Tıbbi Tercüme ve Çeviri

tıbbi çeviri ve tıbbi tercüme
tıbbi tercüme ve tıbbi çeviri

Sürekli yenilenen ve gelişen sağlık alanında da çeviriye gün geçtikçe daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.  Tıbbi tercüme ve çeviri, kendi alanında teknik ve kendi termilojisi olan çeviri türüdür.Bunun asli nedeni ise bu alandaki gelişmelerin insanlığı küresel olarak etkilemesi ve milletlerarasında da etkileşimin sağlanarak daha kalıcı çözümler, tedaviler üretilebilmesidir. Tıbbi tercüme, hastaneler ya da basındaki duyurular yoluyla sözlü olarak yapılırken tıp dergileri, kitapları, makaleler, hastane prosedürleri ve daha farklı şekillerde yazılı olarak da karşınıza çıkar. Tıp tercümesinde aynı hukuk alanında olduğu gibi ağır neticeler ile karşılaşılabileceği için doğru çeviriler yapmak önemlidir.

Tıbbi Tercüme Nedir?

Tıbbi tercüme, tıp alanında gerçekleşen gelişmeleri kamuoyuna sunabilmek, ihtisasına devam eden ve ihtisasını tamamlayan hekimlere kaynakça sağlayabilmek ve akademik çalışmaları gelecek nesillere aktarabilmek için kullanılan bir çeviri türüdür. Tıbbi çeviri, teknik bir çeviri olduğu için terminolojisine özen göstermek ve bu alandaki terimlere aşina olmak gereklidir. Bu nedenle tıp çevirisi yapan bir çevirmen alan bilgisine sahipse kaliteli bir çeviri ortaya koyacaktır. Ancak bu alan bilgisinin yanında kaynak ve hedef dildeki gerek anlamsal gerek dil bilgisel hakimiyet de önemlidir.

Tıbbi Tercüme Nasıl Yapılır?

Tıbbi tercüme, alınan kaynak metinler doğrultusunda talep edilen dil çiftinde ve önceden belirlenen tıbbın alt dalına göre yapılır. Çünkü hastanelerde yeni kullanılmaya başlayan makine ile mide iltihabının detaylı şekilde anlatıldığı bir tıp kitabının çevirisi aynı olmayacaktır. Günümüzde tıp alanında kullanılan kelimelerin birçoğu, hala Latince ve Eski Yunancadır. Bu nedenle tıp tercümesi yaparken hangi dil çifti olursa olsun Latincede de belli bir hakimiyet aranır. Kelimelerin ekleri ve kökleri genellikle bir bağlantı içindedir. Bu yüzden tıp çevirilerinde kelimelerin ekleri anlamı ortaya çıkarır. Örneğin -itis, yangı ve iltihap; -logos, mantık ve düşünce, -pedi ise çocuk anlamına gelir. Bunun yanı sıra gelen ekler genel anlamlar da katabilir. Bunun da bazı örnekleri, sona gelen -el, küçültme ekidir (organel gibi); -al ise “…ile ilgili” anlamına gelir (oval gibi). Bunun dışında yeni ortaya çıkan hastalıklarda kullanılan özel isimleri değiştirmemek gerekir (örn. Behçet Hastalığı).

Tıbbi Terminoloji

Tıp, tarihi uzun bir döneme dayanan bir alandır. Tıbbın böylesi bir geçmişe sahip olması bizlere zengin bir terminoloji miras bırakmıştır. Tıbbi terminoloji günümüzde geneli Eski Yunanca ve Latince olmak üzere geçmişten birçok terim barındırmaktadır. Günümüzde gelişen teknolojiler, ilerleyen teknikler ve tedaviler, akademik çalışmlar ve araştırmalar bu alanda terminolojinin her geçen gün gelişmesini sağlamaktadır.

