Tıbbi Çeviri ve Tıbbi Tercüme

Globalleşen Dünya’da Tıbbi Tercüme ve Tıbbi Çeviri kullanım alanı eskiye oranla çok daha fazla yaygınlaşmıştır. Günümüzde teknoloji, iletişim ve ulaşımındaki gelişmeler ve sağladığı kolaylıklar, internet aracığıyla araştırma ve bilgiye erişim,  dünyanın her neresinde olursa olsun insanların sağlık problemi sorunlarının çözümünde araştırmalar yapabilmelerine olanak sağlamış ve bu konuda problemlerinin ve sorunlarının çözümünde daha gelişmiş ülkelerden hizmet ve tedavi talep etmelerini, sağlık turizminin gelişmesi ve yaygınlaşmasını sağlamıştır. Bundan dolayı, Tıbbi Tercüme ve Tıbbi Çeviri ye olan talep giderek artış göstermiştir. Tıbbi tercüme daha önceki yıllarda akademisyenlerin tıbbi doküman çevirisi, tıbbi kitap çevirisi, tıbbi kaynak döküman çevirisi, tıbbi makale çevirisi talebi üzerinde yoğunluk gösterirken, günümüzde gelişen iletişim ve erişim kaynakları ve sağlık turizmi sebebiyle tıbbi rapor tercümesi, tomografi ve emar sonucu tercümesi, tıbbi analiz raporu tercümesi, tıbbi tahlil sonucu raporu, heyet raporları tercümesi, reçete tercümesi, laboratuar sonuçları tercümesi, ameliyat raporları tercümesi gibi birey odaklı teşhis ve tedavi amaçlı döküman çeviri talepleri de ciddi oranda artmıştır. İlave olarak bahsetmiş olduğumuz iletişim ve erişim kaynaklarının gelişmesi ve sağladığı imkanlar sayesinde tıbbi içerikli bilimsel ve teknikler ile ilgili metinlere ulaşım kolaylaşmış, bu sayede hekimlerin ve bilim insanlarının  tıbbi metin tercümesi talepleri de artmıştır.

Tıbbi Tercüme ve Tıbbi Çeviri Talep Edilen Alanlar

 • Tıp kitapları tercümesi
 • Tıbbi dergilerde yayınlanan makale tercümesi
 • Akademsiyenlerin yurtdışında yayınlatmak istediği tıbbi makalelerinin tercümesi
 • Tıp dünyasında yaşanan güncel değişim ve gelişmeler ve haber tercümesi
 • Tıbbi rapor tercümesi (kan tahlilleri, biyokimya sonuçları, radyoloji, ultrason raporları)
 • Ameliyat raporu tercümesi
 • Heyet raporu tercümesi v.b.
 • Hastane, klinik, sağlık merkezleri ve uzmanların kendi kişisel web site tercümesi

Tüm bu bilgilere, bilinenlere rağmen ister, istemez tıp dünyasında ciddi hatalar yaşanmaktadır. Yaşanan hataların başında gelen nedenlerden biri de Tıbbi Çeviri ve Tıbbi Tercümedir. Ne yazık ki Tıbbi Tercüme ve Tıbbi Çeviri lerin bir kısmı alanında uzman olmayan, tıp bilgisi ve eğitimi olmayan, tıbbi terminolojiye hakim olmayan tercümanlara yaptırılmaktadır.

Tıbbi Tercüme ve Tıbbi Çeviri ciddi bir bilgi birikimi, tecrübe, donanım ve alt yapı gerektirir. Bundan dolayıdır ki tıbbi tercümeler tıp bilimi eğitimi almış ya da bu konuda uzmanlaşmış tercümanlar tarafından çevrilmelidir. Her alanda uzman tercüman, editör kadrosu, tecrübe ve bilgi birikimine sahip olan Okeanos Tercüme olarak tıbbi tercüme lerinizde de gereken hassasiyet ve önemi gösteriyoruz. Tüm tercümeleriniz EN 15038 standartlarımız gereği en az iki aşamalı kontrol mekanizmasından geçtikten sonra tarafınıza iletilmektedir.

Tıbbi Çeviri ve Tıbbi Tercüme Hatalarının Önüne Nasıl Geçilir?

 • Hatayı minimize etmek öncelikle işin sorumluluğunun bilincinde olmayı gerektirir.
 • Tıbbi Tercüme ve Tıbbi Çeviri öncesi terminoloji sözlüğü çalışması yapılmalıdır.
 • Tıbbi Tercüme ve Tıbbi Çeviri tıbbi terminolojiye hakim uzman tercüman tarafından çevrilmelidir.
 • Kaynak mentin kullanım alanı göz önünde bulundurulmalı bu yönde çeviri yapılmalıdır.
 • Tercüman tercüme tamamlandıktan sonra en az bir kez kontrol etmelidir.
 • Tıbbi tercüme ve Tıbbi çeviri bu konuda uzman editör ve kontrolör tarafından kontrol ve edit edilmelidir.
 • Tercüme gerekli görüldüğü durumlarda yayınlanacak ya da ibraz edilecek olan ülkede yerelleştirme yapılmalıdır.

okeanos yeminli tercüme hizmetleri

Tüm tercüme ve çeviri projelerinizle ilgili ve hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için bize 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzda ulaşabilirsiniz…

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir