kazanır. Siz de Almanca tercüman olmayı düşünüyor ve bunun akademik bir yolla ilerletmek istiyorsanız Uygulamalı Çevirmenlik, Mütercim Tercümanlık, Çeviribilim ve Alman Dili ve Edebiyatı bölümlerini gözden geçirebilirsiniz.

almanca türkçe çeviri

Almanca Çeviri

Almanya 2.dünya savaşı ve savaştan mağlup çıkmış olmasına rağmen sanayi atılımıyla dünya üzerinde söz sahibidir. 1955 yılı ve sonrasında Almanya sanayi atılımda açığa çıkan işçi açığını Türkiye’den çalışmaya giden Türkler ile kapatmaya çalışmıştır. Bugün nüfusu 84 milyonu bulan Almanya’da yaşayan göçmen sayısı 12 milyon civarı ve bu göçmenlerin yaklaşık olarak 3 milyonu Türklerdir. Günümüzde Türk göçmenlerin yaklaşık 600 bin civarı Alman vatandaşlığına geçmiştir. Almanya’da yaşayan Türklerin sayısı Avrupa Birliğinde yaşana toplam Türk nüfusunun en kalabalık nüfusudur. Gerek Almanya’da yaşayan yerleşik olarak yaşayan 3 milyon Türk nüfusu, gerek ise ülkemizin Almanya ile olan yıllardan beri süre gelen politik ve ticari ilişkileri sebebiyle Almanca çeviri en az İngilizce kadar talep olmaktadır.

En çok ihracat yaptığımız ve en çok ithalat yaptığımız ülkelerin başında gelen Almanya, ticari, hukuki, teknik, finansal gibi pek çok konuda çevirinin gerçekleşmesi için etkendir. Yerleşik olarak yaşayan Türk nüfusu da günümüzde resmi tercüme, yani yeminli tercüme taleplerinin çok olmasının en büyük etkenidir. Almanca yeminli tercüme taleplerinin başında, hukuki metinler (boşanma, alacak, borç ve benzeri mahkeme kararları…) resmi işlemlerde kullanılacak olan belgeler (doğum belgesi, bekarlık belgesi, imza beyanı veya sirküleri gibi…) gelmektedir.

Hızlı ve Doğru Almanca Çeviri Nasıl Yapılır?

Hızlı ve doğru Almanca çeviri yapmak dil bariyerini aşmanın anahtarıdır. Hızlı ve doğru çeviri, temel dil bilgisi ve kelime dağarcığına dayanır. Almanca’da kelime bilgisini artırmak için düzenli olarak dilbilgisi kurallarını incelemek ve yeni kelimeler öğrenmek önemlidir. Bu durum çeviri sürecinde doğru ifadeleri seçmeyi kolaylaştırır.

Teknoloji, dil çevirisini hızlandırmak ve kolaylaştırmak adına güçlü bir araçtır. Online çeviri hizmetleri, çeviri belleği ve dil çeviri yazılımları, hızlı ve doğru çeviri süreçlerini destekler. Ancak bu araçların bilinçli bir şekilde kullanılması önemlidir. Dilin duygusal ve kültürel yanlarını anlamak, teknolojiyle beraber insan zekâsıyla da mümkündür. Her dil kendi kültürel bağlamına sahiptir ve bu bağlamı anlamak doğru çeviri için kritik bir unsurdur. Almanca’da kullanılan ifadelerin, deyimlerin ve kültürel referansların anlaşılması, çeviriyi zenginleştirir ve doğallığını artırır.

Almanca çeviri yaparken metni anlama ve doğru bir şekilde yorumlama yetenekleri büyük önem taşır. Bu nedenle okuma ve yazma becerilerini geliştirmek için düzenli olarak Almanca metinler okunmalıdır. Her beceride olduğu gibi Almanca çeviri konusunda da sürekli pratik yapmak önemlidir. Farklı türlerde metinleri çevirmek, dilin çeşitli yönlerini keşfetmek adına faydalıdır. Ayrıca alınan geri bildirimleri dikkate almak ve sürekli olarak gelişmeye açık olmak da gerekir.

