Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Bürosu
Lokasyonumuz
Perpa 34384, Şişli / İstanbul
Mesaj İletin
info@okeanostercume.com.tr
yeminli tercüman hizmeti, yeminli tercüman nasıl olunur?

Yeminli Tercüman Hizmeti – Tercüman Nasıl Olunur?

İster bireysel olsun isterseniz de kurumsal, eğitim – öğretim, ticari faaliyetlerde, alım ve satım işlemlerinde, kısacası yurt içi ve yurt dışında gerçekleştireceğiniz resmi bütün işlemlerimiz için yeminli tercüman ve çeviri işlemlerine ihtiyacınız olabilmektedir.

Yeminli Tercüman Hizmeti

Yeminli tercüman hizmeti, üniversitelerin dil bölümlerinden, yabancı dil ve edebiyat, mütercim tercümanlık, uygulamalı tercümanlık, dil bilimi ve benzeri okullardan mezun olmuş kişilerin, yeterliliklerini belgelendirerek dil uzmanı olarak verdikleri hizmettir. Noterler nezdinde ve belirli bir tercüme ofisine bağlı olarak çalışırlar. Kanunen almış oldukları sorumlulukları vardır. Kendilerine verilmiş olan resmi imza yetkisi ile yapmış oldukları tercümeyi resmileştirerek kamuda ve özel sektörde belgenizin kullanılabilirliğini sağlamaktadır. Talep edilmesi durumunda da belgenizin noter onayının yapılmasını bu imza ile sağlamaktadır.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi, bünyesinde yer alan profesyonel tercüman kadrosuyla talepleriniz doğrultusunda bütün dillerde serbest çeviri ve yeminli tercüme hizmeti vermektedir.

Yeminli Tercümanın Sorumlulukları

Resmi işlemlerde kullanılacak olan, ister yabancı dilde isterseniz de yurt dışında kullanacağınız ana dilde belgenizin dilediğiniz dile yeminli tercümesini gerçekleştirerek akredite eder. Bu sayede belgenizi dilediğiniz mercide kullanabilirsiniz.

Yabancı ülke vatandaşı olan kimselerin, bazı işlemleri noterlikler, ticaret ve sanayi odaları, nikah daireleri veya tapu müdürlüklerinde yetkililerin huzurunda sözlü olarak yapmaları gerekmektedir. Örneğin, gayrimenkul alım ve satımında, noterde düzenlenecek olan vekaletnameler ve imza sirküleri gibi işlemlerde veya ticaret ve sanayi odalarında şirket kuruluşu veya imza beyanı gibi işlemlerde yetkililerin huzurunda sözlü tercüme yapılması gerekmektedir. Bu durumlarda, yeminli tercüman belgeleri ile tercümenin gerçekleştirileceği kurumda hazır olarak talep edilen işlemi gerçekleştirmektedir.

Yetkili mercilerin huzurunda yapılan sözlü çeviri işleminin önemi büyüktür. Çevirisi yapılacak olan metnin tamamının doğru ve eksiksiz olarak aktarılması gerekmektedir. Verilen vekaletnamenin içeriğinin ne olduğu, kimlere ne yetkiler verdiği ve süresi çok önemlidir. Genellikle yaşanabilen ihtilaf durumları yetkiler ve sürelerde yaşanabilmektedir. Örneğin, verilecek bir vekaletnamede banka hesabı açmayı kabul edebilir, para yatırmayı kabul edebilir ama vekaleti veren kişi para çekmeye yetki vermek istemeyebilir. Bu durumda genellikle ihtilaflar yaşanabilmektedir. Bir diğer örnek de hisse devirleri veya ortaklı şirket kuruluşlarında yaşanabilmektedir. Bu durum da genellikle, hisse oranları, yetkiler ve hisse oranına bağlı olarak sermayelerde yaşanabilmektedir. İşte bu noktada, tercüman, yapmış olduğu sözlü çeviriyi eksiksiz, anlaşılabilir ve doğru olarak gerçekleştirmeli ve istenilmeyen durumların yaşanmasını ortadan kaldırması gerekmektedir. Sözlü çeviri eş zamanlı olması sebebiyle imzalar atıldıktan sonra hukuki ve ticari olarak sorunlar yaşanabilir. Bu işlemler esnasında bütün sorumluluk tercümandadır.

yeminli tercüman

Yeminli Tercüman Nasıl Olunur?

Eğer dil sizin için bir tutkuysa ve bunu iş hayatınız ile bağdaştırarak ortaya koymak istiyorsanız tercüme sektörü ilk aklınıza gelenlerden biridir. Tercümanlık hizmetlerinden biri de yeminli tercümanlık hizmetidir.

Tercüme sektörüne giren veya girmek isteyen birçok tercümanın aklındaki ilk soru “yeminli tercüman nasıl olunur?” şeklindedir.

Yeminli tercüman olmak için tercümanın belli başlı kriterleri karşılıyor olması gerekmektedir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Sabıka kaydına sahip olmamak
  • En az iki dilde yazılı ve sözlü çeviri yapabiliyor olmak
  • Dil bildiğini lisans diploması ya da transkript ya da dengi bir belge ile ispat edebiliyor olmak
  • Başvuruda bulunulan noterlik makamının bağlı bulunduğu il sınırları içerisinde ikamet etmek

Söz konusu kriterleri sağlayabilen tercümanlar noterlik makamına giderek dil bildiğine dair diploma, transkript ve dengi bir belge ile başvuruda bulunurlar. Noter huzurunda yemin ederek yemin zabtı alır ve noter yeminli tercüman unvanına sahip olurlar.

