Sözlü Çeviri ve Tercüme

sözlü çeviri ve tercüme

sözlü çeviri ve tercüme

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi kurulduğu günden bu yana tüm sözlü çeviri ve tercüme işlemlerinde geniş ve uzman kadrosu ile hizmet vermektedir.

Sözlü Çeviri ve Tercüme Nedir?

Bir dilde söylenilmiş olan bir ifadenin, ya da yazılmış olan bir metnin anlaşılarak bir başka dilde karşı tarafın anlayacağı şekilde sözlü olarak aktarılması işlemidir.  Sözlü tercüme dil yeteneğinden çok daha fazlasını gerektiren bir disiplindir. Yalnızca iyi bir dilbilgisi düzeyine sahip olmak sözlü tercüme için yeterli bir koşul değildir. Dolayısıyla yabancı bir dili bilen herkesin sözlü tercüme yapabileceği yaklaşımı da doğru bir yaklaşım değildir.

Tercümanın sözlü tercümede aldığı risk ve sorumluluk yüksektir. Sözlü tercümenin yazılı tercümeden en büyük farkı anlık olması ve üzerinde herhangi bir iyileştirme ya da kontrol sağlanamaması tercümenin yapıldığı an içinde en kaliteli şekilde sunulması gerekir.

Sözlü Tercüme Çeşitleri Nelerdir?

Sözlü tercüme ve sözlü çeviri türleri yapıldığı tekniğe ve ekipmana göre kategorize edilir.

 • Simultane Tercüme
 • Ardıl Tercüme
 • Stenografi
 • Fısıltı Tercüme
 • Mihmandarlık ve Fuar Tercümanlığı
 • Telekonferans Tercüme
 • Resmi belgelerin sözlü tercümesi (sözlü yeminli tercüme)

ve adli yeminli tercüme

Sözlü Tercüme Kullanım Alanları

 • Konferans ve seminerler
 • Şirket Toplantıları
 • Fabrika Gezileri
 • Basın Açıklamaları
 • Nikah Sözlü Tercüme
 • Noter Sözlü Tercüme
  Mahkeme Sözlü Tercüme
 • Ticaret Odası Şirket Kuruluş ve Tescil İşlemleri Sözlü Tercüme
 • Vergi Dairesi İşlemleri
 • Banka Hesap Açma İşlemleri
 • Adliye(Duruşma, Mahkeme) Sözlü Tercüme
 • Cezaevi Sözlü Tercüme
 • Tapu Sözlü Tercüme
 • Yurt içi ve Yurt dışı ziyaretleri için Sözlü Tercüme
 • İş toplantıları için sözlü tercüme
 • Yabancı konukların ağırlanması için sözlü tercüme
 • Telefon görüşmeleri için sözlü tercüme
 • Tanıtım gezileri için sözlü tercüme
 • Ülke ziyaretleri için sözlü tercüme
 • Uluslararası fuar ve geziler için sözlü tercüme
 • Eğitim programları için sözlü tercüme
 • TV programları için sözlü tercüme

Simultane Çeviri ve Tercüme Nedir?

Simultane çeviri ve tercüme, sözlü tercümenin en zor ve kompleks olanı simultane tercümedir. Simultane tercüme, kulaklık, mikrofon, ses sistemi, simultane kabin gibi ekipmanlar eşliğinde yapılan tercümedir. Simultane tercüme programları konferanslar gibi büyük organizasyonlarda bir ya da birkaç konuşmacının kaynak dilde yaptıkları konuşmayı eş zamanlı olarak bir gruba kulaklıklar aracılığıyla hedef dilde sözlü olarak ifade etmesidir. Simultane tercümede diğer sözlü tercüme türlerine göre her bir programda en az iki tercüman bulundurulması ve dönüşümlü olarak çeviri yapmaları yoruculuğunu azaltıp daha sağlıklı bir çeviri hizmeti sunabilmek açısından önemlidir.

Simultane tercümede tercümanın profesyonel olması kadar tercüme bürosu tarafından sağlanan ekipmanın kalitesi de o denli önemlidir. Teknik aksaklıkların yaşanması büyük sorunlara ve kayıplara neden olabilmektedir. Simultane tercüme, basın toplantıları, kongre, konferans, toplantı, canlı yayın gibi organizasyonlarda simultane tercüme tercih edilebilir.

Simultane Çeviri ve Tercüme Nasıl Yapılır?

Simultane tercüme ses yalıtımlı bir kabinde kendisinin kulaklık yardımıyla kaynak dilde duyduğu konuşmayı bir mikrofona hedef dilde aktarması ve yaptığı hedef dildeki konuşmanın kablosuz özel kulaklıklar ve ses sistemi sayesinde dinleyicilere ulaşması trafiğidir. Simultane tercüme yapan tercümanın iyi duyabilmesi ve duyduğunu iyi anlayabilmesi, bunu hedef dilde net, akıcı, anlaşılır bir şekilde anlatabilmesi ve anlık çeviri yaparken hızlı ve sistemli düşünce yapısına sahip olabilmesi gereklidir.

