logo
EN
DE

Yazılı Tercüme

Yazılı Tercüme ve Yazılı Çeviri

Yazılı Tercüme ve Yazılı Çeviri

Yazılı Tercüme ve Yazılı Çeviri

İnsanlığın varoluşuyla dillerin ortaya çıkması sonrası tercüme ihtiyacı doğmuştur. Yazılı Tercüme, bir dilde yazılı ya da sözlü ifade edilmiş olan bir bilginin yazılı olarak başka bir dilde tercüme edilmesidir. Yazılı Tercüme ve Yazılı Çeviri terminolojisine ve yapılacak işleme göre çeşitlilik göstermektedir. Tıbbi, teknik, ticari, hukuki, finansal, akademik, yeminli tercüme, noter onaylı tercüme yazılı tercüme ve yazılı çeviri türlerinden bazılarıdır.

Yazılı tercüme bireysel ve kurumsal günümüzde yurtdışı ile ya da çok uluslu iş hayatında herkesin iş, eğitim, yaşam, turizm, çalışma, sağlık amacıyla ihtiyacı bulunmaktadır.

Evrensel dil olması sebebiyle birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de en çok talep edilen yazılı tercüme dili İngilizce olup, ülke ve dünya gündemi, ülkeler arası bağlantılarla diller arası yoğunluk değişkenlik göstermektedir.

Yazılı tercüme evrakları sayfa sayısı, boşluksuz 1000 karakter, kelime sayısı üzerinden dosyada yapılacak işleme ve dosya türüne göre farklılık göstermekte olup word formatındaki sözcük sayısı menüsü ile tespit edilir.

Yazılı Tercüme ve Yazılı Çeviri dosyalarında format fark etmeksizin dosya boyutuna göre çoğunlukla online kanalla müşteriye ulaştırılır. Yeminli Tercüme ya da Noter Onaylı Tercüme olarak hazırlanan evraklar çıktı halinde ıslak imzalı ve kaşeli olarak kargo, kurye ya da elden müşteriye iletilir.

Yazılı Tercüme Türleri 

 • Tıbbi Tercüme
 • Hukuki Tercüme
 • Finansal Tercüme
 • Akademik Tercüme
 • Acil Tercüme
 • Teknik Tercüme
 • Ticari Tercüme
 • Yeminli Tercüme
 • Resmi Belge (Matbu Evrak) Tercümesi
 • Kitap Katalog Dergi Tercümesi
 • Web Sitesi Tercümesi