Türkçe Almanca ve Almanca Türkçe Çeviri 

İlk olarak dini metinlerle karşımıza çıkmıştır. Yukarıda verilen İncil çevirisi buna bir örnektir ve tarihte yankısı sürmüştür. Zaman içinde mahkeme çevirileri, siyasi alandaki çeviriler ile devam eden bir sektör gelişmiştir. Günümüzde ithalat ve ihracat alanında önemli girişimleri olan Almanya, Avusturya gibi ülkeler pazarları geniş olduğu için bu alanda oldukça çeviri yapmaktadır. İkili ilişkilerde Türkiye ve Almanya ticari anlaşmalar yapmakta Almanca Türkçe ve Türkçe Almanca çeviri ihtiyacı oluşmaktadır. Bugün Almanya’da yaklaşık 3 milyon göçmen yaşamaktadır ve bu durum ikili ilişkileri kaçınılmaz kılar. Özellikle kara ulaşım araçları, giyim üretim, sanayi kollarında kullanılan makine ve cihazlar gibi alanlarda yaygın olarak çeviri yapılır ve ekonomiye katkı sağlanır. Türkiye’de kurulu yabancı firmalar sıralamasında Almanya birinci sıradayken Almanya’da yaklaşık olarak 80 bin Türk işletmesi bulunur. Edebiyat alanında ise Türkçeden Orhan Pamuk, Elif Şafak Almancadan ise Stefan Zweig, Franz Kafka gibi önemli yazarların çevirileri yapılmaktadır.

Almanca Yeminli Tercüme 

Resmi evraklarda, konsolosluk işlemlerinde, şirket vb. evraklarında yeminli çeviri gerekebilir. Noterler tarafından yetkilendirilen ve mesela Almanca üzerine uzmanlık kazanan bir yeminli tercüman, size gerekli hizmeti verebilir. Bu noktada dikkat etmeniz gereken hususların başında çevirmenin mutlaka noter tarafından görevlendirilmiş yeminli olmasıdır. Sonrasında ise noter onaylı Almanca çeviri metninizin türüne göre o alanda başarılı olup olmayacağını sorgulayabilirsiniz. Belge tamamlandığında üzerinde, tüm sorumluluğunu üstüne almış olan yeminli tercümanın imzası ve kaşesi olması gerektiğini de unutmayın. Medikal, hukuki, resmi, rapor, vize ve konsolosluk belgeleri çevirilerinin yanı sıra vereceğiniz kuruma bağlı olarak apostil onayı gibi eksta hizmetlere de ihtiyaç duyabilirsiniz. Çoğunlukla işlem Türkiye sınırları içerisinde yapılıyorsa ve evrak Almanca dilinde olacaksa apostil istenir. Almanca bir belgeye apostil alabilmek için de söz konusu çevirinin yeminli, noter tasdikli olması gerekir. Daha sonra bu belgelere valilik ve kaymakamlıklardan apostil alınır. Bu tarz hizmetleri de işbirliği yapacağınız çeviri firmasının veriyor olmasından mutlaka emin olun.

İki ülke arasındaki çok yönlü ilişkiler ve Almanya’daki mevcut Türk nüfusu Almanca yeminli tercüme taleplerini artırmıştır. Vatandaşlık, çalışma ve ikamet izni, eğitim, evlenme ve boşanma süreçleri, davalar, vekalet verme şirket kuruluşu vb. işlemler için yeminli tercüme hizmeti verilir. Mahkeme kararları, diploma, kimlik, ehliyet, transkript, nüfus kayıt örneği vb. yeminli tercüme edilmektedir. Noter onayı gerekmesi halinde noter tasdikine uygun hazırlanarak müşterilere sunulmaktadır.

