Almanca Türkçe Çeviri ve Tercüme Bürosu

Almanca tercüme bürosu

Almanca çeviri, demografik dağılımı incelendiğinde Türkçe ve Türk kültürünün yakın olduğu milletlerden biri olan Almanya’da Türkçe çeviri ihtiyacı eski yıllardan beri görülmektedir. Bu ihtiyaç, gittikçe artan nüfusun getirdiği bir olgudur. Karşılıklı ilişkilerin gelişmesi, yabancı dilde çevirileri de büyük oranda etkilemektedir. Türkiye ve Almanya’nın göçmenler ve çalışanlar üzerine müzakereleri, Türkçe Almanca dil çeviri sektörüne ivme kazandırmıştır. Bu nedenle çeviri bürolarında en yaygın işlem gören dillerden biri olan Almanca tercüme, profesyonel Almanca tercümanlar tarafından titizlikle yapılması gereken bir işlemdir. Almanca Türkçe çeviri ve tercümeye dair diğer bilgiler, sizler için yazımızda hazırladık…

Ana dil ve ikinci dil olarak konuşanların çoğunun Avrupa’da yaşadığı Almanca dili, Batı Cermen dillerinden gelmektedir. 6 ülkede resmi dil olarak kabul edilen Almancanın 9 ülkede de uluslararası geçerliliği vardır. Almancayı resmi dil olarak kabul eden bazı ülkeler: Almanya, Avusturya, Lihtenştayn ve Lüksemburg’tur. Diğer Cermen dilleri ile- İngilizce, Felemenkçe gibi- yapısal olarak ve kelime bazında benzerlikler gösterir. İngilizceden sonra dünyada en fazla konuşulan Cermen dilidir. Almanca ülkemizde pek çok sebepten dolayı çevirisi talep edilen dillerin başında gelmektedir. İşte %100 doğru Almanca Türkçe çeviri ve tercüme bürosu talepleriniz için detaylı bilgiler…

Geçmişten Günümüze Almanca

Yaklaşık 130 milyon insan tarafından konuşulan Almanca, Avrupa Birliği’nin de resmi dilleri arasındadır. Ancak bu dilin de her dil gibi geçmişten gelen kökleri ve zamanla uğradığı değişimler olmuştur. İlk Almanca, tarihte sık sık karşımıza çıkan Saxon’ların kullandığı Yüksek Almancadır ve günümüz Almancasına göre farklı sesler içerir. Bu dönemde yazılmış eserlerin çoğu, manastırlarda korunmaya çalışılmış; ancak okur yazarlığın az olması, basım tekniklerinin gelişmemesi nedeniyle sadece bazıları günümüze ulaşmıştır. Bu dönemi, Orta Yüksek Almanca dönemi izler. Cermen kabileleri istilaları sayesinde Almancanın daha fazla yayılmaya başladığı bir dönemdir. Ayrıca Almanca, yavaş yavaş asil mahkemelerine girmeye ve standart dil olarak kullanılmaya başlamış, resmi işlerde Latincenin yerine geçmiştir.

almanca

Yakın Tarihimizde Almanca

Günümüze gelmeden önceki son dönem ise Yeni Yüksek Almancadır ve bu dönem için Modern Almancanın başlangıcı denebilir. Almancanın gittikçe yayılmasını kolaylaştıran matbaa ortaya çıkmıştır; bu sayede sözlü aktarımın yanı sıra yazılı eserler basılmıştır. Martin Luther King’in bu dönemde İncil’in Almanca çevirisini yapması ise dilin evrensel bir boyut kazanması için önemli bir adımdır. Bu çevirinin kopyaları, her bölgeye yayılarak Almanca evrensel bir dil haline gelmiştir. Günümüze değin Almanca sözlükler hazırlanmış, ortografi için düzenlemeler yapılmış ve Avrupa’da en fazla kullanılan dillerden biri olmuştur.