Tıbbi terminolojiye hakimiyet tıp çevirilerinde belki de en önemli boyutu oluşturmaktadır. Tıbbi çeviri işlemi gerçekleştiren tercüman, terminoloji konusunda çok iyi bilgi sahibi olmalıdır.

Tıbbi İngilizce Çeviri

Evrensel dil olan İngilizce, uzun yıllardır tıbbi tercümeler yapılırken kullanılmıştır. Zamanla tıp alanındaki sabit terimler ise İngilizce- Türkçe arasında da tıp alt alanlarına göre terminolojiye dönüşmüştür. Bazı alanlardaki örnekleri inceleyelim:

Kalp Damar Hastalıkları ve Dolaşım Sistemi ile ilgili Bazı Terimler

Kongestion: Sıkışıklık Herediter: Kalıtsal
Ven: Toplardamar Sustol: Kalbin Kasılması
Atrium: Kulakçık Ventrikül: Karıncık

Solunum Sistemi ile ilgili Bazı Terimler

Pulman: Akciğer Bronchiolius: Bronşların Küçüğü
Trachea: Soluk Borusu Pneumothorox: Akciğere Hava Girmesi
Larynx: Gırtlak Septum: Ayraç
tıbbi makale çevirisi
tıbbi makale çevirisi

Tıbbi Makale Çevirisi

Tıbbi makale çevirileri, hedef kitle gözetilerek yapılmalıdır. Çünkü bu metinler dergilerde de yayınlanarak halk bu konularda bilinçlendirilir. Ancak bu gibi durumlarda daha sade bir dil tercih edilmelidir. Ancak tıp alanında eğitimini tamamlamış kişilerin tezlerinde sunacağı ya da akademik bir yayına katkı sağlayacağı makaleler ise bu işteki profesyonellerin diline göre şekillendirilmelidir.

Tıbbi Çeviri Örnekleri

Bazı tıbbi çeviri örnekleri kaynak ve hedef metin ayrılarak aşağıda sunulmuştur.

  • Kaynak Metin (Lenfoma ile ilgili Türkçe Metin)

Lenfomada evreleme nasıl yapılır?

Evreleme vücutta tümörün yaygınlığını gösteren bir terimdir. Lenfoma dört klinik evreden birinde olabilir. Evre I ve II lokalizedir, III ve IV ise ilerlemiş, yaygın hastalığı gösterir. Evrelemede A, B, E önemlidir. Tanı sırasında sistemik semptomların olması B, olmaması A olarak değerlendirilir. Sistemik semptomlar ateş, gece terlemesi ve kilo kaybıdır. Hastalık lenf düğümünden bir organa yayıldığı zaman ya da hastalık lenfatik sistem dışında bir tek organı tuttuğu zaman E ifadesi kulanılır. Ann Arbor evreleme sistemine göre hastalık I. Evrede ise karın zarının alt veya üstünde tek taraflı olmak üzere bir lenf düğümü bölgesinde hastalık mevcuttur. II. evrede hastalık yine tek taraflıdır, ancak karın zarının altında veya üstünde birden fazla lenf düğümü bölgesinde hastalık vardır.

  • Çeviri Metin (EN)

How is staging in Lymphoma?

Staging is a term which shows the spreading of the tumor in the body. Lymphoma can be in one of four clinical phases. Stage I and II are localized, while stage III and IV show progressed, common disease. In staging, A, B, E is important. During the diagnose, the presence of systemic symptoms is evaluated as A and having not those as B. Systematic symptoms are fever, night sweating and losing weight. When the disease spreads from a lymph node to an organ, or when the disease involves a single organ outside the lymphatic system, E is used. According to Ann Arbor staging system, if the disease is in I. stage, it is seen the disease in the lymph node region one sidedly above or below the abdominal membrane. At the II. stage, the disease is one sided again, but there are multiple lymph node sites under or above the abdominal membrane.