Yeminli tercümanlar bu işlemleri bireysel gerçekleştirebileceği gibi bir tercüme şirketi aracılığıyla da gerçekleştirebilmektedir.

Yeminli Tercümanın Görevleri Nelerdir?

Yeminli tercüman, çevirisini gerçekleştirdiği evrakların çıktısını alıp ıslak imza ve kaşe yaparak tercüme evrakının resmi belge statüsüne ulaşmasını sağlar. Böylelikle söz konusu evrak kamu ve kuruluşlarda kullanabilir duruma gelmektedir.

Şirket kuruluşu, sicil tasdiki, tapu işlemleri, noterlik işlemleri ve daha birçok konuda resmi kurumlarda resmi çeviri için yeminli tercüman hizmeti talep edilmektedir. Yeminli tercümanlar söz konusu talepler doğrultusunda yazılı ve sözlü tercüme hizmeti vermektedir.

Noter Onaylı Tercüme ve Yeminli Tercüme Neden Gereklidir?

Yeminli tercüme işlemi gerçekleştirilen evraklar tercüman imzası ve kaşesi taşıyarak resmiyet kazanmaktadır. Bu bağlamda yapılan tercüme işleminin orijinale uygun olduğu ve doğruluğu tasdik edilir. Bu noktada yapılacak işlemin yasal sorumluluğu yeminli tercümana aittir.

Yeminli tercüme ve yeminli çeviri işlemi çoğunlukla kamu kurumları, üniversite, noterlik makamları, banka ve konsolosluklar ve nikah dairelerinden talep edilir.

Yurt dışında kullanılacak ya da yurt dışından getirilen ve Türkiye’de resmi makamlarda kullanılacak evrakların yeminli tercüme  işlemleri yapılmalıdır.

Tercüme ve çeviri evraklarının tasdik işlemleri birey ya da ibraz edilecek kurum talebi sonrasında düzenlenir. Bazı kurumlar yeminli tercüme ve yeminli çeviri onayı ile birlikte noter onaylı tercüme ve noter onaylı çeviri tasdiki talep ederler.

Noter onaylı tercüme  işlemi ise; yeminli tercümanın imza ve kaşe yaptığı evrakın noterlik makamına götürülerek noter tasdikinin yaptırılmasıdır.

yeminli tercümanlık

Yeminli Tercümanlık Hususuna İlişkin Noterlik Kanunu

Yeminli tercümanlık ve verdiği hizmetler gerek yurt içinde ve uluslar arası kanunlar ve yönetmelikler ile düzen altına alınmıştır. Ülkemizde de yeminli tercümanlık ile ilgili kanuni düzenlemelerden biri de Noterlik Kanunu Yönetmeliğidir. Noterlik hizmetinde kullanılacak tercümanların kaydı, yemini ile ilgili düzenlemede bulunmaktadır. Yönetmeliğin ilgili maddesi aşağıdaki gibidir:

Madde 96- Belgelerin bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevrilmesine ve noterlikçe onaylanmasına çevirme işlemi denir.

Noterin, çevirmeyi yapanın o dili veya yazıyı doğru olarak bildiğine, diplomasını veya diğer belgelerini görerek veya diğer yollarla ve hiçbir tereddüde yer kalmayacak şekilde kanaat getirmesi gerekir.

Noterlik Kanununun 75. maddesinin son fıkrası gereğince noter tercümana Hukuk Yargılama Usulü Kanununa göre yemin ettirilir. Bunun bir tutanakla belgelendirilmesi zorunludur. Bu tutanakta tercümanın adı, soyadı, doğum tarihi, iş adresi, ev adresi, tahsil derecesi, hangi dil veya dilleri, hangi yazıyı bildiği, noterin çevirenin bu dil ve dilleri veya yazıyı bildiğine ne suretle kanı sahibi olduğu, yemin biçimi ve tutanağın tarihini gösterir. Tutanağın altı noter ve tercüman tarafından imzalanır.

Çeviri İşlemi

Madde 103- Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevirme halinde, noter tarafından metnin altına bir şerh verilir.

Bu şerhin, noter yeminli tercüman kullanmışsa, tercümanın kimliğini ve adresini ihtiva etmesi ve altının, noter tarafından tarih yazılıp imzalanarak mühürlenmesi gereklidir.

Okeanos Tercüme’de Yeminli Tercümanlık

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi geniş yeminli tercüman kadrosu ile profesyonel firmaların arasında yer almaktadır.

Tercüman adaylarında üniversitelerin ilgili yabancı dil bölümlerin mezun olması şartı aranmaktadır. Mutlaka bir uzmanlık alanına sahip olmaları da önemlidir.  Uzman olunan dilleri her iki yönde de akıcı ve etkili kullanmaları da bir diğer kriterdir.

Güncel poziyonlarımız için tıklayınız

Yeminli tercüman hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için info@okeanostercume.com.tr adresimizden bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz, 0553 910 31 32 MOBİL & WHATSAPP & TELEGRAM hattımız veya 0212 221 45 21 numaralı sabit hattımız aracılığıyla kurumsal müşteri temsilcilerimizle iletişime geçebilirsiniz.