Almanca Sözlük

Almanca, eril/dişil kelimeler barındırdığı için sözlük kullanımının -özellikle de ilk zamanlar- yaygın olduğu bir dildir. İngilizce gibi çok fazla kullanılmasının getirdiği avantajlardan biri de birçok sözlük seçeneğinin bulunmasıdır. Gerek basılı gerek çevrimiçi birçok Almanca-Türkçe sözlükten yararlanabilirsiniz. Bu sözlüklerden bazıları:

Almanca Alfabe

Öğrenmeye başlamadan önce alfabeye göz atmakta fayda vardır. Her ne kadar diğer Cermen dillerine benzese de Almanca alfabede olan bazı farklı harfler vardır ve bu harflerin okunuşunda da değişiklikler görünür. Toplam 30 harften oluşan Almancada eszet, ß harfi için kullanılmaktadır. Ayrıca kelimelerin üzerine iki nokta şeklinde gelen Umlaut, harfleri inceltir. Yani 26 harf, bir eszet ve üç umlauttan oluşan bir alfabedir. Almanca harfler ve okunuşları şu şekildedir;

Yazılış Büyük- Küçük- Okunuş

 • A (a)
 • B (be)
 • C (tse: se diye okunur.)
 • D (de)
 • E (e)
 • F (ef)
 • G (ge)
 • H (ha)
 • I (i)
 • J (yot)
 • K (ka)
 • L (el)
 • M (em)
 • N (en)
 • O (o)
 • P (pe)
 • Q (ku)
 • R (er)
 • S (es)
 • T (te)
 • U (u)
 • V (fau)
 • W (ve)
 • X (iks)
 • Y (üpsilon)
 • Z (tset: set diye okunur.)
 • Ä (e)
 • Ö (ö)
 • Ü (ü)
 • ẞ (Eszett)ss

almanca nasıl öğrenilir

 Almanca Nasıl Öğrenilir?

Her dil gibi Almanca öğrenmek de zaman ve emek ister; bu nedenle bu dili öğrenmeye başlayacaksanız öncelikle çok fazla çalışma yapacağınızı bilmelisiniz. Bunun başlıca nedeni ise Almancadaki artikellerdir. Kelimelerin önüne gelen -der, -die ve -das, bu kelimelere eril, dişil veya nötr olma özelliği verir. Ancak her zaman der’i eril ve die’yi dişil olarak düşünemeyiz. Bu nedenle oldukça ezber ve tekrar gerektirir. İlk olarak alfabedeki farklılıkları öğrenmelisiniz. Eğer Cermen dillerinden herhangi birini biliyorsanız Almanca öğrenirken işiniz kolaylaşacaktır. Sonrasında kelime kartları, diziler, şarkılar; kısacası olabildiğince gerçek hayat materyalleri ile karşılaşarak bu dili hayatınıza dahil etmeniz gerekmektedir. Başta bu dilde tekerlemeler öğrenmek, çocuk şarkıları söylemek ve zamanla podcastler bulmak, seviyenize göre diziler izlemek şeklinde devam edebilirsiniz. Ancak bu görsel-işitsel materyallere destek olarak her zaman temel dil bilgisinden başlayarak ilerlemelisiniz.

Almanca Dil Kursları

Zorlandığınız durumlarda bir kurstan ya da özel öğretmenlerden yardım alabilirsiniz. Türkiye’de çok fazla dil kursu bulunmaktadır ve neredeyse hepsi Almanca dili eğitimi verir. Ancak, Almanca kursu denildiğinde akla ilk olarak Goethe Institut-Türkei gelir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yüz yüze bulunan bu kurstan online eğitim alarak da faydalanabilirsiniz. Kur başına yaklaşık 1.900 TL talep eden bu kurslarda A1’den C2’ye bütün seviyeler mevcuttur ve yetişkin, gençler gibi farklı kategoriler bulunmaktadır.

