Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme Bürosu
Lokasyonumuz
Perpa 34384, Şişli / İstanbul
Mesaj İletin
info@okeanostercume.com.tr
sözleşme tercüme ve çevirisi

Sözleşme Tercümesi ve Sözleşme Çevirisi

Okeanos Tercüme şirketi firmaların sözleşme tercümesi ve sözleşme çevirisi işlemlerinde hız, uygun fiyat ve kaliteli çözümler sunmaktadır.

Sözleşme Hakkında Her Şey…

Sözleşme Nedir?

Sözleşme; birden fazla tarafın hukuki bir sonuç sağlamak amacıyla belirli bir konu üzerinde yapılan uzlaşma temelli anlaşmadır.

Sözleşme Neden Hazırlanır?

 • Taraflar iradesi aynı amaca hizmet ediyor ise
 • Bir konuda anlaşmaya varmak isteyen en az iki kişi ya da taraf varsa
 • Aralarındaki anlaşmayı yasal bir prosedüre dayandırmak gayesi söz konusuysa
 • Tarafların karşılıklı birbirine taahhütü söz konusu ise sözleşme hazırlanır.

Sözleşme Nasıl Hazırlanır?

Sözleşmeler yazılı ya da sözlü olarak düzenlenebilir. Bir sözleşmenin sözlü olmasından daha çok yazılı olması yasal haklar, yaptırımlar ve ihtilaflar açısından daha önemlidir. Bir sözleşme hazırlanması için öncelikle tarafların kendi iradeleri kapsamında sözleşme yapmak istemesi gerekmektedir.

Sözleşmede Tarafların İstek ve Beklentilerinin Belirlenmesi: Sözleşme hazırlamadan önce tarafların bu sözleşmeyi neden hazırladıklarını bilmeleri gerekmektedir. Sözleşme kapsamında taraflar arasındaki istek, beklenti ve taahhütlerinin açık ve net tespit edilmesi gerekir.

Sözleşmenin Hukuksal Niteliğinin ve Sonuçlarının Belirlenmesi ve Taslak Sözleşme Yazılması: Hazırlanan sözleşmenin yasal kapsamı, ihtilaf durumunda yetkili mercileri, yargı kararlarını doğru olarak belirlemeli ve bu doğrultuda ilk taslağın yazılması gerekir.

Sözleşmenin Şeklinin Tespiti: Sözleşme şekli ile ilgili yasal herhangi bir zorunluluk ya da şekil tespiti yok ise sözleşme her şekilde hazırlanabilir. Sözlü sözleşmelerde anlaşmazlık durumunda ya da ihlal durumunda ispat söz konusu olacaktır.

Yazılı Sözleşmeler Değerlendirilirken Nelere Dikkat Edilir?

 • Sözleşme maddelerin yeteri kadar açık ve anlaşılır olması
 • Bir sözleşmede olması gereken bütün hususları kapsaması
 • Yasal hukuk ve kavramlara uygun olması
 • Yazım kurallarının doğru olması ve yeteri kadar detaylı yazılması ve gereksiz ifadelerden kaçınılmış olması
 • Tarafların hak ve yükümlülüklerinin sözleşmede doğru tespiti
 • Tarafların bilgilerinin doğru ve eksiksiz yazılmış olması

Gibi hususlara dikkat edilerek detaylı ve eksiksiz gerçekleştirilmelidir. Bu içeriklerden bazıları sözleşmenin türüne göre değişiklik göstermektedir.

Sözleşme Türleri Nelerdir?

Borçlar Kanunu başta olmak üzere yasal belirlenmiş özel türde sözleşmeler yasada var olan şekline göre diğerleri ise tarafların istek ve doğrultularına göre hazırlanmaktadır.

Satış Sözleşmesi: En sık yazılı sözleşme türü olan satış sözleşmesi gayrimenkul, araç satış gibi özel şekle tabi olanlar dışında diğer taşınabilir mallar mülkiyetinin bir taraftan başka bir tarafa aktarılmasıdır.

Kira Sözleşmesi: Bir menkul ya da gayrimenkulün kullanım haklarının geçici bir süreliğine devir işlemine kira sözleşmesi denilmektedir. Kira sözleşmesi yazılı olduğu gibi sözlü olarak da hazırlanabilmektedir. Ancak sözlü kira sözleşmesi kapsamında bir anlaşmazlık çıkması durumunda ispat gerektireceği ve zorlu bir uğraşı olması sebebiyle yazılı yapılması daha doğrudur.

Hizmet Sözleşmesi: Çalışan ile işveren arasında gerçekleşen ve İş Kanunu ve diğer kanun maddeleri kapsamında hazırlanan sözleşmelerdir. İşveren ve çalışan arasındaki yasal ilişki, hak ve yükümlülükleri belirten sözleşme türüdür.

