Hukuki Tercüme

hukuki tercüme ve çeviri

hukuki tercüme ve çeviri

Hukuki tercüme ve çeviri, Küreselleşen dünyamızda farklı uyruklara ve farklı dillere sahip bireyler, kurumlar ve devletler arasındaki hukuki süreçler bağlamında birtakım hukuki metinlerin tercümesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Hukuki Metin Nedir?

Hukuki süreçler altındaki belli başlı yaptırımların ve davranışların yazılı olarak belgelendirildiği metinler hukuki metinler olarak adlandırılmaktadır.

Hukuki Metin Türleri Nelerdir?

 • Sözleşmeler,
 • Mahkeme kararları,
 • Kanun ve yönetmelikler,
 • Şirket tüzüğü,
 • Genelgeler,
 • Toplantı tutanakları,
 • Vekaletnameler,
 • Muvafakatnameler,
 • İmza Sirküleri,
 • Mevzuatlar,
 • Dava dilekçeleri,
 • Tanık ifadeleri,
 • Yetki belgeleri,
 • Garanti belgesi,
 • pek çok metin hukuki metin türleri arasında bulunmaktadır.

Hukuki Tercüme ve Çeviri Nedir?

Hukuki metinlerin hedef dile aktarılması işlemine ise hukuki tercüme denilmektedir. Ülkeler arası, şirketler arası ve bireyler arası gelişen hukuki süreçlere bağlı olarak hukuki tercüme hizmetine olan talep git gide artmaktadır.

Hukuki Tercüme ve Çeviri Nasıl Yapılır?

Hukuki alanda özel bir çalışma gerektirmesinin yanı sıra hukuki terminolojiye ve ilgili ülke hukuk sistemlerine hakimiyet gerektiren hukuki tercüme gerçekleştirilmesi en zor çeviri alanlarından biri olarak görülmektedir.

Dilsel olarak şeffaflık içermeyen kesin ve yasal bir dil içeren hukuki tercümede çelişkilere, anlam bulanıklıklarına ve eksik çeviriye yer bulunmamaktadır.

En ufak bir sözcük hatasının bile pahalıya mal olabileceği hukuki tercümede, çeviri işlemini gerçekleştiren kişi üzerine yasal sorumluluk görevi yüklenmektedir, bu yüzden belirli zorlukları da beraberinde getirmektedir.

Hukuki Tercüme ve Çeviri Yasal Zorunlulukları Nelerdir?

Zor ve karmaşık bir çeviri alanı olarak görülen hukuki tercümede dil bilgisel, dil bilimsel, sosyal ve kültürel farklılıklar çeviri sürecine birtakım zorunluluklar katmaktadır.

Her şeyden önce, hukuki dil teknik bir dildir, ancak yasal dil evrensel bir teknik dil değildir, ancak saf bilimde kullanılan dilden farklı olarak ulusal bir hukuk sistemine bağlı olan matematik ya da fiziği ifade eder. Hukuk ve hukuk dili sisteme bağlıdır, yani tarih, evrim ve kültürü bununla birlikte her şeyden önce belirli bir hukuk sisteminin yasasını yansıtmaktadır.

Soyut bir kavram olarak hukuk, farklı ülkelerde yazılı yasalara ve geleneksel davranış normlarına yansıdığından evrenseldir. Bununla birlikte, yasal sistemler, formüle edildiği toplumlara özgüdür. Her toplum, kendi koşullarına göre ayrı ayrı geliştirilen farklı kültürel, sosyal ve dilsel yapılara sahiptir.

Yasal kavramlar, yasal normlar ve yasaların uygulanması, her bir toplumda farklılık gösterir. Hukuki tercüme, bir yasal sistemden diğerine çeviri yapılmasını içerir. Saf bilimlerden farklı olarak, hukuk ulusal bir olgu olarak kalır. Her ulusal yasa, kendi terminolojik aygıtları, kavramsal yapıları, sınıflandırma kuralları, hukuk kaynakları, metodolojik yaklaşımlar ve sosyo-ekonomik ilkeleri ile bağımsız bir hukuk sistemi oluşturur. Bu, farklı diller, kültürler ve hukuk sistemleri arasında iletişim kurulduğunda hukuki tercüme için birtakım zorluklar yaratmaktadır.

Ayrıca, farklı hukuk kültürleri ve hukuk sistemlerinde bulunan farklılıklardan çeviri konusunda dil bilimsel zorluklar da ortaya çıkmaktadır. Hukuki tercüme, evrensel bilgiyi aktaran diğer teknik çeviri türlerinden ayrılır. Bu anlamda hukuki çeviri sui generis’tir. Her yasal dil, özel bir tarih ve kültürün ürünüdür.

Hukuki Tercüme ve Çevirinin Diğer Zorlukları Nelerdir?

Hukuk çevirisinde diğer bir dilsel zorluk, farklı diller arasında eşdeğer terminolojinin olmamasıdır. Bu, kaynak dilin ve hedef dilin yasal sistemleri arasında sürekli karşılaştırma gerektirir. Hukuk tarzı açısından, yasal dil, kendi biçemi ile son derece uzmanlaşmış bir dil kullanımıdır. Ortak Hukuk ve Medeni Hukuk sistemlerinin dilleri temelde farklıdır. Hukuki gelenekler ve yasal kültür, hukukun yazıldığı şekli üzerinde kalıcı bir etkiye sahiptir. Yazılı hukuk dili, bir hukuk kültürünün temel unsurlarını yansıtır ve çok yönlü etkileri ile yasal çevirmenle yüzleşir.

