Hukuki Tercüme

Hukuki Tercüme


Project Description
 • 1
 • 20 Mart 2020

Hukuki Tercüme ve Hukuki Çeviri Hizmeti

Hukuk sistemi her ülkenin temel taşlarından biri olduğu gibi iki ülke arasında yaşanan eğitim, siyaset, ticaret, ikamet, davalar gibi ilişkilerin temeli hukuk düzenine dayanmaktadır. Sözleşmeler, anlaşmalar, yasalar, mahkeme dosyaları ve daha fazlası bu süreçte iki taraf arasında yaşanmaktadır. Hukuki temeller ne denli sağlam olursa kurulan ilişkiler de o denli sağlam ve sağlıklı olacaktır.

Hukuki Tercüme ve Hukuki Çeviri projeleri hem bütüncül hem de yapısal olarak ciddi farklılıklar göstermektedir. Hukuki Tercüme ve Hukuki Çeviri yapılırken terminolojinin doğru ve yerinde kullanılması ve bunun için hukuk alanında eğitim almış, hukuki terminolojiye hakim, tecrübe sahibi tercüman ve editörler tarafından tercüme ve çeviri işlemi yapılmalıdır.

Hukuk terminolojisi günük kullanımdan uzak, ağdalı ve kompleks bir terminolojiye sahiptir. Bu nedenledir ki bazen ana dilde okunan dava dosyalarını, yasa maddelerini, sözleşmeleri anlamakta bile güçlük çekilir. Bu nedenle hukuki terminoloji ayrı uğraş ve uzmanlık, tecrübe gerektirmektedir.

Ayrıca ülkelerin hukuk sistemleri arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıktan kaynaklanan farklı kullanımlar mevcuttur. Hukuki Tercüme ve Hukuki Çeviri yapılırken her iki ülkenin hukuk sistemini, arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları bunun terminoloji üzerindeki etkilerini iyi analiz edebilmek ve doğru kullanmak gereklidir.

Hukuki Tercüme ve Hukuki Çeviri yapan tercüman bilgilerini sürekli güncel tutmalı, değişen yasa ve kararlardan yeni ve güncel uygulamalardan haberdar olabilmeli ve araştırmacı yönü gelişmiş olmalı.

Hukuk dosyalarının çoğunlukla resmi makamlarda kullanılacak olması sebebiyle bu dosyalar yeminli tercüman onaylı, noter onaylı, konsolosluk ya da apostil onaylı olarak düzenlenmektedir. Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi Hukuki Tercüme ve Hukuki Çeviri projelerinde kaliteli ve uygun fiyatlı çözümler sunmaktadır.

 

 • Vekaletname
 • Muvaffakatname
 • Alım satım akdi
 • Boşanma kararı
 • Velayet davaları
 • Dernek iç tüzüğü
 • Genelgeler
 • Taahhütname
 • Kararname
 • İhbarname
 • Beyanname
 • İhtarname
 • Yönetmelikler
 • Vergi Evrakları
 • Vasiyetler
 • Mahkeme kararı
 • Tapu
 • Senet
 • Sözleşme
 • Yasa maddeleri
 • AB Mevzuatı
 • Ticari sözleşme
 • Şirket tüzüğü
 • Teknik ve İdari şartnameler

Hukuki Tercüme ve Hukuki Çeviri dosyalarınız için info@okeanostercume.com.tr ya da 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan ya da 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan iletişime geçebilirsiniz.