Hizmet Sözleşmesi Türleri

 • Belirli/belirsiz süreli hizmet sözleşmesi
 • Tam ve kısmi süreli hizmet sözleşmesi
 • Deneme süreli hizmet sözleşmesi
 • Takım sözleşmesi

Evlilik Sözleşmesi (Mal Rejimi Sözleşmesi): Noterde noterlik makamında düzenlenmesi zorunlu sözleşme türüdür. Evlilik sözleşmesi; Evli çiftler arasında malların nasıl yönetileceği ve nasıl tasfiye edileceğinin belirlenmesi amacıyla düzenlenir.

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi: Bu sözleşmenin ilk ve en önemli kaidesi mutlaka noterlerde düzenlenmesi gerekmektedir. Gayrimenkul ya da taşınmazın hazır olmadan alım satıma konu olmasından dolayı hazırlanmaktadır.

Eser (İstisna) Sözleşmesi: Eser sahibinin bir eseri üreteceği ve iş sahibinin bu eseri belirli bir maliyet kapsamında satın alacağını belirten sözleşme türüdür.

Mesafeli Satış Sözleşmesi: E ticaret siteleri tarafınca düzenlenen satış sırasında alıcının onayladığı sözleşmelerdir. Mesafeli satış sözleşmesinin kabul edildiği belirtilmeden satış işlemi gerçekleşmez.

Bağışlama Sözleşmesi: Bir kişinin mal, para ve taşınır ya da taşınmazlarını bir başka kişi ya da kuruma devretmesidir.

Trampa (Takas) Sözleşmesi: Takas; bir malın karşılığında başka bir malla değiş tokuş edilmesi, Trampa; bu değiş tokuşun ticari boyutta yapılması işlemidir.

Yarıcılık (Ortakçılık) Sözleşmesi: Çiftçinin başkasının arazisini ekip biçerek çalıştırması ve karşılığında elde ettiği hasatın belirli bir oranını toprak sahibine vermesidir.

Kullanım Ödüncü (Ariyet Sözleşmesi): Bir şeyin kullanım hakkının belirli bir süre bir başkasına karşılıksız devri ve kullanıcının kullanım sonrası karşılıksız iadesi adına gerçekleşen sözleşmelerdir.

Vekalet Sözleşmesi: Bir kişi ya da kurum adına esas kişinin bulunmasına gerek kalmaksızın iş yapılabilmesi için başka bir kişiye verilen yetkidir.

Kefalet Sözleşmesi: Bir alacaklıya karşın borçlunun borcunu ödeyeceğine dair kefil olan kişinin taahhüdü amacıyla düzenlenen sözleşmedir.

 • Garanti Sözleşmesi
 • Yayım Sözleşmesi
 • Simsar Sözleşmesi
 • Komisyon Sözleşmesi
 • Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi
 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi
 • Adi Ortaklık Sözleşmesi
 • Pazarlamacılık Sözleşmesi
 • Kredi Sözleşmesi
 • Arsa Payı Karşılığı Kat Sözleşmesi

Sözleşme İçeriği Nasıl Olmalıdır?

 • Sözleşme kapsamında geçerli olan yasalar
 • Anlaşmazlıkların çözüme bağlanması
 • Değişiklikler ve kapsamları
 • Gecikmeler ve süre uzatımı
 • Mücbir sebepler
 • Kabul süreçleri
 • Sözleşmenin feshi
 • Tazminat

Sözleşmelerin Noterde Yapılması Zorunlu Mudur?

Kanunlar çerçevesinde özellikle bazı sözleşmelerin geçerli sayılabilmesi için noterlik makamında yapılması zorunludur. Ancak bunun dışında sözleşmeler noterde düzenlendiğinde yasal dayanağı daha güçlü olacaktır.

Okeanos Tercüme şirketi tüm uluslararası sözleşmelerde ya da farklı dillerdeki sözleşme çevirisi işlemlerinde hukuk terminoloji düzeyi yüksek profesyonel bir ekiple hizmet vermektedir.

Bağlı bulunduğumuz Noterlikler kapsamında Perpa Ticaret Merkezi’nde bulunan merkez ofisinde lokasyon avantajı ile noterlikte gerçekleşen tüm noter tasdikli sözleşme ya da noter yeminli sözleşme tercüme işlemlerinde yazılı tercüme ya da sözlü tercüme hizmeti vermektedir.

Sözleşme Tercümesi ve Çevirisi Taleplerinizde Okeanos…

Kurulduğu günden bu yana etik değerlerine bağlı geniş bir kadro ile hizmet veren Okeanos Tercüme şirketi bireysel ya da kurumsal tüm sözleşme tercüme çevirisi hizmetini uygun fiyat, hız ve kalite kriterlerine bağlı olarak gerçekleştirmektedir.

Sözleşme tercümesi ve sözleşme çevirisi işlemleri anadil düzeyinde dil bilgisine sahip ve hukuk alanında eğitim almış hukuk tercümanları tarafından tercümesi yapılmaktadır.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi EN 15038 Tercüme Hizmet Kalite Standartları kapsamında tekliften teslimata tüm süreci bu kalite standartlarında yürütmektedir.

okeanos yeminli tercüme hizmetleri