Uzun yıllardır yeminli tercüme alanında güvenilir hizmet sağlayan Okeanos, öğrencilerden iş adamlarına kadar her alanda çalışan kişiye uzmanlıkla yardımcı olmuştur. Vize belgeleri, hukuki dokümanlar, öğrenci transkriptleri ve daha birçok dosya türünde Almanca yeminli tercüme hizmeti vermektedir. Belgelerin çevirisini tamamladıktan sonra tasdikleyen Almanca tercümanlarımız, dinç bir kadro olarak müşterilerine hiçbir soru işareti bırakmaz. Talebiniz doğrultusunda ekibimiz Almanca noter onaylı çeviri işlemlerini de tamamlayarak sizlere iletir.

almanca çeviri fiyatları

Almanca Tercüme Fiyatları 

Almanca çeviri fiyatları, çeviri büroları arasında çeşitlilik göstermesine rağmen genel olarak yaklaşık tutarlardadır. Çeviri fiyatlarının ortalamasının altında olan bürolara ise her zaman soru işaretleri ile yaklaşmak gerekir.  Çünkü bir tercümenin, tercüman, redaktör, proje yöneticisi gibi birden çok kalemi vardır. Bu giderlerinin karşılanabilmesi için ortalama bir fiyat tarifesi gözetilir. Uygun fiyat seçenekleri ile kaliteli tercüme hizmeti ve nitelikli çevirmen ekibinden hizmet almak için arayınız. Öğrenci fiyatlarımız ve toplu tercümelerdeki indirimlerimizden haberdar olmak için bizlerle iletişime geçmeyi unutmayın.

Fiyatlarımızla ile ilgili detaylı bilgiye ve 2023 yılı çeviri fiyat listesi için tıklayınız…

En İyi Almanca Türkçe Çeviri

Almanca ve Türkçe, kültürler arasında köprü kurmada önemli rol oynayan dillerdendir. İki dilin kesişim noktasında ise çeviri, iletişimi daha anlamlı kılmak ve bilgi alışverişini daha etkili hâle getirmek için kritik unsurlardandır. Her iki dilin de karmaşıklığı, dilbilgisi yapıları ve kültürel nüansları bu çevirilerin zorlu bir sanat olduğunu gösterir.

Almanca ve Türkçe arasında bir köprü kurmak sadece kelimeleri değil, aynı zamanda kültürleri de birleştirmektir. Almanca-Türkçe çevirinin karmaşıklığı, kelimelerin doğru bir şekilde eşleştirilmesini ve iki dilin dil bilgisel, kültürel özelliklerini anlamayı gerektirir. Dil sadece bir iletişim aracı değil aynı zamanda bir toplumun düşünce yapısını, duygularını ve tarihini yansıtan bir aynadır. Bu nedenle bir metni başarılı bir şekilde çevirmek, kelimeleri çevirmekten öte dilin derinliklerine inerek o dilin ruhunu anlamayı da gerektirir.

İyi bir Almanca-Türkçe çeviri, metnin orijinal anlamını ve duygusunu kaybetmeden hedef dilin okuyucularına uygun bir şekilde iletebilme yeteneğiyle öne çıkar. Kelimelerin ötesinde kültürel ifadelerin, deyimlerin ve dilin altında yatan duygusal tonların doğru bir şekilde çevrilmesi, gerçek bir çevirmenin maharetini ortaya koyar.

Online Almanca Türkçe Çeviri Hizmetleri

Almanca ve Türkçe gibi önemli diller arasındaki çeviriler, iş dünyasından kişisel iletişime kadar pek çok alanda büyük bir talep görmektedir. Online çeviri platformları genellikle uzmanlaşmış çevirmenlerle çalışır. Almanca-Türkçe çeviri hizmetleri, dilin ince detaylarını anlayan ve kültürel farklılıkları göz önünde bulunduran uzmanlar tarafından gerçekleştirilir.