Almanca Lisans Bölümleri

Almanca tercümanlık yapmak isteyen kişiler, Almanca lisans bölümlerini tercih ederek bu alandaki akademik kariyerlerine başlayabilirler. Almanca okumak isteyen kişinin birden fazla seçeneği vardır. Öncelikle doğrudan Almanca mütercim tercümanlık bölümlerine yönelerek uzmanlık alanı doğrultusunda çeviri alıştırmaları yapabilir. İlk yıllarda kuramsal eğitimler verilmesine rağmen sonraki yıllarda pratikler önem kazanmaktadır. Birçok köklü üniversite bu programda eğitim seçenekleri sunar. Bir diğer seçenek ise Alman dili ve edebiyatı bölümü. Bu bölümde okuyan kişiler, özellikle yazınsal çeviri alanında sık sık çeviri yaparak deneyim kazanır. Siz de Almanca tercüman olmayı düşünüyor ve bunun akademik bir yolla ilerletmek istiyorsanız Uygulamalı Çevirmenlik, Mütercim Tercümanlık, Çeviribilim ve Alman Dili ve Edebiyatı bölümlerini gözden geçirebilirsiniz.

almanca çeviri

Almanca Türkçe Çeviri ve Tercüme

İlk olarak dini metinlerle karşımıza çıkmıştır. Yukarıda verilen İncil çevirisi buna bir örnektir ve tarihte yankısı sürmüştür. Zaman içinde mahkeme çevirileri, siyasi alandaki çeviriler ile devam eden bir sektör gelişmiştir. Günümüzde ithalat ve ihracat alanında önemli girişimleri olan Almanya, Avusturya gibi ülkeler pazarları geniş olduğu için bu alanda oldukça çeviri yapmaktadır. İkili ilişkilerde Türkiye ve Almanya ticari anlaşmalar yapmakta Almanca Türkçe ve Türkçe Almanca çeviri ihtiyacı oluşmaktadır. Bugün Almanya’da yaklaşık 3 milyon göçmen yaşamaktadır ve bu durum ikili ilişkileri kaçınılmaz kılar. Özellikle kara ulaşım araçları, giyim üretim, sanayi kollarında kullanılan makine ve cihazlar gibi alanlarda yaygın olarak çeviri yapılır ve ekonomiye katkı sağlanır. Türkiye’de kurulu yabancı firmalar sıralamasında Almanya birinci sıradayken Almanya’da yaklaşık olarak 80 bin Türk işletmesi bulunur. Edebiyat alanında ise Türkçeden Orhan Pamuk, Elif Şafak Almancadan ise Stefan Zweig, Franz Kafka gibi önemli yazarların çevirileri yapılmaktadır.

Almanca Yeminli Tercüme 

Resmi evraklarda, konsolosluk işlemlerinde, şirket vb. evraklarında yeminli çeviri gerekebilir. Noterler tarafından yetkilendirilen ve mesela Almanca üzerine uzmanlık kazanan bir yeminli tercüman, size gerekli hizmeti verebilir. Bu noktada dikkat etmeniz gereken hususların başında çevirmenin mutlaka noter tarafından görevlendirilmiş yeminli olmasıdır. Sonrasında ise noter onaylı Almanca çeviri metninizin türüne göre o alanda başarılı olup olmayacağını sorgulayabilirsiniz. Belge tamamlandığında üzerinde, tüm sorumluluğunu üstüne almış olan yeminli tercümanın imzası ve kaşesi olması gerektiğini de unutmayın. Medikal, hukuki, resmi, rapor, vize ve konsolosluk belgeleri çevirilerinin yanı sıra vereceğiniz kuruma bağlı olarak apostil onayı gibi eksta hizmetlere de ihtiyaç duyabilirsiniz. Çoğunlukla işlem Türkiye sınırları içerisinde yapılıyorsa ve evrak Almanca dilinde olacaksa apostil istenir. Almanca bir belgeye apostil alabilmek için de söz konusu çevirinin yeminli, noter tasdikli olması gerekir. Daha sonra bu belgelere valilik ve kaymakamlıklardan apostil alınır. Bu tarz hizmetleri de işbirliği yapacağınız çeviri firmasının veriyor olmasından mutlaka emin olun.