Son olarak, kültürel farklılıklar hukuki tercümede başka bir zorluk kaynağıdır. Hukuk, kültürün bir ifadesidir ve yasal dil ile ifade edilir. Belirtildiği gibi, “her ülke, kendi özel hukuk düzeninin sosyal gerçekliğini temsil eden kendi yasal diline sahiptir”. Hukuki tercümanlar, SL okuyucusu için yazılmış bir yasanın hedef dil versiyonunu yeniden üretirken, kaynak dil ve hedef dil toplumları arasındaki kültürel engellerin üstesinden gelmelidir.

Tüm bu zorlukların üstesinden gelmesi gereken tercümanın hukuki tercümede dikkat etmesi gerektiği belli başlı noktalar bulunmaktadır.

Hukuki Tercüme ve Çeviride Nelere Dikkat Edilmelidir?

 • Kaynak metinde yer alan ifade yorum katılmadan hedef dile aktarılmalıdır.
 • Kullanılan sözcükler, öbekler ve tümceler hukuki terminolojiye uygun ifadeler olmalıdır.
 • Tercümanhukuki tercüme ve hukuki çeviri işlemini hukuki alanın taşımış olduğu resmiyetin bilincinde olarak gerçekleştirmelidir.
 • Tercüman hukuki terminolojinin yanı sıra ülke hukuk sistemleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
 • Tercümanın mutlaka hukuk alanında tecrübesi bulunmalıdır.

Hukuki Tercüme ve Çeviriyi Farklı Kılan Nedir?

Daha öncede sözü edildiği üzere hukuki tercüme en karmaşık çeviri alanlarından biridir. Yanlışlık, belirsizlik veya yanlış yorumlama, ne kadar küçük olursa olsun, tercüme edilen belge geçersiz hale gelebilmektedir. Dahası, basit bir hatadan dolayı bile ortaya çıkabilecek devasa yasal ve finansal komplikasyonlar gerçekleşebilir.

Hukuki tercümenin karmaşıklığına ek olarak, kültürel faktörler ve dilde farklılık ile birleşen benzersiz terminolojisidir. Hukuki tercüme sadece bir kelimeyi bir başkasıyla değiştirmekle ilgili değildir. Tercüman yasal kavramları başka bir dile aktarmalıdır. Yasal ifadeler ve geleneklerdeki farklılıktan ötürü, çevirmenin hedef yargı alanında hangi dilin kullanılacağı konusunda çok spesifik olması gerekir.

Hukuki Tercüme ve Çeviride Tercümanın Önemi Nedir?

Hukuki çeviri, makine çevirisi ile sağlanamayan çok yüksek bir doğruluk derecesi gerektirir. Bunun nedeni, yasal belgelerin, örneğin akademik yazılarsözleşmeler, doğum belgeleri, beyanlar ve mahkeme delilleri gibi yasal belgeler için resmi belgeler olarak kullanılmasıdır.

İlgili iki yasal sistemin karmaşıklığı nedeniyle çeviri otomasyonu önerilmez. Doğrudan çeviriler mümkün değildir, çünkü bunlar hedef okuyucu için anlamlı olmayabilir. Yasal çevirmen, unvanların, akıl yürütme ve teknik terimlerin yasal olarak geçerli olmasını sağlamalıdır.

Kaynak dilde yasal ifadelerin çoğu hedef dilde belirli bir eş  değere sahip değildir. Bu gibi durumlarda, makinelerin üretemediği kavramsal eşdeğerler kullanılır. Kaynak dilden tam yasal ifadenin, vurgu için ifadenin açıklamasının yanı sıra çeviriye dahil edilmesi gerektiği durumlar olabilir.

Adli Bilirkişi Tercümanlığı Nedir?

Yabancı uyruklu vatandaşlar tarafından adli konularla ilgili olarak adli makamlarda danışılan bilirkişilere adli bilirkişi tercüman veya adli yeminli tercüman denilmektedir.

Adli bilirkişi tercümanlar Adliyelerin Adli Yargı Komisyonlarının huzurunda yemin ederek bu unvanı elde edebilmektedir.

Dava süreçleri esnasında mahkemelerde, tapu aşım satım işlemleri sırasında tapu müdürlüklerinde, vatandaşlık başvuruları sırasında göç idaresinde adli yeminli tercümanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Hukuki tercüme en yüksek doğruluk derecesini gerektirmektedir. Dolayısıyla müşterinin, hukuki tercüme uzmanlığı ve konuyla ilgili yılların deneyimine sahip olan profesyonel bir dil hizmetleri sağlayıcısı ile çalışması önemlidir.

Okeanos Tercüme şirketi kalite standartlarına dayanarak profesyonel ekibi aracılığıyla tüm hukuki dosyalarınızın tercümesini ve redaksiyon yapıp tarafınıza sağlamaktadır. Yeminli tercüme ve noter onaylı tercüme projeleriniz de yine tamamlanarak tarafınıza ücretsiz kargo hizmetimiz ile teslim edilmektedir.

Yeminli adliye tercümanıadli bilirkişi tercümanyeminli tercüman ve mahkeme, karakol ifadeleri gibi hukuksal sözlü tercüme hizmetleri de sağlamaktadır

Hukuki tercümesine ihtiyaç duyduğunuz dokümanlarınız EN 15038 Tercüme Hizmetleri Standartları Kalite belgesi ve sistemimizin sorumlulukları ve işleyişimiz dahilinde deneyimli ve uzman tercümanlarımız tarafından sorumluluk bilinci içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Bu gönderiyi paylaş