Profesyonel çeviri hizmetleri, gizlilik ve güvenlik konularına büyük önem verir. Bu nedenle kullanıcıların bilgilerini güvence altında tutularak güvenilir hizmet sunarlar. Online Almanca-Türkçe çeviri hizmetleri, genel metinlerin yanı sıra hukuki, tıbbi, teknik ve diğer uzmanlık alanlarındaki çevirilere de odaklanır. Bu sayede farklı sektörlerden kullanıcıların ihtiyaçlarına da cevap verilir. Online çeviri hizmetleri anında çeviri imkânı sunarak iletişimi hızlandırır. Bu durum iş dünyasında anlık kararlar alınması gereken durumlarda veya acil bir çeviri ihtiyacı olduğunda büyük bir avantaj sağlar.

Online Almanca-Türkçe çeviri hizmetleri, dil engellerini aşmak ve kültürler arasında daha güçlü bir iletişim kurmak isteyenler için vazgeçilmez bir araç hâline gelmiştir. Profesyonel, güvenilir ve hızlı bir çeviri deneyimi sunan bu hizmetler, küresel dünyada başarıya giden yolda önemli bir adımdır.

%100 Doğru Almanca Türkçe Çeviri ve Tercüme Bürosu 

Çeviri büromuz aracılığıyla birçok alanda EN15038 Hizmet Kalite Standartlarında çeviri hizmeti tarafınıza sunulmaktadır. Okeanos, sektörde birçok başarı elde etmiş kurumsal firmalar için büyük projelere imza atmış tercüme bürosudur. Dolayısıyla çeviri talebinde bulunduğunuz her alanda doğru ve güvenilir çeviri hizmeti sunmaktadır.

Almanca Ceviri Taleplerinizde Okeanos Uzman Almanca Tercümanları ile Hizmetinizde…

Okeanos Tercüme, uzun yıllardır çeviri piyasasında kaliteli ve güvenilir çevirileri ile müşteri memnuniyeti kazanmıştır. Almanca- Türkçe/Türkçe Almanca çevirilerinde de uzman çeviri kadrosu sayesinde fark yaratıyor.

Almanca Tercüman

Almanca tercüman ve tercümanlık konusunu birlikte inceleyelim, günümüzde tercüme bürolarının kalite ve güvenirliğini ortaya çıkaran unsurların başında nitelikli tercümanlar gelmektedir. Farklı dil çiftlerinde çalışan tercümanların ortak özellikleri olduğu gibi kendi dil çiftlerine özgü ayırıcı nitelikleri de vardır. Almanca Türkçe dil çiftine bakıldığında da bu gibi özgün beceriler ön plana çıkmaktadır. Almanca çevirilerin sorunsuz olarak tamamlanması ve teslim tarihinde sunulması, ancak profesyonel Almanca tercümanlar ile çalışıldığında gerçekleşecektir. Okeanos Tercüme Bürosu bünyesinde çalışan deneyimli Almanca tercümanlar, çeşitli alanlardaki uzmanlıkları sayesinde kaliteli bir çeviri hizmeti sunar.

Almanca Tercüman Nasıl Olunur?

Almanca tercüman olmak için izleyebileceğiniz birkaç yol vardır. Öncelikle bu mesleğin arka planını öğrenmek adına çevirmenlik seçeneğinin sunulduğu bir lisans ya da ön lisans bölümünde okumayı tercih edebilirsiniz. Üniversitelerin Alman Dili ve Edebiyatı ve Almanca Tercümanlık lisans bölümleri ile Uygulamalı Çevirmenlik ön lisans bölümü Almanca tercümanlık için akademik bir birikimle yola çıkmak isteyenlere idealdir. Bu bölümlerde Almanca hazırlık sınıfları tamamlandıktan sonra dilin tarihi, çevirisi ve kültürü üzerine birçok ders işlenmektedir. Bunun dışında Almanca biliyorsanız ya da zaman içinde öğrenmeye çalışıyorsanız dilde yetkinlik durumunuzu ölçmelisiniz. Eğer profesyonel olarak Almanca çeviri yapabilecek düzeye ulaştıysanız tecrübe edinmek için tercüme bürolarından deneme çevirileri talep edebilir ya da gönüllü tercümanlık yapabilirsiniz. Bu gibi süreçler, Almanca tercüme alanında deneyim kazanmanıza fayda sağlayacaktır.