İki ülke arasındaki çok yönlü ilişkiler ve Almanya’daki mevcut Türk nüfusu Almanca yeminli tercüme taleplerini artırmıştır. Vatandaşlık, çalışma ve ikamet izni, eğitim, evlenme ve boşanma süreçleri, davalar, vekalet verme şirket kuruluşu vb. işlemler için yeminli tercüme hizmeti verilir. Mahkeme kararları, diploma, kimlik, ehliyet, transkript, nüfus kayıt örneği vb. yeminli tercüme edilmektedir. Noter onayı gerekmesi halinde noter tasdikine uygun hazırlanarak müşterilere sunulmaktadır.

Uzun yıllardır yeminli tercüme alanında güvenilir hizmet sağlayan Okeanos, öğrencilerden iş adamlarına kadar her alanda çalışan kişiye uzmanlıkla yardımcı olmuştur. Vize belgeleri, hukuki dokümanlar, öğrenci transkriptleri ve daha birçok dosya türünde Almanca yeminli tercüme hizmeti vermektedir. Belgelerin çevirisini tamamladıktan sonra tasdikleyen Almanca tercümanlarımız, dinç bir kadro olarak müşterilerine hiçbir soru işareti bırakmaz. Talebiniz doğrultusunda ekibimiz Almanca noter onaylı çeviri işlemlerini de tamamlayarak sizlere iletir.

almanca tercüme fiyatları

Almanca Tercüme ve Çeviri Fiyatları 

Almanca çeviri fiyatları, çeviri büroları arasında çeşitlilik göstermesine rağmen genel olarak yaklaşık tutarlardadır. Sektörün ortalama fiyat tarifesinin altına düşen bürolara ise her zaman soru işaretleri ile yaklaşarak bunu sorgulamak gerekir. Çünkü bir tercümenin, tercüman, redaktör, proje yöneticisi gibi birden çok kalemi vardır ve bu kalemlerin karşılanabilmesi için ortalama bir fiyat tarifesi gözetilir. Uygun fiyat seçenekleri ile kaliteli Almanca Türkçe tercüme hizmeti sunan Okeanos Tercüme Bürosu’nun nitelikli çevirmen ekibi ile tanışmak için geç değil! Öğrenci fiyatlarımız ve toplu tercümelerdeki indirimlerimizden haberdar olmak için bizlerle iletişime geçmeyi unutmayın.

Fiyatlarımızla ile ilgili detaylı bilgiye ve 2022 yılı çeviri fiyat listesi için tıklayınız…

Almanca Tercüme ve Çeviri Bürosu 

Çeviri büromuz aracılığıyla birçok alanda EN15038 Hizmet Kalite Standartlarında çeviri hizmeti tarafınıza sunulmaktadır. Okeanos Tercüme, sektörde birçok başarı elde etmiş birçok kurumsal firma ile işbirliği içerisinde büyük projelere imza atmış bir tercüme bürosudur. Dolayısıyla çeviri talebinde bulunduğunuz her alanda doğru ve güvenilir çeviri hizmeti sunmaktadır.

Okeanos Tercüme Uzman Almanca Tercümanları ile…

Uzun yıllardır çeviri piyasasında kaliteli ve güvenilir çevirileri ile müşteri memnuniyeti kazanan Okeanos Tercüme, Almanca- Türkçe/Türkçe Almanca çevirilerinde de uzman çeviri kadrosu sayesinde fark yaratıyor.

Ayrıntılı bilgi ve talepleriniz için; info@okeanostercume.com.tr mail adresimizden, ya da 0212 221 45 21 veya 0553 910 31 32 numaralı MOBİL / WHATSAPP / TELEGRAM hattımız aracılığıyla bizlere ulaşabilirsiniz.

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.