Web Sitesi Çevirisi ve Web Sitesi Tercümesi

Web sitesi çevirisi ve web sitesi tercümesi şirketlerin ya da bireylerin hizmetlerini tüm dünyaya tanıtmak ve ürünlerini pazarlamak amacıyla başvurduğu en etkili yöntemlerden birisidir.

Web sitesi nedir?

İnternet ağı üzerinde mevcut sayfalar içerisinde yer alan metinler, görseller, animasyonlar aracılığıyla internet kullanıcılarına bilgi aktarma ve hizmet sunma görevi gören grafik tasarım ve yazılım dilleriyle biçimlendirilen dokümanlar topluluğuna web sitesi adı verilmektedir.

Web sitesi çeşitleri nelerdir?

Web siteleri programlama diline ve içeriğine göre belli başlı gruplara ayrılmaktadır.

Programlama diline göre web sitesi çeşitleri

 • Dinamik Web Sitesi (veri tabanı kullanarak)
 • Statik Web Sitesi (veri tabanı kullanmadan, HTML olarak)

İçeriğine göre web sitesi çeşitleri

 • Hazır Web Sitesi,
 • Kurumsal Web Sitesi,
 • Eticaret Sitesi,
 • Mikro Web Sitesi
 • Kişisel Web Siteleri

Özellikle kurumsal web sitesi, e-ticaret sitesi ve kişisel web siteleri dış dünyaya açılma bağlamında oldukça sık tercih edilmektedir. Bu bağlamda web sitesi çevirisi ve web sitesi tercümesi hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır.

Web sitesi çevirisi nasıl yapılır?

Web sitesi çevirisi ve web sitesi tercümesi hizmeti almak isteyen bireysel ve kurumsal müşterilerin en merak ettiği sorulardan birisi web sitesi çevirisi nasıl yapılır şeklindedir.

Web sitesi çevirisi ve web sitesi tercümesi belli başlı ölçütler gözetilerek yapılmalıdır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Terminolojik doğruluk sağlama,
 • Yaratıcı yazarlık yapma,
 • Hedef kültüre uyarlama,
 • Yerelleştirme
 • Pazarlama dili kullanımı,
 • Dilbilgisi, yazım ve imla kurallarını gözetme

Yukarıda belirtilen ölçütler web sitesi çevirisi ve web sitesi tercümesine doğru bir şekilde uygulandığı takdirde başarılı bir hizmet verildiği anlamına gelmektedir.

Web sitesi tercüme fiyatları nasıl hesaplanır?

Web sitesi çevirisi ve web sitesi tercümesi hizmeti almak isteyen müşteriler için bir diğer kritik nokta web sitesi tercüme fiyatlarıdır.

Genel olarak karakter sayısı üzerinden belirlenen web sitesi tercüme fiyatlarına kodlama, edit etme gibi işlemler dahil edildiğinde ufak farklar gösterebilmektedir.

Müşteriler uygun web sitesi tercüme fiyatları ile kaliteli web sitesi çevirisi ve web sitesi tercümesi hizmeti almak isterler. Bundan dolayı web sitesi çevirisi ve web sitesi tercümesi hizmetini doğru tercüme bürosundan almak önemlidir.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi bir web sitesinin bireysel ve kurumsal müşterilerin hizmetlerini ve ürünlerini dış dünyaya açmada ne denli önemli olduğunun bilinci içerisinde ve uygun web sitesi tercüme fiyatları eşliğinde profesyonel tercüman kadrosuyla kaliteli ve güvenilir web sitesi çevirisi ve web sitesi tercümesi hizmeti vermektedir.

Web sitesi tercüme ve web sitesi çeviri hizmeti Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme fimasının teknik ekibi ve uzman deneyimli tercüman ve editör ekibi ile yerelleştirme düzeyinde kaliteli hizmet sunduğu alanlardan biridir.

Web sitesi globalleşen dünyanın ve sınırları aşan iletişim ve teknolojinin neticesinde firmaların kendilerini ifade etmek için en güçlü aracıdır. Fiziken ulaşılamayacak kitlelere ulaşmanın, vizyonunu, profesyonelliğini ve şirket politikalarını ortaya koymanın, kısacası kendini ifade etmenin en birincil şeklidir. Bu nedenledir ki bir firmanın web sitesi nasıl görünürse firma faaliyetlerindeki algı da bu görüntüye bağlı olarak şekillenmektedir.