Almanca Hukuk Tercümanı

Hukuk alanı, özel alan çevirileri içerisinde en fazla sorumluluk gerektirenlerden biridir. Bunun nedeni, eğer bir dava dosyası çeviriyorsanız ve sonucunda önemli bir karar verilecekse çevirmenin ağzından dökülen her söz ya da kaleminden çıkan her yazı bu kararı etkileyebilir. Bu nedenle Almanca hukuk tercümanı olarak çalışacak kişilerin öncelikle Almanca dil bilgisine hakim olması, sonrasında ise Almanca hukuk terminolojisi hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Bunun yanında da en azından birkaç yıl boyunca kendi çabaları ya da gönüllü çalışmaları ile bu alanda somut ürünler ortaya koyması şarttır. Almanca hukuki tercümanlar, adliyelerde ya da hukuk bürolarında çalışabilir. Bunun dışında hukuk çevirisi yapan herhangi bir büroda da çalışabilirler. Okeanos Tercüme Bürosu, Almanca Türkçe çeviri için hukuki, medikal ve ticari çeviriler olmak üzere birçok alanda profesyonel olarak hizmet vermektedir.

yeminli almanca tercüman

Yeminli Almanca Tercüman

Yeminli tercümanlık başvuruları yapılırken çevirmenin birkaç kriteri karşılaması gerekir. Bunlar içinde dili kusursuz bir şekilde bilmesi ve yaş sınırlamaları gibi hususlar vardır. Bu kriterler, noterliklerin web sitelerinde liste olarak sunulmaktadır. Kriterlere uyan çevirmenler, bağlı bulundukları bölgenin noterliğine belgeleri ile giderek yeminli Almanca tercüman olmak adına başvuruda bulunabilirler. Yeminli tercümanlar, çoğunlukla resmi çevirilerde görev almaktadır. Bu nedenle hukuk gibi alanlarda da genellikle yeminli Almanca tercümanlar tercih edilir. Yeminli Almanca tercümanlar, çeviri işlemini tamamladıktan sonra kaşeleme yetkisine sahiptir. Bu yetki tercümanlara belgenin doğruluğunu kanıtlama hakkı sunarken sorumluluklar yükler. Bundan dolayı yeminli tercümanların seçiminde hem noterler hem de çeviri büroları son derece dikkatli davranmalıdır. Okeanos Tercüme Bürosu olarak Almanca yeminli tercümanlarımızı seçerken birçok kriteri göz önünde bulundurarak sizler için her gün daha iyisini hedefliyoruz.

Yeminli tercüman nasıl olur?

