Tıbbi Çeviri ve Tıbbi Tercüme

tıbbi tercüme

Tıbbi çeviri

Tıbbi çeviri ve tercüme, tıp alanındaki tüm belgelerin, raporların, araştırmaların, makalelerin vb. içeriklerin çevrilmesi işlemi tıbbi çeviri olarak adlandırılmaktadır.

Tıbbi Çeviri ve Tıbbi Tercüme

Tıp, insan hayatıyla doğrudan bağlantısı olan bir alandır. Bundan dolayı tıpla ilgili yapılan her çalışmada olduğu gibi tıbbi çeviri işleminde de dikkat, hassasiyet ve önem üst düzeyde tutulmalıdır. Bu hususta tıbbi tercümenin ne denli büyük bir öneme sahip olduğu ele alınmalıdır.

Tıbbi Çeviri ve Tercümenin Önemi Nedir?

Tıp alanının insan yaşamına direkt olarak etki eden bir disiplin olduğundan söz etmiştik. Bu noktada tıbbi tercüme kapsamında ele alınan tıbbi bir makale veya bir ameliyat raporu da insan hayatına etki etmektedir. Tıbbi bir makalenin yayımlandığını düşünecek olursak, bu makaleden yararlanacak olan kişilerin yanlış bilgi almaması önemlidir. Öte yandan bir ameliyat raporundaki değerlerin veya tıbbi terimlerin yanlış yazılması yine hasta hayatına etki etmektedir.

Tüm bunların ışığında, çevirisi yapılan belge, doküman, rapor veya makalenin insan yaşamıyla ne türden bir ilişkisinin olduğunun farkına varabiliriz.  Özellikle farklı bir ülkede, farklı bir kurum ve doktor tarafından uygulanacak olan tedavilerde kullanılacak rapor ve aranan tedavi açısından ele alalım.  Burada tıbbi tercümenin önemi bir kez daha gözler önüne serilmektedir.

Tıbbi Terminoloji

Tıp, tarihi uzun bir döneme dayanan bir alandır. Tıbbın böylesi bir geçmişe sahip olması bizler zengin bir tıbbi terminoloji miras bırakmıştır. Tıbbi terminoloji günümüzde geneli Yunanca ve Latince olmak üzere geçmişten birçok terim barındırmaktadır.

Tıbbi terminolojiye hakimiyet tıp çevirilerinde belki de en önemli boyutu oluşturmaktadır. Tıbbi çeviri işlemi gerçekleştiren tercüman, tıbbi terminoloji konusunda çok iyi bilgi sahibi olmalıdır.

Profesyonel Tıbbi Çeviri ve Tercüme Hizmeti Nasıl Sağlanır?

En eski bilimlerden birisi olan tıp, yıllar içerisinde teknoloji ile birlikte birçok açıdan gelişmiştir. Birçok teknik, sistem değişmiş ve tıp alanında ciddi gelişmeler yaşanmıştır ve yaşanmaya da devam etmektedir.

Her müşteri tüm alanlarda olduğu gibi önem derecesi yüksek tıp alanında da profesyonel hizmet alma isteğindedir. Tıp alanındaki gelişmeleri ve güncellemeleri yakından takip eden, araştırma yapmayı seven bir tercüman mutlaka burada tercih sebebi olacaktır. Tıbbi tercüme büroları da bünyelerinde bu türden tıbbi tercümanlara yer verirler. Böylelikle müşterileri için her zaman profesyonel tıbbi tercüme hizmeti verirler.

Tıbbi Çeviri ve Tercümede Nelere Dikkat Edilmelidir?

Tıbbi çeviride kullanılan dil çok önemlidir. Çünkü tıpta bilgilendirme amaçlı içerik üretilmelidir. Dolayısıyla kullanılan dil nesnel, objektif ve açık olmalıdır. Yani bilimsel dil kullanılmalıdır.

Tıbbi çeviride önemli olan bir diğer husus tıbbi terminolojiye hakimiyettir. Tercümanın tıbbi terminoloji hakkında çok iyi bilgi sahibi olması gerekmektedir. Bilinmeyen terimler ise tıbbi sözlükler ve tıp veri tabanlı internet siteleri aracılığıyla çok iyi araştırılmalıdır.