Web sitesi tercüme ve web sitesi çeviri işlemlerinde dil ile birlikte, tarihler, semboller, ölçü birimleri, para birimler, döviz kurları, birimler farklılık gösterebilir. Bu durum dikkate alınarak web sitesi tercüme ve web sitesi çeviri hizmeti gerçekleştirilmektedir.

Web sitesi tercüme ve web sitesi çeviri hizmeti basit bir tercüme, birebir tercüme, kelime çeviri, kelime öbeği çevirisi değildir. Web sitesi tercüme ve web sitesi çeviri işlemi çok yönlü bir çalışma gerekmektedir. Creative writing, transcreation, editing, yerelleştirme gibi spesifik işlemleri bir arada bulunduran detaylı bir çalışma süreci gerektirir.

Web Sitesi Tercüme ve Web Sitesi Çeviri Hizmetinde Creative Writing

Müşteri talebi sonrasında geliştirilen creative writing; Bir metinde anlatılmak istenen ana fikrin tamamen kaynak metinden bağımsız bir şekilde başka bir dilde yeniden ifade edilmesidir. Web sitesi tercüme ve web sitesi çeviri hizmetinde creative writing yapmak için her iki dili anadil düzeyinde bilmek ve her iki dilin kültürel yapısına da hakim olmak gerekmektedir.

Web Sitesi Tercüme ve Web sitesi Çeviri İşlemlerinde Transcreation

Web sitelerinde yer alan sloganlar, reklam metinleri, pazarlama ve kampanya cümleleri bazen Türkçe’de olduğu gibi ifade edilmeye kalkıldığında diğer dilde istenmeyen anlmalar elde edilmektedir. Transcreation; Bir dilde kullanılan bir ifadenin ne anlatmak istediği baz alınarak birebir tercüme yapmadan diğer dildeki kullanımı dikkate alınarak yeniden yazılması işlemidir. Daha çok metafor, mecaz ya da benzetme veya dil oyunlarıyla gerçekleştirilmiş bir ifadenin hedef dilde birebir tercümesi tam istenileni vermemektedir. Bu nedenle başarılı bir tercüman veya kaliteli web sitesi tercüme hizmeti verilen bir firma bu durumu öngerebilir ve çalışmalarını bu şekilde yönlendirebilir.

Web Sitesi Tercüme ve Web Sitesi Çeviri Hizmetinde Terminoloji

Özellikle SEO çalışması yürütülen bir firmanın web sitesini başka bir dile tercüme ediyorsanız kullandığınız terminolojinin büyük önemi vardır. Terimleri doğru seçmek, hedef dilde Pazar araştırması yapmak, ön hazırlık yapmak ve gerekiyorsa firma ile bilgi alışverişinde bulunmak gerekmektedir. Ancak bu şekilde istenilen başarılı web sitesi tercüme ve web sitesi çeviri işlemi elde edilebilir.Web sitesi tercüme ve web sitesi çeviri işlemleri öncesinde terminolojik bir çalışma yapılmalı ve oluşturulan sözlük gerek duyulduğunda müşteri onayına sunulmaktadır. Bazı durumlarda büyük otomotiv firmaları gibi bazı firmaların kendi databesleri tercüme şirketi ile paylaşılmakta ve işlem buna bağlı olarak yürütülmektedir.

Web Sitesi Tercüme ve Web Sitesi Çeviri Hizmetinde Yerelleştirme

Yerelleştirme (Lokalizasyon); Dil yaşayan bir varlıktır. Değişir gelişir ve kendisini yeniler. Son on yılda Türkçe’de türeyen ve artık kullanılmayan kelime değişikliğine bakıldığında da bu durum çok rahatlıkla görülebilmektedir. Yerelleştirme (Lokalizasyon); Dil kullanımı ya da ifade şekilleri bazen ülkeler, bölgelere, hedef kitlelere göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle genel tercüme sonrası hedef kitleye ve kullandığı dile bağlı olarak yapılan tercüme ve çeviri işlemidir. Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarına dikkat ederek hedef kitleye bağlı olarak müşteri talebi doğrultusunda yerelleştirme hizmeti sunmaktadır. Yerelleştirme (Lokalizasyon) hedef kitlenin dil, kültür, yaş, inanç, nüfus, coğrafya gibi birçok unsura bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bunun en basit örneği; Bir eğitim materyalini oluştururken hedef kitlenizin yaş grubuna ya da terminolojik bilgi düzeyine bağlı bir anlatım dili kullanılmasıdır. İki doktorun aralarında yaptığı tıbbi konuşma ile bir doktorun bir hasta ya da hasta yakınına aynı şeyi ifade şeklinin faklı olması gibidir.