Almanca Tercüman Maaşları

Çeviri alanının geneli gözlemlendiğinde Almanca tercüman maaşları sabit değildir. Bunun birçok nedeni vardır. Öncelikle tercümanlar bireysel çalıştığı durumlarda çeviri başına ücreti kendileri belirleyebilir, bunun için bir sınırlama yoktur. Çevirmen, çalıştığı uzmanlık alanına göre de farklı maaş talep edebilir. Örneğin medikal bir çeviri genel çeviriye göre daha fazla sorumluluk gerektirdiği ve alan bilgisi istediğinden bu alanda çalışan çevirmen, ücretini artırımlı söyleyebilir. Bunun yanı sıra her meslekte olduğu gibi tecrübe etkeni de vardır. Bir Almanca tercüman 15 senelik güvenilir bir çevirmenken diğer çevirmen yeni deneme çevirilerini tamamlamış ve mesleğe ilk adımlarını atmış bir çevirmen olabilir. Bu gibi etkenler, Almanca çevirmen maaşlarını oldukça etkilemektedir. Ayrıca çevirmenlik serbest zamanlı olarak da icra edilen bir meslek olduğu için bazı çevirmenler kendi maaşını dahi tam olarak bilemez. Bu gibi maaş skalaları ancak bürolarda ya da şirketlerde tam zamanlı Almanca çevirmen olarak çalışan kişiler için geçerlidir.

Almanca Medikal Tercüman

Hukuk alanına benzer şekilde en zor alanlardan bir olan medikal çeviri, başlı başına geniş bir alandır. Kendine özgü terminolojileri nedeniyle yanlış bir terim çevirisi bir insan hayatına etki edebilir. Bu da çevirinin ve redaksiyon işlemlerinin önemini ön plana çıkarır. Almanca medikal tercüman olan kişilerin Almanca dil yetkinliği yanı sıra bu alanda uzmanlık bilgisine sahip olması ve terimsel donanımı da gereklidir. Örneğin hayatında hiç lenf bezini duymamış birinden tıbbi çeviri yapmasını bekleyemeyiz. Bu nedenle Almanca medikal tercümanlık da tecrübe ve bilgi birikimi gerektiren bir alandır. Okeanos Tercüme Almanca medikal çevirmenlerini uzman bir kadronun içerisinde toplayarak nitelikli redaktörler eşliğinde motive eder ve dinamik bir çalışma ortamı sunar.

Almanca Tercüman İstanbul

Almanca tercüman iş ilanları incelendiğinde neredeyse her ilde ilanlar açık olduğunu görebilirsiniz. Bunun nedeni Almancanın İngilizceden sonra – özellikle de Türkiye’de- en fazla tercih edilen dil olmasıdır. Bu dil ihtiyacı nedeniyle bürolar ve firmalar, Almanca tercüman gereksinimi duyar. Almanca tercüman Ankara, İstanbul, Antalya başta gelmek üzere birçok ilde yoğun olarak aranmaktadır. Okeanos Tercüme Bürosu, İstanbul Şişli’de yer alan ofisinde birçok kaliteli Almanca tercümanı istihdam ederek her zaman yeni tercüman adaylarına da başvuru fırsatı tanımaktadır.

Okeanos Çeviri Bürosu Uzman Almanca Tercüman Ekibi…

En yoğun çalıştığımız dil çiftlerinden biri olan Türkçe Almancada yıllardır süregelen kalite politikalarımız, firmamızın çeviri hacminin gittikçe artmasını sağlamıştır. Donanımlı Almanca yeminli tercümanlarımız, titiz redaktörlerimiz ve enerjik ekip üyelerimiz Almanca çeviri dosyalarınızı teslim aldıktan sonra anında çeviri planını oluşturarak işe koyulur. Bu sayede çevirilerinizi talep ettiğiniz zamanda ve kriterle sizlere göndermiş oluruz. Siz de Okeanos Tercüme Bürosu’nun profesyonel Almanca tercüman kadrosu ile iletişime geçmek istiyorsanız www.okeanostercume.com.tr veya info@okeanostercume.com.tr adreslerinden ya da 0212 221 45 21 veya 0553 910 31 32 numaralı MOBİL / WHATSAPP / TELEGRAM hattımız aracılığıyla bizlere ulaşabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi ve talepleriniz için info@okeanostercume.com.tr mail adresimize iletinizi gönderebilirsiniz. Dilerseniz de 02122214521 veya 05539103132 numaralı MOBİL/WHATSAPP/TELEGRAM hattımız aracılığıyla bizlere ulaşabilirsiniz.