Eksiksiz ve doğru çeviri hizmeti sağlanması da tıpta oldukça önemlidir. Çünkü yapılabilecek en ufak bir hata dahi hasta hayatına mal olabilmektedir. Dolayısıyla yapılan çevirinin tamlığı ve doğruluğu açısından bir kez daha gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Tıbbi Çeviri ve Tercüme de Deneyimin Katkısı Nedir?

Tercümeyi yapacak olan tercümanın tıp alanında deneyim sahibi olması kaliteli tıbbi tercüme sağlayabilmesi açısından önemli bir kriterdir. Ülkeler arası sağlık turizminin, tıp teknolojilerinin ve tıbba ilişkin çalışmaların artmasıyla kaliteli tercüme arayışı da artış göstermiştir.

Tıp alanında tecrübe burada önemli bir kriterdir. Çünkü tıp alanında tecrübe sahibi olmayan bir kişinin tıbbi bilgi düzeyi zayıf olacak ve bu çeviriye olumsuz anlamda yansıyacaktır. Bunun sonucu olarak da müşteriye kalitesiz çeviri teslimatı yapılacaktır.

Hemen hemen her tercüme bürosunda tıbbi tercümanlarda deneyim aranmakta ve kadroda deneyim sahibi tercümanlar bulundurulmaktadır. Böylelikle deneyim çeviri kalitesi açısından projeye katkı sağlamaktadır.

Tıbbi Çevirinin Günümüzdeki Rolü Nedir?

Tıbbi çeviri tıp alanındaki bilgilerin ve yeni keşiflerin yayılmasında büyük rol oynamaktadır. Aynı zamanda ülkemize sağlık turizmi amacıyla gelen hastalar ve yakınları için de oldukça fayda sağlamaktadır. Tıp içerikli kitapların birçoğunun yabancı kaynaklı olması, çevirisi sayesinde eğitime katkı sağlamaktadır.

Tıbbi Çeviri ve Tercüme Talep Edilen Metinler Hangileridir?

Tıbbın çok geniş alanlara yayılan bir disiplin olduğu göz önüne alındığında tıbbi metin çeşidinin de fazla olduğu görülmektedir. Reçete, ürün içerikleri, tıbbi cihaz kullanım kitapçıkları, web siteleri vb. tıbbi içerik tercüme edilmektedir.

– Tıbbi raporlar,

– Tıbbi makaleler,

– Tıp kitapları,

– Tıbbi haberler,

– Ameliyat raporları,

– Heyet raporları,

– İlaç prospektüsleri,

– Doktor ve hastane web sitesi,

– Tıbbi cihaz kullanım kitapçıkları

içerikler tıp çeviri ve tercüme kapsamında ele alınan metinlerdir.

Tıbbi Çeviri ve Tercüme Taleplerinizde Okeanos…

Tıp hata kabul etmeyen bir alandır. Aynı şekilde tıbbi tercüme hata kabul etmeyen bit tercüme alanıdır. Bu noktada kaliteli, güvenilir ve doğru çeviri hizmeti veren bir tercüme bürosu ile çalışılmalıdır.

Okeanos Tercüme, tüm tercüme projelerinde olduğu gibi tıp çeviri alanında profesyonel hizmet sağlamaktadır. Tüm tıbbi tercüme projelerinde denetimli tercüman ve editör ekibiyle detaylı ve profesyonel bir çalışma yürütmektedir.

Okeanos’un birincil öncelikleri arasında müşteri memnuniyeti bulunmaktadır. Bu hususta çalışmalarını sürekli olarak yenilemekte ve geliştirmektedir. EN 15038 Tercüme Hizmetleri Kalite Standartları, Okeanos’un tüm çalışmalarında uygulanmaktadır. Böylelikle müşteriler için her daim profesyonel hizmet sağlanır.

Tıbbi çeviri hizmetlerimiz hakkında www.okeanostercume.com.tr adresinden bilgi alabilirsiniz. Ayrıca info@okeanostercume.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. İlaveten 0553 910 31 32 veya 0212 221 45 21 numaralı hatlarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Bu gönderiyi paylaş