  • Kaynak Metin (Akut HIV Enfeksiyonu ile ilgili İngilizce metin)

Primary HIV infection (Acute HIV infection)

HIV causes 50-70% acute infection in the first reproduction period within 1-6 weeks after it is taken into the body and the person is infectious henceforth. In this period, clinical findings, even those are changeable, seen as findings of upper respiratory tract infection. The most common symptoms are fever, enlarged lymph nodes (lymphadenopathy), pharyngitis, skin rashes, muscle, or joint pain in addition to symptoms such as diarrhea, headache, nausea, vomiting and candidiasis in mouth. All these symptoms disappear in 2-4 weeks without treatment.

  • Çeviri Metin (TR)

Primer HIV infeksiyonu (Akut HIV Enfeksiyonu)

HIV, vücuda alındıktan 1-6 hafta içerisinde ilk çoğalma döneminde %50-70 akut enfeksiyona neden olur ve kişi bu dönmeden itibaren artık bulaştırıcıdır. Bu dönemde klinik bulgular, değişken olmakla birlikte daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gibi görülebilir. En sık görülen semptomlar; ateş, lenf bezlerinde büyüme (lenfadenopati), farenjit, deri döküntüleri, kas veya eklem ağrısı olmakla birlikte, ishal, baş ağrısı, bulantı ve kusma ağızda pamukçuk gibi semptomlar da görülebilir. Bütün bu semptomlar 2-4 hafta içerisinde tedavi gerektirmeden geçer.

Tıbbi Tercüme Fiyatları

Tıp alanı hem getirdiği sonuçlar hem gerektirdiği terminolojik ve bilgisel birikim nedeniyle diğer alanlara göre oldukça emek ister. Bu nedenle genel olarak tıbbi tercüme fiyatları, yazınsal ve diğer teknik çevirilere göre farklı değerlendirilerek daha yüksek ücretlendirilir. Ancak, Okeanos Tercüme’de yapılan çevirilerde diğer metinlerden farklı bir fiyatlandırma yapılmamaktadır. Normal metin tercümelerinde uygulunan birim fiyat üzerinden belge ve raporlarınız ücretlendirilir.

İlaveten, yazılı metinlerin yanı sıra tıbbi çeviri, sözlü olarak da yapılabilmektedir. Sözlü çeviri  yapıldığında bürosunun belirlediği ücretlere göre değişiklikler olabilir. Bunda önemli olan çeviri için harcanacak süredir. Diğer bütün sözlü çeviriler ile yine yazılılarda olduğu gibi aynı ücretlendirme yapılır. Tıp alanı olması sebebiyle farklı olarak ücertlendirilmesi söz konusu değildir.

Tıbbi Çeviri Taleplerinizde Okeanos…

Tıp hata kabul etmeyen bir alandır. Aynı şekilde tıbbi çeviri hata kabul etmeyen bit çeviri alanıdır. Bu noktada kaliteli, güvenilir ve doğru çeviri hizmeti veren bir tercüme bürosu ile çalışılmalıdır.

Okeanos Tercüme, tüm tercüme projelerinde olduğu gibi tıp çeviri alanında profesyonel hizmet sağlamaktadır. Tüm tıbbi çeviri projelerinde deneyimli tercüman ve editör ekibiyle detaylı ve profesyonel bir çalışma yürütmektedir.

Okeanos’un birincil öncelikleri arasında müşteri memnuniyeti bulunmaktadır. Bu hususta çalışmalarını sürekli olarak yenilemekte ve geliştirmektedir. EN 15038 Tercüme Hizmetleri Kalite Standartları, Okeanos’un tüm çalışmalarında uygulanmaktadır. Böylelikle müşteriler için her daim profesyonel hizmet sağlanır.

Tıbbi çeviri taleplerinizde isterseniz bizleri arayabilir veya TEKLİF TALEP SAYFAMIZDAN dosyanızı iletebilir ve teklifimizi isteyebilirsiniz…

 

 

 

 

 

Bu gönderiyi paylaş