Firmalar simultane tercüme teklifi alırken programın tarih, yer, süresi, programın içeriği, hangi dilde kaç tercümana ihtiyaç olunduğu, teknik ekipman ihtiyaç ve kulaklık sayısı, kaç konuşmacı, kaç dinleyici olacağına dair bilgileri tercüme bürosuna iletir. Tercüme bürosu teklif hazırlarken tüm bu kriterli göz önünde bulundurur. Şehir dışı organizasyonlar için transfer, konaklama gibi kriterler de bu planlamaya dahil edilmektedir.

Simultane tercüme programları başından sonuna detaylı bir çalışma gerektirir. Öncelikle simutane tercüme organizasyonu öncesi simultane programın konusu hakkında detaylı bilgi alınır. Eğer firmanın elinde mevcut ise konuşmacının konuşma metni tercüme bürosu ve tercüman ile paylaşılır. Programda görev alacak simultane tercümanlar programdan birkaç gün önce firmaya ön görüşme veya toplantı için gider. Bu hem müşterinin tercümanı ve tercüme bürosunu yakından tanımasına, simultane tercümanın konuya daha detaylı vakıf olmasına yardımcı olur.

Programın tıbbi simultane, teknik simultane, hukuki simultane, finansal simultane gibi konu başlıklarında olmasına göre alanında uzman tercümanlar belirlenir. Tercümanlar programa kadar firmanın faaliyet alanı hakkında programın içeriği hakkında deyim yerindeyse dersine hazırlanarak gider. Bu çalışma tercüman ne kadar profesyonel olursa olsun yapılması gereken bir uygulamadır.

Simultane Tercümede Kullanılan Ekipmanlardan Bazıları:

 • Simultane Kabin
 • Kulaklık
 • Telsiz Yaka Mikrofonu
 • Telsiz El Mikrofonu
 • Delege Mikrofonu
 • Basın Mikseri
 • Projeksiyon Sistemleri
 • Promter
 • Slide Projeksiyon
 • Plazma Tv

Ardıl Çeviri ve Tercüme Nedir?

Ardıl çeviri ve tercüme, kaynak dildeki konuşmacının yanında bulunan sözlü çeviri yapacak olan tercümanın herhangi bir teknik ekipman kullanmaksızın, konuşmacının cümlesini dinledikten sonra konuşmacının ardından hedef dile çevirmesi işlemidir. Ardıl tercüme esnasında tercümanlar konuşmacı ile aynı masaya oturur ve herhangi bir teknik ekipman kullanmaz. Ardıl Tercüme teknik açıdan simultane tercümeden nispeten daha kolaydır. Ardıl tercümede daha çok karşılıklı konuşma vardır ve tercüman her iki dil yönünde çeviri yapabilir. Konuşmacının anlattıklarına istinaden soru cevap şeklinde ilerleyebilir, ya da her iki tarafın karşılıklı konuşmasını da çevirebilir ya da tek taraflı yapılan bir toplantı ya da konuşmanın sürekli yanında bulunan tek kişiye aktarımı da söz konusu olabilir. Ardıl tercüme tek kişiye yapılabildiği gibi bazen bir gruba da yapılabilir. Ya da konuşmacılar birkaç kişi olup dinleyici tek kişi olabilir.

Ardıl tercümenin kurgusu daha çok müşteri ihtiyacına göre değişiklik gösterebilir. Bazen bir iş toplantısı, bazen bir açılış etkinliği de olabilir. Ardıl tercümede zaman zaman taraflardan biri programa online olarak katılabilir ya da tercüman programa online kanaldan dahil olabilir. Bunun için ilk kullanılan yöntem telefon görüşmesi şeklinde olduğu gibi firmalar bugün bunu skype benzeri online programlar aracılığıyla yapmaktadır.

Stenografi işlemi bir sözlü ifadenin aynı anda başka bir dilde yazıya aktarılması işlemidir. Stenografi işlemi aynı anda gerçekleştiği için dili ve klavyesi iyi bir sözlü tercüman görev alır.

Diğer Sözlü Çeviri ve Tercüme Türleri…

Fısıltı çeviri ve tercüme, tercümanın yanındaki bir dinleyiciye ya da kabin içinde bulunmadan bir gruba konuşmacının sözlerini ya kısık bir sesle ya da inforport sistem denilen basit bir yaka mikrofonu ve kulaklıklarla dinleyicilere aktarmasıdır. Fısıltı Tercüme de simultane tercüme gibi eş zamanlı yapılır. Sadece organizasyon daha küçük olduğu için kabinlere, ses sistemlerine ihtiyaç duyulmaz. Bunun en yaygın olanları; turlar, toplantılar, fabrika gezileri gibi tercüme yapılması sırasında her iki tarafın da hareket halinde olması gerektiren organizasyonlardır.  Fısıltı Tercüme, Simultane Tercümeye çok benzerlik göstermektedir.

Mihmandarlık ve fuar tercümanlığı, fuar organizasyonlarında ya da konferans, seminer, açılış ya da büyük etkinliklerde fuar tercümesi ya da mihmandarlık işlemi talebi olur. Birey ya da kuruma istinaden ardıl tercüme ve ardıl çeviri hizmetidir.

Telekonferans tercüme ve telekonferans çeviri, bir kişi ya da grubun konuşmalarını ardıl olarak telefon ya da çeşitli uzaktan iletişim araçlarıyla bağlantı kurarak tercüme edilmesidir.

Resmi belgelerin sözlü çevirisi ve tercümesi, tapu daireleri, noterler, ticaret odaları gibi resmi kurumlarda sıklıkla başvurulan bu sözlü tercüme ve sözlü çeviri yöntemi tercüme bürolarına bağlı yeminli tercümanlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Vekaletname, imza sirküleri, şirket ana sözleşmesi, tapu senedi vb. belgeler bu kapsamda sözlü tercüme ve sözlü çevirisi talep edilen belgeler arasında bulunmaktadır.

Sözlü Tercümanda Olması Gereken Nitelikler

Sözlü tercümenin başarılı olması için tercümanda olması gereken niteliklerden bazıları şunlardır:

 • Tercümesini gerçekleştireceği dilde her iki yönde de beceri ve deneyim
 • İlgili dile ve kültüre hakimiyet
 • Konuya ilişkin bilgi
 • Konsantrasyon
 • İyi bir hafızaya sahip olmak
 • Diksiyon

Unutulmamalıdır ki, sözlü tercümede hatanın telafisi bulunmamaktadır.

Tüm bu koşulların sağlanmasının yanı sıra kaynak dilde verilmek istenen mesajı hızlı bir biçimde anlaşılıp erek dilde tekrar aktarılması da sözlü tercüme adına büyük önem teşkil etmektedir.

Tercümanın kaynak dilde duyduğu ifadeyi çok dikkatli bir biçimde dinlemesi, ifadenin uzun olması halinde bunu uygun biçimde özetleyerek dile çevirmesi gerekmektedir.

Aynı zamanda tercüman hedef dilde ifade edilen sözcük ve terimleri erek dilde uygun olan sözcük ifadeler kullanarak aktarmalı terminolojiye dikkat etmelidir.

Eşzamanlı Tercüme 

Eşzamanlı tercüme son birkaç on yıl içerisinde akademik bir disiplin olarak ortaya çıkmıştır. Eşzamanlı (simültane) tercüme aslında adının aksine eşzamanlı olarak gerçekleştirilen bir çeviri değildir. Belirli aşamalar halinde gerçekleşir. İlk başta kaynak dilde verilmek istenen mesaj alınır, ne demek istenildiği kavranılır ve başka bir dilde karşı tarafın net anlayacağı şekilde erek dile çevrilir. Diğer tercüme türlerine ek olarak bu tercüme türünde tercümanın çok daha hızlı bir şekilde dinleme, bilgiyi kavrama ve anında hedef dile aktarma zorunluluğu bulunmaktadır.

Tercüman zaman faktörü nedeniyle her zaman bütün söylenenlere eş kelimeyi ya da ifadeyi bulamayabilir bundan dolayı söylenen ifadeye ya da kelimeye uygun sözcük ya da ifade kullanması doğru olduğu takdirde herhangi bir sıkıntı yaratmayacaktır.

Ardıl Çeviri ise kaynak dildeki konuşmacının konuşmasını bitirdikten sonra tercümanın aldığı notlar çerçevesinde söylenen ifadeyi erek dile çevirmesi işlemidir.  Bu çeviri türü konferansların, toplantıların yanı sıra resmi olmayan ortamlarda da kullanılabilir niteliktedir. Ardıl çevirinin, eş zamanlı çeviriye göre çevirinin konuşmacının konuşmasını bitirdikten sonra yapıldığından dolayı avantajı bulunmaktadır.

İş toplantıları, iş ziyaretleri, gayri resmi görüşmeler ve devlet adamlarının kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde de karşılıklı tercüme, karşılıklı çeviri yönetimine başvurulur. Bu çeviri türünde tercüman birbirlerinin dilini bilmeyen iki kişi ya da kişiler arasındaki konuşmayı karşılıklı olarak taraflara aktarmaktadır. Bu yönüyle en çok tercih edilen sözlü tercüme türlerinden birisidir.

Sözlü Çeviri ve Tercüme Taleplerinizde Okeanos Farkı…

Okeanos Uluslar arası Çeviri ve Yeminli Tercüme bünyesinde barındırdığı alanında uzman tercüman kadrosuyla Sözlü Tercüme ve Sözlü Çeviri alanlarında kaliteden ödün vermeden, etik ilkelere bağlı olarak çeviri faaliyetlerini sürdürmektedir.

Sözlü tercüme ve sözlü çeviri projeleriniz için detaylı bilgi ve fiyat teklifi için www.okeanostercume.com.tr adresimizden ya da info@okeanostercume.com.tr adresimizden ya da 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan ya da 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Bu gönderiyi paylaş