Web Sitesi Tercüme ve Web Sitesi Çeviri Hizmetinde Yerelleştirmenin (Lokalizasyon) Önemi

Global pazarda yerel firmalara göre ortaya çıkan ilk dezavantaj dil farklılığıdır. İngiltere’de bir pazara girmeye çalışan bir fimanın web sitesinin İngilizce çeviri ne derece profesyonel olursa o denli başarılı olarak algılanmaktadır. Aksi olduğunda birebir çeviri ya da tabiri yerinde ise Türkçe kokan bir İngilizce web sitesi tercüme ve İngilizce web sitesi çeviri işlemi ne derece profesyonel iş prosesiniz olursa olsun bir İngilizin ilk algısı çok amatör olduğunuz olacaktır. Web sitesi yerelleştirme işlemi kültürel farklılıkları ve dil farklılıklarını yok ederek, dil farklılığından yaşanan dezavantajı ortadan kaldırarak anadil ve aynı kültürü yansıtan bir web sitesi tercüme ve web sitesi çeviri işlemi ortaya çıkmasını sağlar. 

E- Ticaret Sektöründe Web Sitesi Tercüme ve Web Sitesi Çeviri Hizmeti

E- ticaret gerçekten zorlu rekabeti yüksek bir sektördür. Bu nedenle yaptığınız her işlem attığınız her adım için büyük planlamalar, detaylı çalışmalar ortaya koyarsınız. E-ticaret firmaları hedef kitlelerini global boyuta taşımak isterler. Bu nedenle hemen her e- ticaret sitesi en az iki dillidir. Yalnız binlerce ürün girdisi yaptığınız ve her gün bir önceki güne göre güncel, aktif ve canlı tutulan ve her gün onlarca ürün girişi yapılan e-ticaret web sitelerinde sağlanan e-ticaret web sitesi tercüme ve web sitesi çeviri hizmeti diğerlerinden biraz daha farklı bir işlemdir. E-ticaret web sitesi tercüme ve web sitesi çeviri işlemi tek sefer mahsus gerçekleşmez. Her gün yeni ürün girişi yapılan ve belirli dönem ve belirli tarihlerde kendisini güncelleyen, sürekli kampanyalar düzenleyen bir web sitesi ise terminolojiyi sabitlemeli ve her gün aynı kalitede ve devamlılık ve tutarlı bir e- ticaret web sitesi tercüme ve web sitesi çeviri hizmeti sağlanmalıdır. Örneğin tekstil sektörüne dair ya da moda sektörüne dair bir e-ticaret web sitesinin tercüme işlemini yapıyorsanız ilk günkü terminolojiyi doğru ve en sağlıklı şekilde uygulamakla birlikte bu durumun stabilitesini daha sonraki içerik girişlerinde de sağlamak gereklidir. Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme, bu alanda uzman ve deneyimli ekibi ile müşteri odaklı yaklaşımları ve firma bazlı terminolojik datasını bu yönde kullanarak sağlıklı sonuçlar elde etmektedir.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi teknik ekibi ve deneyimli, geniş ve terminolojik hakimiyeti yüksek tercüman ve editör ekibi ile tüm web sitesi tercüme ve web sitesi çeviri işlemlerinde detaylı ve müşteri bazlı ön hazırlık süreci planlamaktadır.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme kurulduğu günden bu yana etik, ilkeli ve profesyonel yaklaşımlarını uygun fiyat, kaliteli ve hızlı tercüme politikası ile birleştirerek web sitesi tercüme ve web sitesi çeviri işlemi sunmaktadır.

okeanos yeminli tercüme hizmetleri

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir